English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18401. Vráceno funkcí WSARecv nebo WSARecvFrom jako indikace, že vzdálená strana iniciovala sekvenci úspěšného vypnutí.
18402. Komplexní vlastnosti
18403. WRITE RESTRICTED
18404. Parametr Period musí být kladná hodnota.
18405. Seznamy ACL sdílených složek cílů odkazu <%1> a <%2> pro odkaz <%3> nejsou konzistentní.
18406. Při příjmu dat ze zařízení na sběrnici I2C došlo k chybě.
18407. V počítači %1 ve službě Active Directory Domain Services byly úspěšně vytvořeny objekty služby Řízení fronty zpráv.
18408. Argumentem musí být řetězec.
18409. V souboru ASX nebyly nalezeny žádné referenční adresy URL.
18410. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď z cílového počítače nezahrnuje žádné výsledky.
18411. Správce logických disků nemohl odstranit cestu jednotky.
18412. Nepodařilo se odpojit od %1.
18413. Dotaz na samoopravitelný režim vrátil neznámou hodnotu 0x%2!08x! u svazku %1.
18414. Buď Getter, nebo Setter musí mít jinou hodnotu než Null.
18415. Zprostředkovateli se nepodařilo importovat balíček. %1
18416. Zprostředkovatel rozhraní IPMI se pokusil nastavit hodnotu vlastnosti UpperThresholdNonCritical třídy NumericSensor. Zatímco řadič pro správu základní desky (BMC) vrátil stav úspěchu, označovala vlastnost načtená z tohoto řadiče, že nedošlo k žádné změně. Důvodem mohou být problémy s řadičem pro správu základní desky (BMC). Další informace získáte u jeho dodavatele.
18417. Označuje, který systém typu serveru bude zprostředkovatel zpřístupňovat prostřednictvím objektu DataReader.
18418. Úložiště dat není dostupné
18419. Nebyly vráceny žádné řádky, protože hodnota posunutí přesunula umístění před začátek nebo za konec sady řádků.
18420. XC1014: Sestavení Název sestavení nelze rozlišit. Do sestavovaného projektu přidejte odkaz na toto sestavení.
18421. Jednotka a médium nejsou kompatibilní, nebo existují v jiných knihovnách.
18422. Služba protokolování událostí zjistila závažnou chybu (res=%1) při použití nastavení u kanálu %2. Služba bude ukončena, neboť tento kanál je pro její funkci nezbytný.
18423. Objekt atomicComposition již obsahuje vnitřní objekt atomicComposition a nemůže najednou obsahovat více než jeden objekt atomicComposition.
18424. Chybný požadavek služby
18425. Zadaný cíl zobrazení videa se již nachází v cílové sadě zobrazení videa.
18426. Klient systému souborů NFS nemá licenci pro použití v této verzi systému Windows.
18427. Metody 'Single' a 'SingleOrDefault' lze použít pouze jako finální operace dotazu. U této instance zvažte místo toho použití metody 'FirstOrDefault'.
18428. Soubor .resources je poškozen. Zadaná délka data X není platná pozice v proudu.
18429. ID grafu v importované databázi je jiné než ID grafu v cestě k databázi.
18430. CMDKEY: Pověření nelze z této relace přihlášení uložit.
18431. Hodnota atributu class není platná.
18432. Neznámý nebo konfliktní styl
18433. Časový limit vypršel.
18434. Adresa hostitele uživatele: X
18435. Systémová funkce LookupAccountName selhala.
18436. Vytváření součásti %1 (%2) na systémovém svazku
18437. Načtení automatické aktualizace kořenového certifikátu jiného výrobce z <%1> bylo úspěšné.
18438. Zálohy provedené před přejmenováním domény není po přejmenování možné použít. Obnovení musíte provést pomocí novější zálohy nebo můžete importovat příslušné nastavení.
18439. V tomto počítači nebylo nalezeno kompatibilní zařízení zabezpečení TMP (Trusted Platform Module). Službu TBS nebylo možné spustit.
18440. Pro připojení je momentálně zařazena transakce. Dokončete aktuální transakci a potom akci opakujte.
18441. Úplná nebo relativní cesta k adresáři, z něhož chcete číst. Například „c:\temp“.
18442. Odsazení stylu okolí obsažených částí
18443. Typ pole X je označen jako explicitní rozložení, což není ve formátu Native povoleno.
18444. Povolí trasování webu s názvem Default Web Site/ pro požadavky na soubory ASPX a současně shromažďuje události z oblastí Authentication a Security zprostředkovatele trasování WWW Server pro všechny požadavky s kódy stavu 500, 404 a 303.
18445. %2 : Číslo verze ovladače je chybné.
18446. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 odpojil zastaralé spojení %2 od systému.
18447. Server iSNS nebyl nalezen nebo není k dispozici.
18448. Při přenosu nelze přistoupit k médiu.
18449. &Udělit sestavením omezený přístup k tiskárnám
18450. Datový proud uzlu XAML: Hodnota X vyžaduje metodu StartMember po metodě StartObject Název objektu.
18451. Byl učiněn pokus o odebrání adresy skupiny sítě Token Ring, který používají jiné součásti.
18452. Došlo k výjimce v podkladovém podprocesu. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
18453. %1 zjistil, že zařízení '%2' vrací při vyčíslování prázdných složek neznámá data (%3).
18454. Deklarativní slučování těchto oprávnění není podporováno.
18455. Uvedený záznam %1 nemohl nahradit jiný záznam v databázi WINS. Číslo verze záznamu je %2. Číslo verze záznamu v databázi je %3.
18456. The specified locale id was not valid for the operation.
18457. Systémový soubor %1 byl poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows poškozený soubor úspěšně opravil.
18458. Do souboru protokolu nelze zapisovat.
18459. Zadaná sada popisovačů monitoru je neplatná.
18460. Chcete-li spravovat zásady skupiny, je třeba se k počítači přihlásit pomocí účtu uživatele domény.
18461. Atribut DataSourceID objektu X musí být identifikátorem ovládacího prvku typu IDataSource. Y není rozhraní IDataSource.
18462. Při analýze zadaného manifestu došlo k neočekávané chybě.
18463. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 bylo úspěšně dokončeno.
18464. Konfigurace naplánovaného zálohování je v konfliktu s nastavením zásad skupiny, došlo k chybě %1. Naplánované zálohování spuštěné v %2 se z důvodu konfliktu nezdařilo.
18465. %1: Naslouchání se nezdařilo. Kód chyby %2
18466. Je nutné zadat alespoň jeden element TreeScope.Element, TreeScope.Children nebo TreeScope.Descendants.
18467. Zprostředkovatel knihovny: %1!wZ!
18468. Pro zadaný identifikátor zabezpečení neexistuje součást domény.
18469. Třídy priorit AboveNormal a BelowNormal nejsou na této platformě k dispozici.
18470. Systém opravuje segment %1 záznamu zašifrovaného souboru.
18471. Tato odpověď neobsahuje žádné vnořené kolekce. Místo toho použijte jako objekt Key hodnotu null.
18472. Žádná informace, která měla být přeložena, nebyla přeložena.
18473. Pokus o zápis do souboru cookie se nezdařil.
18474. Aktualizace nastavení zásad skupiny se nezdařila. Kód chyby: hr=%1
18475. Referenční seznamy s hodnotou TTL větší než %1!d!s
18476. Modul diagnostiky %5 (%4) dokončil scénář odstraňování potíží %1, instance %2, ID původní aktivity %3. Modul diagnostiky nenastavil žádné řešení.
18477. Neplatný řetězec nápovědy. Délka řetězce musí být v rozsahu od X do Y.
18478. Soubor XML (%1) je platný, ale jeho analýza se nezdařila. Obvyklým důvodem je, že je soubor používán. Mohlo také dojít k vnitřní chybě. Oznamte tuto chybu pracovníkovi podpory.%2%3%4%5
18479. Auditovací pravidlo není správného typu.
18480. Operace byla úspěšně dokončena a nelze ji vrátit zpět. Výsledek je však příliš velký, a nelze ho proto odeslat.
18481. Tato událost nastane při přechodu přes bránu.
18482. Zvukový datový proud neobsahuje dostatečné informace potřebné k určení obsahu jednotlivých kanálů.
18483. Přijatý požadavek (ID požadavku %1) na připojení (ID připojení %2) ze vzdálené adresy %4.
18484. Systém se pokusil připojit jednotku k adresáři na připojené jednotce.
18485. Chorvatština (latinka, Bosna a Hercegovina)
18486. Žádná obecná metoda Název metody u typu Název typu není kompatibilní s dodanými argumenty typu a argumenty. Pokud metoda není obecná, neměly by být poskytnuty žádné argumenty typu.
18487. MD Vytvoří složku.
18488. V bloku dat nejsou k dispozici žádné další hodnoty vlastností.
18489. Skupina již existuje.
18490. Je podporován maximálně jeden element count pro informační kanály, bylo jich ale nalezeno více.
18491. Zpráva přijatá na příchozí adrese URL X byla směrována do seznamu záložních koncových bodů. Vazba přijaté zprávy používá transakce, ale nepodporuje kontext ReceiveContext, takže ošetření chyb není možné.
18492. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Stav hostitele služby Vyrovnávání zatížení sítě byl v registru úspěšně aktualizován. Aktuální stav potrvá po restartování systému, pokud je služba Vyrovnávání zatížení sítě takto nakonfigurována.
18493. Požadavek překročil limit maxima X prostředků, které mohou být odkazovány v jednom požadavku POST.
18494. Odpověď není platná. Program se ukončuje.
18495. Nelze otevřít připojení LDAP k %1.
18496. EXIT Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
18497. Nelze vytvořit známé identifikátory SID typu LogonIdsSid.
18498. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou parity paměti Microsoft ROM.
18499. Abstraktní typ %1 není v dokumentu instance povolen.
18500. START SYSTEMSTATEBACKUP –Spustí zálohování stavu systému.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions