English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24701. Atribut X nelze použít, je-li použito Y.
24702. Nelze získat chybovou zprávu (X) (Y).
24703. Makro %1 není definované.
24704. Obnovování souborů součásti %1, zkopírováno (%2!lu!%%).
24705. Objekt ActivityDelegate X již má nadřazenou aktivitu Y a nelze mu nadřadit aktivitu Z. Delegáta lze vrátit jako podřízený objekt pouze jednou.
24706. Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřevedl účet počítače %1 na účet instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
24707. Validátor stavu zabezpečení systému Windows nemohl zpracovat poslední prohlášení o stavu, protože je neplatné.
24708. Nelze najít řadič pro doménu %1.
24709. ID sloupce je neplatné.
24710. Označená pracovní jednotka neodpovídá pracovní jednotce očekávané správcem prostředků.
24711. Nelze nalézt soubor databáze.
24712. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Uzel %2 je v provozu. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Uzel %2 je v provozu.
24713. Během restartování neodpovídaly možnosti konfigurace spuštění očekávaným hodnotám.
24714. Služba aktualizuje seznam aktivních síťových připojení.
24715. V seznamu vynechaných -o je více instancí jednoho atributu
24716. Rozšířená, malá písmena
24717. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože nezískal přístup k informacím o protokolu v registru. %1
24718. Zadaný uživatel oznámení neexistuje. Zrušení registrace uživatele pro oznamování se nezdařilo.
24719. Tvar oblasti
24720. Odstraní fond aplikací s názvem MyAppPool.
24721. ukazatel domenoveho nazvu
24722. Vzdálené rozlišovací číslo %3 bylo na vzdáleném serveru %4 opraveno na %2
24723. Instalace součástí ODBC
24724. Vyskytla se chyba.
24725. Soubor zprávy %1 nelze přesunout do odkládacího adresáře. Operace se zprávou bude zopakována.
24726. %1 bajtů volných
24727. U tohoto volání je vyžadováno, aby parametry určovaly pro každý disk jeden rozsah. Jeden disk nemůže přispívat více členům nebo objektům plex stejného svazku.
24728. Žádný související dokument zadaný v dotazu nebyl nalezen.
24729. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila objekt oddílu adresáře domény %1. Přesvědčte se, zda je název pro rozhraní NetBIOS této domény v doménové struktuře jedinečný.
24730. Člen skupiny nebyl nalezen.
24731. Operace bude dokončena až po restartování počítače.
24732. Nelze změnit přiřazení dříve nastaveného kontextu SchemaContext.
24733. Hostitel %1!d! je podřízený clusteru %2!ls! a má pozastavený režim kontroly clusterů.
24734. Nelze vytvořit dočasný objekt typu: Název typu.
24735. Služba COM+ neobdržela místní informace správy SAM. Služba COM+ bude normálně fungovat, ale při každém volání mezi místní a vzdálenou komponentou COM+ dojde k další ztrátě výkonu. Vrácená chyba je uvedena níže.%1
24736. Služba Active Directory Domain Services nepřidělila dostatek paměti k odebrání oddílu adresáře aplikace %1. Pokuste se oddíl adresáře aplikace odebrat ručně.
24737. Tato operace se nemůže zdařit, protože jiný podproces vlastní tento objekt.
24738. Je vyžadován nástroj ochrany pomocí obnovovacího klíče.
24739. Odkaz Y na šablonu X nelze vyhodnotit.
24740. Jazyk není podporován v tomto formátu.
24741. Přepíná se na port B.
24742. Inicializační vektor by neměl mít stejnou délku (v bajtech), jako je velikost bloku algoritmu.
24743. Publisher Warning Level Icon
24744. Nelze odeslat %1 k tisku do tiskárny %2. Došlo k potížím s připojením k tiskárně %2. Zkontrolujte připojení k tiskárně a odstraňte problémy. Došlo k této chybě: %3. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
24745. Vzdálený server neposkytl certifikát.
24746. Na disku není dostatek místa ke konverzi
24747. Vstupní fronta stroje fulltextového vyhledávání je téměř naplněna. Tato dávka byla přijata ke zpracování. Tento kód úspěšnosti je určen pro pozastavení vstupu, dokud se fronta poněkud nevyprázdní.
24748. Službě Plánovač úloh se nepodařilo spustit úlohu %1 pro uživatele %2. Další údaje: Hodnota chyby: %3
24749. Pověření klienta nelze ověřit z důvodu chyby LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pole s řetězcem chyby bude obsahovat název serveru LDAP, pokud je k dispozici.
24750. Služba Řízení front zpráv nemůže použít rozšířený symetrický šifrovací klíč metody RC2 o délce 40 bitů.
24751. Odmítnutých přímých zápisů
24752. Chyba při zpracování souboru SSI: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

24753. Přesouvání skupiny prostředků %1...
24754. Názvy metody FTP nemohou být prázdné ani rovny hodnotě Null.
24755. RECOVER [jednotka:][cesta]soubor
24756. Připojení ke skupině se nezdařilo, protože ve skupině nejsou žádní aktivní členové.
24757. Jsou spuštěny tyto služby systému Windows:
24758. %1!-20s! %2!-30s!
24759. Osy oblasti grafu – Oblast grafu neobsahuje žádné řady.
24760. Zadaný objekt nelze vytvořit nebo otevřít, protože k němu přidružený správce transakcí není v režimu online. Správce transakcí je nutné voláním správce transakcí obnovení za účelem obnovení na konci souboru protokolu převést do úplného režimu online, jinak nebude možné objekty v oboru názvů objektů Transaction nebo ResourceManager otevřít. Chyby v zápisu záznamů do souboru protokolu správce mohou navíc způsobit přechod správce transakcí do režimu offline.
24761. Popisovač %1 vytvořený pomocí funkce InternetConnect: SessionHandle=%2, Server=%4:%5, %7, Flags=%8
24762. Hodnota X není typu Název typu a nelze ji použít v této kolekci.
24763. Program Windows Media Player se pokusil dokončit stahování, které bylo již zrušeno. Soubor nebude k dispozici.
24764. Protokol IPv4 není nainstalován.
24765. Limit počtu souborů ve složce replikátoru byl překročen.
24766. Požadovaná operace není podporovaná pro aktuálně nastavený typ média výstupu.
24767. Směrovač vyžádaného volání se pokusil připojit přes port, který je rezervován pouze pro vzdálené klienty.
24768. Na rendrovací lince se objevila neočekávaná chyba.
24769. Server je zaneprázdněn.
24770. Do rozsahu znaků nelze zahrnout třídu \X.
24771. Klient byl odpojen.
24772. Určuje, zda je časovači dovoleno vyvolávat události v určených intervalech.
24773. Neexistuje počáteční klíč.
24774. Požadovaný obsah můžete přehrát pouze s novou verzí sady SDK.
24775. Bariéra byla vyřazena.
24776. Agent zálohování
24777. Přiřadí cestě písmeno jednotky.
24778. Chyba odhlášení
24779. Zobrazí dynamické vlastnosti webu, které lze použít k vyhledání některých objektů webů.
24780. Neplatný odkaz směrem vpřed nebo odkaz na nezkompilovaný typ.
24781. Globální skupina nemůže obsahovat člena jiné domény.
24782. The device has not been started.
24783. Při kompilaci stránky šablony použité k vytvoření tohoto oznámení události došlo k chybě. Vyřazeno bylo X událostí, které byly částí tohoto oznámení.
24784. Probíhá spouštění Clusterové služby v uzlu %1.
24785. Konfigurační prvek %1 již byl definován.
24786. Stejné oprávnění FileIO adresáře - X
24787. Výpis stavu pro všechny prostředky, které jsou k dispozici:
24788. %2: Přidělení mapovacích registrů se nezdařilo.
24789. Přenosové propojení nyní bylo odpojeno.
24790. Adaptivní aktualizace byla dokončena. Sběrač úspěšně zpracoval %2 dokumentů o celkovém objemu %3 kB. Počet dokumentů, u kterých se filtrování nezdařilo: %4. Počet změněných dokumentů: %5. Počet adres URL, které nebyly nalezeny nebo na které byl odepřen přístup: %6.%1
24791. Hodnota atributu %1 musí být jen jeden znak.
24792. Parametr Native UDT nepředstavuje sekvenční rozložení vzhledem k typu Název typu.
24793. Na vstupu X aktivně nenaslouchá žádný kanál. Tato situace je často způsobena nesprávnou adresou URI. Zajistěte, aby adresa, na kterou je odeslána zpráva, odpovídala adrese, na které naslouchá služba.
24794. Během filtrování dokumentu došlo ke kritické chybě. Obraťte se na správce systému.
24795. Došlo k chybám spouštěcího disku.
24796. Zadaná miniverze souboru nebyla nalezena pro tento otevřený soubor transakce.
24797. Název DNS není k dispozici a nelze jej přidat do alternativního názvu subjektu.
24798. Internal event: The security descriptor propagation task has started.
24799. Inicializace metody BitmapImage není ukončena. Inicializaci ukončíte zavoláním metody EndInit.
24800. Styl tlačítka přechodu na další krok v kroku začátku

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions