English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29101. [Možnosti: psfq=]
29102. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) is using the Windows Server 2003 election algorithm for the intersite topology generator.
29103. Pro funkci Last() musí být určen atribut Node-set.
29104. Uživatelská metoda operátoru Název metody pro operátor X musí vracet stejný typ jako její parametr nebo odvozený typ.
29105. Prvek s názvem a délkou přesahující 1023 znaků (%1) je ignorován.%2%3%4%5
29106. Neplatná verze rozšíření
29107. Došlo k chybě při instalaci adresářové služby. Více informací najdete v záznamu událostí.
29108. Není možné vytvořit žádné další miniverze pro tento proud.
29109. V systému nebylo nalezeno žádné čtecí zařízení karet CardMan 4040.
29110. Zrcadlový soubor metadat v bloku %1 je poškozený.
29111. Služba online odpovídajícího zařízení úspěšně (znovu) načetla podpisový certifikát pro konfiguraci %1.
29112. Některá čísla UUID objektů nelze do zadané položky exportovat.
29113. Akce byla zrušena požadavkem SCardCancel.
29114. Je určeno příliš mnoho argumentů.
29115. Definuje předdefinovaný počet znaků v textu legendy, po kterých dojde k zalomení. Chcete-li zalamování textu zakázat, nastavte tuto vlastnost na hodnotu nula.
29116. Výčet VarEnum X nebyl očekáván.
29117. Nelze dekódovat alternativní název předmětu. Zjištěná chyba: 0x%1!x! %2
29118. Spuštění tohoto procesu v rámci programu ladění současně s použitím chráněného obsahu není povoleno.
29119. Velikost obrázku legendy nebo symbolu řady (jako procento velikosti písma legendy). Chcete-li tuto vlastnost použít, nastavte vlastnost CellType na hodnotu SeriesSymbol.
29120. Proces byl ukončen, takže požadované informace nejsou k dispozici.
29121. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že poskytnutá lhůta pro neoriginální systém vypršela (typ 2).
29122. Byla určena nesprávná hodnota pro vlastnost ActivityType aktivity spolupráce X. Hodnota této vlastnosti musí být typem System.Type, který dědí od objektu System.Workflow.ComponentModel.Activity.
29123. Můžete se rozhodnout obnovit původní stav počítače nebo pokračovat v instalaci později. Chcete obnovit původní stav počítače?
29124. Kódová skupina uděluje veškerému kódu plnou důvěryhodnost a vytváří kořen stromu kódových skupin.
29125. Název databáze nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery.
29126. Použije pravidlo pro všechny uživatele.
29127. Služba Active Directory Domain Services nepřidala objekty do databáze služby Active Directory Domain Services.
29128. Systém Windows nezjistil potíže. Kód chyby: %1
29129. Tato hodnota nebyla očekávána. Obsah s možností odložení je nutné poskytnout jako typ System.Stream nebo System.Byte[].
29130. Spuštění této aplikace se nezdařilo, protože její souběžná konfigurace není správná. Podrobnosti naleznete v protokolu událostí aplikace.
29131. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné nainstalovat z obnovených databázových souborů, protože epochy replikace (MsDS-ReplicationEpoch) se neshodují. Epocha replikace obnovené databáze je %1. Epocha replikace konfigurační sady je %2. Tento problém je obvykle způsoben přejmenováním oddílu po provedení zálohování. Proveďte nové zálohování a pomocí shodných epoch opakujte povýšení.
29132. %2: Nelze rezervovat místo V/V.
29133. Pokus o vložení ID do rejstříku se nezdařil, protože uvedené ID už v rejstříku je.
29134. Správa pomocí Správce systémových prostředků byla ukončena uživatelem %1. Uživatel: %1
29135. Musí být zadán minimálně jeden index prvků. Příklad: 2,6,9-15,22
29136. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatný token %1. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento token ignorovat, doporučujeme opravit daný token nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
29137. Úloha spuštěná při spuštění počítače
29138. Probíhá uvádění skupiny prostředků %1 do online režimu.
29139. Zdroji dat X se nepodařilo vytvořit připojení k databázi. Zkontrolujte připojovací řetězec zdroje dat.
29140. Seznam druhých stran odmítl příchozí oznámení serveru. Tato událost je generována, pokud se požadavek jeví jako neplatný, nikoli pouze proto, že se server nachází v jiné doméně Windows.
29141. Nelze povolit naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2.
29142. Neznámý modul vzorců: X
29143. Prohledávač vyvolal v síti %1 volby, protože byl spuštěn prohledávač se systémem Windows Server (nebo hlavní prohledávač domény).
29144. Kódování znaků v deklaraci XML neodpovídá kódování použitému v dokumentu.
29145. Tato operace by zanechala správce transakčních prostředků v nekonzistentním stavu a není proto povolena.
29146. Hodnotu nelze analyzovat.
29147. Služba protokolování zjistila neplatnou restartovací oblast sektor protokolu.
29148. V objektu nejsou k dispozici žádné další bloky textu.
29149. Popisovač již existuje.
29150. Bylo zjištěno více referencí na informační řídicí blok (ICB) adresáře v bloku %1.
29151. MSB4211: Probíhá první nastavení vlastnosti Název vlastnosti na určitou hodnotu. Tato vlastnost již však byla použita v X.
29152. Nejvyšší systémem definovaná hodnota zprávy o auditu.
29153. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se vytvořit podproces služby certifikačního serveru pro %1. %2.
29154. Text, který se zobrazí jako popisek.
29155. Zdroj dat X podporuje pouze jedno zobrazení s názvem Y. Chcete-li, aby bylo vybráno výchozí zobrazení, můžete název zobrazení (které se také nazývá datový člen) ponechat nevyplněný.
29156. Neplatný základ.
29157. Duplicitní položky nejsou povoleny.
29158. Odpověď ze serveru není srozumitelná. To může být způsobeno nekompatibilním serverem proxy nebo serverem médií.
29159. Vnější název elementu musí být uveden.
29160. Tato transakce není podřízenou transakcí.
29161. Tisková fronta
29162. %1 (%2) %3Databázový stroj neaktualizoval položky indexu v databázi %5, protože databáze je jen pro čtení.
29163. Získání informací o účtu voláním systému bylo dokončeno.
29164. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vlastnost licence nebyla nalezena.
29165. Řadič gameportu PCI
29166. Síťové rozhraní %1 bylo odebráno.
29167. Neplatný přepínač
29168. Přenos dat zbývajících v oddílu adresáře %1 do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
29169. Zadaná položka nebyla nalezena.
29170. Ověřování dodaných pověření
29171. Na serveru byla zjištěna chyba napájení.
29172. Text zobrazený pro neznámé chyby
29173. Došlo k neočekávané chybě při odeslání
29174. Příkaz /View nelze kombinovat s jinými příkazy.
29175. Službě zotavení systému souborů EFS se nepodařilo zjistit název záložního souboru. Přerušenou operaci šifrování či dešifrování souboru %1 lze obnovit.Dočasný záložní soubor %2 není odstraněn. Uživatel by měl odstranit záložní soubor v případě, že zotavení proběhne úspěšně.
29176. Soubor není možné zakoupit nebo stáhnout. Soubor pravděpodobně není v obchodu online k dispozici.
29177. Nepodařilo se spustit Správce prostředků karet Smart Card: %1
29178. Fronta %1 nebyla nalezena. Pravděpodobně byla odstraněna. Aktivační událost %2 přidružená k této frontě není funkční. Odeberte tuto aktivační událost pomocí nástroje Správa počítače.
29179. Na zpracování požadavku není k dispozici žádný program.
29180. Externí objekt programu Windows Media Player není k dispozici.
29181. Požadavek na hlavní oprávnění neskončil úspěšně.
29182. Neplatné parametry: Při importu nelze použít nastavení Span Multiple Lines.
29183. Balík nebyl nalezen.
29184. skupina metod
29185. Mapování schématu pro vlastnost Název vlastnosti nesmí být prázdné.
29186. Registrovaný zprostředkovatel nepodporuje stínovou kopii tohoto svazku.
29187. Zadaná adresa IP je neplatná. Adresa IP musí být správně formovaná hodnota správného typu.
29188. Uzamčení pro zápis selhalo z důvodu uzamčení pro zápis, které čeká na vyřízení.
29189. CryptAcquireContextW se nezdařil s hodnotou NULL parametru cspProvider.
29190. Licence pro tento soubor vypršela a není již platná. Požádejte o spolupráci poskytovatele obsahu.
29191. Chcete vymazat zprávy trasování?
29192. === Konec protokolování: [Date] [Time] ===
29193. Pokud není určena metoda DeleteMethod, není odstraňování v prvku ObjectDataSource X podporováno.
29194. Argument typu Název typu neobsahuje název. Vlastnost Name by měla být určena pro položky v této kolekci.
29195. Konfigurace popisující jazyk a dílčí jazyk obsahuje neočekávané duplicitní informace. Je možné, že konfigurace aplikace je poškozena. Přestože k ovlivnění základních funkcí pravděpodobně nedošlo, doporučuje se aplikaci přeinstalovat.
29196. Žádost byla zamítnuta, protože nebylo nakonfigurováno žádné úložiště účtů služby Active Directory Domain Services. Pověření pro ověřování integrovaná v systému Windows jsou podporována pouze pro službu Active Directory Domain Services. Nebyly vydány žádné tokeny.
29197. Porušení hesla
29198. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují porovnání.
29199. Začátek provádění běhové pracovní položky - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
29200. Stránka nebyla vytištěna.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions