English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8401. Správce systémových prostředků nemohl přidělit paměť, protože není k dispozici dostatek systémových prostředků. Akce uživatele Zkontrolujte nastavení virtuální paměti pro tento počítač.
8402. Typ posunutí intervalu pohybu kurzoru
8403. Tiskový procesor neodpovídá.
8404. Přidat pracovní stanice do domény
8405. Vzdálený server byl pozastaven nebo právě probíhá jeho spuštění.
8406. Došlo k pokusu o nastavení parametru X na hodnotu, která je příliš malá. Úroveň bude nastavena na hodnotu TraceLevel.Off
8407. Identifikátor odpovídajícího prvku ContentPlaceHolder na stránce předlohy
8408. Jedna z hodnot předaná protokolu IGMP je neplatná.%1
8409. %1: Překřížení v alokační jednotce %2.
8410. Neplatné ID dokončení volání
8411. Zadaná sada je offline.
8412. V kopii profilu bylo nalezeno příliš mnoho chyb. Podrobnější informace naleznete v předchozích událostech. Systém Windows již nebude protokolovat žádné další chyby kopie pro tento proces kopírování.
8413. (GMT+02:00) Bukurešť
8414. X musí být větší než nebo rovno Y
8415. K seznamu důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1 jsou přidružena neplatná databázová data a seznam nelze načíst. Došlo k chybě %2.
8416. Manifest RC je poškozen a obsahuje pochybná data, nepodporovanou verzi nebo u něj nebyla nalezena požadovaná položka.
8417. Element DataService má atribut DataServiceVersion s nerozpoznanou verzí X.
8418. Přenos obdržel zprávu od objektu X.
8419. Server DHCP nemohl otevřít databázi klientů DHCP.
8420. Spuštění komponenty správy koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Pravděpodobně nemáte oprávnění ke správě vzdáleného koordinátoru MS DTC, koordinátor MS DTC nepodporuje aktuálně nastavený národní jazyk nebo není spuštěna služba MS DTC.
8421. Načtení souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! se nezdařilo. Chyba WIN 32: %2!ls!
8422. Akci přerušení nelze resetovat, protože žádná akce přerušení nebyla vyžádána.
8423. Byl očekáván identifikátor GUID.
8424. Chybná znaková stránka
8425. Odebírání účtu vztahu důvěryhodnosti pro %1
8426. Nelze vytvořit připojení ke správci řízení služby (chyba: 0x%1). Zkontrolujte příslušná oprávnění pro správu.
8427. Dotaz na informace o objektu souboru se nezdařil.
8428. Aktualizace souborů Soubor: [1], Adresář: [2], Velikost3]
8429. Příkaz se nepodařilo úspěšně dokončit.
8430. Toto sestavení není podepsáno pomocí silného názvu.
8431. Tato událost je aktivována jednou po každém dokončení operace Select a SelectCount.
8432. Zadaný název souboru SQL Express nebyl nalezen.
8433. Vlastnost ActivityType pro aktivitu spolupráce X nemůže odkazovat na typ System.Type odpovídajícího objektu Y na kořenové úrovni.
8434. Rozšíření autority pro registraci stavu (Health Registration Authority) bylo úspěšně ukončeno.
8435. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1 z důvodu nedostatku paměti. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2. Ukončete jiné aplikace a restartujte službu.
8436. Odesílání souborů již není podporováno.
8437. Přenos odmítnul zadanou síťovou adresu kvůli chybnému použití zástupných znaků.
8438. Používá se během události Update pro nové řádky v objektu DataTable.
8439. The request is not supported.
8440. Katalog je ve stavu, kdy indexování pokračuje, ale dotazy nejsou dovoleny.
8441. Informace o proudu lze získat z %1. Soubor %2 nebyl obnoven.
8442. Adresa URL obsahující podrobnější popis obrázku grafu.
8443. HostedTransportConfigurationManager - konec inicializace konfigurace
8444. Při načítání informací systémového disku došlo k systémové chybě.
8445. V oddílu System.Xaml.Hosting je konfigurován neplatný popisovač X pro typ Název typu, jehož hostitelem je cesta Y. Třída X neimplementuje rozhraní IServiceModelActivationHandler.
8446. %1!wS!, kořenový adresář s neshodnými atributy
8447. Na stránce může být pouze jeden ovládací prvek .
8448. Je povolený pouze jeden prvek . Musí se jednat o první podřízený prvek kořenového prvku .
8449. Pozice popisovače operačního systému je jiná, než objekt FileStream očekával. Nepoužívejte popisovač zároveň v objektu FileStream a v kódu Win32 či jiném objektu FileStream. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.
8450. Třída ServicePointManager nepodporuje servery proxy se schématem X.
8451. Hodnota endIndex nemůže být větší než hodnota startIndex.
8452. Číslo verze: %%ws
8453. Spuštění služby Remote Access Service se nezdařilo, protože se nezdařila inicializace Správce vzdáleného přístupu z důvodu následující chyby: %1
8454. Úplné řízení
8455. Nebyly nalezeny hodnoty pro požadované parametry: X.
8456. Počet elementů v kontejneru je větší než dostupný prostor od indexu ke konci cílového pole.
8457. Aktualizace intervalu aktualizace...
8458. Všechny vlastnosti
8459. Další ovladač v systému, který neohlásil své prostředky, již požadoval přerušení, které používá %2.
8460. Práce na serveru %1 byla automaticky přepnuta do režimu online.
8461. Stávající soubor bude přepsán.
8462. Trvání: není k dispozici
8463. Neexistují objekty, jejichž export by bylo možné vrátit.
8464. Aktivační server zjistil obecnou chybu.
8465. Názvový kontext
8466. Soubor [2][3] je právě používán{ v následujícím procesu: Název: [4]; ID: [5]; název okna: [6]}. Ukončete tuto aplikaci a akci zopakujte.
8467. Textu názvu.
8468. Zadaný jazyk není podporován.
8469. Importuje obor názvů a přepíše existující obor názvů.
8470. %1 (%2) %3Sloupec %4 tabulky %5 byl převeden z typu Binary na typ LongBinary.
8471. Analýza spolehlivosti vypočítala stabilitu systému %1 pro jednodenní období začínající %2.
8472. Specifikace cesty pro zdroj obsahu nemůže obsahovat zástupné znaky, např. [?*]. Odeberte všechny zástupné znaky ze specifikace cesty.
8473. Byly přijaty neplatné nabídky ověřování.
8474. Nesprávná syntaxe deklarace DOCTYPE
8475. Automaticky generovat výraz OrderBy na základě zadaných parametrů
8476. seznam importu oboru názvů
8477. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) inicializuje obnovené databázové soubory. To může trvat několik minut.
8478. V databázi zabezpečení není účet pro tento počítač.
8479. Aktualizace schématu není v tomto řadiči domény povolena, protože řadič domény není vlastníkem role FSMO schématu.
8480. Chyba mapování datového adaptéru.
8481. Žádný soubor nenahrazen
8482. V modulu zařazování došlo k fatální výjimce
8483. Odebírání závislosti prostředku %1 na prostředku %2...
8484. Popisovač připojení předaný přenosu byl neplatný.
8485. Funkci sbírající data o výkonnosti disků může volat vždy pouze jeden podproces. O volání této funkce se pokusil druhý podproces v době, kdy byla používána jiným podprocesem.
8486. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo při vyhodnocování skupiny %1.
8487. Režim, v němž začne ovládací prvek a do něhož bude vrácen pro příkazu Cancel, Insert nebo Update
8488. Hostitel není dosažitelný
8489. Heslo pro obnovení je zobrazeno.
8490. Objekt použitý k zařazování volání obsluhy události, která jsou výsledkem změny protokolu EventLog.
8491. Systém Windows nemůže aktualizovat data registru v instalaci.
8492. Stav protokolu HTTP 411: Server nemůže přijmout požadavek bez definované délky obsahu.
8493. Služba reakce na komunikaci nemohla získat přístup ke klíči Calais: %1
8494. Službu nelze spustit z důvodu nedostatku místa na disku nebo paměti.
8495. Server proxy nemohl poskytnout platné pověření pro ověření pro server médií.
8496. Vyvolá se, když událost změny souboru či adresáře odpovídá filtru.
8497. Seznam webových serverů dostupných klientovi
8498. Systém Windows nemůže otevřít 64bitovou knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů %1 ve 32bitovém prostředí. Vyžádejte si od prodejce souboru 32bitovou verzi. Popřípadě, používáte-li 64bitové nativní prostředí, můžete 64bitovou knihovnu DLL rozšiřujících čítačů otevřít pomocí 64bitové verze nástroje Sledování výkonu. Jestliže chcete použít tento nástroj, otevřete složku systému Windows, otevřete složku System32 a spusťte program Perfmon.exe.
8499. Zadaná vlastnost není v tomto kontextu povolena.
8500. Odeslání požadavku na server stavu

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions