English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28901. X není platná hodnota parametru Y. Platné hodnoty parametru jsou „true“ a „false“.
28902. Přenos DHCPV6 nezaregistroval událost s podprocesy čekání ntdll. Uvedený údaj je kód chyby.
28903. Komponenta koordinátoru MS DTC našla vnitřní chybu. Proces bude ukončen. Specifikace chyby: %1 %2
28904. Dynamické načtení knihovny DLL objektu proxy transakcí OLE se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
28905. Server je aktivní na
28906. Žádná práva k vypálení. Když se pokusíte vypálit tento soubor na zvukový disk CD, zobrazí se výzva k zakoupení práv k vypálení.
28907. A class cannot be abstract if its superclass is not also abstract
28908. Služba Plánovač úloh ukončila proces modulu úloh %1.
28909. Odstraňování relace s %1
28910. SCHCKR (cache disabled)
28911. Zadaný název aktivační události je neplatný.
28912. MSBUILD: Chyba MSB1004: Zadejte název cíle.
28913. Styl použitý pro všechny ovládací prvky v tomto poli
28914. Zásada vytvořená uživatelem nemůže mít stejný název jako předdefinovaná zásada. Zadejte jiný název zásady.
28915. Referenční sestavení Název sestavení je sestavení obsahující pouze metadata.
28916. Služba je příliš zaneprázdněna.
28917. /showsig [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
28918. Na serveru je spuštěna starší verze softwaru, která nemůže zpracovat tento dotaz.
28919. Je-li hodnota zadaná pro atribut minInclusive větší než hodnota zadaná pro atribut maxInclusive, jde o chybu.
28920. Adresa URL obrázku, který bude použit jako horní oddělovač ve statické části nabídky
28921. ***Odpověď registrace názvu nemohla být odeslána. Chybu zjistil podproces RPL.
28922. Svazek bez jmenovky (%1, %2)
28923. Nelze přidat duplicitní položku kolekce typu %1 s atributem %2 jedinečného klíče nastaveným na hodnotu %3.
28924. Povolení odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 se nezdařilo. Chyba: %1. K chybě došlo při vytváření úlohy čištění.
28925. Objekt MAPI byl odstraněn.
28926. Zadaný atribut již v objektu existuje.
28927. Instalační program systému Windows nemůže analyzovat zadané možnosti příkazového řádku.
28928. Konec CreateServiceHost
28929. Hodnota výčtu X, Y, není podporována zprostředkovatelem dat .Net Framework OleDb.
28930. Aktualizace RTME
28931. Vnitřní chyba: Počet přidružení je chybný.
28932. %1 není uzamčeno transakcí.
28933. Distributed COM Users
28934. Nekompatibilní verze API
28935. Tato adresářová služba nyní podporuje replikaci s propojenými hodnotami. Každá hodnota vícehodnotového atributu je nyní replikována samostatně, aby se snížila šířka pásma a zlepšila míra řešení konfliktů.
28936. Uživatel %1 úspěšně vytvořil připojení k %2 pomocí zařízení %3. Toto připojení bylo vytvořeno automaticky, protože využití šířky pásma bylo vysoké.
28937. Uživatel nebyl nalezen.
28938. Alokační tabulka souborů (FAT) na jednotce %1 je poškozena.
28939. Přesměrovači se nezdařilo odemknout část souboru na serveru %2.
28940. AES-GMAC 192
28941. Byl přijat požadavek HTTP z rozhraní API: RequestHandle=%1
28942. Služba selhala při zálohování své databáze.
28943. Metoda OLESTREAM Put se nezdařila.
28944. Chyba analýzy manifestu: V koncovém prvku chybí znak '>'.
28945. Typy byly úspěšně zaregistrovány.
28946. Název v atributu AddInAttribute doplňku nesmí být prázdný. Doplněk: X v Y
28947. Nelze získat klíč osobních údajů z kontextu spuštění na základě konfigurace: X = Y
28948. Čas aktivity
28949. Nastavení informací o vlastníkovi, skupině nebo seznamu řízení auditování přístupu (SACL) není u odkazu podporováno.
28950. Chybný parametr TraceFileName v registru; je použit výchozí trasovací soubor %1.
28951. &Adresa URL přesměrování:
28952. ******* UPOZORNĚNÍ: Kontrola KCC nemohla přidat tento ODKAZ NA REPLIKU z důvodu chyby.
28953. Atribut %1 není součástí prvku kolekce. Proto nemůže mít %2 hodnotu True.
28954. %1 není platné uživatelské jméno nebo název skupiny.
28955. Adresa je pravděpodobně chybná. Ověřte, zda je adresa platná.
28956. Kolekce tuto položku již obsahuje.
28957. Nelze otevřít klíč datafiles.
28958. Transakce přidružená k aktuálnímu připojení byla dokončena, ale nebyla vyřazena. Aby mohlo být připojení použito k provedení příkazů SQL, musí být transakce nejprve vyřazena.
28959. Chcete-li program ladit, klepněte na tlačítko Storno.
28960. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER RESOURCE /?.
28961. Požadovaná záložka nebyla nalezena.
28962. Příkaz byl úspěšně spuštěn.
28963. Na serveru mají relace tyto pracovní stanice:
28964. Aktuální počítač přesáhl limit počtu úloh na počítač.
28965. Zadaný typ objektu plex je neplatný.
28966. Ve struktuře MQSORTSET je zadaný neplatný identifikátor vlastnosti.
28967. Je aktivována při provádění změny indexu stránky prvku DetailsView.
28968. Vnitřní chyba: Svěření bylo přerušeno, je nezbytné zahájit transakci znovu.
28969. Zadaný konstruktor pole musí být deklarován v definici obecných typů zadaného typu.
28970. Odkaz do paměti způsobil chybu zarovnání dat.
28971. Uživ čas Čas jádra Ws Chyby Potvrz prior podp obsl rutiny Náz PID
28972. Nastavování stavu obnovení u všech součástí k obnovení...
28973. Program IPMGM byl ukončen.
28974. Heslo účtu KRBTGT bylo změněno.
28975. Došlo k následující interní chybě: nepodařilo se získat možnosti transakce z DTC.
28976. Klient služby WinRM nemůže žádost zpracovat. Bylo voláno rozhraní API bez žádné relace.
28977. Nelze se spojit s ovladačem protokolu IP. Chybový kód %1!d!.
28978. Cesta nebo adresa URL měněné aplikace
28979. Zabezpečený kanál mezi %1 a %2 není platný.
28980. Hlášená událost testu počítače je závažným vypršením časového limitu sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
28981. MSB4204: X: Neplatný atribut TargetFrameworkMoniker Y. Z.
28982. Došlo k selhání vstupně-výstupní části disku.
28983. , protokol %1
28984. Služba RSM nemohla ověřit médium v jednotce %1 knihovny %2, protože zadané ID oddílu není platné.
28985. Čip TPM nemá dostatek místa k načtení požadovaného prostředku.
28986. Hlášení hostitele %1!d! [%2!ls!] (%3!ls!):
28987. Systémový font pro rozhraní X Window
28988. Informace o důvěryhodnosti domény:
28989. Port B pracuje rychlostí 10 Mb/s.
28990. Název datového bodu (jen pro interní použití)
28991. [Jsou přítomny identifikátory SID]
28992. Zobrazuje dodatečné ladicí informace, které mohou za určitých podmínek pomoci při ladění.
28993. Nesprávná větev již existuje.
28994. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala vazby pro aplikaci na webu %1. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
28995. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nereplikovala oddíl adresáře %1 ze vzdálené instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2.
28996. Cesty zadané k obnovení nejsou součástí stejného svazku.
28997. Funkce %1 v oboru názvů %2 musí vrátit atribut Node-set.
28998. Vnitřní chyba nově vytvořených čísel cesty.
28999. Přidružení zabezpečení pro výměnu klíčů sítí Internet bylo odstraněno před dokončením vytvoření.
29000. Podřízený prvek Timeline v XAML musí také být Timeline nebo třída, která je od Timeline odvozena.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions