English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13601. Přepíše cílový adresář, pokud již existuje. Stávající obsah bude ztracen.
13602. Aktualizace intervalu zápisu záznamů v rámci nastavení zásad skupiny pro monitorování účtů Správce systémových prostředků (WSRM) se nezdařila. Zadaná hodnota musí být věší než %1 a menší než %2.
13603. Služba Plánovač úloh nemohla načíst hodnoty aktivační události událostí pro úlohu %1. Událost bude ignorována. Další údaje: Hodnota chyby: %2
13604. Server WINS dokončil funkci Odstranit vlastníka partnerského serveru WINS %2.
13605. Popisovač zabezpečení není platný.
13606. Správa licencí TS přijala platný kód LPK, ale jeho podpis není platný.
13607. Změnit nastavení webových částí
13608. Tento zprostředkovatel CodeDomProvider nepodporuje tuto metodu.
13609. Sběrač začal načítat vlastnosti pomocí filtru dokumentu.
13610. Operace inicializace instalace jazykové sady
13611. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože voliče pro prostředek jsou určeny nejednoznačně.
13612. Zprostředkovatel X nebyl nalezen.
13613. Tato fáze se nezdařila se stavem chyby %1!d! (0x%1!08X!).
13614. Došlo k chybě kanálu.
13615. Náhodná čísla
13616. Nastavení komentáře %1!wS! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: 0x%3!x!
13617. Nastaví vlastnost u prvku kolekce na pozici 2 kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
13618. Výsledný typ Název typu dynamické vazby generované vázacím objektem X není kompatibilní s výsledným typem Název typu očekávaným lokalitou volání.
13619. Adresa URL obsahuje neplatný název hostitele.
13620. Neplatný parametr: Je vyžadován název vstupního souboru.
13621. Vypisovat obsah
13622. Nelze otevřít zakázanou položku nabídky.
13623. Property can not be key
13624. Data pro šifrování mají neplatnou délku.
13625. Neplatné ID parku.
13626. Program Windows Media Player nemůže soubor přehrát, protože soubor je poškozený.
13627. Protokol IPBOOTP nevytvořil objekt synchronizace. Kód výjimky je uveden v datech.
13628. Hodnoty X a Y nemohou být obě nulové.
13629. Služba IISADMIN není k dispozici, takže nelze indexovat virtuální kořenové adresáře.%1
13630. Server RPC je již na příjmu.
13631. Byly nalezeny reference na neexistující informační řídicí blok (ICB) v bloku %1.
13632. Systém událostí modelu COM+ rozpoznal poškozený objekt IEventClass. Systém událostí modelu COM+ odebral ID objektu %2. Vydavatel již nebude moci vytvořit instanci této třídy. Výsledek HRESULT byl %1.
13633. Zadaný obor názvů je již na serveru zaregistrován.
13634. Element seznamu NamespaceList musí být objektem NamespaceData.
13635. Záznam překročil maximální velikost.
13636. Bez omezení
13637. Řadič skeneru PCI
13638. Systém Windows bude ukončen, protože je příslušné prostředí nezpůsobilé.
13639. Pole serverů Imagen Impress
13640. Instalační služba systému Windows provedla instalaci produktu. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Stav instalace (úspěch nebo chyba): %4.
13641. Název X
13642. Zdroj dat nepodporuje stránkování dat na straně serveru.
13643. Získání informací o účtu voláním systému
13644. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 port %1 zadaný pro záznam o prostředku (RR) seznamu známých služeb (WKS). Tento port překračuje maximální číslo portu, které je u záznamu o prostředku WKS podporováno. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku ignorovat, velmi doporučujeme daný záznam o prostředku WKS opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Souboru zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
13645. Do tohoto umístění nelze spouštěcí klíč uložit. Použijte jiné umístění.
13646. Objekt musí být typu UInt16.
13647. Došlo k chybě při synchronizaci s primárním řadičem domény %1.
13648. Není nakonfigurován režim licencování Terminálové služby.
13649. Program našel neinicializovaný mediální zdroj.
13650. V zásobníku nejsou uloženy žádné položky.
13651. Došlo k následující obecné chybě databáze: "%1"
13652. Výchozí zásada kalendáře %1 byla událostí kalendáře %2 nastavena jako zásada správy. Výchozí zásada kalendáře: %1 Událost kalendáře: %2
13653. Nebyl nalezen žádný odpovídající objekt pro metodu RedirectToRoute.
13654. Systém Windows nemůže použít konfigurační sadu. Nelze najít složku WINDOWS.
13655. Zprostředkovatel dat .Net Framework pro OLEDB nepovolí zprostředkovateli OLE DB Provider zobrazovat uživateli výzvy v neinteraktivním prostředí.
13656. Aktivita X se pokusila přímo naplánovat aktivitu popisovače ActivityDelegate Y. Popisovače ActivityDelegate nelze přímo plánovat, ale je nutné naplánovat provedení samotného objektu ActivityDelegate.
13657. Název souboru je chybný.
13658. ARP: Chyba knihovny DLL %3!d! v %2
13659. Ovladači [NETFTAPI] se nepodařilo přidělit položku adresy sítě %1 (stav %2).
13660. Offline na %1
13661. Systémová funkce AccessCheck vrátila hodnotu FALSE
13662. Oprava chyb v posloupnosti popisovače svazku
13663. Spouštění služeb služby pro nasazení systému Windows...
13664. Chcete-li %1!ws! připojit k %2!ws!, stiskněte klávesu Enter nebo zadejte nové uživatelské jméno:
13665. Tato zpráva bude nahrazena chybou ze souboru customdata.resx.
13666. SQL Server nepodporuje konstantní výrazy typu Název typu s hodnotou NaN.
13667. Karta pro správu
13668. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě prázdné otázky
13669. Neplatná hodnota PriorityRank %1!d!
13670. V tomto indexu obsahu je filtrování zakázáno.
13671. Účet počítače pro licenční server Terminálové služby nelze přidat do skupiny Licenční servery terminálového serveru během instalace správy licencí Terminálové služby. Akce se nezdařila s kódem chyby systému Win32 %1.
13672. Shromažďování požadovaných informací...
13673. Nelze nalézt nebo otevřít soubor: %1
13674. Dokončování instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
13675. Znamená, že popisovač zabezpečení nemá správný formát (absolutní nebo relativní vzhledem k sobě).
13676. Kurýrní služba
13677. Pracovní proces pro fond aplikací %1 zjistil chybu %2 při pokusu o čtení konfiguračních dat globálního modulu ze souboru %3 (číslo řádku: %4). Spuštění pracovního procesu bylo zrušeno.
13678. Určený argument byl mimo rozsah platných hodnot. Minimální hodnota je X a maximální hodnota je Y.
13679. Podregistr clusteru systému Windows byl odstraněn z paměti.
13680. Infrastruktura Peer-to-Peer systému Windows není inicializována. Je požadováno volání příslušné funkce inicializace.
13681. Služba QoS: Plánovač paketů nemohl přidělit požadované prostředky pro inicializaci.
13682. Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) nelze používat vzdáleně.
13683. Životnost zprostředkovatele
13684. Vytvoření kódové skupiny
13685. Uzel clusteru byl z clusteru úspěšně odstraněn, ale uzel nebyl vyčištěn. Chcete-li zjistit, které kroky čištění se nezdařily a jakým způsobem dosáhnout zotavení, prohlédněte si pomocí Prohlížeče událostí protokol událostí aplikace pro vytvoření clusteru odolného proti selhání.
13686. Objekt služby Active Directory žadatele nebyl načten. %1 %2
13687. Index obsahu nebyl načten. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, projděte si další chyby v protokolu událostí. Podle potřeby odstraňte a znovu vytvořte index obsahu.
13688. Předávající strana protokolu IPSec na platformě NAP odebrala zásady IPSec z počítače.
13689. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné vytvořit tiskovou frontu %1 v kontejneru %2, protože nelze nastavit povinné vlastnosti. Chyba: %3. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
13690. Zadaná transformace obsahu není připojena k zadané aktuální cestě VidPN.
13691. Zpracováno zopakovaných rozborů: %1.
13692. Obsah tabulky definice atributů je chybný.
13693. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Daný token obsahoval neplatný kód XML nebo neodpovídal podporovanému profilu tokenů služby AD FS.
13694. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace času poslední aktualizace položky.
13695. Celé číslo nebo token byl příliš dlouhý pro zakódování.
13696. Položka Replication-Notify-First-DSA-Delay: %1!d!
13697. Úloha probíhá %1!d! minut, %2!d! sekund.
13698. Zásady vypršení doby platnosti mezipaměti. Doba trvání platnosti je určena ve vlastnosti Duration.
13699. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na předchozí stránku
13700. Program Windows Media Player nemůže obnovit licence, protože server není k dispozici. Opakujte akci později.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions