English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39201. Požadovaná operace není pro vzdálený počítač podporována.
39202. Produkt: %1. Sestavení %2 pro součást %3 se aktuálně používá. Aktualizace sestavení vyžaduje restartování.
39203. Kolekce položek legendy
39204. %1 (%2) %3Databázový stroj nepodporuje příznaky LCMapString() %4.
39205. &Zděděné vlastní chyby:
39206. Nebylo možné generovat nový veřejný nebo privátní klíč z důvodu následující chyby: %1.
39207. Adresář nelze vytvořit - %1
39208. Získá nebo nastaví minimální vzdálenost, o kterou lze překrývající se inteligentní popisek (SmartLabel) přesunout od značky. Vzdálenost se měří v pixelech.
39209. Odinstalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
39210. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatnou adresu IPv6 %1. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, doporučujeme daný záznam o prostředku opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
39211. Události protokolované během diagnostiky
39212. Dokument přijal neplatné zdrojové ID dokumentu. Dokument je nutné znovu projít.
39213. Úlohu nebylo možné spustit při shodě vzorce události.
39214. Parametr příkazu není implementován.
39215. Odebírání kontrolního bodu %2 šifrovacího klíče pro prostředek %1...
39216. ARP: Inicializace rozhraní Windows Sockets se nezdařila: %2!d!
39217. Stahování konfiguračního souboru z adresy URL konfigurace se nezdařilo: ConfigurationURL=%2, Error=%3.
39218. Zásady vyžadují heslo, které není povolené s aktuálními zásadami zabezpečení týkajícími se použití algoritmů FIPS.
39219. Chyba OSS ASN.1: Chyba kódování nebo dekódování.
39220. Tento popisovač není platný popisovač mapování nadřazeného oddílu pro VID.
39221. U svazku nelze vrátit změny, protože je nyní používán.
39222. Není povoleno, aby identifikátor zabezpečení byl primární skupinou tohoto objektu.
39223. ? nebo help Zobrazí tento seznam.
39224. Pixel Shader Model 2.0 vyžaduje v registrech [0-31] konstanty s plovoucí desetinnou čárkou.
39225. Identity manifestů jsou shodné, ale jejich obsah se liší.
39226. Volání bylo blokováno vzdáleným počítačem.
39227. Podle schématu je povolen pouze text.
39228. Chyba syntaxe na pozici %1!d! pro následující cestu fragmentu: %2.
39229. Nevyvolatelného člena Člen nelze použít jako metodu.
39230. Služba Mapování uživatelských jmen úspěšně získala aktualizované informace o mapování ze služby Mapování uživatelských jmen.
39231. Metoda kanonizace %1 není podporována.
39232. Délka pole musí být v rozsahu od X do Y.
39233. Vyloučit vlastnosti cizích klíčů v definicích typu entity
39234. Toto volání metody není podporováno pro zadaný typ poskytovatele.
39235. Cesta nebo adresa URL měněného virtuálního adresáře
39236. Systém Windows nemohl pokračovat ve vytváření výčtu adresáře místního systémového svazku. Posledním adresářem ve výčtu je adresář <%1>. <%2>
39237. Soubor tftp pro rozšíření možností
39238. Název spouštěné aplikace, dokumentu nebo adresy URL.
39239. Příznaky pro segment záznamu souborů %1 nejsou správné.
39240. Nejméně dvě tabulky se překrývají.
39241. Schéma dané adresy URL není podporováno.
39242. Analýza manifestu v: %1 selhala; kód chyby %2.
39243. Oznamování mezipaměti SQL není pro databázi X povoleno, protože v konfiguraci je atribut pollTime nastaven na hodnotu nula.
39244. V systému Windows nelze použít základní nastavení zabezpečení úložiště součástí.
39245. Typ podpory stavu relace:
39246. Službě WWW Service (World Wide Web Publishing Service) se nezdařilo vytvořit řetězec vazby pro web %1. Ověřte, zda má vazba webu (%2) správný formát a neobsahuje žádné neplatné znaky.
39247. Výpis CESTY složky
39248. Na aktivitu X nemůže odkazovat aktivita Y, protože odkazující aktivita není zahrnuta v jiné implementaci aktivity. Na aktivitu může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Aktivita X je deklarována aktivitou Z.
39249. Bylo zjištěno podtečení vyrovnávací paměti.
39250. Zařízení je v režimu offline.
39251. Byl požadován v adresáři neznámý objekt uživatele.
39252. Pokus vytvořit novou sadu zálohování selhal, protože již existuje sada zálohování se stejným ID.
39253. Střední doba odezvy (ms)
39254. Vybrat začátek
39255. Element s atributem "values" musí obsahovat atribut typu "enumeration".
39256. Tato dělicí metoda nepodporuje dynamické oddíly.
39257. Chyba služby Stínová kopie svazků: Volání rutiny %3 pro vložení stínové kopie se nezdařilo se stavem %1 (převeden na %2).
39258. Relace TLS se nezdařila. Vystavitel certifikátu pro cílový server není důvěryhodný.
39259. Neočekávaný konec dat ASN1.
39260. Zadaná sdílená položka serveru je již sdílena v DFS
39261. Zadejte certifikát, který chcete použít. Vyberte ze seznamu:
39262. Zakázaná jednotka: %1 v knihovně %2.
39263. Operace identifikace služby WS-Management je k dispozici pouze ve více relacích.
39264. Operace formátování nebyla dokončena, neboť počet clusterů je větší, než bylo očekáváno.
39265. Nastavení vlastnosti Název vlastnosti vyvolalo výjimku.
39266. Název jazykové verze X nebo Y není podporován.
39267. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 5. Chyba %5
39268. Alokátor DHCP zjistil chybu v síti při zjišťování existujících serverů DHCP v síti rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
39269. Chyba při vynucení přístupu: Přerušit = konec, Opakovat = ladit, Ignorovat = pokračovat
39270. Časový limit indexovaného dokumentu vypršel z neznámých důvodů. Důvodem může být chyba ve filtru nebo v modulu pro dělení na slova.
39271. V zásadách skupiny nebylo odstraněno připojení pro počítač %1. Kód chyby %2. Tato situace může nastat v případě, že není správný název připojení tiskárny nebo pokud nemůže zařazovací služba tisku kontaktovat tiskový server.
39272. Při čekání na odezvu transakce služby %2 bylo dosaženo časového limitu (%1 ms).
39273. Metoda GetPortNames není v platformách Win9x podporována.
39274. Pracovnímu procesu se nepodařilo inicializovat komunikaci se službou W3SVC, a nelze jej proto spustit. Data obsahují chybu.
39275. Vývojový diagram X/FlowStep - další uzel je NULL. Spuštění vývojového diagramu bude ukončeno.
39276. Čítač je jedinou instancí. Název instance X není platným názvem pro čítač této kategorie.
39277. Tato aplikace již byla předkompilována s vypnutým individuálním nastavením. Individuální nastavení bylo zřejmě po předkompilaci zapnuto, což není podporováno.
39278. Šíření indexu na vyhledávací server <%2> bylo úspěšné. Služba nyní čeká, až vyhledávací server šíření přijme.%1
39279. Nepodařilo se přidat objekt TypeConverterHelper pro typ Název typu do vnitřní mezipaměti objektů Helper.
39280. Klíčové slovo %1 nesmí obsahovat %3.
39281. Služba KDC nevytvořila odkaz na požadovanou službu.
39282. Kodek nemůže použít poskytnutý typ identifikátoru URI.
39283. Po dosažení symbolického odkazu byla operace vytvoření zastavena.
39284. Příliš mnoho zavíracích závorek ).
39285. Synchronizace se nezdařila. Soubory jsou příliš odlišné.
39286. Při vytváření přímého připojení v grafu nebo skupině nebo při připojování na základě adresy IP ve skupině došlo k chybě.
39287. Metodu ExecuteTask nelze volat pro úkol, který již byl proveden.
39288. Překřížení bylo ošetřeno kopírováním.
39289. Zobrazovací zařízení GDI předané této funkci nemá žádné aktivní chráněné výstupy.
39290. Z registru nelze načíst informace o statickém přidružení lokality.
39291. Radu nelze stornovat, protože nebyla úspěšně nastavena.
39292. chyba při načítání popisovače vstupu z konzoly, kód %1!d!
39293. Délka zprávy předané do funkce NtRequesPort nebo NtRequesWaitReplyPort byla větší, než je maximální délka dovolená portem.
39294. Nepodařilo se přiřadit aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
39295. Zadaný portál nebyl nalezen.
39296. Chyba průvodce RunWizard
39297. Odkaz musí mít parametr Name, který lze přeložit.
39298. Oprávnění souboru izolovaného úložiště je neomezené.
39299. Šifrování jednotky nástrojem BitLocker není součástí této verze systému Windows.
39300. Při procesu šifrování došlo k potížím.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions