English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28201. Zapisovat do paměti procesu
28202. Soubor File Name nelze najít v balíčku xap aplikace.
28203. Typ serializovaný v souboru .resources není totožný s typem, který soubor .resources označuje. Očekávaný typ: X Načtený typ: Y.
28204. Typ relace není podporován.
28205. Systém Windows nemůže získat identifikátor zabezpečení pro nové skupiny zabezpečení. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%1)
28206. Zadaný popisovač VidPN je neplatný.
28207. Upozornění:
28208. Nelze získat informace o systémovém čase. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
28209. Vyrovnávací paměť je pro data příliš malá.
28210. Konec dokumentu, tisk se nezdařil.
28211. Rozšíření SCE dokončilo analýzu.
28212. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo spustit časovač shromažďování dat čítačů výkonu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
28213. Z úložiště aktivačních událostí nelze načíst informace pro pravidlo připojené k aktivační události %1 (název aktivační události: %2). Aktivační událost není funkční.
28214. Pomůcka %1 přidána ke shromažďování dat %2
28215. Systém zabezpečení nemůže ověřit server %1, protože ověřovací protokol %2 nebyl úspěšný.
28216. Objekt s identifikátorem X implementuje rozhraní IObjectReference, pro které nelze rozpoznat všechny závislosti. Pravděpodobně existují dvě instance rozhraní IObjectReference, mezi kterými je vzájemná závislost.
28217. Je aktivována při naplňování prvku TreeNode.
28218. Nerozpoznaný formát GUID.
28219. Operace je v aktuálním kontextu neplatná.
28220. Objekt DataColumn s typem Název typu představuje element complexType. Hodnotu složitého typu nelze serializovat jako Attribute.
28221. Porovnává obsah dvou disket.
28222. Chyba služby Stínová kopie svazků: Objekt mutex %3 pro autora %4 nelze vytvořit kvůli stavu %1 (převeden na %2).
28223. Vlastnost SchemaSerializationMode lze nastavit pouze v případě, že je přepsána odvozeným objektem DataSet.
28224. Sdílení souborů bylo dočasně pozastaveno.
28225. Název prodejce je používán jiným záznamem prodejce.
28226. Během šíření na vyhledávací server <%2> došlo k chybě.%1
28227. Objekt je neplatný nebo jej zprostředkovatel nezná.
28228. Vlastnost stylu Název vlastnosti nelze použít, když je zakázána vlastnost RenderOuterTable na ovládacím prvku X s ID Y.
28229. Změnit vzdálený pracovní adresář
28230. %1 Iadap %2!-3lu! %3!-30.30s!
28231. Samoopravitelný režim (včetně obnovení bitové kopie svazku a opravy křížového odkazu) je u svazku %1 povolen.
28232. Použít upřednostňované schéma ověřování proxy serveru: %1!d!
28233. Metodu DisconnectWebParts nelze volat, pokud již byla aktivována připojení (v události WebPartManager.PreRender).
28234. Pro příjem rozhraní FastIO je zadána neplatná vyrovnávací paměť.
28235. Došlo k pokusu o provedení operace pro typ Název typu s cílem nesprávného typu.
28236. Arguments must have an "In" and/or "Out" qualifier
28237. Služba SNMP zjistila při přístupu ke klíči registru %1 chybu.
28238. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují funkce %1.
28239. -- neznámé součásti --
28240. Identifikátor knihovny nereprezentuje platnou knihovnu.
28241. Import ze souboru &certifikátu...
28242. Elementem nejvyšší úrovně musí být element siteMap.
28243. Služba protokolování událostí zjistila chybu (res=%1) při otevření soboru protokolu pro kanál %2. Probíhá opakovaný pokus pomocí výchozí cesty k souboru protokolu %3.
28244. Objekt ComposablePart typu Název typu nelze opětovně zkomponovat, protože se nachází v neplatném stavu. Může být opětovně zkomponován, pouze pokud již byl vytvořen jeho úplný náhled nebo již byl zcela zkomponován.
28245. Typ obsahu není v daném kontextu platný. Například kořenem zprávy MHTML musí být dokument HTML.
28246. Architektura v cestě X se pokusila zahrnout do svých cest odkazovaných sestavení architekturu v cestě Y. Při této akci však došlo k chybě. Z
28247. Kanál IDE
28248. Je nastaven příznak zakázaného vymazání a všechny operace mazání nyní vyžadují fyzický přístup.
28249. Vlastnost TransferEncoding vyžaduje, aby vlastnost SendChunked byla nastavena na hodnotu True.
28250. Index %1 není známý index zabezpečení v souboru 0x%2.
28251. Byla zahájena rutina CloseNbtPerformanceData.
28252. Nejednoznačná shoda. Třída X obsahuje několik veřejných Y metod s názvem Z, jejichž typy parametrů, argumenty obecného typu a omezení obecného typu odpovídají hodnotám zadaným metodě InvokeMethod Název metody.
28253. Trvání zamčení (minut):
28254. Atribut TxF názvu souboru v souboru 0x%1 je duplicitní.
28255. Operace se nezdařila. Nejméně jeden znak v předaných datech je neplatný.
28256. Zosobněný volající
28257. Soubor odpovědí neobsahuje platný kořenový prvek .
28258. Zadaný název kritéria přiřazování procesů představuje vyhrazené slovo používané Správcem systémových prostředků, které nelze použít jako název. Zadejte jiný název.
28259. Typ vizuálního oddělovače sloupců tabulky legendy
28260. Všechny datové proudy s různými jazyky ve stejných posluchačích musí mít stejné vlastnosti.
28261. Informace o vzdáleném přístupu
28262. Hodnota musí být kladná.
28263. ID korelace:
28264. Příznaky repliky jsou nastaveny na %1
28265. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat úložiště pověření. Další údaje: Hodnota chyby: %1
28266. Probíhá pokus o spuštění...
28267. Funkce data a času appletu ovládacího panelu Datum a čas
28268. Svazky : %2 [%1]
28269. Rozsah záložek s hodnotou NULL nelze odregistrovat.
28270. Protokolování činnosti je zakázáno, protože služba Fax nemá přístup ke složce %1 určené pro protokol činnosti. Umístění tohoto protokolu lze změnit pomocí Správce služby Fax. Další informace naleznete v nápovědě Správce služby Fax v tématu Poradce při potížích. Kód chyby systému Win32: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
28271. Program Windows Media Player se nemůže připojit k serveru. Název serveru je pravděpodobně nesprávný, server je nedostupný nebo nastavení serveru proxy není správné.
28272. Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při přístupu k metabázi k výjimce. Výjimka: %1
28273. Správci zabezpečení účtů (SAM) nebo serveru místního úřadu zabezpečení (LSA) se nepodařilo provést zabezpečovací operaci.
28274. chybí metoda public static x Parse(System.Data.SqlTypes.SqlString).
28275. Inuktitutština (latinka, Kanada)
28276. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
28277. ServiceHostFactory - konec vytvoření
28278. Tuto metodu nelze volat bez přípravné vyrovnávací paměti.
28279. Služba replikace souborů rozpoznala neplatný parametr.
28280. Jímka v dané chvíli existuje a žádá o pokračování v transakci. Pokud však byly po návratu provedeny další změny ostatními událostními jímkami, žádá tato jímka o další možnost kontroly
28281. Na LANA %2 nelze přidat název skupiny vzdáleného počítače %1. Kód chyby je data.
28282. Osa – zvyšování intervalu. Počet opakování je vyšší než normální.
28283. Parametr s názvem X již existuje. Zkontrolujte, zda každý parametr má jedinečný název.
28284. Oznamování událostí X, část Y: ZA událost přijata v B
28285. XACT_E_NOLASTRESOURCEINTERFACE : Správce prostředků volal PrepareRequestDone pomocí příkazu hres jako XACT_S_LASTRESOURCEMANAGER, avšak QI pro IID_ITransactionLastResourceAsync se nezdařilo.
28286. Maximální počet kontejnerů: %1
28287. Vnitřní chyba: V konfiguraci jsou duplicitní záznamy.
28288. Konstruktor pro rekonstrukci objektu typu Název typu nebyl nalezen.
28289. Ordinary users
28290. Nebylo možné najít objekt důvěryhodné domény %1.
28291. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se nastavení služby
28292. Operace snímku nemůže pokračovat, protože správce transakčních prostředků nelze zmrazit v aktuálním stavu. Opakujte akci.
28293. Neznámá chyba aplikace Lotus Notes: %1.
28294. Server zjistil chybu při zpracování požadavku. Další informace naleznete v protokolech serveru.
28295. CHYBA - V nouzovém režimu tento příkaz nelze spustit. Opakujte akci v normálním režimu.
28296. Ve vyrovnávací paměti požadavků ještě zůstala data k odeslání.
28297. Název adaptéru hostitele (HostAdapter): „X“ Umístění: „Y
28298. MSB3757: Bylo nalezeno více elementů xml kódu. Toto není povoleno. Chcete-li tento problém opravit, odeberte z úlohy všechny další elementy xml kódu.
28299. Proces %1 byl spuštěn v čase %2 nadřazeným procesem %3 v relaci %4 s názvem %5.
28300. Upravit nebo přidat obslužné rutiny vlastních chyb

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions