English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15301. Agent serveru proxy služby DNS nemohl přečíst řetězec přípony domény ICS z registru. Uvedený údaj je kód chyby.
15302. Systému Windows se nepodařilo zaznamenat informace o výsledné sadě zásad (RSoP), která popisuje rozsah objektů zásad skupiny použitých pro počítač nebo uživatele. Může to být způsobeno zakázáním či zastavením nebo jinou chybou služby WMI. Nastavení zásad skupiny bylo úspěšně použito pro počítač nebo uživatele, avšak nástroje pro správu pravděpodobně nebudou hlásit správné hodnoty.
15303. Základní sestavení doplňku Název sestavení je shodné se zobrazením hostitele v sestavení doplňku s výjimkou čísla verze. Zavaděč nepodporuje načtení těchto sestavení ve stejné doméně aplikace. Aktivujte základní sestavení doplňku v oddělené doméně aplikace nebo jej přejmenujte.
15304. Protokoly sledování čtení:
15305. Přeskakování zpožděných změn objektu %1:%2. Objekt neexistuje.
15306. Hodnota vlastnosti Název vlastnosti (X) musí být menší nebo rovná hodnotě vlastnosti Název vlastnosti (Y) .
15307. Zadaný parametr X typu Název typu není platný. Jsou podporovány pouze skalární parametry (například Int32, Decimal, a Guid).
15308. Časový limit operace vypršel.
15309. Atribut typu 0x%1 nebyl v souboru 0x%2 nalezen.
15310. Proces prostředí byl neočekávaně ukončen.
15311. Monitorování účtů není správně nakonfigurováno. Server, na kterém by měly být protokolovány informace o monitorování účtů, neexistuje nebo k němu byl odepřen přístup. Upravte konfiguraci monitorování účtů.
15312. Barva použitý k vykreslení čar prokládaných pruhů pro osu.
15313. Inovace zabezpečení se nezdařila. Opakujte akci později.
15314. Systém Windows nemůže nainstalovat datové bitové kopie určené v souboru odpovědí bezobslužné instalace.
15315. Vytížení dynamické nečinnosti je na úrovni %1 procent prahu dynamické nečinnosti. Služba WAS (Windows Process Activation Service) začne snižovat časové limity nečinnosti pracovních procesů. Aktuální počet pracovních procesů: %2, celkem aktuálně potvrzeno: %3 MB, celková fyzická paměť: %4 MB, aktuálně volná fyzická paměť: %5 MB.
15316. %1 FORMAT neumožňuje volbu velikosti alokační jednotky.
15317. Domovská složka uživatele nebyla zadána.
15318. Byl předána neplatná hodnota typu Název typu. Hodnota musí být typu SiteMapNode.
15319. Nelze přidat text do souboru X.
15320. Ověření referenčního seznamu %1 ....
15321. Angličtina (Malajsie)
15322. Není shoda mezi příznakem určeným v požadavku a příznakem přítomným v bodu změny zpracování.
15323. Vytvořená součást COM+ musí využívat vytváření objektů, jinak nebude fungovat správně.
15324. Profilování nebylo spuštěno.
15325. Koordinátor MS DTC nelze spustit, protože při instalaci nebyl nakonfigurován pro spouštění v clusteru. Vytvořte prostředek koordinátoru MS DTC pomocí správce clusteru. Specifikace chyby: %1
15326. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nevytvořil soubor CAB v tomto umístění: %1. Hlášená chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud uživatel nemá oprávnění vytvořit soubor v cílovém umístění nebo pokud není k dispozici dostatek místa na disku nebo dostatek systémových prostředků.
15327. Nelze nalézt očekávaný objekt nastavení NTDS pro tento řadič domény služby Active Directory.
15328. Neplatný ukazatel
15329. %1 v %2 nemohl odebrat tiskovou úlohu odeslanou %3 v %4, protože uživatel nemá oprávnění ke správě dokumentů.
15330. Graf typu PointAndFigure – Tento typ grafu nelze kombinovat s žádnými jinými grafy.
15331. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo připojit síťový adaptér z důvodu chyby %5. V důsledku toho nebude tento hostitel aktivním členem clusteru. Pomocí ovládacích panelů nebo Správce zařízení tento síťový adaptér před pokusem o vytvoření vazby služby Vyrovnávání zatížení sítě s adaptérem zakažte a znovu povolte.
15332. Šířka stěny oblasti grafu musí být v rozsahu od 0 do 30 pixelů.
15333. Rušení registrace písem Písmo: [1]
15334. Přípona DNS podle připojení . . . : %1
15335. MORE Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
15336. Vytváří se pevný odkaz pro kopírování X do Y.
15337. Nelze vytvořit vazbu filtru IFilter pro vložený objekt.
15338. ==== OBJEKTY PŘIPOJENÍ KONTROLY KCC ======================================
15339. Filtr EndpointNameMessageFilter je konfigurován tak, aby odpovídal koncovému bodu s názvem X, ale služba neobsahuje žádný příchozí koncový bod s tímto názvem.
15340. Záložní sada svazku %2 v cíli načtena
15341. Nelze vytvořit nové zařízení, došlo k chybě systémového volání.
15342. Ověření podpisem Authenticode(tm) není pro daný soubor INF podporována.
15343. Záznam DNAME s daným názvem již existuje.
15344. Chyba při pokusu o povýšení transakce
15345. Velikost dat přesahuje limit, se kterým může pracovat modul plug-in zdroje dat stahování pomocí protokolu HTTP služby WMS.
15346. Udělí oprávnění uživateli nebo skupině (důvěryhodnému uživateli).
15347. Systém Windows úspěšně diagnostikoval stav nedostatku virtuální paměti. Nejvíce virtuální paměti spotřebovaly tyto programy: %21 (%22) – spotřebováno %24 bajtů, %28 (%29) – spotřebováno %31 bajtů a %35 (%36) – spotřebováno %38 bajtů.
15348. Tyto značky nebyly uzavřeny: %1.
15349. Služba WS-Management nepodporuje přenos fragmentů.
15350. V počítači musí být nainstalován server SQL Server Express.
15351. Neplatný identifikátor URI. Schéma URI není platné.
15352. Prvek EditorPart nemá identifikátor.
15353. Stavový kód výjimky používaný emulačním podsystémem Win32 x86.
15354. *** Chyba: velikost zaznamu neni spravna (%1!d! != %2!d!)
15355. Segment je již odemčen.
15356. Element neexistuje nebo je virtualizován. Použijte vzorec VirtualizedItem, pokud je podporován.
15357. Nelze přejít na nedefinované návěští X.
15358. Aplikace byla spuštěna, ale nezaregistrovala třídu Factory.
15359. Tuto operaci nelze v transakci provést.
15360. Spouštěcí proces systému Windows se neočekávaně ukončil.
15361. Při vytváření přijímacího semaforu došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
15362. Správce pověření
15363. V registru nebyl nalezen žádný parametr BaseEnterpriseOID. Agent rozšíření je ukončován.
15364. Aktuálnost odpovědi není v rámci omezení určených zásad.
15365. Non-consecutive parameter ids.
15366. Paměťový blok pro VID nelze uzamknout ani mapovat, protože již byl uzamčen pomocí stránky nastavení stránky rezervace. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
15367. %1 (%2) %3Při pokusu o protokolování potvrzení transakce došlo k chybě %4 databázového stroje. Z důvodu zajištění konzistence databáze byl proces ukončen. Restartováním procesu dojde k vynucení obnovení databáze a návratu databáze do stavu čistého vypnutí.
15368. Nelze zrušit registraci modulu [2]. HRESULT [3]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
15369. Nelze získat přerušení nahlášené uživatelem pro %2 z vrstvy HAL.
15370. Smazat slovník
15371. Neplatný text prvku X
15372. Obnovený soubor: %1
15373. Zadaný tiskový ovladač je již nainstalován.
15374. Formát zadaného cílového určení zprávy není platný.
15375. Zálohování svazku %1 bylo úspěšně dokončeno.
15376. Rozsah záložky nelze inicializovat, protože inicializace již proběhla.
15377. Pokus koordinátoru MS DTC o kontrolu, zda je počítač řadičem domény, se nezdařil. Koordinátor MS DTC bude funkční, ale pravděpodobně bude používat nesprávné nastavení zabezpečení. Podrobnosti chyby: %1
15378. Počet stran není platný.
15379. Zkoumaný soukromý manifest překřížil cestu přidruženou k bodu změny zpracování.
15380. Vlastní příkazy lze volat pouze na platnou datovou položku.
15381. Licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) %1 verze %2 pro počítač %3 byla upgradována na licenci TS CAL %4 verze %5.
15382. Předaný řetězec UTF8 nelze převést do kódování Unicode.
15383. Požadovaná doména nemohla být odstraněna, protože existují řadiče domény, které stále ještě tuto doménu hostí.
15384. Dávkové aktualizace nejsou u připojení kontextu podporovány.
15385. Analýza dokumentu není zcela dokončena.
15386. Server HTTP nemohl vytvořit objekt připojení klienta pro uživatele u hostitele %1. Připojení k tomuto uživateli bylo ukončeno. Chyba je uvedena v datech.
15387. NET START SCHEDULE
15388. Byly vytvořeny vlastnosti grafu pro otevřený graf. Je třeba uvést, že určité operace budou omezeny, dokud nebude tento uzel synchronizován s ostatními uzly grafu.
15389. Cíl neodpověděl včas na požadavek NOP.
15390. Metodu AsOrdered lze volat pouze na výsledek funkce AsParallel, ParallelEnumerable.Range nebo ParallelEnumerable.Repeat.
15391. Režim odvolání pro sestavení řetězu: X
15392. Nebyla přijata žádná zpráva o přidání disku.
15393. Server se používá a nelze jej odstranit z paměti.
15394. Chyba analýzy manifestu: Požadované prázdné místo nebylo nalezeno.
15395. Nebylo možné se připojit na server, neboť byl dosažen maximální počet současných připojení tohoto účtu.
15396. Tato operace není platná pro typ přenosu zadaného oboru názvů.
15397. Chcete-li zarovnat datové body k popiskům osy X, musí mít všechny řady popisků vlastnost XValueIndexed nastavenou na hodnotu True nebo pro všechny datové body používat pouze nulovou hodnotu XValue.
15398. (Zvláštní přístup:)
15399. Vytváření vyhledávané bitové kopie ze spouštěcí bitové kopie %1 v souboru %2...
15400. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_prepare správce prostředků XA. Volání funkce xa_prepare se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions