English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40401. Barva vizuálního oddělovače názvu legendy
40402. Replika řadiče domény je povyšována. Není nutné vytvářet objekt zásad domény.
40403. Není zadána vlastnost zprávy o typu konektoru. Tato vlastnost je požadována pro odesílání zpráv potvrzení nebo zabezpečených zpráv.
40404. Cílová doména musí být v nativním režimu.
40405. Pro připojení ke clusterovému serveru není podporována Shared Memory.
40406. Na příkazovém řádku zbyly nevázané parametry: X.
40407. Obnovit výchozí hodnoty v konfiguraci oddílu
40408. , pridavne %1!d!
40409. Distribuovaný systém souborů (DFS) nezískal požadované informace o řadiči domény. Návratový kód je v datech záznamu.
40410. Finger: Neznama sluzba
40411. Ovladač zařízení %1 zjistil vnitřní chybu ovladače.
40412. Funkce vyžaduje operační systém Windows NT.
40413. Typ řízení je neplatný.
40414. Systém Windows nemůže vybrat na základě daného kódu produktu bitovou kopii k instalaci.
40415. Nelze zapsat hodnotu CLR, která je mapována na číslo, pole, objekt, hodnotu true, false nebo NULL, ve třídě JSON po zápisu řetězcové hodnoty.
40416. Zpracování vstupního souboru File Name bylo dokončeno.
40417. Nelze zjistit nosnou linku.
40418. Neplatná vícesměrová adresa IP protokolu IGMP
40419. - Nezveřejněno
40420. Server nemohl přečíst soubor %1. Takový soubor neexistuje.
40421. Program IPMGM nevytvořil haldu. Uvedený údaj je kód chyby.
40422. Nebylo možné otevřít soubor .cab metadat. Chyba Win32: %1
40423. Nedefinovaný přístupový bit č. 10 (neuplatní se)
40424. V této verzi systému Windows není třída System.Web.Mail.SmtpMail podporována. Doporučenou alternativou je třída System.Net.Mail.SmtpClient.
40425. Chyba hierarchie paměti
40426. Neočekávaný token za koncem rozšíření značek.
40427. Modul ObjectManager zjistil neplatný počet oprav. To obvykle označuje problém v objektu Formatter.
40428. Odpověď je pravděpodobně částečně uložená v mezipaměti. Velikost: X, délka obsahu odpovědi: Y.
40429. Některé součásti vzhledu nebo seznamu stop nelze instalovat.
40430. Zápis certifikátů pro %1 nemůže zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože pro přístup k přidruženému soukromému klíči platného podpisového certifikátu je vyžadováno heslo a pro šablonu %2 ve službě Active Directory není povolen požadavek na zásah uživatele.
40431. Adresy rozhraní NetBIOS pomocí TCP/IP NBDD v pořadí podle priority
40432. Platnost operace vypršela.
40433. Záznamy atributu pro segment záznamu souboru %1 nejsou seřazené.
40434. Trvalé aktivity nelze zahrnout do bloků izolace.
40435. Nepodařilo se načíst objekt databáze: %1.
40436. Nepodařilo se provést operaci. Plánování obnovení probíhá prostřednictvím jiného klienta.
40437. Prostředky na %1
40438. Tento parametr spustí skript, který vytvoří novou databázi nebo nakonfiguruje existující databázi pro ukládání informací o zprostředkovateli událostí webu SQL, individuálním nastavení, správě rolí, profilech a členství technologie ASP.NET.
40439. Kurzor – Šířka čáry se musí rovnat nule nebo být větší než nula.
40440. Vypršel časový limit vyjednávání.
40441. Doménové názvy serverů NIS dostupných klientovi
40442. V zásadách brány firewall nebyly provedeny žádné výjimky.
40443. Požadavek byl proveden za jiný než volající subjekt. Šablona certifikátu musí být konfigurována tak, aby k ověření požadavku vyžadovala nejméně jeden podpis.
40444. Boot Library Free
40445. Získá nebo nastaví příznak označující, zda je velikost poznámky vždy definována v relativních souřadnicích grafu.
40446. Byla stažena aktualizace.
40447. Typ Název typu nebyl načten v kontextu ReflectionOnly, ale třída AssemblyBuilder byla vytvořena jako typ AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
40448. Data o stavu pocházejí z jiného disku.
40449. Server nemohl otevřít zdroj dat ODBC %1, tabulka: %2, pod uživatelským jménem %3. Chyba ODBC: %4. Uvedený údaj je kód chyby.
40450. Účet, pod kterým je spuštěn aktuální dílčí proces, nemá oprávnění SeTcbPrivilege, funkce synchronizace anonymního hesla a ověřování algoritmem Digest jsou zakázány.
40451. Na svazku byly nalezeny přerušené šifrovací či dešifrovací operace. Byl zahájen proces zotavení.
40452. Požadovanou adresu nelze přiřadit
40453. Odeslaná zpráva je poškozena nebo nemá všechny požadované vlastnosti.
40454. Jmenovka svazku (11 znaků nebo jen ENTER pokud neuvedena):
40455. Pro dokončení API není dostatek prostředků.
40456. Prvek uživatelského rozhraní už není k dispozici.
40457. Zadaný formát komprese není podporován.
40458. Vzdálený název nelze rozpoznat
40459. Nelze vytvořit třídu DataTableReader. Objekt DataSet neobsahuje žádný objekt DataTable.
40460. Kolekce výjimek byla prázdná.
40461. Clusterové službě se nepodařilo aktualizovat databázi clusteru (kód chyby: %1). Pravděpodobnou příčinou je nedostatek místa na disku nebo poškození systému souborů.
40462. Klient (volající) nemohl zařadit data parametrů - málo paměti, atd.
40463. Úpravy vazeb dat vyžadují, aby ovládací prvek měl ID.
40464. Paket odběru nemá v části NotifyTo prvek Adresa.
40465. Správce logických disků nenalezl primární skupinu disků.
40466. Povoleno protokolování prahových hodnot kvót.
40467. Neznámý modul DSM dodal neplatné ID pro operaci v %1.
40468. Microsoft-Windows-Winsock Catalog Change
40469. Při vytváření modulů určených v konfiguračním oddílu system.net/authenticationModules došlo k chybě.
40470. Odkazovaný objekt dosáhl maximálního počtu odkazů a dále na něj již nelze odkazovat.
40471. Počet argumentů nesmí být záporný.
40472. Nakonfigurovaná hodnota DefaultTimeout je vyšší než nakonfigurovaná hodnota DefaultMaximumTimeout - položka byla upravena na hodnotu DefaultMaximumTimeout.
40473. Nebyly nalezeny žádné porty HBA.
40474. Operace DELETE pro soubor %1 se nezdařila při provádění funkce Close. ErrorStatus: %2.
40475. Vstupní řetězec je buď prázdný, nebo obsahuje pouze mezery.
40476. Byl nalezen více než jeden export odpovídající omezení X.
40477. Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : %1%2
40478. Nastavení aktuálního uživatele bylo zkopírováno do výchozího uživatelského účtu.
40479. Deklarace schématu pro obor názvů %1 nebyla nalezena.
40480. Problémy parametru %1!-10u! %2!-10u!
40481. Protokolování internetové informační služby nemohlo vytvořit soubor %1. Chyba je uvedena v datech.
40482. Aplikace obsahující jednu nebo více součástí starších verzí pravděpodobně nebudou exportovány do formátu 1.0.
40483. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro úpravy
40484. Prostředku určující sdílené složky %1 se nepodařilo rozhodnout o sdílené složce %2. Ověřte, zda sdílená složka existuje a zda je přístupná pro cluster.
40485. Popis: Vyhledá kontakty podle zadaných kritérií.
40486. Licenční server zjistil, že modul zásad pro produkt %1 společnosti %2 vrátil data, která mohou způsobit rekurzi. Požadavek byl odmítnut.
40487. Počáteční hodnota v textovém poli otázky
40488. True, pokud jsou popisky zobrazeny bez posunutí. Pokud je nastavena tato vlastnost, lze použít pouze úhly písem 0, 90 a -90.
40489. Vnitřní certifikát služby Message Queuing již pro tohoto uživatele existuje.
40490. Služba Centrum zabezpečení systému Windows nebyla spuštěna. Správce by se měl pokusit o ruční spuštění této služby.
40491. Vlastnost OtherKeyAttribute není k dispozici pro žádného příjemce souhlasu klíče KID.
40492. Metody datových vazeb, například Eval(), XPath() a Bind(), mohou být použity pouze v kontextu ovládacího prvku svázaného s daty.
40493. Pouze elementy TreeScope.Element, TreeScope.Children a TreeScope.Descendants jsou platné pro toto volání.
40494. Služba je připravena.
40495. Duplicitní instrumentace pro: X. Ladicí program může být přerušen ve špatném umístění.
40496. Předaný alias zprávy nebyl na síti nalezen.
40497. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při převodu dynamického disku na základní disk. %1
40498. Systém Windows zjistil, že v tomto počítači je k dispozici %1!d! MB paměti RAM, k instalaci je však potřeba %2!d! MB. V instalaci nelze pokračovat.
40499. Vlastní šifrovací algoritmus �X� načtený použitím objektu CryptoConfig je neplatný.
40500. Chyba protokolu LDAP 0x%1!x! (%1!d!)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions