English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29401. Statistika pracovní stanice pro \\%1
29402. Duplicitní název dynamického modulu v rámci sestavení.
29403. Neplatný popisovač
29404. MSB3741: Argumenty pro úlohu XmlPeek nelze načíst. X
29405. Zásady skupiny zabránily procesu s číslem %1 (%2) změnit standardy a informace o formátech pro daného uživatele.
29406. Vnitřní chyba: Nelze se připojit k přiřazenému sériovému portu.
29407. Získá nebo nastaví minimální velikost písma, kterou lze použít algoritmem automatického přizpůsobování popisků.
29408. Levá souřadnice obdélníkového aktivního bodu
29409. Kolekce řádků
29410. %1 (%2) %3Ověření čtení %6 bajtů stránky databáze ze souboru %4 na posunu %5 (stránka databáze %8) se nezdařilo. Poškozený bit %7 byl opraven. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem a může přetrvávat. Přechodné chyby tohoto typu mohou být předzvěstí závažného selhání podsystému úložiště obsahujícího tento soubor. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
29411. Popis . . . . . . . . . . . . . . : %1
29412. Atribut attributeGroup %1 není definován.
29413. V jednotce byly zjištěny menší nekonzistence. Nejde o poškození.
29414. Proběhne po úspěšném vymazání všech řádků v tabulce.
29415. Příchozí síťové připojení bylo odmítnuto.
29416. Výraz MemberExpression načítající člena typu Název typu není podporován.
29417. Selektor je již uveden na seznamu zkontrolovaných selektorů.
29418. Čtení ze stínové kopie svazku se nezdařilo.
29419. Znaky náhrady kódu Unicode být vypisovány jako dvojice v rámci stejného volání, a ne samostatně. Zvažte možnost předávání pole znaků.
29420. Znamená, že zadanou adresu procedury nelze v knihovně DLL najít.
29421. Byla rozpoznána smyčka aliasů u záznamů CNAME nebo DNAME.
29422. neimplementuje rozhraní IBinarySerialize.
29423. Neplatný formát pro parametr %1: %2. Musí mít jednu z těchto hodnot: %3.
29424. Klient odeslal požadavek před inicializací výčtu.
29425. %1: Neznámý režim
29426. Atribut X musí být nastaven na celočíselnou hodnotu.
29427. Minimální počet kontejnerů: %1
29428. %1: Bylo ukončeno naslouchání.
29429. Službě SAM se nepodařilo spustit podproces naslouchání protokolu TCP/IP nebo SPX/IPX.
29430. Vyčištění clusteru pomocí parametru Evict či Destroy
29431. Toto je vnitřní chyba: Statický podproces obdržel neplatné argumenty a způsobí vynucené přerušení a pokus o opětovné spuštění dávek.
29432. Provider already registered
29433. Přidávání uživatele k souborům ve složce %1
29434. Microsoft (R) Windows (R) %1 %2 %3 %4.
29435. Relace vzdálené pomoci byla místně odpojena.
29436. Soubor mezipaměti nasazení doplňků File Name je poškozen. Sestavte toto úložiště znovu pomocí nástroje AddInUtil.
29437. Odstranění objektu fyzického zařízení pro zařízení %1 v součásti sběrnice uživatelského režimu se nezdařilo.
29438. Služba Active Directory Domain Services úspěšně převedla data zbývající v oddílu adresáře %1 do jiného řadiče domény služby Active Directory.
29439. Změna nouzového pořadí jazyka uživatelského rozhraní na %1 se nezdařila. Stavový kód: %2.
29440. Nesměrovatelné výstupní pakety = %1!u!
29441. Metoda obsahovala chyby, které byly vráceny do pole chyb.
29442. Služba infračerveného přenosu souborů se nemohla připojit k jinému počítači. Byla hlášena chyba %1.
29443. Objekt byl uvolněn
29444. Vytvořit novou sadu oprávnění
29445. Odkazování na lokální instance typu entity není při projekci výsledků podporováno.
29446. Rušení publikování informací o produktu
29447. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nerozpoznala výstup analogového videa zadaný pro stahování OTA (Over the air Download).
29448. Index aktuálně vybrané položky
29449. Zadané oddíly nejsou platné.
29450. Důvod: Zprostředkovatel webových událostí SQL zamítl události.
29451. Stejná vyrovnávací paměť
29452. V registru nebyl nalezen žádný parametr SupportedView. Agent rozšíření je ukončován.
29453. Parametry oboru nejsou správné. Tento obor buď již existuje, nebo jeho adresa podsítě a maska jsou v konfliktu s adresou podsítě a maskou existujícího oboru.
29454. Nelze uložit identifikátor relace, protože není platný. ID relace=X
29455. Program Windows Media Player nemůže přidat soubory do knihovny, protože formát souborů není podporován.
29456. Řetězec nemůže mít nulovou délku.
29457. Ke splnění žádosti je na disku nedostatek místa.
29458. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil z %3, ale nezdařil se pokus o ověření z následujícího důvodu: %4.
29459. Systém Windows se pokouší povolit program Windows Defender.
29460. Pro vybranou trasu je nutné zadat parametr RouteHandler.
29461. Do souboru (%1) nelze zapisovat.%2%3%4%5
29462. Algoritmus hash musí být finalizován před načtením zpracovávané hodnoty.
29463. Oddíl konfigurace není podporován: X.
29464. Vytvoří položku trasování, pokud je požadavek dokončen s jedním ze zadaných kódů stavů odpovědí, a to ve formátu kód1,kód2,...
29465. Naslouchací služba terminálového serveru %1 je nakonfigurována s nekonzistentním nastavením ověřování a šifrování. Úroveň šifrování je nastavena na %2 a vrstva zabezpečení na %3. Toto nastavení bylo automaticky opraveno kvůli pokračování připojení. Změňte nastavení úrovně vrstvy zabezpečení na šifrování pomocí zásady skupiny nebo pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
29466. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Uživatel)
29467. Službu telefonního subsystému nelze kontaktovat
29468. Ovladač neotevřel klíč ISAPNP: %2.
29469. Zadaný program Sledování tisku neobsahuje požadované funkce.
29470. Operace ovlivní více objektů DSA,
29471. Nová položka mezipaměti překračuje určenou maximální velikost položky mezipaměti.
29472. Název prvku AddInBase: "X" Umístění: "Y"
29473. Uživatel změnil alternativní řazení na %1.
29474. Přijaté datagramy = %1!u!
29475. V kořenovém adresáři jednotky DFS %1 došlo při inicializaci k chybě. Kořenový adresář nebude k dispozici.
29476. Složený soubor byl vytvořen s nekompatibilní verzí úložiště.
29477. A method was redeclared with a conflicting signature in a derived class.
29478. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil frontu časovače pomocí funkce CreateTimerQueue. Uvedený údaj je kód chyby.
29479. Služba Sběr událostí systému Windows byla úspěšně nakonfigurována.
29480. Registrace datového bloku WMI pro jednu z podtříd MSMonitorClass WMI se nezdařila.
29481. Unrecognized or unsupported type identifier
29482. K vyhrazení dynamické proměnné je nedostatek paměti.
29483. Protokol IGMP nemůže vytvořit semafor. Uvedený údaj je kód chyby.
29484. Server DHCP nebyl schopen vytvořit nebo vyhledat v tomto počítači místní skupinu serveru DHCP Administrators. Kód chyby je uveden v datech.
29485. Hodnota je neplatná.
29486. Je aktivována před vyhledáním uživatelského jména.
29487. Nadřazenou jazykovou verzi musí být možné v X krocích přepnout na invariantní jazykovou verzi. Jazyková verze Y bohužel obsahuje příliš dlouhý řetězec přepnutí. Vyberte jinou jazykovou verzi.
29488. Nastavení vrcholu přenosové rychlosti videa musí být vyšší než nastavení přenosové rychlosti videa.
29489. Výchozí zprostředkovatel nebyl nalezen.
29490. Hodnota X musí být buď NaN, nebo konečná hodnota větší nebo rovna 1.
29491. Zadané oprávnění neexistuje.
29492. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neodeslala požadavek na protokol %1, který má zajistit odebrání konfigurace pro aplikaci %3 na virtuálním webu %2. Služba WAS bude tento protokol považovat za zakázaný. Chcete-li zaručit tento stav, spusťte a ukončete virtuální web. Datové pole obsahuje číslo chyby.
29493. Žádné aplikace
29494. V dotazu, který je překládán, lze projektovat pouze poslední typ entity.
29495. Pokus o přihlášení v denní dobu nepovolenou pro tuto registraci.
29496. Název instance pro objekt čítače výkonu.
29497. Hodnota musí být v rozmezí XY.
29498. Neplatné argumenty.
29499. Databázová operace se nezdařila z důvodu konfliktu při zápisu.
29500. Kolekce nebo události pro identifikátor GUID služby WMI jsou již zakázány.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions