English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31301. Informace o schématu nelze číst, protože nebylo možné načíst nebo číst binární soubor, v němž jsou tyto informace uloženy.%1%2%3%4%5
31302. Sloupec neexistuje.
31303. Zásada QoS %2 pro počítač neurčuje hodnotu DSCP ani míru omezení. Tato zásada nebude použita.
31304. Uzel iniciátoru neexistuje.
31305. Zadat informace o sestavení &ručně
31306. Objekt atomicComposition již nelze změnit, protože tento objekt atomicComposition již byla dokončen.
31307. Správné uvolnění zprostředkovatele se nezdařilo. Chyba (%1).
31308. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Infrastruktura ohlásila, že pokus o trasování události se nezdařil kvůli nedostatečné velikosti vyrovnávací paměti. Infrastruktura trasování bude opakovat pokus o trasování této události. K této situaci již došlo celkem %1krát. Tyto potíže by mohlo vyřešit zvýšení velikosti vyrovnávací paměti.
31309. Oprava méně důležité chyby v souboru 0x%1
31310. Některé stavy prostředku byly pravděpodobně potvrzeny, ale ostatní byly přerušeny, pravděpodobně v důsledku heuristických rozhodnutí.
31311. Pokud je element ResourceAssociationSet obousměrný, musí funkce IDataServiceMetadataProvider.GetResourceAssociationSet() vrátit stejný element ResourceAssociationSet při volání z obou směru.
31312. Aktualizace informací o ID produktu systému Windows v registru %1 se nezdařila. Nejedná se o chybu instalace licenčního klíče svazku.
31313. Oddíl %1 nemá očekávanou možnost zápisu u zdroje %2.
31314. Zařízení v %1 (řídí: %2) bylo odebráno, avšak operace se v modulu DSM nezdařila.
31315. Soubor zahrnutí File Name není na této stránce povolen.
31316. Řetězec SDDL obsahuje neplatný identifikátor SID nebo identifikátor SID, který nelze přeložit.
31317. Zadejte heslo pro uživatele:
31318. Internal error: can't locate %lx in DeregisterFixup.
31319. Konfigurační uzel %1 obsahuje neplatnou hodnotu pro vlastnost %2. Konfigurovaná hodnota %3 je neplatná. Bude použita výchozí hodnota %4. Platné hodnoty: '%5'.
31320. Dotaz určil neexistující sloupec.
31321. Ověřování se nezdařilo, protože je kořenový certifikát použitý pro tuto síť neplatný.
31322. Bylo určeno příliš mnoho možností. Možnost (%1!d!) není platná.
31323. Barva výběru rozsahu oblasti grafu.
31324. Odkaz na nedeklarovaný prefix oboru názvů: %1
31325. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že je ve formátu bitové kopie pro 32bitový systém Windows.
31326. Tato operace není povolena, protože server DNS načítá zóny na pozadí. Opakujte akci později.
31327. Modulu FailedRequestTracing se nepodařilo vytvořit adresář %3. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
31328. Používaná verze serveru SQL Server nepodporuje datový typ Název typu.
31329. Možnost %1 umožňuje zadat pouze jeden typ kvóra.
31330. Vložte disk systému Windows XP do jednotky %1:
31331. Ovladač %1 Terminálového připojení je neplatný.
31332. Program Windows Media Player nemůže přehrát tento disk DVD, protože nelze zapnout analogovou ochranu kopírování na výstupním monitoru. Nainstalujte aktualizovaný ovladač grafické karty.
31333. Styl hlavních značek
31334. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Linka je obsazená. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3.Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
31335. Zápis změnového souboru do seznamu úloh služby BITS trval %1 sekund. Pokud je tato doba příliš dlouhá, může být počet úloh služby BITS větší, než je tento počítač schopen rychle zpracovat.
31336. Svazek - %1 je nyní označen za nečistý.
31337. Pomocník pro práci se speciální konzolou pro správu
31338. Tiskový port již existuje.
31339. Počet musí být menší nebo roven zbývajícímu počtu bitů v řadě.
31340. Tisková fronta je plná.
31341. Zadaný typ média není platný.
31342. Chyba při zápisu alokační tabulky souborů (FAT).
31343. Typ ID vlastnosti nebyl číselný.
31344. Zakázat modul
31345. Certifikační autoritě se nepodařilo provést operaci dešifrování. K tomu může dojít, pokud je použit pokročilý šifrovací algoritmus, například AES (Advanced Encryption Standard), a konfigurační autorita není nakonfigurována tak, aby používala zprostředkovatele úložišť klíčů CNG (CryptoAPI Next Generation). Jestliže k chybě došlo během zápisu certifikátu, zkontrolujte šablonu certifikátu a ujistěte se, zda není povolen standard AES pro archivaci klíčů.
31346. Přístup k požadované relaci je odepřen.
31347. Nelze převést procentuálně zakódovanou hodnotu X.
31348. Ovládací prvek nemůže opustit test filtru.
31349. Vytváření datového proudu prostoru, který nelze přiřadit, v bloku %1.
31350. Privilege not held.
31351. Výchozí hodnota pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
31352. Nepodařilo se aktivovat odběr.
31353. Klíče k tomuto slovníku chybí.
31354. Spouštěcí sektor systémového oddílu neprovádí měření čipu TPM.
31355. Type mismatch
31356. Nepodařilo se přidělit místní úložiště podprocesu v asynchronní sériové komponentě. Specifikace chyby: %1
31357. DHCPv6 - Protokol auditu pozastaven
31358. Delegát musí mít pouze jeden cíl.
31359. Zadané ID aktivační události je neplatné.
31360. Došlo k chybě při práci se souborem.
31361. typ konstruktoru Název typu
31362. Vyhledávací služba systému Windows vytváří nový vyhledávací index SystemIndex.%1
31363. ------ Podporované příkazy STATE ------
31364. Kontrola velikosti vyrovnávací paměti
31365. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů je konfigurován pro získávání časových údajů z jednoho nebo více zdrojů času. Žádný z těchto zdrojů však není aktuálně k dispozici. Po dobu %1 minut nebude proveden žádný pokus o kontaktování zdroje. Klient NTP nemá k dispozici žádný zdroj času.
31366. Most mezi sběrnicemi PCI a ISA
31367. Pro grafickou kartu nelze namapovat požadované rozsahy adres.
31368. Službu replikace souborů nelze zastavit.
31369. Certifikát přijatý ze vzdáleného serveru byl zrušen. To znamená, že certifikační úřad, který certifikát vystavil, zrušil jeho platnost. Požadavek na připojení SSL nebyl úspěšný. Připojená data obsahují certifikát serveru.
31370. V souboru INF nebyl nalezen povinný řádek.
31371. Na levý střed
31372. Zadaný název souboru protokolu není jedinečný.
31373. Vytvoření kódové skupiny typu Název typu se nezdařilo.
31374. Při čtení seznamu atributů došlo k chybě.
31375. %1 = %2!u!
31376. Modifikátor vytáčení $ nelze použít.
31377. Transakce databáze směrovací tabulky se nezdařila.
31378. Číst objekty
31379. Kombinace klávesy a modifikátoru X+Y není podporována gestem KeyGesture.
31380. Zpracování X souborů EDMX bylo dokončeno.
31381. Protokol IPRIPv2 nemohl inicializovat tabulku pro informace o sousedních směrovačích protokolu IPRIP. Uvedený údaj je kód chyby.
31382. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v licencích nebyly nalezeny informace o správě licencí.
31383. Zobrazit seznam konfiguračních oddílů
31384. Styl vykreslování textu.
31385. Hodnota X neodpovídá vzoru Y.
31386. Služba Active Directory Domain Services neurčila, zda je název tohoto adresářového serveru %1 jedinečný na vzdáleném adresářovém serveru %2. Pokud jedinečný není, přejmenujte místní adresářový server.
31387. Stav protokolu HTTP 302: Požadovanému prostředku byl přiřazen jiný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier). Změna je dočasná.
31388. Určuje, zda je oddíl Membership uzamčen.
31389. Makro v souboru .INF zařízení obsahuje nedefinované makro.
31390. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou obsahem.
31391. Aktivace modelu COM+ se nezdařila, protože při vytváření vlastnosti kontextu byla vrácena chyba E_OUTOFMEMORY %1
31392. Nebyl nalezen argument pro parametr %1!ls!.
31393. Pravidelné zpracování zásad pro uživatele %3 bylo dokončeno po %1 s.
31394. Objekt musí být kořenovým adresářem (C:\) nebo písmenem jednotky (C).
31395. Přístup byl odepřen. Ověřte, zda výchozí účet pro přístup k obsahu na stránce Centrální správa SharePoint je správný, nebo pomocí odkazu Vyloučit a zahrnout obsah přidejte pravidlo, které určuje vhodný účet procházení s přístupem k této adrese URL.
31396. Pověření klienta jsou platná, ale nebylo možné vytvořit deklarace, protože atribut LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pro deklaraci identity obsahoval více hodnot. Pole s řetězcem chyby obsahuje název atributu LDAP.
31397. %1 použito úspěšně.
31398. Byl očekáván prázdný znak.
31399. Nepodařilo se vytvořit položku panelu nástrojů typu: Název typu
31400. Nejméně jeden soubor XML chybí nebo je poškozen. Z tohoto důvodu byl Správce systémových prostředků resetován do posledního stavu automatického zálohování. Další informace a stavy, například stav monitorování účtů, stav oznámení, informace o seznamu vyloučení a aktuální stav správy, nebyly resetovány.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions