English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9601. Pro typ atributu Název typu byl nalezen duplicitní atribut AttributeUsageAttribute.
9602. Musíte zadat název profilu.
9603. Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) se nezdařilo vytvoření objektu připojení pro řadič domény jen pro čtení.
9604. Rebar Band
9605. Požadovaná operace se souborem se nezdařila, protože zásady úložiště blokují tento typ souboru. Pro další informace se obraťte na správce systému.
9606. Volající vlákno nemůže získat přístup k tomuto objektu, protože jej vlastní jiné vlákno.
9607. Síťové připojení se úspěšně zavřelo.
9608. Odstraňování poškozeného rejstříku %2 v souboru %1.
9609. V seznamu agregací výrazu DbGroupByExpression může být zadán nejvýše jeden DbGroupAggregate.
9610. Jeden nebo více parametrů jsou neplatné.
9611. Služba Plánovač úloh je příliš zaneprázdněná, než aby zpracovala váš požadavek. Opakujte akci znovu později.
9612. Formát vlastních atributů není platný. Správný formát: AttributeName1=Value1, AttributeName2=Value2.
9613. Nebyl nalezen povinný atribut bloku událostí seznamu stop.
9614. Nelze načíst databázi clusteru z důvodu chyby %1 v uzlu %2. Soubor nebyl nalezen nebo je poškozen. Pravděpodobně dojde k pokusu o automatickou opravu.
9615. ***Chyba: Nebyl nalezen jiný řadič domény pro opravu účtu.
9616. Server DNS se pokusil uložit do mezipaměti záznam o prostředku CNAME (alias) pro uzel domény. Operace se nezdařila, protože záznam o prostředku CNAME musí být jediným záznamem o prostředku pro název domény.
9617. ID tabulky je neplatné.
9618. Porušení omezení, položka bude přeskočena
9619. Nelze nulovat síťový adaptér pro LANA %1. Kód chyby je data.
9620. Kolekce podos
9621. Události upozornění služby Zprostředkovatel relací terminálového serveru
9622. Vnitřní chyba: Kořenová skupina disků není povolena.
9623. Služba BITS dokončila zpracování požadavku klienta.
9624. Název dne v objektu CultureAndRegionInfoBuilder je neplatný.
9625. Objekt není inicializován.
9626. Tento balík nemá žádné platné kopie protokolů.
9627. Zobrazit seznam pracovních procesů
9628. Stav pravosti byl u aplikace s ID %1 nastaven na pravý.
9629. Oprávnění Přiřazovat primární token
9630. Nedostatek síťových prostředků.
9631. Probíhá nastavení vztahu důvěryhodnosti na nepřenosný.
9632. Nelze převést tuto instanci XamlTypeName na řetězec, protože zadané rozhraní INamespacePrefixLookup nemůže generovat předponu pro obor názvů obor názvů.
9633. Zadaný dotaz je neplatný.
9634. Identita protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá aktuální identitě.
9635. Na svazku nelze povolit šifrování, protože na něm není dostatek volného místa.
9636. START RECOVERY -- Spustí obnovení.
9637. Chybný protokol %1!d!
9638. Do seznamu povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 byla přidána hodnota %2.
9639. Ovladač zjistil interní chybu ovladače na %1.
9640. Verze rozhraní .NET Framework X není podporována.
9641. Pokuste se operaci DNS zopakovat později.
9642. Typ dat úlohy
9643. Určený ovládací prvek typu Název typu nemá ID.
9644. Sloupec PROPID_Q_ADS_PATH není podporován pro rozhraní API funkce MQLocateBegin.
9645. Doba spuštění procesu: X
9646. Zpracováno popisovačů zabezpečení: %1.
9647. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařila replikace tajných klíčů z pomocné instance služby AD LDS.
9648. Univerzální skupina nemůže být členem účtu skupiny.
9649. Pro objekt OleDbSchemaGuid identifikátoru guid schématu se neočekávají žádná omezení.
9650. Hodnotu %1 nemůže představovat prázdný řetězec.
9651. Iniciátor existuje ve více než jedné rozřazovací doméně služby iSNS.
9652. Objektu události nelze přiřadit události sítě. Kód chyby je %1!d!.
9653. Nepodařilo se nastavit základ názvů DNS počítačů na %1.
9654. Server DNS nemohl načíst nebo vytvořit skupinu DNSAdmins. Nejpravděpodobnější příčinou je změna názvu skupiny. Server DNS bude nadále pracovat, ale jeho plná funkčnost vyžaduje opravu skupiny DNSAdmins. Chyba je uložena v datovém bloku události.
9655. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) zjistila chyby při ověřování nakonfigurovaných certifikátů pro obnovení klíčů. Požadavky na archivaci privátních klíčů nebudou nadále přijímány.
9656. GR SW Method Error %2
9657. Volající vlákno není držitelem zámku.
9658. Šíření indexu na vyhledávací server <%2> nebylo přijato.%1
9659. Soubor %1 není členem symbolické adresy %2, ale nelze jej odstranit.
9660. V protokolu Distributed Link Tracking došlo k vnitřní chybě. Kód chyby je %1.
9661. Služba zvuku není spuštěná.
9662. Neznámý Stroke v argumentech události Stroke.Invalidated.
9663. Rozšíření výběru směrem dolů.
9664. Nebyl nalezen určený zprostředkovatel členství.
9665. Ladicímu programu se nepodařilo zpracovat výjimku.
9666. Služba Windows CardSpace byla po určitou dobu nečinná. Aby mohly být prostředky uvolněny pro ostatní programy, byla služba ukončena.
9667. Metoda Set vlastnosti nebyla nalezena.
9668. Nelze volat abstraktní základní člen: Člen
9669. Ne všechny položky řízení přístupu DENY_ACCESS jsou v datovém proudu zařazeny před položky GRANT_ACCESS.
9670. Délka pole překračuje maximální délku.
9671. Byl nalezen neznámý parametr [%1] příkazového řádku.
9672. %1 (%2) %3Pokus o odstranění složky %4 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace odstranění složky se nezdaří a dojde k chybě %5.
9673. Vyprazdňování připojení již je zahájeno.
9674. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné vytvořit nebo aktualizovat tiskovou frontu %1 v kontejneru %2. Chyba: %3. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
9675. Správce připojení protokolu TCP
9676. PFS - Povolit metodu PFS (Perfect Forward Secrecy) %1!-10.10s!
9677. Odebrat všechna individuální nastavení a privátní webové části (WebParts)
9678. Kontakt = %1 byl úspěšně odstraněn. Pokus o zkopírování nového kontaktu (%2) se nezdařil. Konfigurace DTC je pravděpodobně poškozena. Operace, které se nezdařily, musí být opakovány. Vrácený kód chyby: %3
9679. Objekt nelze převést na původní typ VARIANT předávaný odkazem (ByRef), ze kterého byl získán.
9680. Pokus o vícenásobné směrování
9681. Zpracování zásad skupiny selhalo v důsledku vnitřní chyby. Příslušnou chybovou zprávu naleznete v operačním protokolu zásad skupiny. Pokus o zpracování zásad skupiny bude znovu proveden v příštím cyklu aktualizace.
9682. Pověření musí uvádět uživatelský účet, který má oprávnění k vytvoření nebo odebrání databáze.
9683. Začátek zahlcení sítě
9684. Proces filtrování vrátil nepodporovaný typ vlastnosti. Chcete-li dokument úspěšně používat, opravte filtr.
9685. Při pokusu o vytvoření adresáře [2] došlo k chybě.
9686. vlastnost existující v době návrhu použitá pro generování kódu silného typu
9687. Operace řazení určená funkcí MQLocateBegin je neplatná (existují zde např. duplicitní sloupce).
9688. Na adrese X nenaslouchá žádný proces. Před otevřením kanálu klienta zajistěte, aby byl otevřen hostitel ServiceHost.
9689. Překladač přeložil tyto zdroje do globálního prostoru a neměly by být už dále překládány.
9690. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Zpoždění při přenosu paketů je příliš velké.
9691. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nereplikovala odchozí změny provedené v místní instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
9692. Použití klíče není povoleno.
9693. %1!-15s! %2!6s! %3
9694. V programu ActiveMovie nelze přehrávat filmy formátu MPEG s použitím tohoto procesoru.
9695. Místní partner používá neexistující identitu.
9696. Je aktivována při kliknutí na tlačítko Storno.
9697. Certifikát na čipové kartě použitý pro ověření není důvěryhodný. Obraťte se na správce systému.
9698. Neplatný typ: %1!d!
9699. Klient má licenci pro připojení k serveru.
9700. Pro obrazec oblasti rozvržení mnohoúhelníku byl zadán neplatný počet souřadnic. Každá dvojice x,y musí obsahovat souřadnice jednoho vrcholu mnohoúhelníku.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions