English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34601. Obnoví klíč InsiteReferrals v registru serveru.
34602. Oddíl zadaný jako výchozí není členem sady oddílů.
34603. Přihlášení kompatibilní se systémem NetWare.
34604. Nastavení frekvence snímků videa je neplatné.
34605. Popisek je neplatný.
34606. Nebylo možné nalézt platný modul plug-in pro zadaný zdroj.
34607. Hodnota DISPID vrácená funkcí GetIDsOfNames se liší od hodnoty DISPID uložené v mezipaměti.
34608. Modulu zásad podniku %1, produkt %2, se nepodařilo odložit podporovaný produkt s kódem chyby %3!d!.
34609. Nejméně jedno kritérium přiřazování procesů není platné. Ujistěte se, zda zadaná kritéria přiřazování procesů existují a zda se nacházejí na stejné úrovni.
34610. Velikost ovládacího prvku v pixelech
34611. Legitimace aplikace neobsahuje aktivační kontext Fusion.
34612. Přenos faxové zprávy byl zrušen. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
34613. Popis: Vyhledá propojení lokalit podle daných kritérií.
34614. Tiskárna neexistuje.
34615. Modul penalizace textu byl již odstraněn.
34616. Taková služba neexistuje.
34617. Součást %1 byla úspěšně obnovena.
34618. Bylo dosaženo limitu příkazů síťového systému BIOS.
34619. Formátování bylo dokončeno.
34620. ***Služba WINS nemohla číst pole InitTimeReplication klíče pull/push.
34621. Program Windows Media Player nenalezl soubor.Pravděpodobně je poškozen odkaz z položky v knihovně k přiřazenému souboru digitálních médií. Chcete-li tento problém odstranit, pokuste se opravit odkaz nebo odebrat položku z knihovny.
34622. Hodnota vlastního atributu X není platná. Řada s názvem Y nebyla nalezena.
34623. Při pokusu o formátování záznamu události byla nalezena výjimka 0x%1!x!. Data záznamu události jsou chybná.
34624. Služba spouští server ukládání do sdílené mezipaměti.
34625. Konfigurovat informace o modulu
34626. Požadovaný ukazatel má hodnotu Null.
34627. Schémata XML další odpovědi:
34628. Výchozí styl použitý pro všechny uzly
34629. Přidané podporované domény (%1): %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
34630. Konzola SAC úspěšně zvýšila prioritu procesu.
34631. Popisovač integrity logického svazku nelze opravit. Program Chkdsk byl přerušen.
34632. MSB3649: Cesta parametru KeyFile X je neplatná. Parametr KeyFile musí ukazovat na existující soubor.
34633. uzel nemůže redukovat na sebe nebo hodnotu null
34634. K vytvoření zásady s nastavením PolicyEnforcement.Never je nutné použít konstruktor s jedním parametrem.
34635. Některé sloupce v seznamu výstupních sloupců jsou neplatné.
34636. Nezdařilo se sdílení cesty uživatele nebo skriptu.
34637. Tento vztah důvěryhodnosti je již označen jako vztah nikoli mezi organizacemi.
34638. Protokol je multiplexován. Přímé zapisování do fyzického protokolu není povoleno.
34639. Aktualizace zásad spouštěcího programu...
34640. ID sloupce není správné.
34641. Tato vlastnost není podporována.
34642. Typ Název typu není podporovaným typem výsledku.
34643. Hledání toku
34644. Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key nelze použít.
34645. Databáze byla vytvořena jinou verzí Licenčního serveru.
34646. Velikost složky Odeslané faxy překročila horní mez. Cesta ke složce archivu Odeslané faxy: %1. Horní mez složky Odeslané faxy (MB): %2
34647. Pracovní frontu nelze registrovat s více třídami.
34648. Aktivuje se v případě, že je nutné vykreslit pozadí prvku grafu. Tato událost se aktivuje například pro tyto prvky: ChartPicture, ChartArea a Legend.
34649. Typ posunutí intervalu segmentu osy
34650. Položka, kterou se pokoušíte přidat, již existuje. Chcete-li změnit hodnotu, vyberte stávající položku a klepněte na tlačítko Upravit. X
34651. Příchozí požadavek odpovídá službě WCF definované v trase Asp.Net s adresou X.
34652. Bylo dosaženo začátku pásky nebo oddílu.
34653. Nejvyšší velikost pracovní sady: X bajtů
34654. Uživatele nelze zosobnit.
34655. Nelze přiřadit typ Název typu do typu Název typu v aktivitě Assign X.
34656. Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
34657. Zadat parametr TaskCreationOptions.SelfReplicating ve volání do metody FromAsync je neplatné.
34658. Tento příkaz lze použít jen na řadiči domény Windows.
34659. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se protokolu HTTPS
34660. Fyzické připojení není použitelné.
34661. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit událost. Uvedený údaj je kód chyby.
34662. Plán služby AT byl vymazán.
34663. Požadavek byl přijat.
34664. Směrovací tabulka nemohla vytvořit soubor %1. Data obsahují chybu.
34665. Došlo k vnitřní chybě místního úřadu zabezpečení LSA. Ověřovací balíček požadoval vytvoření přihlašovací relace, ale bylo zadáno ID již existující přihlašovací relace.
34666. Styl, pozice, vlastní prvky a další vlastnosti legendy
34667. Rastrový obrázek nelze vytvořit.
34668. Sestavení mají přístup pouze k dialogovému oknu Uložit soubor a mají povoleno ukládání souborů prostřednictvím tohoto dialogového okna. Toto oprávnění umožňuje sestavením zachovat obsah souboru, aniž by soubor otevřely a aniž by jim bylo pro tento soubor přiděleno oprávnění Vstup a výstup souborů.
34669. Adresa URL obrázku označujícího, že položka ve statické části nabídky obsahuje podnabídku
34670. Nelze rozlišit schéma identifikátoru URI aktuálního vnitřního požadavku. Paměť cache můžete přeskočit pouze v případě rozpoznatelných typů schématu, jak například http, ftp nebo soubor.
34671. Konstanty použité v podmínce IsTypeEq musí být typu unsigned integer, nikoliv typu float, guid atd.
34672. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 neočekávanou odpověď. Uvedený údaj je daná zpráva RADIUS.
34673. Oddíl indexu obsahu je neplatný.
34674. Zařízení se používá.
34675. Argument X: nelze převést z typu Y na typ Z.
34676. Zápis certifikátu pro %1 nenašel žádné platné šablony certifikátu. Zápis nebyl proveden.
34677. Selhání modulu Diffie-Hellman
34678. Hodnota vlastnosti EntityState předaná pro vztah není platná. Hodnota vlastnosti EntityState musí být jednou z následujících: Added, Deleted, Detached nebo Unchanged. Vztahům nelze nastavit stav Modified.
34679. Volitelná vlastnost ContextTypeName, která může být použita k přiřazení objektu MetaModel k ovládacímu prvku DynamicHyperLink.
34680. Zpracování zásad při spuštění počítače pro počítač %3 bylo dokončeno po %1 s.
34681. Jazyk uživatelského rozhraní %1 byl úspěšně nainstalován.
34682. Úroveň zásad X byla změněna, ale nebyla uložena. Zásady zobrazené v této úrovni zásad již nejsou přesnou reprezentací zásad zjištěných v Y.
34683. Serial number:
34684. Šifrování v binárním rozsáhlém objektu nebylo rozpoznáno.
34685. Tato implementace IStreamUpgradeChannelBindingProvider nepodporuje hodnotu X určenou objektem StreamUpgradeAcceptor. Nejpravděpodobnější příčinou této chyby je předání objektu StreamUpgradeAcceptor, který nebyl vytvořen poskytovatelem StreamUpgradeProvider přidruženým k této implementaci IStreamUpgradeChannelBindingProvider.
34686. Nelze vložit oblast grafu, protože již existuje oblast grafu s názvem X.
34687. 0x%1!016I64X! - %2!u! %3!02u!:%4!02u!:%5!02u!.%6!07u! -
34688. Název možnosti
34689. Možnosti systému Microsoft Windows
34690. Import z předchozí relace se nezdařil z důvodu chyby při čtení bloku na médiu (pravděpodobně bloku %1!u!).
34691. Ve vyrovnávací paměti není k dispozici žádné místo
34692. Neplatný výraz umístění - očekáváno [...].
34693. Program CHKDSK ověřuje volné místo (fáze %1 z %2)...
34694. Došlo k vnitřní chybě: %1.
34695. Majitel objektu není k dispozici.
34696. Název serveru
34697. Nelze najít šablonu entity pro tabulku X v cestě šablony entity: Y.
34698. Typy nejsou pro objekt Název objektu rozhraní ISerializable k dispozici.
34699. Přistupovalo se ke svazku, pro který je třeba ovladač systému souborů. Ten však ještě nebyl zaveden.
34700. Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions