English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37801. Rušení registrace serverů tříd ID třídy: [1]
37802. %1 kB v %2 rejstřících.
37803. Probíhá zálohování svazku %1, zkopírováno (%2!lu!%%).
37804. Byla očekávána hodnota vstupního parametru typu Název typu pro parametr s názvem X.
37805. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_rollback správce prostředků XA. Volání funkce xa_rollback se nezdařilo. Byl vrácen neočekávaný návratový kód (%3): soubor %1; řádek %2.
37806. Neplatné odvození typu, atribut final základního typu obsahuje atribut list.
37807. Hodnota SelectionMode není platná.
37808. Úloha byla zastavena z důvodu přepnutí na napájení z baterie.
37809. Pokus dešifrovat soubor se nezdařil.
37810. Struktura tabulky DSIG je chybná.
37811. Ovladač zobrazení %1 přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven.
37812. Identifikátor URI prostředku (%1) podporuje nevyfiltrovaný výčet a následující dialekty filtru: %2.
37813. Hodnota atributu CellSpacing musí být větší než -1.
37814. Vnitřní chyba: Dílčí disk je mimo hranice veřejné oblasti.
37815. Metody SetField a GetProperty nelze určit současně.
37816. ***Chyba: Oprava chybějícího účtu počítače musí být spuštěna v místním počítači %1.
37817. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen, protože došlo ke kritické síťové chybě na asynchronní síti.
37818. Zde použitá dělicí metoda vrátila zdroj dělicí metody null.
37819. Vymaže atribut enabled oddílu defaultDocument v cestě Default Web Site/.
37820. Podporuje kompresi na základě souborů.
37821. Spustí zadaný fond aplikací, což umožní spuštění nových pracovních procesů, které spouštějí aplikace v tomto fondu aplikací. Je třeba zadat přesný identifikátor fondu aplikací odkazující na existující fond aplikací.
37822. Neznámá odpověď
37823. Direktiva Getter není implementována.
37824. Lokátor není platný.
37825. Popisovač rastrového obrázku prostoru v bloku %1 je poškozený nebo není čitelný.
37826. V prostředku nebyla nalezena šablona pro definici události (chyba = %1).
37827. Nebyly nalezeny žádné rozpoznatelné číslice.
37828. Určuje, zda se bude pro krabicový graf zobrazovat hodnota mediánu.
37829. Služba DHCPv6 byla inicializována a je připravena poskytovat služby.
37830. Finger: send:
37831. Tok je neplatný. Platný rozsah pro ID proudu ASF je od 1 do 127.
37832. Zpracováno vadných záznamů souborů: %1.
37833. Generování aplikace
37834. Do spouštěcí nabídky se nepodařilo importovat položku zavaděče operačního systému pro obnovený operační systém.
37835. Zařízení tisku.
37836. Příprava k odstranění starších verzí této aplikace...
37837. %1!hs! není platný parametr příkazu.
37838. Replikace %1: přijato %2 z asi %3 objektů.
37839. Použili jste neplatnou možnost.
37840. Formát tokenu vypršení platnosti nelze rozpoznat.
37841. Při zpracování datové části přidružení zabezpečení došlo k chybě.
37842. Název recyklovaného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
37843. Selhani serveru
37844. Místo v protokolu nelze znovu použít, protože protokol je označen jako archivní.
37845. Selhal pokus o odhlášení ze zadané relace iSCSI.
37846. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru vlastnících tímto řadičem domény v oddílu adresáře %1 do řadiče domény %2...
37847. Omezení dotazu nelze analyzovat.
37848. Nepodařilo se připojit ke službě Active Directory. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) bude pokus opakovat, až bude zpracování vyžadovat přístup ke službě Active Directory.
37849. Bylo dosaženo koce senamu stop.
37850. Buď jsou neplatná pověření klienta, nebo došlo k chybě při shromažďování pověření klienta službou SSPI.
37851. Cluster %1!ls! nebyl ve vzdáleném hostiteli %2!ls! nalezen.
37852. Určuje, zda je pro tento zdroj dat povoleno ukládání do mezipaměti.
37853. Nebyly nalezeny žádné svazky
37854. Typ neimplementuje rozhraní IPermission.
37855. Síť odpojena
37856. /showreps [TODO]
37857. Ukázka videa aktuálně není ve frontě v proudu, který je nutný pro směšování.
37858. Počet souřadnic zadaných pro kruhový obrazec oblasti rozvržení je neplatný. Je nutné zadat tři souřadnice: Střed kruhu (x,y) a poloměr.
37859. Zjištění místa na disku nutného pro převod systému souborů...
37860. Obrázek popisku
37861. Install or Run button
37862. Změněná kódová skupina v úrovni X
37863. Klient se nyní může pokusit o procházení dokumentu.
37864. %1 z celkem %2 bajtů obnoveno.
37865. Přidání autoritativních a neautoritativních informací do registru modulu pro zápis služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) se nezdařilo.
37866. Soubor kontroly je poškozen.
37867. %1!-30s! %2
37868. Síťový adaptér FDDI
37869. Nepodařilo se vytvořit objekt zásad skupiny pro doménu %1.
37870. Neurčená kryptografická chyba.
37871. Cíl X zpětného volání nebyl nalezen nebo neimplementuje rozhraní ICallbackEventHandler.
37872. Požadavek na přesměrování protokolu HTTP musí potvrdit uživatel.
37873. Body virtuální cesty X mimo virtuální aplikaci Y
37874. Během posledních %2 minut došlo k %1 chybám odmítnutí přístupu.
37875. Stránka v mezipaměti byla během operace zamknuta.
37876. Název člena je neplatný.
37877. Převzít nápovědu ze vzdáleného serveru
37878. V položce 'CiColumns=' v souboru %2 nalezen zdvojený sloupec, pravděpodobně způsobený použitím aliasu.
37879. Pokus o přidružení identifikátoru URI k serveru proxy.
37880. Soubor je aktuálně otevřen pro zápis. Před pokusem o provedení této akce jej nejprve zavřete a znovu otevřete.
37881. Pro tuto operaci není dostatek využitelného místa.
37882. Byla zadána neplatná stránka CiCodepage.
37883. Aktuální objekt DataRow je ve stavu Deleted nebo Detached.
37884. Název pole není v záznamu definován.
37885. Zásady nástroje pro volbu operačního systému serveru byly aktualizovány.
37886. Podproces BackgroundWorker nepodporuje zrušení.
37887. Zadaný výraz obsahuje metadata X z jiného datového prostoru, než je cíl, Y.
37888. Licence k tomuto mediálnímu souboru vypršela. Získejte novou licenci nebo požádejte o spolupráci poskytovatele obsahu.
37889. Bylo dosaženo prahové hodnoty crypt32 %1 událostí a protokolování bude pozastaveno na %2 minut.
37890. Zadaný adaptér iniciátoru není platný.
37891. Není k dispozici žádný další kontext chyby.
37892. Pro příchozí přidružení zabezpečení z ovladače IPSec se nepodařilo získat nový index parametrů zabezpečení. Nejobvyklejší příčinou je to, že ovladač nemá správný filtr. Ověřte filtry v zásadách.
37893. Systém Windows nemohl zavést tiskový procesor %1, protože procedura EnumDatatypes nevrátila žádná data. Modul: %2. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud je k dispozici) a nainstalujte ji nebo vyberte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou pracovat.
37894. Argument musí být typu RoleGroup.
37895. Převedení kontrolního součtu hardwaru protokolu UDP je povoleno.
37896. Pole poskytovatele má několik dimenzí. Pole lze použít ve funkci CopyTo pouze v případě, že má zařazení jedna.
37897. Velikost vyrovnávacích pamětí sítě
37898. Systém souborů %1!ls! na vybraném disku obsahuje funkci, která není podporována pro import: %2!ls!.
37899. Popisovač zabezpečení v souboru 0x%1 nelze přečíst.
37900. Operace zálohování konfiguračních dat clusteru byla zrušena. Modul pro zápis služby VSS clusteru přijal požadavek na přerušení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions