English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26301. V systému Windows se nezdařilo odebrání clusterů ze souboru poškozených clusterů.
26302. Před voláním metody Current musí být alespoň jednou volána metoda MoveNext.
26303. Ochrana proti kopírování se nezdařila.
26304. Zpráva byla odeslána, ale adresát pozastavil Kurýrní službu.
26305. Potvrzení transakce se nezdařilo vzhledem k chybě optimistického řízení souběžnosti v nejméně jednom správci prostředků.
26306. Zobrazení chybí rám.
26307. Tento soubor je rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem.
26308. Neplatná adresa IP.
26309. Duplicitní hodnoty ApplicationGesture nejsou povoleny.
26310. SqlParameter.UdtTypeName je neplatný název s více částmi.
26311. Zvolený síťový prostředek nebo zařízení nejsou nadále k dispozici.
26312. Během zpracování úprav textu došlo k chybě, a proto nebudou zpracovány žádné další úpravy textu. Pro obnovení zpracování je nezbytné znovu spustit proces IISAdmin.%1%2%3%4%5
26313. Chyba při přístupu k adrese URL, kterou jste poskytli
26314. Určuje způsob vykreslení příkazů webových částí.
26315. Získá nebo nastaví dolní pozici poznámky.
26316. Nástroj dcdiag zjistil, že databáze služby DNS obsahuje následující zóny: %1.
26317. Místo protokolu bylo dosaženo.
26318. Služba SMTP byla spuštěna. Probíhá inicializace front.
26319. Neautoritativni odpoved
26320. Ke zpracování tohoto příkazu není k dispozici dostatečná přidělená kvóta.
26321. Nelze zapsat hodnotu, která není řetězec.
26322. MSB3646: Nelze zadat hodnoty pro parametr KeyFile a zároveň pro parametr KeyContainer.
26323. Doba zpracování dotazu překročila příslušné omezení.
26324. Cyklus životnosti scénáře nástroje SEM
26325. Úplná synchronizace zabezpečovací databáze byla zahájena serverem %1.
26326. Označování tohoto vztahu důvěryhodnosti jako vztahu mezi organizacemi
26327. Šablona UriTemplate X není platná. Deklarace proměnné UriTemplate Y poskytuje prázdnou výchozí hodnotu pro proměnnou cesty Z. Počítejte s tím, že proměnné cesty UriTemplate lze vázat na hodnotu NULL nebo prázdnou hodnotu. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
26328. Operátor dotazu je neplatný.
26329. Získá nebo nastaví příznak, který označuje, zda má být mezi dvěma zadanými body vykreslena nekonečná spojnice.
26330. Z uzlu %1 nebylo možné zkopírovat protokol clusteru.
26331. %1 (%2) %3Pokus o otevření souboru %4 pro čtení nebo zápis se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace otevření souboru se nezdaří a dojde k chybě %5.
26332. Byl dosažen konec souboru protokolu.
26333. Zóna DNS neobsahuje záznam Start of Authority (SOA).
26334. Svazek operačního systému není chráněn nástrojem BitLocker Drive Encryption.
26335. Datový objekt vzorce – Vstupní řada neexistuje v kolekci řad: X.
26336. Metoda HostedTransportConfigurationManager - začátek inicializace konfigurace
26337. ------ Podporované příkazy ABDE ------
26338. Vlastnost Název vlastnosti nebyla nalezena.
26339. Velikost složky Přijaté faxy překročila horní mez. Cesta ke složce archivu Přijaté faxy: %1 Horní mez složky Přijaté faxy (MB): %2
26340. Musí obsahovat alespoň jeden rozměr.
26341. Obslužná rutina události X není na této stránce povolena.
26342. Katalog byl obnoven z důvodu rozdílné nebo poškozené diakritiky.
26343. Netrvalý
26344. Další nápovědu získáte příkazem NET HELPMSG %1.
26345. Kopírování nelze provést, pokud je vlastnost ClipboardCopyMode nastavena hodnotu None.
26346. Výraz typu Název typu není podporován.
26347. Funkce SSI není podporována.

26348. Enterprise Admins
26349. Nelze číst alokační tabulku souboru (FAT).
26350. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y.
26351. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se síťových operací (TCP, DNS)
26352. Nelze převést hodnotu parametru z X na Y.
26353. Zadaný člen je již synchronizován s ostatními aktivními členy a není jej nutné obnovovat.
26354. Operace na řádku %1!d! souboru IDA %2 je neplatná.
26355. Získá nebo nastaví písmo textu poznámky.
26356. Hodnota musí být typu DictionaryEntry[].
26357. Nelze převést popisovač GCHandle žádosti na spravovaný objekt.
26358. Výčet není platný, protože kolekce se změnila.
26359. Daná zásada vyrovnávání zatížení není podporována.
26360. Chyba: %1 Parametr: %3: Kód chyby %2.
26361. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že verze ID potvrzení offline (CID) je nesprávná.
26362. Nelze použít informace o účtu zadané pro přístup k serveru Exchange 5.5. Ověřte informace o účtu a hesle.
26363. Delegát X neobsahuje parametr s názvem Y.
26364. Nelze zvětšit dostupné místo v registru. K instalaci této aplikace je potřeba [2] kB volného místa v registru.
26365. Obnovit úroveň zásad X
26366. Dočasný soubor nelze otevřít.
26367. Byly aktualizovány názvy NetBIOS registrované tímto počítačem.
26368. Správu kontextu kanálu nelze povolit nebo zakázat po otevření kanálu.
26369. Neplatná interpretační doména DOI
26370. Systému Windows se nezdařila inicializace tiskárny %1, protože tiskový procesor %2 nebyl nalezen. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud je k dispozici) a nainstalujte ji nebo vyberte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou pracovat.
26371. Funkce Function Name a typ Function Name oboru X nemohou mít stejný plně kvalifikovaný název.
26372. Zásady auditování jsou definovány pro následující uživatelské účty:
26373. Pokus spustit sdílenou knihovnu
26374. Čip TPM vrátil neočekávaný výsledek.
26375. Oblast grafu, ve které je tato řada vykreslována.
26376. Došlo k vnitřní chybě.
26377. Určená vyrovnávací paměť výsledku je příliš malá.
26378. Windows 2002
26379. Po prvním zápisu do proudu nelze klíč algoritmu hash změnit.
26380. Chcete zrušit Průvodce obnovením nástroje BitLocker?
26381. Systém Windows nemůže nainstalovat přijaté licenční podmínky pro použití softwaru společnosti Microsoft do počítače.
26382. Neplatný pokus o vazbu k segmentu sdílené paměti
26383. Zpracování výsledků ze serveru SQL Server se nezdařilo kvůli neplatnému názvu s více částmi.
26384. Zadaný popisný název je neplatný.
26385. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory na disk CD. Ověřte, zda je disk čistý a nepoškozený. V případě potřeby vyberte nižší rychlost nahrávání nebo použijte prázdné disky jiné značky.
26386. Umístění souboru automatické konfigurace serveru proxy nebylo nalezeno.
26387. Ověřování proxy serveru HTTP Proxy lze provést pomocí čipové karty.
26388. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) publikovala certifikát %1 do %2.
26389. Kod ID uzivatele
26390. Adresy serverů NIS v podsíti klienta
26391. Služba automatické konfigurace sítě WLAN byla úspěšně spuštěna.
26392. Tato funkce vyžaduje systém Windows Server 2003, Enterprise Edition.
26393. Chyba zosobnění
26394. Heslo účtu nebylo zadáno. Zadejte heslo.
26395. Při zapisování do souboru %1 došlo k chybě.
26396. Vyrovnávací paměť popisku dodaná do rozhraní API je příliš malá.
26397. Nesprávná syntaxe komentáře
26398. Textový popisek přidružený k rozbalené nabídce
26399. Sestavení Název sestavení nebylo nalezeno.
26400. Vrácená akce UnhandledExceptionAction je mimo rozsah. Vrácená hodnota musí být Abort, Cancel nebo Terminate.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions