English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2601. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože soubor XML v paketu SOAP je neplatný.
2602. Nebyly nalezeny žádné stínové kopie daného svazku.
2603. Hlav. server infrastruktury %1
2604. &Udělit sestavením omezený přístup k webovým serverům
2605. Stránka, která obsahuje ovládací prvky obsahu, může přímo obsahovat pouze ovládací prvky obsahu.
2606. Je nutné zadat vlastnost TargetControlID.
2607. Předem načtené položky vyžadují atribut typu nebo sestavení.
2608. Zápis certifikátů pro %1 zjistil, že název DNS v certifikátu %2 neodpovídá názvu DNS místního počítače. Nový pokus o zápis pro certifikát %2 bude proveden během %3 hodin.
2609. Najde všechny aplikace náležející k fondu aplikací DefaultAppPool.
2610. Program Adprep je připojen k serveru FSMO domény: %1.
2611. Byl zahájen zápis dokumentu kategorií.
2612. Název domény NIS+ klienta.
2613. Neznámá činnost stavu dotazu
2614. Operace odstranění ReceiveContext se nezdařila, protože zpráva s identifikátorem X nemůže získat uzamknutou podfrontu.
2615. Zadaný identifikátor položky není platný.
2616. Od partnera logické jednotky (LU) %1 pro transakci logické jednotky %2 bylo přijato heuristické přerušení (RESET) nebo heuristické smíšené POROVNÁNÍ STAVŮ při doručování potvrzení pro transakci s ID %3 nástroje MS DTC.
2617. Pole adres směrovačů seřazené podle priority
2618. Kontrola segmentu záznamu deníku USN
2619. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatnou hodnotu předvolby %1. Hodnotou předvolby musí být platné 16bitové celé číslo bez znaménka. Tento problém lze odstranit úpravou pole předvolby tak, aby obsahovalo platnou hodnotu. Soubor zóny %2 je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
2620. Písmo textu sloupce legendy
2621. Tento disk nemůže obsahovat dočasné instalační programy.
2622. %1!-20s! '%2'
2623. Replikace byla na žádost uživatele potlačena:
2624. Nejméně jedna z požadovaných závislostí nebyla nalezena. Ověřte, zda jsou prostředky služby Aktivace řízení fronty zpráv závislé na prostředcích služby Řízení front zpráv.
2625. Režim komprese určený v hlavičce GZip je neznámý.
2626. Správci systémových prostředků (WSRM) se nepodařilo spustit kalendář nebo některou z jeho funkcí. Akce uživatele Přeinstalujte Správce systémových prostředků a opakujte akci.
2627. Modul runtime nelze konfigurovat s transakcí podle aktivity, která je obsažena v dočasném rozsahu. Trvalý rozsah byl zakázán nadřazenou aktivitou.
2628. Složený font obsahuje významný prázdný prostor tam, kde by žádný neměl být.
2629. Při analýze %1 jako typu dat %2 došlo k chybě.
2630. Příchozí připojení nemůže přijmout váš požadavek na připojení, protože je již používáno jiné připojení stejného typu.
2631. Při čekání na provedení programu byl zjištěn neplatný návratový kód. Prováděný příkaz: X.
2632. Žádný z příjemců zprávy nemá pro její příjem dostatek místa.
2633. Služba protokolování zjistila částečný nebo neúplný blok sektoru protokolu.
2634. Připojení k serveru bylo resetováno.
2635. Atribut s místním názvem X nelze zapisovat vícekrát.
2636. Určuje, zda se bude pro krabicový graf zobrazovat průměrná hodnota.
2637. Při zpracování databáze ovladačů došlo k chybě [%2].
2638. Služby vzdáleného přístupu nelze automaticky spustit. Další informace naleznete v protokolu událostí.
2639. Server s obsahem %1 (%2) selhal.
2640.
2641. Velikost svazku je pro vybraný systém souborů příliš velká.
2642. XC1015: Nelze přeložit typ Název typu odkazovaný vlastností Název vlastnosti. Ověřte, že název typu je správný a že je načteno sestavení obsahující daný typ.
2643. Odpadu sítě se nezdařilo zapsat data do sítě.
2644. Nelze provést požadavek stavu relace na serveru stavu relace. Server stavu relace je spuštěn, ale požadavek není správně formátován. Připojovací řetězec (server='X', port='Y') byl vrácen instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver.
2645. Poskytuje přístup k lokálním a vzdáleným procesům a umožňuje spouštět a zastavovat lokální procesy.
2646. Popisek obsahuje znak X, který nepovoluje vlastnost UseStd3AsciiRules.
2647. %1 (%2) %3Databáze %4 požaduje pro úspěšné obnovení soubory protokolu %5 až %6. Proces obnovení našel pouze soubory protokolu začínající souborem %7.
2648. Server nemůže vyhradit virtuální paměť.
2649. Metoda 'MergeAs' je podporována technologií LINQ to Entities pouze v případě, že argumentem je konstanta MergeOption.
2650. Podporovaná verze hlášená poskytovatelem obsahu není kompatibilní.
2651. Vývojový diagram X/FlowSwitch - Výchozí aktivita Case byla vybrána.
2652. Vytváření zálohy se nezdařilo z důvodu závažné chyby při vytváření zálohy svazku.
2653. SeekLE ani SeekGE nenalezl přesnou shodu.
2654. Zadaný cíl zobrazení videa je neplatný.
2655. Objekt TransactionScope není správně vnořen.
2656. Základní adresa naslouchání musí zahrnovat nenulové číslo portu při použití třídy ListenUriMode.Explicit.
2657. Vytvoření kontrolního bodu tiskárny pro konec dokumentu se nezdařilo.
2658. Rozšíření brány firewall dokončilo konfiguraci.
2659. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla ukončena před spuštěním.
2660. Určuje, zda má být za běhu automaticky generováno tlačítko pro úpravy.
2661. Při pokusu o registraci filtru nebyl Správce filtrů inicializován. Ujistěte se, zda je Správce filtrů načítán jako ovladač.
2662. Doba zpracování (sekundy): %1!d! (%2!d!, %3!d!)
2663. Mezipaměť přihlášení byla zakázána. Během čekací doby nebo přerušení sítě může dojít k chybám přerušovaného ověřování. Kontaktujte správce systému.
2664. Je aktivována při kliknutí na tlačítko přechodu na předchozí krok.
2665. Objekt čtecího zařízení nemůže rozpoznat zařízení.
2666. Správce protokolů není inicializován.
2667. Není povoleno, aby alias odkazoval na jiný alias.
2668. Zadaný časový limit Timeout je neplatný. Časový limit nesmí být menší než nula.
2669. %1 - Vytvoří novou stínovou kopii svazku.
2670. Inicializace balíčku zabezpečení se nezdařila, takže balíček nelze nainstalovat.
2671. Mezipaměť informací o zabezpečení adaptéru HBA je plná.
2672. Nezdařila se aktualizace dat konfigurace spuštění.
2673. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože došlo k odemknutí instance X. Tato chyba označuje, že kopie instance uložená v paměti je zastaralá a je nutné ji zrušit včetně popisovače InstanceHandle.
2674. Ověřený prvek zadaný jako majitel je neplatný nebo jej zprostředkovatel nezná.
2675. Zadaný rozsah frekvencí se již nachází v zadané sadě rozsahů frekvencí monitoru.
2676. Pro pole, které není statické, je požadován cíl.
2677. CIM V2.2 feature not currently supported; data type
2678. Graf typu PointAndFigure – Nelze získat odkaz na objekt grafu.
2679. Národní prostředí je neplatné.
2680. %1 Iptl %2!-3lu! %3!-30.30s!
2681. Cesta UNC musí být ve tvaru \\server\sdílená_položka.
2682. Nastavení zásad automatického přihlášení na hodnotu nízká
2683. Za přepínačem -o chybí parametr.
2684. Služba Centrum zabezpečení systému Windows je zakázána. Službu musí povolit správce.
2685. Vzdálený počítač ukončil připojení.
2686. Výsledný text nemůže být nulový.
2687. Systém nemůže zapisovat do konfiguračního souboru, protože byl od posledního čtení změněn. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, přeinstalujte vyhledávání.
2688. Typ obsahuje třídu AddInContractAttribute, ale musí se jednat o rozhraní. Název: X
2689. SORT Seřadí vstupní soubor.
2690. (GMT-04:00) Atlantik (Kanada)
2691. Klient pro systém souborů NFS byl úspěšně ukončen.
2692. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují literály %1.
2693. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz ABORT protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď příkaz ERROR protokolu TIP. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
2694. Objekt transakce již má nadřazené zařazení a volající se pokusil o operaci, která by vytvořila nové nadřazené zařazení. Je povoleno pouze jediné nadřazené zařazení.
2695. Povolit čip TPM (Trusted Platform Module)
2696. Převodní modul plug-in není platný. Může být poškozen nebo nemáte požadovaná přístupová práva k modulu.
2697. Uživatel zastavil výčet prostředků.
2698. V kontextu X se nepodařilo spustit metodu Abandon.
2699. Následující soubor nezbytný ke spuštění systému Windows byl poškozen: %1.
2700. Požadováno příležitostné uzamčení

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions