English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28501. Byla spuštěna replikace SQL v databázi %2 (subscriber=%3, subscriberdb=%4). Seq=%5.%1
28502. Dva objekty ReceiveParametersContent se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé typy parametrů.
28503. Příkaz DisplayMupCache není v této verzi systému Windows podporován.
28504. Povolí vlastnost Insite oboru názvů nebo složky.
28505. Název oddílu není jedinečný a nelze jej rozpoznat a převést na ID oddílu.
28506. Soukromá implementace aktivity X má následující chybu ověření v aktivitě Y:
28507. V systému Windows XP není tato operace nutná.
28508. Nerozpoznaná konfigurační cesta %1
28509. Chyba při vytváření souboru - %1
28510. Nelze otevřít úložiště konfiguračních dat spouštění.
28511. Při odinstalaci se nebylo možné připojit ke službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) v umístění %1. Odinstalace nemůže bez informací služby AD LDS pokračovat. Restartujte službu AD LDS nebo spusťte příkaz ADAMUnInstall /force.
28512. Dialog, který byl vytvořen v jiném vlákně, nelze zobrazit.
28513. Zpráva zobrazená v případě, kdy existující připojení přestane být platné
28514. Pro tento datový proud není čtení podporováno.
28515. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Protokol není podporován.
28516. Cesta "%2" není cesta DFS
28517. REG_MULTI_SZ (New lines are replaced with *. A * is replaced with **)
28518. Datový proud uzlu XAML: U typu Název typu nebyla nalezena metoda StartMember před metodou EndMember.
28519. Položka (URI %1) byla úspěšně přidána do mezipaměti.
28520. Z důvodu přechodného stavu (například nedostatku prostředků) nemůže správce transakčních prostředků momentálně přijímat transakce.
28521. Do souboru X byl vyslán zadaný kód.
28522. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) změnil složku zařazovací služby na: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
28523. Nepodporované alternativní řazení %1.
28524. Klient WDS: Při zahajování práce v síti došlo k chybě: nezdařila se instalace ovladače síťové karty pro tento počítač. Obraťte se na správce.
28525. Instalačnímu programu koordinátoru MS DTC se nepodařilo naplnit místní registr informacemi z registru sdíleného clusteru. V důsledku této chyby může dojít k nesprávnému fungování aplikací, jež používají koordinátor MSDTC. Specifikace chyby: %1
28526. Při komunikaci se systémovou službou Zařazování došlo k chybě. Spusťte modul snap-in Služby a zkontrolujte, zda je služba Zařazování tisku spuštěna.
28527. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na předchozí krok
28528. Neblokující operaci knihovny soketů nelze dokončit ihned.
28529. Editor klíčových slov
28530. Služba WINS nemohla získat informace o klíči DATAFILES. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
28531. Buďto posun neodkazuje na umístění v rámci řetězce, nebo cílové pole znaků není dostatečně dlouhé.
28532. Proces se pokusil zapisovat do neexistujícího kanálu.
28533. Nepodařilo se otevřít zadaný soubor protokolu.
28534. Intel 82801BA ICH2
28535. Všechny položky nelze načíst.
28536. Oprava chyb v atributu BITMAP hlavní tabulky souborů (MFT).
28537. Kombinace režimu FileMode X s přístupem FileAccess Y je neplatná.
28538. Výukovou databázi Pomocníka pro témata nelze vytvořit.%1
28539. Pro doménu nebyl nalezen zapisovatelný primární řadič domény se systémem LH.
28540. Element import se na tomto místě nemůže vyskytovat.
28541. Certifikát není podepsán vystavitelem.
28542. Několik načtených sestavení s krátkým názvem X se shoduje.
28543. Profil síťového připojení byl poškozen.
28544. Odebere pravidlo pro ukládání událostí neúspěšných požadavků do vyrovnávací paměti.
28545. Při volání NtCreateThread byl zadán chybný počáteční zásobník.
28546. Uživatelský řadič standardu IR
28547. Došlo k narušení omezení.
28548. Soubor lze potvrdit pouze pomocí katalogu s podpisem Authenticode(tm).
28549. Nastaví nebo získá kvalitu vyhlazování textu.
28550. Modul plug-in pro archivaci byl ukončen, protože zdroj byl z vysílání.
28551. Aktivita X musí být používána v hostiteli WorkflowServiceHost.
28552. Nepodařilo se zjistit nosnou frekvenci, nebo byla nosná frekvence ztracena v důsledku rozpojení.
28553. Odebere popisovač zabezpečení přidružený ke složce.
28554. Nelze rozpoznat počáteční rámec přijatý na portu %1. Linka byla odpojena.
28555. Přerušení již probíhá. Volání bylo ignorováno.
28556. Maximální délka součásti: %1!d!
28557. Seznam stop neobsahuje žádné položky.
28558. Karta Smart Card byla odpojena od napájení. Další komunikace není možná.
28559. Platnost mezipaměti konfigurace clusteru služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) na tomto serveru vypršela a je aktualizována.
28560. Rodina adres AddressFamily X není platná pro cílový bod Y. Použijte rodinu adres Z.
28561. Při přechodu na konec souboru protokolu došlo k chybě - nezdařilo se přidělení vyrovnávací paměti protokolu. Byl zadán popisovač %1.
28562. Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby odepřela vzdálené volání procedur (RPC) z neověřeného počítače %1.
28563. Při konfigurování zdroje dat ODBC [4] došlo k chybě. Chyba ODBC: [2]: [3]. Přesvědčte se, zda soubor [4] existuje a zda k němu máte přístup.
28564. Nelze načíst informace ze žádného serveru služby pro nasazení systému Windows zjištěného v aktuální doméně %1.
28565. Nelze zrušit transakci, protože žádná transakce nebyla otevřena.
28566. Získá nebo nastaví příznak označující, zda je poznámka vybrána.
28567. - Cesty ovlivněné touto součástí:
28568. Zařazování tisková úloha %1.
28569. Pro X nebyla poskytnuta žádná hodnota. Bude použita výchozí hodnota.
28570. Na clusteru nejsou nakonfigurována žádná pravidla Celá virtuální adresa IP.
28571. Manifest zásad obsahuje jednu nebo více syntaktických chyb.
28572. Třída UriTemplateTable (s nastavením allowDuplicateEquivalentUriTemplates = false) nepodporuje obě šablony X a Y, protože jsou ekvivalentní. Chcete-li použít obě šablony UriTemplate ve stejné tabulce, vyvolejte metodu MakeReadOnly s nastavením allowDuplicateEquivalentUriTemplates = true. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplateTable.
28573. Odstraňování poškozené sady doplňkových atributů v souboru %1.
28574. Činnost clusteru již byla zastavena.%1!ls!.
28575. Aktuální zdroj dat, část Data Source=X připojovacího řetězce
28576. Nelze odebrat zástupce [2]. Přesvědčte se, zda soubor zástupce existuje a zda k němu máte přístup.
28577. Nástroji Bootmgr se nezdařilo získání hlavního klíče svazku nástroje BitLocker z modulu TPM a kódu PIN.
28578. Odvozený typ Název typu ohlásil neplatnou hodnotu pro port URI X.
28579. Plán %1 byl odstraněn uživatelem %2. Plán: %1 Uživatel: %2
28580. MSBUILD : error MSB1047: Soubor, do kterého má být provedeno předběžné zpracování, není platný. X
28581. Chyba inicializace LSA
28582. Systém souborů EFS nemohl certifikát vybrat automaticky. Klepněte na tlačítko Vybrat certifikát a certifikát vyberte nebo vyberte možnost vytvoření nového certifikátu.
28583. Položku registru nutnou k vytvoření indexu obsahu nelze číst nebo vytvořit. Odstraňte index obsahu a vytvořte jej znovu. Pokud potíže potrvají, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat vyhledávání.
28584. V řadičích domény nelze nalézt servery služby Řízení front zpráv.
28585. Identifikátor URI %1 nelze přeložit na hodnotu KeyValue, RSAKeyValue, DSAKeyValue, uzel X509Certificate nebo na proud rawX509Certificate.
28586. Při zápisu do souboru [3] došlo k chybě. {{ Systémová chyba [2].}} Přesvědčte se, zda máte přístup do adresáře.
28587. Ovladač zjistil interní chybu ve vlastní struktuře dat u %1.
28588. Služba nebyla spuštěna.
28589. Prvnich %1!d! bajtu sestnactkovych dat:
28590. Server v tuto chvíli nemá dostatek požadovaných prostředků.
28591. Jednotka nemůže nelézt požadovaný sektor.
28592. Operace offline se nezdařila.
28593. Služba WINS byla ukončena řadičem služby. Služba WINS bude řádně ukončena.
28594. Server nemůže úlohu přijmout, protože je příliš velká. Tato úloha pravděpodobně překročila limit velikosti úlohy nastavený správcem serveru. Zmenšete velikost úlohy a zopakujte akci.
28595. Správa požadavků HTTP
28596. Škálovatelnost kořenového adresáře je spojena pouze s kořenovými adresáři založenými na doméně.
28597. Nebylo nalezeno základní připojení sítě Ethernet, které je pro širokopásmové připojení vyžadováno. Před pokusem o navázání tohoto připojení prostřednictvím složky Síťová připojení nainstalujte a povolte adaptér sítě Ethernet.
28598. Přijmout (Paket bezpodmínečně přijat registrovaným zavěšením)
28599. Zkušební modul plug-in služby Vzdálená správa systému Windows
28600. Prvek XPathNavigator, pro který je transformace použita

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions