English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3001. Položka Replication-Notify-First-DSA-Delay není nastavena.
3002. Nástroj BitLocker Drive Encryption není na tomto svazku povolen. Spusťte program BitLocker.
3003. Získá nebo nastaví velikost mezery mezi datovými body v relativních souřadnicích.
3004. Vyprazdňování připojení bylo zahájeno%1!ls!.
3005. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace obsahu položky.
3006. Program Windows Media Player nemůže přehrát chráněný soubor. Ověřte, zda je v počítači správně nastaveno datum. Pokud je datum správně, nainstalujte nejnovější verzi přehrávače klepnutím na příkaz Aktualizace programu Windows Media Player v nabídce Nápověda.
3007. Masky filtrů zásad
3008. Kalendář byl povolen uživatelem %1. Uživatel: %1
3009. Obrázek použitý k vykreslení rozbalení nabídky
3010. Dělení textu nebylo pro daný jazyk nalezeno. Zkontrolujte nastavení aktuálního jazyka a ověřte, zda vyhledávání podporuje aktuální jazyk. Pokud potíže potrvají, přeinstalujte vyhledávání.
3011. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token odkazoval na certifikát X509, kterému nedůvěřují zásady důvěryhodnosti služby AD FS. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu. Ověřte, zda je certifikát zahrnut v seznamu ověřovacích certifikátů v zásadách důvěryhodnosti služby Federation Service pro daného partnera poskytujícího účty.
3012. K ověření dokumentu algoritmem HMAC je nutný klíč HMAC.
3013. Veřejný klíč pro počítač %1 neexistuje.
3014. Překlad názvu: Nelze úplně vyřešit, byla nalezena pouze doména.
3015. Zdroj dat X nepodporuje objekty ukládání do mezipaměti, které implementují rozhraní IDataReader.
3016. Instanci rozhraní nelze vytvořit.
3017. Nebyl nalezen vstupní bod RegisterModule v dynamické knihovně %1 modulu. Data obsahují chybu.
3018. Čipové sadě se nepodařilo ověřit funkčnost vyprazdňování vyrovnávací paměti TLB (Translation Lookaside Buffer) portu AGP, port AGP bude zakázán.
3019. Název zprostředkovatele OLE DB, který má být použit při připojování k objektu Data Source.
3020. Index má nesprávný časový interval (pravděpodobně nulový).
3021. Při sledování stavu uživatelského režimu bylo zjištěno, že systém nereaguje. Virtuální adaptér clusteru s podporou převzetí služeb při selhání ztratil po dobu %3 kontakt s procesem %1 (ID procesu %2). Pomocí modulu snap-in Sledování výkonu vyhodnoťte stav systému a určete, který proces může mít nepříznivý vliv na systém.
3022. Instance prostředku hledání <%1> byla úspěšně otevřena.
3023. Šablona stylů %1 nemůže přímo ani nepřímo zahrnovat sebe samu.
3024. Operace ochrany dat se nezdařila. To mohlo být způsobeno tím, že uživatelský profil nebyl načten pro kontext uživatele aktuálního vlákna, což může být případ, kdy vlákno provádí zosobnění.
3025. <%1> není pevnou jednotkou.
3026. Indexy objektů plex se musí rovnoměrně zvětšovat a musí začínat na nule.
3027. Určuje, zda má příkaz před návratem čekat na spuštění fondu aplikací.
3028. Systém nemůže vytvářet další identity.
3029. Název skupiny ověření, pro kterou by toto tlačítko mělo způsobit ověření
3030. Podporovány jsou pouze předpony identifikátoru URI začínající řetězcem 'http://' nebo 'https://'.
3031. Zatřiďovací hodnota %1 souboru%2 neodpovídá manifestu.
3032. Laponština (inari, Finsko)
3033. Zařízení %1 ještě není připraveno pro přístup.
3034. Operace přerušena
3035. Hodnota X není platná hodnota IterationCount pro strukturu RepeatBehavior. Hodnota IterationCount musí být číslo, které je větší nebo rovno nule, ale nikoliv nekonečno.
3036. Nelze určit umístění systémového adresáře.
3037. Pro parametr X nesmí být zadán atribut required. Parametry funkcí jsou vždy povinné.
3038. Je třeba zadat delegáta SendOrPostCallback různého od hodnoty Null.
3039. Zdroj instalace není u tohoto produktu k dispozici. Přesvědčte se, zda zdroj existuje a zda k němu máte přístup.
3040. Běhová pracovní položka byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
3041. U serveru s obsahem %1 (%2) byly opětovně vytvořeny jednotky.
3042. Pokud je zapnuto cyklické protokolování, nelze provést přírůstkové zálohování.
3043. Režim úložiště obrázků grafu
3044. Získá nebo nastaví barvu svíčkového grafu, pokud je hodnota Close datového bodu menší než hodnota Open.
3045. Zpracování zásad skupiny bylo přerušeno. Systém Windows předčasně ukončil vyhledávání a vynucování nastavení zásad skupiny, protože bylo vyžádáno vypnutí počítače nebo se odhlásil uživatel. Pokus o zpracování zásad skupiny bude opakován během příštího aktualizačního cyklu, příštího restartování počítače nebo při příštím přihlášení uživatele.
3046. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože zařízení neodpovídá. Tato situace zpravidla nastává v případě potíží s firmwarem zařízení. Další pomoc uvádí webová nápověda.
3047. %1 (%2) %3Došlo k chybě časování %4 při synchronním čtení překryté stránky. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie.
3048. Při kontrole nečinnosti hostitele procesu došlo k chybě.
3049. Časovač vypršel
3050. Název pole spotřebitele:
3051. Hlavní server DNS v %2 odpověděl na požadavek na přírůstkový přenos zóny (IXFR) pro zónu %1 neplatnou odezvou (FORMAT ERROR). Výkon serveru DNS i šířka pásma sítě se zlepší upgradem serveru DNS v %2 na server Microsoft DNS se systémem Windows 2000 či novějším nebo na jinou implementaci serveru DNS kompatibilní s přenosy IXFR.
3052. Řízení služby
3053. Server DNS začíná načítat zónu %1 na pozadí. Během načítání zóny budou odmítány všechny požadavky na aktualizace DNS a přenosy zón.
3054. Doménový režim
3055. Rozšířená data vlastnosti nejsou platná.
3056. Nepodařilo se vytvořit vztah důvěryhodnosti s doménou %1.
3057. Atribut v odpovědi klientovi RADIUS %1 překračuje maximální délku atributu RADIUS. Uvedený údaj je daný typ atributu RADIUS. Další informace o typech atributů RADIUS naleznete v dokumentu RFC 2865 a na webové stránce http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/radius-types.
3058. Vlastní moduly pro zařazování typů hodnot nejsou nyní podporovány.
3059. Dotazovat se na název či SID důvěryhodné domény
3060. Bit přístupu k zařízení 2
3061. Hodnotu MaxRange nelze přijmout, protože je nižší než MinRange. Zadejte hodnotu MaxRange, která je větší nebo rovna hodnotě MinRange, a opakujte akci.
3062. Typ tlačítka, které má být v poli vykresleno. Hodnotami jsou Link, Button a Image.
3063. Kompozice vygenerovala několik chyb vytváření s {0:N0} hlavními příčinami. Hlavní příčiny jsou uvedeny níže.
3064. Heslo bylo úspěšně změněno.
3065. Načítání dokumentu kategorií bylo dokončeno.
3066. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou struktury mikroarchitektury hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
3067. Aktuální základní priorita podprocesu.
3068. Položka BookmarkWorkItem byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
3069. Při zápisu do souboru došlo k chybě.
3070. ID třídy zaregistrované modulem plug-in rozšíření aplikace je neplatné.
3071. Brána BYOT Gateway neprovedla import transakce pomocí protokolu TIP. Ujistěte se, zda nainstalovaný koordinátor MS-DTC podporuje tento protokol. %1
3072. Služba Windows Update se nemohla připojit k serveru proxy %1, protože byla požadována platná pověření (uživatelské jméno a heslo), která však nebyla k dispozici nebo byla nesprávná. Zkontrolujte svá pověření pro server proxy a pokuste se aktualizace vyhledat znovu.
3073. Styl popisku datového bodu
3074. Hodnota nebo název atributu jsou příliš dlouhé.
3075. Adresa použitá při oslovování směrovače
3076. Pockejte nez system Windows nastavi pocitac.
3077. Časový limit uživatele %1 na hostiteli %2 vypršel po %3 sekundách nečinnosti.
3078. Výstupní znaková vyrovnávací paměť je pro dekódované znaky příliš malá, kódování X záložní verze Y.
3079. Byla spuštěna služba CI pro katalog %1.
3080. Pole skupin musí být zvětšeno. Po zvětšení zkuste provést transakci znovu.
3081. Mapování musí být vždy založena jen na názvu nebo jen na ordinálních číslech.
3082. Časový limit zprostředkovatele stínové kopie vypršel při přidržení zápisů na svazek, jehož stínová kopie je vytvářena. To je pravděpodobně způsobeno nadměrnou aktivitou aplikace nebo systémové služby na svazku. Opakujte akci později, až dojde ke snížení aktivity na svazku.
3083. Odchozí replikace byla uživatelem znovu povolena.
3084. Doména určená pro ETRN existuje jako platně nakonfigurovaná doména.
3085. Odstraněný soubor - %1
3086. Zahrnovat tuto pracovní stanici do výčtů
3087. Došlo k chybě systému.
3088. Od přidělovacího serveru bylo najednou požadováno příliš mnoho identifikátorů GUID.
3089. Odstranění schématu se nezdařilo: Atribut je použit ve vztahu Může obsahovat.
3090. Kontrola, zde je povolena mezipaměť Správce zabezpečených účtů, se nezdařila pravděpodobně z důvodu nedostatku prostředků. Bylo naplánováno nové spuštění této úlohy za jednu minutu.
3091. Byla zahájena operace obnovení konfiguračních dat clusteru.
3092. Procedura %1 nebyla v knihovně DLL %2 nalezena. Verze této knihovny je pravděpodobně nekompatibilní se službou RSM.
3093. Operace byla zrušena uživatelem, nebo byl dán příkaz k vypnutí systému.
3094. Ověřovaný název: X
3095. Operace právě probíhá
3096. True, pokud lze popisek zkrátit.
3097. Expanze názvů %1
3098. RESTART -- zpoždění = %1 milisekund
3099. Nelze analyzovat SID: %1!S!
3100. Dotazovat se na adresář

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions