English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20501. Název DNS se skládá z jediné části.
20502. Selhalo přidělení haldy počtu bajtů: %1.
20503. Nelze vytvořit podproces. Pravděpodobně není k dispozici dostatek prostředků.
20504. Nastaví klíč DfsDcNameDelay.
20505. Stínovou kopii svazku %2 nelze vytvořit, protože svazek %3, na kterém má být umístěno úložiště stínové kopie, není svazek NTFS nebo při pokusu o zjištění typu systému souborů tohoto svazku došlo k chybě.
20506. Možnost %1 nevyžaduje zadání žádných parametrů.
20507. Nezdařilo se spuštění řadiče PCMCIA z důvodu nedostatečných systémových prostředků.
20508. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Neznámý)
20509. Služba je zastavována.
20510. Hodnota příznaku: Náhrada názvu
20511. Nelze vyhodnotit X v aktuálním kontextu.
20512. Instalace systému Windows nemůže znovu inicializovat stroj pro nasazení. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte instalaci.
20513. Příkazový řádek
20514. Přístup je jen pro zápis.
20515. Rozhraní vyžádaného volání %1 nebylo zaregistrováno u směrovače. Rozhraní vyžádaného volání nejsou v systému Windows NT Workstation podporována.
20516. Výběr buněk nelze změnit, pokud je vlastnost SelectionUnit nastavena na hodnotu FullRow.
20517. Protokol IGMP zahodil paket s verzí %1, který byl přijat na rozhraní s adresou IP %2 a přišel od souseda s adresou IP %3. Toto rozhraní je nakonfigurováno přijmout pouze pakety verze %4.
20518. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcStringBindingCompose selhalo s kódem chyby %1.
20519. Chyba při přidání vyloučení
20520. Instanci čítače výkonu nelze odebrat. Tento objekt byl inicializován jako typ ReadOnly.
20521. Zápis položek
20522. Z registru nelze přečíst klíč
20523. Není zaregistrován žádný hlavní název.
20524. Soubor šablony uvedený v CiTemplate nebyl nalezen.
20525. Obrázky ve formátu JPG není vhodné používat jako objekty positionImage.
20526. Parametr X: Není nastavena velikost pro datový type proměnné délky: Název typu.
20527. Soubor protokolu nástroje CRM (Compensating Resource Manager) byl původně vytvořen v počítači s jiným názvem. Soubor byl aktualizován názvem aktuálního počítače. Pokud se toto upozornění zobrazilo po změně názvu počítače, není nutné provést žádnou akci. %1
20528. Instalační služba systému Windows neaktualizovala systémový soubor [2], protože soubor je chráněn systémem Windows. Pro zajištění správného běhu programu budete pravděpodobně muset aktualizovat operační systém. {{Verze balíčku: [3], Verze chráněná operačním systémem: [4]}}
20529. Zóna již byla přidána s identifikátorem X.
20530. Osy oblasti grafu – Nebyla zadána minimální a maximální hodnota osy.
20531. Relativní složka obsahující obrázky čar pro prvek TreeView
20532. Nelze najít parametr ParameterMessageFile pro zdroj události %1. Procedura RegOpenKeyEx vrátila hodnotu %2.
20533. Operace kroku musí zahrnovat test uzlu, nebo, v případě predikátu, algebraický výraz, pomocí kterého budou otestovány jednotlivé uzly v sadě uzlu identifikované předchozí sadou uzlů dříve, než je bude možné vyhodnotit.
20534. Určuje, zda je oddíl Globalization uzamčen.
20535. Překlad typu z X dědícího z Y není jednoznačný.
20536. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že ID dané aplikace neodpovídá ID aplikace pro licenci.
20537. Nedostatek místa na disku pro soubor protokolu koordinátoru MS DTC.
20538. Bez připojení
20539. Modulu zásad podniku %1, produkt %2, se nezdařila inicializace s kódem chyby %3!d!, všechny požadavky budou odepřeny.
20540. Kritérium přidělení a zadané kritérium přiřazování procesů musí mít stejný název.
20541. Platný výstupní datový proud ze zdroje nebyl nalezen.
20542. Transakce trvá %1 minut a %2 sekund, což je déle, než se předpokládalo. (Volající je %3.) Dlouhotrvající transakce přispívají k vyčerpání úložiště verzí. Pokud dojde k vyčerpání úložiště verzí, nezdaří se žádná z adresářových operací. Obraťte se na oddělení technické podpory.
20543. Zadané informace o členu nejsou platné pro toto rozhraní IReflect.
20544. Obnovení aplikace %1 bylo zastaveno před dokončením.
20545. Výpis soukromých vlastností pro všechny skupiny prostředků:
20546. Klient NTP nemohl nastavit druhou stranu domény jako zdroj času v důsledku chyby duplikování u %3. Byl zadán stejný zdroj času %4 jako ruční druhá strana na serveru NTP. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
20547. Chyba upgradu PLA s kódem chyby %1
20548. Během restartování nebyl ze souboru klíče načten žádný hlavní klíč svazku.
20549. Platnost certifikátu pro %1 s miniaturou %2 brzy vyprší nebo již vypršela.
20550. Zadaný popisovač zabezpečení je neplatný.
20551. Správce logických disků nemohl převést vybrané disky.
20552. Je používána nedefinovaná hodnota NumberStyles.
20553. Načítání se nezdařilo s chybou: 0x%1!x!
20554. Uzel LinkedList patří do třídy LinkedList.
20555. Zadaný člen je již obnovován.
20556. Připojení bylo ukončeno, protože došlo k přepnutí uživatelů.
20557. V poli byla nalezena hodnota NULL.
20558. Použitý index hodnoty Y musí být v rozsahu od 0 do X.
20559. Nebyl nalezen platný systémový oddíl.
20560. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence nebyla nalezena nebo je neplatná.
20561. Kopírování souborů pro síťovou instalaci Soubor: [1], Adresář: [9], Velikost: [6]
20562. Určené funkce se nepodařilo odinstalovat, protože databáze SQL X neexistuje.
20563. Nejméně jeden soubor XML v adresáři pro zálohování chybí nebo je poškozen. Z tohoto důvodu byly datové soubory Správce systémových prostředků resetovány do stavu po instalaci. Dojde ke ztrátě všech kritérií přiřazování procesů, zásad přidělení prostředků, událostí kalendáře a informací o plánech. Další informace a stavy, například stav monitorování účtů, stav oznámení, informace o seznamu vyloučení a aktuální stav správy, nebyly resetovány.
20564. Operace není povolena, protože tento objekt aktuálně nemá žádný nadřazený objekt.
20565. Nejsou nastavena žádná oprávnění. Každý má úplné řízení.
20566. Aktualizace první zásady
20567. Systém Windows nemohl spustit službu Centrum zabezpečení systému Windows. Je třeba, aby se správce pokusil o ruční spuštění služby.
20568. Instalace ovladače offline proběhla úspěšně.
20569. Informace použité pro připojení k serveru Oracle
20570. Šablona UriTemplate X není platná. Výsledná proměnná s hvězdičkou UriTemplate Y poskytuje výchozí hodnotu jako součást informací o dalších výchozích hodnotách. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro výsledné proměnné s hvězdičkou. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
20571. Bylo zjištěna možnost potencionálního vzájemného zablokování.
20572. Vlastnost X aktivity Y má hodnotu NULL a nebude provedena žádná akce.
20573. Přepsat %1 (Ano/Ne/Vše)?
20574. Data hodnoty
20575. Pokud existuje fragment mapování mezi EntitySet X a tabulkou Y s atributem MakeColumnsDistinct nastaveným na hodnotu pravda, nemohou být mezi X a Y žádné další fragmenty mapování.
20576. Název tohoto počítače (%1) se neshoduje s názvem zaznamenaným v databázi adresářů systému Windows Server (%2). Pokud jste počítač přejmenovali, musíte název změnit zpět na %2. Pokud jste tuto databázi obnovili ze zálohy, je třeba ji obnovit ve stejném počítači, ve kterém proběhlo zálohování.
20577. Pro uživatelský účet nejsou definovány žádné zásady auditování.
20578. Opravňující řetězec obsahuje neplatná oprávnění.
20579. Protokol ICMP není dosažitelný
20580. Obsluha události zákazníka volala jinou než reentrantní metodu zprostředkovatele.
20581. Služba WINS přijala oznámení o aktualizaci ze služby WINS s adresou %1. Služba WINS je přijala.
20582. Tento objekt Surrogate nepodporuje funkci PopulateData().
20583. Služba WS-Management nemůže požadavek zpracovat. Paket SOAP obsahuje element prezenčního signálu služby WS-Management, který je neplatný.
20584. Interval pohybu kurzoru
20585. Dvě pole, X a Y, musí mít stejnou velikost.
20586. Vnitřní chyba: Operace vyžaduje transakci.
20587. Program Windows Media Player nemůže přehrát část souboru, protože vyžaduje kodek, který buď nelze stáhnout, nebo není přehrávačem podporován.
20588. Paměť:%%7ldK K dispozici:%%7ldK TotalWs:%%7ldK Paměť jádra:%%5ldK P:%%5ldK
20589. Pro Služby vzdáleného přístupu nelze vytvořit podproces instance v administrátorském podpůrném procesu.
20590. Kontext parametru pro metodu MQLocateBegin je neplatný.
20591. Disk obsahuje oddíly s menší než minimální požadovanou velikostí.
20592. Název X je již používán.
20593. Byl zjištěn atribut s neočekávaným místním názvem X. Pro atributy jsou povoleny pouze místní názvy type a __type. Název type má vliv na způsob zápisu dat a platnými hodnotami jsou object, string, number, null, boolean a array. Použitím názvu __type můžete sdělit zapisovacímu modulu pomocné informace o typu.
20594. < 1 ms
20595. (zkraceny nazev?)
20596. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval obor názvů systému DFS. Návratový kód je v datech záznamu.
20597. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) odmítla žádost s ID korelace %1 v umístění %2 (objekt zabezpečení: %3), protože žádost nebylo možné poskytovanou službou DNS potvrdit (%4). Probíhá vyřazení žádosti.
20598. Všechna okna a události
20599. Obnovená data ze zprostředkovatele protokolu jsou příliš velká. Data mají X bytů.
20600. U zadaného certifikátu klienta nelze získat přístup k soukromému klíči.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions