English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22301. Vstupní fronta stroje fulltextového vyhledávání je naplněna. Tato dávka byla přijata ke zpracování, avšak stroj fulltextového vyhledávání záhy přejde do stavu vynuceného pozastavení, dokud se fronta poněkud nevyprázdní.
22302. Tento objekt není nadřazeným objektem uzlu, takže z něj uzel nemůže být odebrán.
22303. Službě Plánovač úloh se nepodařilo spustit instanci %2 úlohy %1 pro uživatele %3. Další údaje: Hodnota chyby: %4
22304. O vlastnost nebo vzorec, které nejsou uloženy v mezipaměti, nelze požádat.
22305. V jedné frontě není povoleno více aktivačních událostí, jejichž načtení se zpracovává.
22306. Operace přejmenování nebo přesunutí nejsou pro hlavičky názvového kontextu nebo objekty jen pro čtení povoleny.
22307. Replikátor WINS nenalezl v databázi WINS žádné záznamy. To znamená, že v databázi nejsou žádné záznamy aktivní nebo označené jako neplatné. Je možné, že záznamy požadované vzdáleným serverem WINS buď nebyly uvolněny, nebo neexistují.
22308. %1!-20s! %2!-30s!
22309. Svazek byl opraven, ale obsažený oddíl nebyl nastaven jako aktivní, protože se jedná o logickou jednotku.
22310. Knihovna RASMXS.DLL nemůže zavést knihovnu RASSER.DLL.
22311. Adresa URL obrázku zobrazeného v katalogu pro webovou část
22312. Atribut X nepodporuje použití filtrů zařízení.
22313. Platnost certifikátu SSL vypršela.
22314. Hodnota X vlastního atributu musí být v rozsahu od 0 do 1.
22315. , primarni
22316. Hodnota příznaku: Správa hierarchického ukládání (HSM)
22317. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit haldu. Uvedený údaj je kód chyby.
22318. Server odmítl pověření klienta.
22319. Telefon není otevřen.
22320. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 odemknul aktivační událost počítače.
22321. Chyba: Provádění požadavku SNMP se nezdařilo.
22322. Před provedením této operace je třeba zavolat metodu Bind.
22323. Soubor adresáře
22324. Webová část (WebPart) X
22325. Nepodařilo se přistoupit k zařízení: %1
22326. Vzdálený režim vlastních chyb již byl nastaven.
22327. Přidat / odebrat repliku v doméně
22328. Pokus načíst identifikátor GUID ze serveru %1 se nezdařil.
22329. Diagnostický modul zjistil problém
22330. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat místní úřad zabezpečení. Další údaje: Hodnota chyby: %1
22331. MSB4191: Odkaz na vlastní metadata Z na pozici Y není povolen v této podmínce X.
22332. Probíhá pokus o zastavení...
22333. Služba WINS odstraňuje všechny záznamy WINS s ID vlastníka %d. Toto ID vlastníka odpovídá adrese %s.
22334. Systém čeká na oznámení, že uzel %1 je plně funkčním členem clusteru.
22335. Uživatelské jméno nebo název skupiny není platný.
22336. Časový limit požadavku čekajícího na odezvu při přenosu vypršel.
22337. Zadaná sada není primární sada.
22338. Název jazykové verze X není podporován.
22339. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Službě Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo přidat adresu MAC vícesměrového vysílání pro síťový adaptér, se kterým je svázána. Příčinou je vyčerpání maximálního počtu adres MAC vícesměrového vysílání, které lze přiřadit tomuto síťovému adaptéru. Použijte síťový adaptér, který podporuje více adres MAC vícesměrového vysílání, nebo použijte službu Vyrovnávání zatížení sítě v režimu jednosměrového vysílání.
22340. Nebyl nalezen zprostředkovatel vlastního úložiště stavu relace X.
22341. Vnitřní chyba: Požadovaný zámek dat není v transakci obsažen.
22342. Uzamykat databázi služeb pro výhradní přístup
22343. Jádro PAStore Engine se dotázalo na změny aktivní zásady protokolu IPsec a žádné změny nezjistilo.
22344. Odebírání křížového odkazu a objektů serveru pro %1
22345. Neočekávané uzavření datového proudu uzlu XAML
22346. Transakci nelze se zadanou maskou zařazení zařadit, protože již dokončila fázi předběžné přípravy. K zajištění správného průběhu transakce je nutné, aby se správce transakcí přepnul do režimu přímého zápisu a přestal ukládat data této transakce do mezipaměti. Zařazení pouze pro následné fáze transakce může proběhnout úspěšně.
22347. Argument participantCount musí být nezáporný a menší nebo roven číslu 32 767.
22348. Vstup a výstup souborů
22349. Hodnota X byla větší než maximální hodnota Y. Zadejte hodnotu menší nebo rovnu maximální hodnotě a opakujte akci.
22350. BOOTMGR chybí
22351. Nelze získat šifrovací klíč BitLocker ze spouštěcího klíče nebo hesla pro obnovení.
22352. Zavřeno %1
22353. Byla určena neplatná zóna oprávnění zabezpečení.
22354. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC je zaplněn a nemůže přijímat nové záznamy protokolu.
22355. Název spouštěcího serveru TFTP
22356. Přejmenování elementu
22357. Určuje, zda má uzel zobrazit své zaškrtávací políčko.
22358. Ovladač rozpoznal, že adaptér nepracuje správně.
22359. Určuje, zda je oddíl Identity uzamčen.
22360. Nelze najít žádanou položku seznamu stop.
22361. &Výchozí adresa URL přesměrování:
22362. Procesor zabezpečení oznámil, že daná hodnota již existuje.
22363. Režim /csv vytiskne příkaz /showrepl ve formátu CSV
22364. Druh písma šifry identifikátoru URI neukazuje k dříve zaznamenanému typu písma šifry.
22365. Požadovaná operace byla úspěšně dokončena. Změny se projeví po restartování systému.
22366. Nastavení organizační jednotky nového počítače lze zadat pouze v případě, že služba pro nasazení systému Windows je nakonfigurována pro použití vlastní organizační jednotky k vytváření účtů počítačů.
22367. Nesprávná verze systému Windows
22368. Nelze nastavit hodnotu pro komplexní vlastnost. Komplexní vlastnosti musí být nastaveny na objekt, který implementuje IExtendedDataRecord.
22369. Byl poskytnut neočekávaný identifikátor řetězce X. Identifikátory řetězce musejí být sekvenční.
22370. Deklarace xml obsahuje neplatnou syntaxi.
22371. Otevření pro %1!ws! vrátilo %2!x!.
22372. Nepodařilo se vytvořit vazbu rozhraní IFilter pro propojený objekt.
22373. Služba Systémový čas zjistila, že informace o časovém pásmu systému byly poškozeny. Mnoho součástí systému vyžaduje platné informace o časovém pásmu, a proto služba Systémový čas nastavila časové pásmo systému na střední čas (GMT). Pomocí ovládacího panelu Datum a čas nastavte správné časové pásmo.
22374. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
22375. Délka tajemství překračuje maximální povolenou délku. Délka a počet tajemství je omezen, aby byla splněna omezení pro export daná Spojenými státy americkými.
22376. Objekt důvěry domény odpovídající odstraněnému účtu mezidoménové důvěry %1 ( %2 ) nelze odstranit. Vrácený kód je uveden v datech.
22377. Nemůžete vnořovat místní skupiny ve smíšené doméně, jestliže má skupina zapnuté zabezpečení.
22378. Při ověřování certifikátu serveru došlo k chybě (chyba kanálu SCHANNEL): RequestHandle=%1, Error=%2.
22379. Neplatný parametr: Za možností -r musí být uveden parametr szFilter.
22380. Řízení serveru nemá k dispozici paměť pro objekt odkazu čtecího zařízení.
22381. Popisovač zabezpečení pro tento rámec nelze načíst.
22382. Při volání funkce GetNamedAttribute nebo GetNamedAttributeIndex analyzátoru XML nelze nalézt index.
22383. Index typu písma musí být větší než nula nebo se rovnat nule.
22384. Připojení k cíli bylo ztraceno. Iniciátor se pokusí o obnovení připojení k cíli.
22385. Relace v prostředí služby Component Services (nebo MTS, pokud používáte systém Microsoft Windows NT) by měly být automaticky zařazeny do globální transakce (kde je to nutné).
22386. Určené připojení: %1 %2 %3 %4
22387. Čas %1!S!: %2!d!.%3!03d!
22388. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo nainstalovat certifikát %2 při načítání čekajících žádostí (%3).
22389. Protokol kontextu nemohl analyzovat hlavičku kontextu zpětného volání.
22390. %1!ls! – nástroj řízení clusteru %2!ls! (c) 1997-2007 Microsoft Corporation.
22391. Tlačítko, které aktivuje ověřování v X Y, se pokouší použít kontejner X jako cíl zpětného odeslání. Tlačítko by mělo vypnout ověřování nebo použít sebe sama jako kontejner zpětného odeslání.
22392. Byl zjištěn neznámý typ zprávy.
22393. Položka HighPropUpdate: %1!I64d!
22394. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Je zakázáno vytvoření hesla pro obnovení i obnovovacího klíče. Vytvoření hesla pro obnovení není povoleno v důsledku aktuálních zásad zabezpečení týkajících se použití algoritmů FIPS. Další informace vám poskytne správce domény.
22395. Transakce poznámek vždy vytvoří transakci pro dokument s poznámkami a potom v nich dojde k chybě. Jde o kód vnitřní chyby a neměl by být hlášen uživatelům. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
22396. Token odkazoval na certifikát X509, který nelze podle zásad důvěryhodnosti služby AD FS pokládat za důvěryhodný.
22397. Nahrazovací text entity parametru, na kterou se odkazuje mezi deklaracemi kódu, musí být správně formátovaný.
22398. Element importNode vyžaduje, aby parametr deep byl měl hodnotu true.
22399. Kontejner pro zobrazení informací o úspěchu
22400. Požadavek se nezdařil, protože nebyla nalezena žádná položka mezipaměti (CacheKey = X) a platná vlastnost CachePolicy je Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions