English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1601. Máte otevřena tato vzdálená připojení.
1602. Došlo k pokusu vytvořit více propojení k souboru, než systém umožňuje.
1603. Proud StandardError nebyl přesměrován.
1604. Správce systémových prostředků v souborech XML nenalezl výchozí zásadu kalendáře. Jako výchozí zásada kalendáře bude použita výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1).
1605. Nahrazování %1
1606. Vlastnost RenewOnCallTime lze nastavit pouze v případě, že zapůjčení je v počátečním stavu. Stav zapůjčení: X.
1607. Znamená, že člen nemůže být ze skupiny odstraněn, protože skupina je momentálně primární skupinou člena.
1608. Typ Název typu uvedený jako hodnota atributu Factory v oddílu system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations v konfiguračním souboru nebyl nalezen.
1609. Účet %1 z domény %2 se pokouší použít funkci S4USelf pro cílového klienta %3, ale u objektu uživatele tohoto klienta není povoleno provádět rozšíření skupiny. Pravděpodobně bude nutné u objektu uživatele cílového klienta upravit v seznamu řízení přístupu atribut TokenGroupsGlobalAndUniversal tak, aby funkce S4USelf pracovala správně. Toho lze dosáhnout také přidáním účtu %1 do skupiny Windows Authorization Access Group.
1610. Cílový disk, oddíl nebo svazek nepodporuje zadanou operaci.
1611. Nelze vytvořit připojení DAC (dedicated administrator connection) na výchozím portu. Přesvědčte se, zda je připojení DAC povoleno.
1612. Uvádění prostředku %1 do offline režimu...
1613. Zakázáno (Aktuálně se mohou přihlásit pouze členové skupiny Administrators)
1614. Seznam vyhledávání domény používaný klienty k rozpoznání názvů hostitele pomocí služby DNS, podle priority
1615. Je aktivována, pokud uživatelské jméno není platné.
1616. Do této aplikace nelze načíst správce důvěryhodnosti.
1617. Seznam serverů je prázdný.
1618. Modul pro zápis %1 byl vyloučen, protože nepodporuje události obnovení.
1619. Heslo není správné. Akci zopakujte.
1620. Službě BITS vypršel časový limit pro stahování úlohy. Stahování nebylo dokončeno během maximální doby stahování nastavené u úlohy.
1621. Identifikátor webu, pod kterým je tato aplikace vytvořena
1622. Chyba příkazu RUNAS: Došlo k vnitřní chybě: %1!d!
1623. Cesta k datovému souboru XML
1624. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze aktualizovat záznamy v registru na serveru. %1
1625. Typ Název typu neobsahuje veřejnou metodu s názvem X.
1626. ldap_add_s(). Položka pro přidání: %1
1627. Nepodařilo se načíst médium do jednotky %1 v knihovně %2.
1628. Došlo k vnitřní systémové chybě služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP (zdroj: %1): (Kód chyby: %3) %2
1629. Jednotka %1 neexistuje.
1630. Došlo k výjimce, chybí kompatibilní architektura.
1631. %1!20S! %2!38s! %3!7I64d!
1632. Atribut METADATA_SECURE nelze z datové položky odebrat pomocí metody GetData. Zabezpečená data odstraníte pomocí metody DeleteData.
1633. Příkaz čipu TPM se nezdařil.
1634. Pole serverů správy zobrazení systému X Windows
1635. Dotaz na parametry připojení SSL se nezdařil. Stav zabezpečení: %2. Připojení bude resetováno.
1636. %1 nevytváří momentálně žádné odchozí volání pro vzdálené volání procedur DRS.
1637. Chyba hodnoty default nebo fixed
1638. Tato procedura zavěšení není nainstalována.
1639. Služba Správce ovladačů spouští hostitelský proces pro zařízení %2.
1640. &Spravovat zprostředkovatele...
1641. Tichý režim. Při odebírání funkcí se nezobrazí potvrzení.
1642. Práh alfa musí být v rozsahu 0 až 100.
1643. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil chybu, když byl požádán o vzorky času. Chyba bude ignorována. Došlo k následující chybě: %2
1644. Člen Člen v typu CLR Název typu neexistuje v typu koncepčního modelu Název typu.
1645. Chybný nebo neslučitelný CÍLOVÝ disk.
1646. Připojení kontextu nepodporuje klíčové slovo Type System Version=SQL Server 2000.
1647. Délka indexů neodpovídá rozměru pole.
1648. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože požadovaný kodek není platný.
1649. Metoda DataContractJsonSerializer nepodporuje datové členy typu Název typu. Zvažte použití typu int, System.Object nebo konkrétní definice výčtu.
1650. Atribut rozlišujícího názvu se nepodařilo přečíst.
1651. K dispozici nyní nejsou žádné informace o obnovení činnosti.
1652. Spojení bylo vzdáleným hostitelem ukončeno.
1653. Při nastavování atributu Parametry uživatele došlo k chybě. Tato operace se nezdařila. Chybový kód systému NT naleznete v datech záznamu této události.
1654. Parametry pravidla %1 s ID %2 jsou nyní platné. Pravidlo bylo úspěšně vyhodnoceno a byla spuštěna akce definovaná tímto pravidlem.
1655. V X nelze vybrat více položek.
1656. Typ úložiště obrázků Název typu není podporován.
1657. Služba msftesql by měla znovu zpracovat tento dokument izolovaným způsobem a potvrdit chybu.
1658. &Toto jediné sestavení
1659. U zprostředkovatele došlo k chybě při ukládání upozornění z ovladače. Je třeba restartovat virtuální diskovou službu. %1
1660. Vlastnost nebo indexer X nelze v tomto kontextu použít, protože neobsahuje přistupující objekt get.
1661. Objekt nepodporuje požadovanou vlastnost.
1662. Vyrovnávací paměť volajícího je příliš malá.
1663. Položka indexu %2 indexu 0x%1 odkazuje na nepoužívaný soubor 0x%3.
1664. Pro zadanou operaci nelze použít přidělení z aktuálního umístění segmentu.
1665. Hodnota Transaction.Current v objektu TransactionScope byla změněna.
1666. Rozhraní sítě s clustery již existuje.
1667. Rozšíření registru zahájilo konfiguraci.
1668. Kompozice vygenerovala jednu chybu kompozice s {0:N0} hlavními příčinami. Hlavní příčiny jsou uvedeny níže.
1669. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u její cílové položky došlo k chybě s kódem %4%%100790273.
1670. E820 (1)
1671. V kořenu důvěryhodnosti DRM (Digital Rights Management) došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
1672. Toto rozhraní API není podporováno při použití rozhraní HttpBufferlessInputStream.
1673. Na transparentní server proxy nelze čekat.
1674. Nelze získat informace o výkonu události. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
1675. /latency [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/verbose]
1676. Během využití oprávnění nebyly nalezeny informace %1, ID licence = %2, Název dat = %3.
1677. Potvrzení nového hesla:
1678. Hodnoty AssumeLocal a AssumeUniversal typu DateTimeStyles nelze použít současně.
1679. %1: Obnovení bylo úspěšně dokončeno v: %2.
1680. Sledování služby se nepodařilo spustit podproces služby: %1
1681. Vyhledávací server nemůže dotaz zpracovat.
1682. Tato akce není podporována při vytváření modelu DOM z rozhraní SAX.
1683. Zadejte heslo služby Replicator:
1684. Registrace ve Správci filtrů se nezdařila.
1685. Oddíl je příliš malý.
1686. Backup Operators
1687. Program Windows Media Player nemůže přehrát video ve formátu DVD. Pravděpodobně bude nutné upravit nastavení zobrazení v systému Windows. Otevřete panel Zobrazení v Ovládacích panelech a snižte rozlišení a kvalitu barev.
1688. Získá nebo nastaví body cesty poznámky při spuštění.
1689. Služba WS-Management nepodporuje typ pokračování požadovaný odběrem.
1690. V souboru s telefonním seznamem byla nalezena neplatná informace.
1691. Tento požadavek tiskového portu obsahuje neplatnou řídící funkci.
1692. Nelze nastavit X na Y. Hodnoty KeySpline musí být v rozmezí 0.0 až 1.0.
1693. Konfigurační oddíl X nebyl nalezen.
1694. Přístup do sítě byl odepřen.
1695. Parametry nejsou podporovány.
1696. Odesilatel není platný.
1697. Zadaný výčet TaskContinuationOptions zkombinoval možnosti LongRunning a ExecuteSynchronously. Synchronní pokračování nemá být dlouhotrvající.
1698. Poštovní schránka požadovaného příjemce je plná.
1699. Používané úložiště pověření je plné.
1700. Blok dat WMI již není k dispozici.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions