English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14701. Typ vstupního obsahu použitý prohlížeči klientů pro automatické dokončení
14702. Filtrovací výraz použitý při volání metody Select(). Filtrování je k dispozici pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode je nastavena na hodnotu DataSet.
14703. Použití příkazů PORT: %1
14704. Nelze načíst pověření čipové karty%1!d! : %2!S!
14705. Služba OLE nemůže komunikovat s objektovým serverem.
14706. Služba infračerveného přenosu souborů nemohla otevřít okno Bezdrátové spojení. Byla hlášena chyba %1.
14707. Nelze přidat k zmrazené kolekci DrawingGroup.Children.
14708. Časové období vlastnosti Název vlastnosti překračuje maximum, které lze v konfiguraci uložit.
14709. Prostředek adresy IP clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože hodnota masky podsítě je neplatná. Zkontrolujte vlastnosti prostředku adresy IP.
14710. Službu Active Directory Domain Services nebylo možné nainstalovat z obnovených souborů. Je možné, že z disketové jednotky byla odebrána spouštěcí disketa. Vložte spouštěcí disketu a restartujte průvodce.
14711. Skupina clusteru není pro žádnou novou žádost k dispozici.
14712. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladač služby Vyrovnávání zatížení sítě se úspěšně odpojil od adaptéru %3 (zrušil na něj vazbu).
14713. Zápis certifikátu pro %1 obdržel certifikát %2 od %3 během načítání čekajících žádostí.
14714. Koordinátor MSDTC zjistil, že informace týkající se koordinátoru MSDTC v místním registru jsou jiné než informace v registru sdíleného clusteru. Specifikace chyby: %1
14715. (GMT+06:30) Rangún
14716. Zprostředkovatel X musí vrátit platný uzel mapy webu.
14717. Součást upgradu zabezpečení součásti DRM (Správa digitálních práv) nebylo možné ověřit. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
14718. Hodnotu RoundtripKind typu DateTimeStyles nelze použít s hodnotami AssumeLocal, AssumeUniversal nebo AdjustToUniversal.
14719. Aktualizace DNS byla úspěšná.
14720. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Požadovanou adresu nelze přiřadit.
14721. Chyba požadavku na data od vstupně-výstupního řízení zařízení. Bude vrácen vstupně-výstupní stavový blok.
14722. Vyhledávání virů programem při přístupu %1 bylo zakázáno.
14723. Neznámý zvláštní přístup (bit 5)
14724. Argument Duration v aktivitě Delay X má zápornou hodnotu.
14725. %1 MB v %2 indexech
14726. Nesprávná zdvojená informace v souboru %1.
14727. Databázové operaci se nepodařilo určit rozlišující název spojený se záznamem.
14728. Nelze přidat více atributů času podpisu PKCS 9.
14729. Požadovaný typ otáčení nebyl jednotkou podporován a byl upraven.
14730. Toto ID zabezpečení nemůže být přiřazeno jako vlastník tohoto objektu.
14731. Zadaný formát %2 se liší od skutečného formátu %3 parametru %1.
14732. Obnovení stavu systému bylo spuštěno v %1.
14733. Zadaný popisovač souboru není platný.
14734. Serveru se nezdařilo načíst aplikaci %1. Došlo k chybě: %2
14735. Platnost certifikátu již vypršela.
14736. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Datový zdroj nevrátil výsledky pro požadavek.
14737. Klíč neexistuje.
14738. Uvedený čas není v tomto kalendáři podporován. Hodnota musí být v rozsahu od X (gregoriánské datum) do Y (gregoriánské datum) včetně.
14739. Hodnota X datového bodu řady
14740. Vnitřní chyba, byl načten nesprávný typ.
14741. Vnitřní chyba: Konfigurace je pro protokol skupiny disků příliš velká.
14742. Modul úloh %1 nemohl odeslat zprávu službě Plánovač úloh. Další údaje: Hodnota chyby: %2
14743. Předaný příznak je nesprávný.
14744. Služba nebude přijímat volání. Nebyly nakonfigurovány žádné protokoly.
14745. Nejstarší stínová kopie svazku %2 byla odstraněna, aby byl zachován limit celkového počtu stínových kopií na svazku %2.
14746. Přírůstek zvětšení protokolu: %1%%
14747. Zobrazit seznam aktivních požadavků HTTP
14748. Důvěryhodný k ověřování pro delegování - vypnuto
14749. Mezipaměť překládání DNS byla úspěšně vyprázdněna.
14750. U požadovaného prostředku nejsou k dispozici žádná data.
14751. Probíhá vytváření adresáře X.
14752. Poskytovatel IDynamicMetaObjectProvider X vytvořil neplatnou instanci objektu DynamicMetaObject.
14753. Databázová operace se nezdařila, protože řadič domény služby Active Directory je vypínán.
14754. Předaný identifikátor vlastnosti není podporován.
14755. Neočekávaná chyba. Přetečení zásobníku
14756. Server distribuovaného systému souborů (DFS) dokončil inicializaci.
14757. Název parametru zpětného volání pro vyplnění Javascript byl nastaven na hodnotu X.
14758. Součet kvadratických hodnot v rámci skupin:
14759. Zadaná adresa serveru nenáleží rozpoznanému názvu serveru.
14760. Příkaz FTYPE %1 je příliš dlouhý.
14761. Není vybrána žádná transakce.
14762. Pokus o spuštění scénáře v nástroji SEM se nezdařil.
14763. %1 (%2) %3Instance %4 stínové kopie byla úspěšně dokončena.
14764. Tisková úloha %1 nedokončila tisk na %2.
14765. Uživatelský ovládací prvek X není zkompilován a lze jej použít pouze dynamicky. Chcete-li vynutit jeho kompilaci, nastavte v jeho direktivě @control vlastnost compilationMode="Always".
14766. Název tabulky nebo objektu je již používán.
14767. Soubor nápovědy je poškozen.
14768. Vlastnost X nebo vlastnost Y je vyžadována pro objekt Z v aktivitě A.
14769. Výchozí nastavení kolekce není pro tuto kolekci povoleno.
14770. Soubor aplikace obsahuje neplatné číslo verze.
14771. nejsou k dispozici žádná další data
14772. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože během synchronizace byl zjištěn konflikt mapy paměti.
14773. Kombinovaná hodnota X atributu příznaků je neplatná. Jsou povoleny následující hodnoty příznaků: 0 (žádný), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting). Zkontrolujte, zda jste ve službě IIS správně nastavili rozšířenou ochranu pomocí ověřování systému Windows.
14774. Název odkazu je porušený nebo nesprávný.
14775. Operace služby NTFS Filter se nezdařila s kódem chyby %1.
14776. Paměťové okno pro čtení konfigurace karty PCMCIA nebylo nalezeno. Nebyla nakonfigurována žádná karta PCMCIA.
14777. Text zobrazený v případě, že data svázaná s polem nabývají hodnoty Null
14778. Automatický výběr formátu nastavil formát odpovědi na X (výchozí hodnota pro operaci), protože předvolba typu média klienta HTTP nebyla uvedeny nebo ji nelze přijmout.
14779. Přenosový agent DHCPV6 nemohl přijmout příchozí zprávu v místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
14780. Svazek - %1 není čistý.
14781. Atribut $Txf názvu souboru v souboru 0x%1 je duplicitní.
14782. MSB3645: Nelze nalézt rozhraní .NET Framework v3.5 Service Pack 1. Aby bylo možné zadat cíl X, je třeba nainstalovat rozhraní .NET Framework v3.5 Service Pack 1 nebo vyšší.
14783. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence neobsahuje platné údaje o umístění aktivačního serveru.
14784. Při navazování připojení k serveru %1 došlo k chybě (síťová chyba):
14785. Alternativní názvy počítače jsou:
14786. Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) je již v tomto počítači nainstalována. Chcete-li ji nainstalovat znovu, nejprve ji odinstalujte.
14787. Odstraňuje se prostor rozšířeného atributu v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1.
14788. MAPI: Řetězec je příliš dlouhý.
14789. Aktualizace zásad odpovědí zařízení...
14790. %1 nemá žádný deklarovaný obor názvů.
14791. Zadaná podmínka pro pravidlo přesahuje povolenou délku.
14792. Z důvodů omezení zabezpečení nelze zobrazit výzvu ke změně.
14793. Číslo ID registrované knihovny TypeLib není platné.
14794. Zdroj videa nepodporuje velikost zadanou v požadavku na digitalizaci.
14795. Název některého oddílu v souboru INF přesahuje maximální povolenou délku názvu oddílu.
14796. Vytvoření zóny DNS se nezdařilo.
14797. Při přípravě nové stínové kopie svazku %2 nebyly v úložišti stínové kopie na svazku %3 k dispozici dostatečně velké souvislé bloky. Probíhá výpočet vytvoření stínové kopie, pomocí kterého budou nalezeny další souvislé bloky.
14798. DataColumn typu Název typu nepodporuje výraz.
14799. ServiceHostFactory - začátek vytvoření
14800. Zadané časové období při generování protokolu musí být celé kladné číslo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions