English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6401. Neplatný atribut : %1
6402. Aktivní otevření = %1!u!
6403. Připojení k síti bylo úspěšně navázáno s použitím výchozích pověření.
6404. Jednotka nedokončila smazání během jedné hodiny. Je možné, že jednotka vyžaduje cyklus napájení, odebrání média nebo jiný ruční zásah, aby mohla pokračovat ve správném provozu.
6405. MSBUILD: Chyba MSB1005: Zadejte vlastnost a její hodnotu.
6406. (GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Jerevan
6407. Neočekávaný typ štětce: Název typu
6408. Systém nemůže najít zadaný objekt.
6409. Syntaxe dotazu není platná.
6410. Uživatel nemá oprávnění pro změnu kalendáře.
6411. V databázové operaci byl překročen maximální počet záznamů, které lze seřadit.
6412. Zadaná adresa (X) je adresou vícesměrového vysílání, ale konfigurace pro element vazby přenosu nepodporuje vícesměrové vysílání. Chcete-li povolit podporu vícesměrového vysílání, musíte nastavit vlastnost EnableMulticast na hodnotu true pro vazbu nebo element vazby.
6413. Úplná cesta pro %1 je příliš dlouhá.
6414. Skupinu nelze znepřístupnit.
6415. Kolekce neexistuje.
6416. Zálohování stavu systému se nezdařilo [%1].
6417. Příliš mnoho ztracených dat na to, aby šla všechna obnovit.
6418. Odstranění schématu se nezdařilo: Třída je použita jako dílčí třída.
6419. Členové zdroje dat grafu použitého k vazbě dat na hodnoty Y řady
6420. Všichni posluchači musí používat stejný kodek zvuku.
6421. Popis: Příkaz dsget slinkbr zobrazí vlastnosti mostu spojení sítí.
6422. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíče registru serveru.
6423. Na řádku s nulovým počtem odkazů existují změny čekající na dokončení.
6424. V kódu XML byly zadány v umístění %2 dvě vlastnosti se stejným identifikátorem ID %1. Pozdější vlastnost bude ignorována.%3%4%5
6425. Vytváření stínové kopie svazků, jejichž zálohování bylo vyžádáno.
6426. %1 kB ve %2 obnovitelných souborech
6427. Neplatný režim tlačítka
6428. Soubor zprávy %1 byl úspěšně vytvořen.
6429. Iniciátor nepodporuje nastavení sdílených tajných klíčů specifických pro cíl.
6430. Nelze přistupovat k zavřenému přistupujícímu objektu.
6431. InputLanguageManager není připraven změnit aktuální vstupní jazyky.
6432. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce GetClassObject pro LogMgr vrátila chybu %1.
6433. Bylo vynecháno odeslání %1 opravných událostí. Odesílání opravných událostí bude nyní obnoveno.
6434. Neúspěšný zápis do dočasného souboru
6435. Registr typů grafů neposkytuje službu typu Název typu.
6436. Volání bylo provedeno z chybné relace a nelze je proto dokončit.
6437. již existující
6438. Počet aktivních připojení v týmu
6439. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla při vytvoření souboru se stavem systému zjistit informace o svazku.
6440. (GMT+03:00) Kuvajt, Rijád
6441. Zadejte heslo spojené s dřívějším uživatelem domény počítače:
6442. Nelze vytvořit index registru názvů IETF.
6443. Zadaná rezervace je v konfliktu s existující rezervací v adresářové službě.
6444. Došlo k pokusu o přidání vlastností do zmrazeného kontextu.
6445. Při přípravě faxové zprávy k odeslání došlo k chybě. Služba se nebude pokoušet odeslat fax znovu. Před opakováním odeslání ukončete jiné aplikace. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
6446. UPOZORNĚNÍ: Sestavení v X nelze načíst. Program Caspol může částečně určit, jaká legitimace bude přidružena k tomuto sestavení. Výsledky následující operace mohou být nepřesné nebo neúplné.
6447. Chyba při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
6448. Odkazy na sestavení s více hodnotami musí mít nenulové ID sestavení.
6449. Statistické analýzy – Odchylka má hodnotu 0.
6450. DHCPv6 - Požadavek na informace
6451. Stínová kopie svazku %2 nemohla vytvořit úložiště stínové kopie na svazku %3.
6452. Požadavek je na sloveso DEBUG.
6453. Tato operace není podporována u jiných počítačů než řadičů domény/kořenových serverů se systémem Windows Server 2003 nebo vyšším.
6454. Nejsou k dispozici žádné požadavky přerušení pro přerušení změny stavu řadiče PCMCIA: Tento řadič nebude schopen rozpoznat aktuální vložení nebo odstranění karty PC.
6455. Speciální konzola pro správu
6456. Definuje, jak se vypočítává horní a dolní chyby pro středové hodnoty řady chybových úseček.
6457. Index obsahu je poškozen. Prohledání obsahu bude třeba naplánovat po spuštění nástroje chkdsk nebo autochk.
6458. Kontext pokračování zadaný v odběru není platný. Je možné, že vypršela jeho platnost nebo že není ve správném formátu.
6459. Správa serverových modulů
6460. Hodnota příznaku: Microsoft
6461. V datovém proudu není klient protokolu zaregistrován.
6462. Minimální hodnota vlastnosti nemůže být větší než její maximální hodnota.
6463. Typ instalace aktuálního operačního systému je X.
6464. Hledání se nezdařilo.
6465. Zadaná relace nebyla na serveru nalezena. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
6466. Tato třída se používá pro inteligentní popisky poznámek.
6467. Objekt musí být před provedením operace inicializován.
6468. OID nepředstavuje platný atribut PKCS 9.
6469. Registr nelze číst. Pravděpodobně nebyly nalezeny klíče registru pro tento index. Je možné, že index bude nutné odstranit a znovu vytvořit.%1
6470. Služba WS-Management tento požadavek nepodporuje.
6471. Zásady vazeb PXE serveru byly aktualizovány.
6472. V zavaděči topologií došlo k nepodporovaným operacím.
6473. Aktualizace souborů serveru...
6474. Ve zdroji není nastaven formát média.
6475. Ovladač byl nakonfigurován s neplatnou vstupně-výstupní bázovou adresou u %1.
6476. Remote Only
6477. Pokus o zpracování dalších zásad pro: %1 bude proveden po %2 %3.
6478. Vyrovnávací paměť nemůže mít hodnotu NULL.
6479. Server indexu obsahu neaktualizoval databázi nebo k ní nezískal přístup, protože úložiště verzí nemá dostatek prostředků. Zvyšte nastavení využití systémových prostředků pro vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, zastavte a restartujte vyhledávací službu.
6480. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že období odkladu vypršelo.
6481. Cíl zálohování není přístupný, protože je uzamčen nástrojem BitLocker Drive Encryption.
6482. V mezipaměti nejsou žádné názvy
6483. Klient NTP nemohl nastavit druhou stranu domény jako zdroj času v důsledku chyby překladu názvu DNS u %3. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
6484. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné nalézt kontejner tiskové fronty, protože není adresářová služba dostupná. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
6485. Sada kolekcí %1 nemůže spustit úlohu %2, kód chyby: %3.
6486. Po stažení pásky nelze nalézt povinný soubor protokolu.
6487. V tomto počítači nelze vyhledat zabezpečovací zařízení důvěryhodného modulu platformy (TPM).
6488. Přejmenování cílového objektu %1 na %2,%3.
6489. Odstraňování uzlu %1...
6490. Zadaný název formátu je neplatný.
6491. Posunutí intervalu segmentu osy
6492. Spuštění úloh na pozadí v současnosti brání nastavení zásad skupiny.
6493. Atribut "contentValues" musí zahrnovat alespoň jeden podelement "value".
6494. Odkaz na nedefinovaný název skupiny. Název skupiny: X.
6495. Při přidávání prvku SharedPersonalizationStateInfo s vlastností Path X do třídy PersonalizationStateInfoCollection došlo k chybě.
6496. Řídit se souborem příkazů
6497. Při zápisu do proudu dat došlo k chybě. Nelze zapsat požadovaný počet bajtů.
6498. Při zpracování certifikátu řadiče domény, který se používá k ověřování, byla zjištěna nedůvěryhodná certifikační autorita. Další informace naleznete v protokolu systémových událostí. Obraťte se na správce systému.
6499. ID prostředku zprávy nápovědy nemůže mít hodnotu null ani být prázdné.
6500. Přejmenování sítě %1...

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions