English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33601. Soubor wsrmeventlist.xml nelze zpracovat. Přeinstalujte Správce systémových prostředků (WSRM) a opakujte akci.
33602. X: Vlastnost ChangePasswordTemplate neobsahuje pro nové heslo rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y.
33603. Zadané heslo je chybné.
33604. Byl překročen opravený práh přerušení testu počítače. Přerušení bylo zakázáno. Režim cyklického dotazování byl povolen.
33605. Neplatný kód XML. Požadovaný atribut Atribut nebyl nalezen.
33606. Získání dalšího objektu zásad skupiny se nezdařilo. Upgrade objektů zásad skupiny se nezdařil. (%2)
33607. Neplatná logická hodnota řetězce (%1). Platné hodnoty BOOL: true, false, 0, 1, yes, no, on, off.%2%3%4%5
33608. Název parametru metody SelectMethod, který přijímá řadicí výraz, je-li použit
33609. Funkce EmitWriteLine nepodporuje toto pole nebo místní typ.
33610. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo vytvoření sekundárního účtu krbtgt.
33611. Správce musí povolit program brány firewall, který je kompatibilní se službou Centrum pro zabezpečení systému Windows.
33612. Port %1 byl odpojen, protože uživatel dosáhl maximálního času připojení povoleného správcem.
33613. Soubor nelze přidat do knihovny, protože je to chráněný soubor DVR-MS. Tento obsah nelze přehrávat v programu Windows Media Player.
33614. Neplatné parametry: Při exportu je vyžadován parametr RootDN.
33615. Největší interval opakování přenosu = %1!u!
33616. Úloha XML je poškozena.
33617. Vytvoření seznamu stop se nezdařilo.
33618. Snaha odvolat cíl přetažení, který není zaregistrován.
33619. Služba protokolování služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) byla úspěšně zastavena.
33620. Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu a Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
33621. Výsledek dotazu je zastaralý nebo neplatný. Příčinou může být vymazání nebo vrácení protokolu zpět po vytvoření výsledku dotazu. Uživatelé mohou tento kód zpracovat uvolněním výsledku dotazu a opakovaným vydáním dotazu.
33622. Z následující příčiny nelze otevřít protokol událostí:
33623. Metoda AddRelatedObject funguje pouze v případě, že zdrojová entita je v neodstraněném stavu.
33624. Ovladač zobrazení %1 rozpoznal selhání a provedl obnovu. Pravděpodobně se nezdařily některé grafické operace.
33625. Převod X na typ Název typu se nezdařil.
33626. Počet řádků zdroje dat zobrazených na jedné stránce
33627. X vyžaduje, abyste do Y zahrnuli odkaz na skript.
33628. Popis: Tento příkaz přesune nebo přejmenuje objekt v adresáři.
33629. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že ověření zadaného kódu Product Key se nezdařilo.
33630. Číslo řádku by mělo být větší než 0 (min. hodnota 1). Výraz X = Y je neplatný.
33631. Šablona UriTemplate X není platná. Zástupný znak (Y) nesmí být uveden v názvu proměnné nebo v literálu s výjimkou konstrukce zástupného segmentu. Počítejte s tím, že zástupný segment (literál nebo proměnná) je v šabloně platný pouze jako poslední segment cesty. Zástupný znak musí být uveden pouze jednou. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
33632. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_commit správce prostředků XA. Volání funkce xa_commit se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
33633. Tato kolekce je určena pouze ke čtení.
33634. Hodnotu MasterNameSpace nemůže představovat prázdný řetězec.
33635. Výchozí hodnota TTL pro klientské datagramy
33636. V souboru nebyl nalezen identifikátor objektu.
33637. Automatický zápis certifikátu %1 byl zahájen.
33638. Pro svazek %2 nebyl během restartování nalezen žádný soubor klíče.
33639. Operace offline pro instanci <%1> byla úspěšně dokončena.
33640. Zrušení registrace nečinné úlohy
33641. Data nelze podepsat před odesláním ověřené zprávy.
33642. V registraci zprostředkovatele individuálního nastavení X byl určen neplatný atribut Atribut.
33643. Operace byla zrušena dříve, než ji bylo možné dokončit.
33644. Předaná hodnota argumentu s indexem X neodpovídá typu parametru.
33645. Druhá strana jednoho z mostů terminálů již byla přiřazena.
33646. Kolekce výjimek obsahovala alespoň jeden element null.
33647. V řetězci dotazu byl použit vyhrazený příznak.
33648. Nejméně pro jeden disk byl zadán neplatný počet rozsahů.
33649. Soubor XML
33650. Kategorie události: %1!d!
33651. Část X=Y souboru cookie není platná.
33652. Služba protokolování se pokusila číst nebo zapisovat před začátek protokolu.
33653. Název programu nemůže být prázdný.
33654. Přijaté připojení z X na Y.
33655. Získá nebo nastaví velikost pole grafu Renko. Může se jednat o procentuální nebo pevnou hodnotu.
33656. Typ Název typu musí být veřejný.
33657. Načíst křížový certifikát z mezipaměti
33658. Operace je zrušena.
33659. Operace zápisu během převodu svazku se nezdařila.
33660. Tajná dohoda
33661. Název aplikace, která zapsala tuto položku.
33662. Nebyl nalezen ovládací prvek s identifikátorem X přidružený k popisku Y.
33663. Součást klienta
33664. Kapacita musí být kladná hodnota.
33665. Produkt je odinstalován.
33666. Neplatný název skupiny. Názvy skupin musí začínat písmenem.
33667. Důvod: Správce BuildManager provedl změnu, která vyžaduje ukončení domény aplikace (AppDomain).
33668. Automatické převádění jednotky nelze naplánovat.
33669. Zadání dočasného bloku
33670. Inicializace a načítání aktuální konfigurace služby klienta zásad skupiny
33671. (zděděno)
33672. Cesta ke konfiguračnímu souboru, který je nyní zobrazován nebo upravován
33673. Aktivační server oznámil, že počítač nelze připojit k aktivačnímu serveru.
33674. Při pokusu o otevření zdrojového souboru CAB ([2]) došlo k síťové chybě.
33675. Určený proces je součástí úlohy.
33676. Služba serveru Microsoft DHCP není na tomto serveru nainstalována.
33677. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
33678. Nelze naplánovat zálohování, protože poskytnutá pověření uživatele nejsou členem místní skupiny Administrators ani Backup Operators.
33679. Tento název je již použit buď jako název služby, nebo jako zobrazený název služby.
33680. Oddíl adresáře aplikace %1 pro službu DNS byl vytvořen. Rozlišující název kořenové složky tohoto oddílu adresáře je %2.
33681. Zabezpečení účtu počítače %1 se nezdařilo. Požádejte správce, aby odebral položku řízení přístupu (ACE) builtin\account operators s úplným řízením z popisovače zabezpečení u tohoto objektu.
33682. Nedostatek prostředků pro datové proudy
33683. Horní okraj nesmí být záporný.
33684. Vytvořit připojení zprostředkovatele pro tuto webovou část
33685. Nastavení zabezpečení systému
33686. Server DNS nelze spustit, protože je závislý na službě NTDS, která není spuštěna.
33687. Dotazovat se na odsazení Posix ID přiřazené k důvěryhodné doméně
33688. Server pro alokaci identifikátoru GUID už je zakázán.
33689. určitý požadavek auth-exchange
33690. Duplicitní název typu v rámci sestavení.
33691. Vypsat pracovní adresář vzdáleného počítače
33692. Nelze najít objekt %1 s identifikátorem %2.
33693. Vstupní řetězec znaků nemá platný formát pro data, která reprezentuje.
33694. Zeslabení basů
33695. Odkaz na název je neplatný.
33696. Systém Windows nemůže najít disk a oddíl uvedený v nastavení %1 souboru odpovědí bezobslužné instalace. Ověřte, zda nastavení odkazuje na platný oddíl, a potom znovu spusťte instalaci.
33697. X je neplatný uživatelsky definovaný typ, důvod: Y.
33698. Prohlížeč oprávnění (jen pro čtení)
33699. Objekt nebyl inicializován. Je nutné nastavit vlastnost Název vlastnosti.
33700. Objekt byl smazán.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions