English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1801. Maximální počet připojení povolených ve fondu
1802. Třída SynchronizationContext byla objektem DiscoveryClientChannel obnovena na původní hodnotu X.
1803. Inicializace služby Aktivace řízení fronty zpráv se nezdařila. Chyba %1: %2
1804. V odpovědi nebyl nalezen atribut hash archivace klíčů.
1805. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Soubor klíče hesla pro obnovení nelze uložit. Požádejte správce domény o další informace.
1806. Došlo k aktualizaci druhé strany.
1807. Úloha spuštěná při odpojení místní konzoly
1808. Soubory neexistují.
1809. Rozhraní bylo odpojeno správcem.
1810. Je generována při vytvoření řádku.
1811. %1 není platná zdrojová adresa trasy.
1812. Fronta zpráv se stejným názvem již v ovladači infrastruktury virtualizace existuje.
1813. Odpověď přijatá od cílového počítače obsahuje neočekávaný element%1.
1814. Získá nebo nastaví hloubku všech bodů řady. Měří se v procentech (0-1 000 %).
1815. Požadovaný soubor %1 nebyl platný soubor písma.
1816. Tajný klíč protokolu CHAP pro cíl je menší, než je minimální velikost (12 bajtů) požadovaná specifikací.
1817. Na vybraném disku byl zjištěn oddíl s neznámým typem.
1818. Přidat nový virtuální adresář
1819. Nesynchronizováno
1820. Workflows Aborted/sec
1821. V tomto počítači je šifrování souborů zakázáno.
1822.
1823. Server odmítá provést požadavek na operaci.
1824. Třída UriTemplateTable nepodporuje více šablon, které mají stejnou cestu jako šablona X, ale mají různé řetězce dotazu, kde řetězce dotazu nelze rozlišit pomocí hodnot literálů. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplateTable.
1825. Název souboru databáze aplikace Microsoft Office Access
1826. Servery POP3 (Post Office Protocol)
1827. Oprava nekompatibilní podmínky důvěryhodnosti doménové struktury byla úspěšná.
1828. Velikost spouštěcího souboru
1829. Hostitel UMDF načítá ovladač %4 na úrovni %3 pro zařízení %2.
1830. Začátek přidávání stavu relace
1831. Posun musí být 0 nebo kladné číslo, které není větší než počet znaků v datech.
1832. Maximální stáří hesla (dny):
1833. Jednou z animací na časové ose je prvek X, který nelze použít pro animaci vlastnosti typu Název typu.
1834. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo zkopírovat upozornění na změnu pro zpracování, služba proto pravděpodobně není synchronizována s aktuálními daty v úložišti konfigurace služby IIS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
1835. Pro kopírování informací není v cílovém umístění dostatek místa.
1836. Program CHKDSK kontroluje informace USN...
1837. Primitivní vlastnosti
1838. Rastrový obrázek indexu %2 v souboru 0x%1 je chybný.
1839. Zásobník protokolu TCP/IP není připraven.
1840. Minimální šířka sloupce legendy (jako procento velikosti písma legendy). Chcete-li provést automatický výpočet, nastavte tuto vlastnost na hodnotu -1.
1841. Nelze vytvořit stabilní podklíč pod nestálým nadřazeným klíčem.
1842. Hodnota OID nebyla platná.
1843. Chyba služby Stínová kopie svazků: Událost požadavku na operaci pracovního podprocesu pro autora %3 nelze vytvořit kvůli stavu %1 (převeden na %2).
1844. Pracovní stanice nemohla získat název nebo číslo počítače.
1845. Systém Windows nemůže povolit recyklaci této sdílené položky. Přesvědčte se, že máte oprávnění k zápisu do této složky.
1846. Fond identifikátorů účtů tohoto řadiče domény nemohl být aktualizován. Řadič domény pravděpodobně provádí jinou aktualizaci. Při následném vytváření dalších účtů se bude systém pokoušet fond identifikátorů aktualizovat, dokud aktualizace neproběhne úspěšně.
1847. Název %1 byl převeden na ID zabezpečení (SID) %2 z doménové struktury %3. Doménová část ID zabezpečení není uvedena v seznamu přijatelných identifikátorů SID nalezených v objektu důvěryhodné domény, a proto byl tento název pro převod SID ignorován.
1848. Verze ovladače USD je buď příliš stará, nebo příliš nová a nebude s touto verzí knihovny DLL STI pracovat.
1849. Globální členové musí být statičtí.
1850. Nelze vytvořit objekt zařízení %2. Inicializace se nezdařila.
1851. XC1011: Parametr OutputPath nemůže mít hodnotu NULL v projektu.
1852. Daný typ cílové adresy není podporován.
1853. Název záhlaví obsahuje neplatný znak.
1854. Zřetězené vyhodnocování není dovoleno.
1855. Pro typ SQL Type již byla načtena data.
1856. Všechny přistupující objekty události musejí být metody.
1857. Neplatná konfigurace: X="Y". Hodnota X nemůže být větší než Z.
1858. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze určit název závislého prostředku úložiště. Ověřte závislost úložiště pro tento prostředek sdílené složky systému souborů NFS a potom operaci online opakujte. Pokud se operace opět nezdaří, zkuste prostředek sdílené složky systému souborů NFS odstranit a znovu vytvořit. Pokud odstranění tohoto prostředku nepomůže. zkuste odstranit a znovu vytvořit prostředek úložiště. Chyba: %2
1859. Zadaná zdrojová sada zobrazení videa je neplatná.
1860. Byl dosažen limit %1 datových proudů NetShow.
1861. %1!-15.15s! - Vybere zadaný objekt, na který bude zaměřena pozornost.
1862. Inicializace registračního databázového serveru se nezdařila.
1863. Byla zahájena rutina OpenTcpIpPerformanceData.
1864. Určuje, zda lze krok navštívit vícekrát.
1865. Migrace byla zrušena uživatelem.
1866. Zadaný výraz LINQ typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities.
1867. Profil musí obsahovat alespoň jeden datový proud zvuku nebo videa.
1868. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože element Duration X nelze identifikovat jako značku xs:duration.
1869. Získá nebo nastaví styl kreslení výsečového nebo prstencového grafu.
1870. Čítač výkonu
1871. Prohlížeč SCW dokončil spouštění uživatelského rozhraní.
1872. Protokol Dynamic BOOTP
1873. Nelze se dotázat objektu úlohy %1 na účtovací informace.Volající proces pravděpodobně nemá dostatečná přístupová práva. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
1874. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetCredentials pro RPC Proxy
1875. Selhalo odeslání dat z: %1 do: %2; kód chyby %3.
1876. Atribut hodnoty musí být v omezující vlastnosti uveden.
1877. Ze základního datového proudu nelze číst.
1878. Zprostředkovatel X určený pro vlastnost defaultProvider neexistuje v kolekci zprostředkovatelů.
1879. Specifikace formátu. Parametr X je nahrazen uživatelským jménem přihlášeného uživatele.
1880. Více bloků skriptů, které implementují obor názvů %1, nemůže mít různá mapování identifikátoru URI pro stejný prefix %2.
1881. Modul runtime se již pokouší obsloužit volání RequireTransactionContext.
1882. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBindReclaimedLockException v nesprávném čase. Tyto metody lze volat pouze při zpracování příkazu, který načítá zámek na instanci. Buď přepněte na platného poskytovatele trvalosti, nebo přepište implementaci InstancePersistenceCommand tak, aby metoda AutomaticallyAcquiringLock vracela hodnotu true.
1883. Vybrané místo na pevném disku není přiděleno.
1884. NTLM Authentication
1885. Při vytváření kontextu popisovačů datového proudu došlo k chybě.
1886. Služba Brána TS byla spuštěna.
1887. Soubor s konfigurací obsahuje neplatný název programu služby.
1888. Bloky kódu nejsou v tomto souboru povoleny.
1889. Nelze načíst systémová složená písma. Umístění nebylo nalezeno.
1890. Služby Internetu byly úspěšně spuštěny.
1891. Předponu identifikátoru URI nelze rozpoznat.
1892. Zobrazí seznam všech modulů povolených na úrovni serveru.
1893. Kořenový uzel konfiguračního souboru nepředstavuje odběr nebo je v nesprávném oboru názvů.
1894. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se zpracování požadavků
1895. Bylo dosaženo maximálního počtu podvrstev.
1896. Verze sady MCCS ve funkci mccs_ver monitoru neodpovídá verzi sady MCCS, kterou monitor zobrazí při použití kódu VCP verze VCP Version (0xDF).
1897. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhalo čtení ze služby Active Directory. Kód chyby %1 (%2)
1898. Operace aktualizace nejsou podporovány u koncových bodů $links odkazujících na vlastnosti kolekce.
1899. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Bylo provedeno sblížení hostitele %5 s hostiteli %3. Nyní je aktivním členem clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě a zahájí přenos s vyrovnáváním zatížení.
1900. V kopiích konfigurace skupin disků byla nalezena nejméně jedna chyba.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions