English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9401. Nelze najít řadič domény pro tuto doménu.
9402. Během načítání nebo běhu přihlašovacího skriptu došlo k chybě.
9403. *Upozornění: Časové razítko ISTG v %2 je staré %1!d! minut. Hledá se nový server ISTG.
9404. Uživatel %1 na portu %2 byl zavolán zpět na číslo %3.
9405. Sada nemá žádné platné kopie protokolu.
9406. Upozorněná výpusť událostí neovlivní ukládací operaci.
9407. Spuštění služby WinRM.
9408. Má-li datová služba podporovat datový proud, musí zahrnovat metodu IServiceProvider.GetService(), která vrátí implementaci atributu IDataServiceStreamProvider, nebo musí datový zdroj zahrnovat atribut IDataServiceStreamProvider.
9409. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento cluster byl zapojen do týmu oboustranné příbuznosti (BDA) jako stanovený hlavní cluster. Pokud byl zbytek týmu nakonfigurován konzistentně, bude tým aktivován.
9410. Správce filtrů byl úspěšně připojen k systému souborů %3.
9411. novy pokus %1!lu! (%2)
9412. Odebírání součástí ODBC
9413. DIR Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
9414. Oprávnění čítače výkonu je neomezené.
9415. Operace není povolena na disku, u kterého probíhá čištění.
9416. Zásobník není dostatečný, aby mohl program dále bezpečně běžet. To může být způsobeno příliš mnoha funkcemi v zásobníku volání nebo tím, že některá funkce využívá příliš velkou část prostoru zásobníku.
9417. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nenalezla v registru požadované informace. Pravděpodobně ji bude nutné přeinstalovat.
9418. Služby IPsec byly úspěšně spuštěny.
9419. Synchronizováno
9420. Operace v pohyblivé čárce na serveru RPC způsobila dělení nulou.
9421. Nastavit úroveň upozornění (0-4)
9422. Nelze najít diskové zařízení protokolu koordinátoru MS DTC. Vyberte nové umístění pro soubor protokolu koordinátoru MS DTC.
9423. K provedení požadované akce nebylo analyzováno dostatečné množství dat.
9424. Sada sběračů dat již existuje.
9425. Nebyl nalezen připojovací řetězec pro název připojení X.
9426. Systémový oddíl EFI
9427. Typ RedirectionType přes mezipaměť nepovoluje předávání žádných objektů RedirectionLocation do konstruktoru.
9428. Server není schopen zpracovat požadavek z důvodu dočasného přetížení nebo údržby.
9429. %1 (%2) %3Databáze %4: Sekundární index %5 tabulky %6 je možná poškozen. Pokud neexistuje žádná pozdější událost, která by ukazovala, že je index znovu sestavován, sestavte jej znovu defragmentací databáze.
9430. Likvidace clusteru %1!ws!...
9431. Seznam serverů SMTP dostupných klientovi
9432. Uživatelské číslo SID bylo změněno z %1 na %2, ale spravované klíče aplikací a uživatelských dat nemohou být aktualizovány. Chyba = %3.
9433. Příkaz nelze použít pro aktuální hlavičku média používanou součástí serveru.
9434. Sběrač začal načítat vlastnosti pomocí filtru z popisovače protokolu.
9435. Přidá nový cíl složky.
9436. Podmínka nebo oddíl CDATA obsahuje neplatnou syntaxi.
9437. Typ databáze parametru. Pokud je tato vlastnost nastavena na DbType.Object, bude místo toho použita vlastnost Typ.
9438. Chráněný oddíl nelze odstranit bez nastavení parametru ochrany vynucení.
9439. Volání TryExecuteTaskInline do příslušného plánovače bylo úspěšné, ale obsah úkolu nebyl vyvolán.
9440. Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy! 1234567890
9441. V řadiči domény služby Active Directory nelze nalézt objekt nastavení NTDS pro tento řadič domény služby Active Directory %1 ve vzdáleném řadiči domény služby Active Directory %2.
9442. Došlo k neočekávané chybě při příjmu
9443. Nelze vytvořit vazbu filtru IFilter pro propojený objekt.
9444. Výčet nebyl zahájen. Pro zahájení výčtu je nutné volat metodu MoveNext.
9445. Atribut Remove není povolen v položce mimo element .
9446. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se inicializovat objekty factory třídy modelu DCOM pro %1. %2.
9447. Prohledávač vyvolal v síti %1 volby, protože hlavní prohledávač byl zastaven.
9448. Položku typu Název typu nelze přidat do kolekce, která obsahuje instance typu Název typu. K tomu může dojít, pokud existující položka jiného typu má stejnou hodnotu identity nebo je-li stejná entita v jediném dotazu projektována do dvou různých typů.
9449. Tato operace není podporována na neznámých členech.
9450. Protokol IPBOOTP byl zastaven.
9451. Služba protokolování zjistila soubor metadat, který nemohl být vytvořen souborovým systémem protokolování.
9452. Nastavení není registrováno.
9453. Identifikace souborů se stavem systému, které budou zálohovány (Tato operace může trvat několik minut)...
9454. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) zahajuje obnovení tiskových front. Není nutná žádná akce uživatele.
9455. Řadič sběrnice ACCESS
9456. Zastaralé; probíhá instalace jiného serveru MQIS. Operace zápisu do databáze nejsou v této fázi povoleny.
9457. Zadanou třídu nelze vytvořit.
9458. Kontrola přepsání paměti BIOS/TCG. Při registraci rozhraní zařízení TPM došlo k chybě.
9459. Sloučený výpis položek AppSettings.
9460. Je třeba zadat název prostředku.
9461. Probíhá vypínání objektu Application.
9462. Cestou nemůže být prázdný řetězec nebo řetězec obsahující pouze mezery.
9463. V elementu je vyžadován právě jeden element .
9464. U oddílu adresáře %1 byl úspěšně odebrán křížový odkaz (metadata) %2.
9465. Server indexu obsahu zjistil již procházený dokument se stejným obsahem. Jde o kód vnitřní chyby a neměl by být hlášen uživatelům. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
9466. Odebírání přístupu protokolu LDAP a vzdáleného volání procedur do služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
9467. Kořenový adresář musí mít formát \\DoménaNeboServer\NázevKořenovéhoAdresáře.
9468. qdcount = %1!d!
9469. Nelze upgradovat globální tajný klíč %1. Zkontrolujte stav všech služeb systému.
9470. Program Windows Media Player se nemůže přihlásit do obchodu online. Zkontrolujte, zda používáte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud potíže potrvají, obchod není pravděpodobně dočasně dostupný.
9471. Příliš mnoho odkazů
9472. V neznámém umístění došlo k chybě.
9473. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen z důvodu nedostatku systémové paměti.
9474. Cílové pole není dostatečně dlouhé pro zkopírování všech požadovaných dat. Ověřte délku pole a posun.
9475. Nelze vytvořit vazbu se zdrojem.
9476. Předaný parametr TERMINAL_DIRECTION není platný.
9477. Pro tento typ kontextu je nutné použít nestránkovaný fond.
9478. Při vytváření události zasílání došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
9479. Při instalaci nelze z důvodu nedostatečných oprávnění získat přístup do adresáře [2]. Instalaci není možné dokončit. Přihlaste se jako správce nebo se obraťte na správce systému.
9480. Přístup odepřen:
9481. %1 (%2) %3Vnitřní trasování: %4 (%5)
9482. Y X má nesprávný návratový typ.
9483. Operační systém asynchronně zrušil monitor, který odpovídá tomuto popisovači, protože došlo ke změně stavu operačního systému. K této chybě zpravidla dochází proto, že objekt PDO monitoru spojený s tímto popisovačem byl odebrán, objekt PDO monitoru spojený s tímto popisovačem byl ukončen, nebo došlo ke změně režimu zobrazení. Ke změně režimu zobrazení dochází při odeslání zprávy WM_DISPLAYCHANGE aplikacím.
9484. Název nelze umístit, protože chybí následující oblast grafu: X. Přidejte oblast grafu se zadaným názvem nebo nastavte vlastnost názvu DockToChartArea na hodnotu NotSet.
9485. Při zpracování datové části žádosti o certifikát došlo k chybě.
9486. Tento server již je ověřen pro službu DHCP v dané doméně.
9487. Neočekávaný objekt typu Název typu. Člen Člen očekává položku typu Název typu.
9488. Soubor databáze je buď poškozen, nebo ho nelze nalézt.
9489. Server požaduje certifikát klienta.
9490. Argument X je neplatný.
9491. Parametry registru byly úspěšně znovu načteny.
9492. Objekt již byl inicializován.
9493. Zavření tiskárny CSR proběhlo úspěšně.
9494. Připojení již bylo odpojeno.
9495. Dešifrování svazku %2 bylo dokončeno.
9496. Objekt X vyžádal odpověď mezipaměti, ale datový proud mezipaměti je prázdný.
9497. Číslo odkazu je mimo rozsah
9498. ID deserializované instance obsahuje samé nuly (odpovídá hodnotě Guid.Empty). ID serializovaných instancí musí být nenulové.
9499. Zadaná adresa byla vyloučena z indexu. Pravděpodobně bude nutné změnit pravidla cesty webu tak, aby zahrnovala tuto adresu.
9500. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože ve službě Federation Service došlo k vnitřní chybě při zpracování informací skupiny služby Active Directory Domain Services na straně prostředku v tokenu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions