English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27101. Tento soubor je nastaven jako zhuštění.
27102. Neplatný popisovač telefonu
27103. Služba Řízení front zpráv pracuje v zesíleném režimu.
27104. Náhled
27105. Replikace z %1 byla úspěšná.
27106. Zadaná relace iSCSI s připojením odpovídajícím zadanému cíli, portálu cíle nebo portálu iniciátora nebyla nalezena.
27107. Byla naplánována kontrola disku.
27108. Toto zařízení je již sdíleno.
27109. Je nutno použít pevný typ palety. Typ X zde není podporován.
27110. Selhání auditu
27111. (GMT+10:00) Hobart (hry Commonwealth Games)
27112. Správci logických disků se nepodařilo odpojit svazek.
27113. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Rozhraní QueryInterface funkce LogRecordPointer vrátilo chybu %1.
27114. Spustit opravu dne %2/%3/%1 v %4:%5:%6:%7
27115. Klient požadovanou operaci přerušil.
27116. Registrace dat konfigurace ID produktu se nezdařila. %1, ID licence OOB=%2.
27117. Zakazování historie identifikátorů SID u tohoto vztahu důvěryhodnosti
27118. Chybí příkaz case ve vyhledávání ClrType Member.
27119. Zadaná jazyková verze ConsoleFallbackUICulture nemůže používat jinou záložní jazykovou verzi.
27120. Hodnota vlastnosti pageSize musí být větší než nula.
27121. Zadaná přenosová rychlost skriptu je neplatná.
27122. Relace byla zrušena.
27123. Microsoft-Windows-Folder Redirection
27124. Token {0:x} není platným tokenem řetězce v oboru modulu {1}.
27125. Schémata XML další žádosti:
27126. Zadaný parametr akce pravidla je neplatný.
27127. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace odkazů na kanál.
27128. Program CHKDSK ověřuje popisovače zabezpečení (fáze %1 z %2)...
27129. Faxová zpráva nebyla úspěšně odeslána, protože se nezdařilo připojení ke službě Fax. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Název počítače odesílatele: %2. Uživatelské jméno odesílatele: %3. Jméno odesílatele: %4. Počet příjemců: %5.
27130. Maximální hodnota přidělení prostředků procesoru je závislá na počtu procesorů. V počítači se čtyřmi procesory, ve kterém je jeden procesor přiřazen k této zásadě přidělení prostředků, je maximální hodnota přidělení prostředků procesoru 25 %. Zadejte novou hodnotu.
27131. Odeslat
27132. Uživatelské jméno
27133. Přesměrování se uzavírá.
27134. Nelze pokračovat v serializaci objektu DataTable X. Obsahuje objekt DataRow, který má několik nadřazených řádků na stejném cizím klíči.
27135. Získá nebo nastaví styl ohraničení.
27136. V úložišti stínové kopie není dostatek místa pro řádné dokončení instalace stínové kopie svazku %2.
27137. Direktivu X lze uvést pouze jednou.
27138. Možnost %1 vyžaduje zadání právě jedné hodnoty.
27139. Vrácená datová hodnota je platná a liší se od posledního vzorku.
27140. Při přenosu bylo zjištěno, že vzdálený systém není v provozu.
27141. Adresa URL ikony stránky pro úpravu profilu
27142. Neplatný nebo nepodporovaný tvar normalizace
27143. Síť: %%d, IP=%%s
27144. Dokument nemá žádné sady vlastností.
27145. Tato operace není podporována u jiných počítačů než těch, které používají systém Windows XP nebo vyšší.
27146. Zdroj dat X podporuje ukládání třídy DataView do mezipaměti pouze v případě, že není použit řadicí výraz.
27147. Umožňuje nastavit vlastnosti u zadaného modulu. Je třeba zadat přesný identifikátor modulu odkazující na existující modul.
27148. Zadaný název souboru je pro tento systém souborů příliš dlouhý.
27149. Vytváření objektu NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ve vzdálené instanci služby AD LDS %1...
27150. Mapovací tabulka Sparing Table v bloku %1 je poškozená nebo není čitelná.
27151. Byl přidělen identifikátor UUID, který je platný jen pro tento počítač.
27152. Do protokolu byly přidány záznamy nebo byly provedeny změny rezervací, ale protokol nelze vyprázdnit.
27153. Zásady spouštěcích bitových kopií serveru byly aktualizovány.
27154. Řada X
27155. Parametr PrimaryModule neobsahuje nahrazovací řetězec pro %1. Kód chyby je %2. Tento sekundární parametr bude odebrán.
27156. Byl zadán neznámý výčet ConfigurationUserLevel.
27157. Získá nebo nastaví datový bod, ke kterému je poznámka ukotvena.
27158. Duplicate objects
27159. Knihovna DLL nepodporuje součásti uvedené v proměnné TypeLib.
27160. Prohledávač přijal požadavek GetBrowserServerList, i když není hlavním prohledávačem.
27161. Tato operace archivování není podporována.
27162. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence není nainstalována.
27163. Čísla verzí úložiště vlastností nesouhlasí. Přesvědčte se, zda na serveru indexu obsahu i na serveru vyhledávání byly používány stejné verze vyhledávací služby. Podle potřeby proveďte znovu procházení indexu a opakujte jeho šíření.
27164. %1 (%2) %3Databázový stroj ztratil jednu stránku chybných dat. Spuštění kontroly integrity pro databázi na úrovni aplikace zajistí integritu dat pro tuto úroveň.
27165. Položka: X, Index zobrazení sloupce: Y
27166. V jednotce není médium.
27167. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Tento počítač je nakonfigurován tak, aby určil svůj zdroj času pomocí hierarchie domény, ale je připojen k doméně systému Windows NT 4.0. Řadiče domény systému Windows NT 4.0 nepoužívají službu Systémový čas a nepodporuji hierarchii domény jako zdroj času. Klient NTP se pokusí použít náhradní konfigurovaný externí zdroj času, pokud bude k dispozici. Pokud není externí zdroj času konfigurován nebo není pro tento počítač, můžete klienta NTP vypnout.
27168. Inicializace %1 se nezdařila v %2. Chyba: %3. K tomuto problému může dojít z důvodu nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
27169. ID databáze není platné.
27170. Nebylo možné dokončit prohledávání obsahu %1.
27171. Pouze název
27172. Položka byla úspěšně změněna.
27173. Vnitřní certifikát služby Message Queuing je poškozen.
27174. Hodnota MinLength nemůže být větší než hodnota MaxLength.
27175. Zlomkové vzorkování JPEG není podporováno.
27176. Během restartování nebyl z kódu PIN načten žádný hlavní klíč svazku.
27177. Název nebo adresa URL zastavovaného webu
27178. Inicializace se nezdařila, protože chybí název kategorie (vlastnost CategoryName).
27179. Neautorizovana odpoved:
27180. Vzdálené rozlišovací číslo %3 NEBYLO na vzdáleném serveru %4 opraveno na %2
27181. Zpracování nebo přerušení již probíhá. Volání bylo ignorováno.
27182. Chyba časového limitu
27183. Při inicializaci sdíleného tajného klíče iniciátoru došlo k chybě %1.
27184. Při vytváření nových souborů mapovaných do paměti není povolen argument MemoryMappedFileAccess.Write. Použijte místo něj argument MemoryMappedFileAccess.ReadWrite.
27185. Konstantní hodnotu X nelze převést na typ Y.
27186. Uživatelský účet nemá dostatečná oprávnění ke vzdálenému připojení.
27187. Server vrátil neplatnou nebo nerozpoznatelnou odezvu.
27188. V manifestu nasazení chybí oddíl .
27189. Připojení LDAP nelze vytvořit pomocí řadiče domény služby Active Directory %1.
27190. Pokud zadáte jinou úroveň ověřování než 1, je třeba zadat poskytovatele zabezpečení.
27191. Adresa URL byla vyloučena, protože její typ obsahu (multipart/x-mixed-replace) není podporován.
27192. Zadaný typ knihovny je neplatný, protože nepodporuje rozhraní ITypeLib.
27193. Zadaná data zřejmě nejsou platným binárním rozsáhlým objektem klíče.
27194. Přepíná se zpět na port B.
27195. Hodnota atributu výšky zúžené části trychtýřového grafu musí být v rozsahu od 0 do 100.
27196. Licence předaná v požadavku Cardea není platná. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
27197. Zadaný faktor maximálního růstu je neplatný. Zadejte faktor větší než nebo roven nule.
27198. %1 (%2) %3Databázový stroj nalezl chybnou stránku.
27199. Interní. Klient Bitpump nebyl nalezen.
27200. Třída již existuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions