English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36301. Čas procesoru, po který byl podproces prováděn mimo jádro operačního systému.
36302. Nelze číst zásady zabezpečení.
36303. Nejprve je třeba povolit trasování pro web %1 pomocí parametru enablesite.
36304. Instalace a konfigurace systémového svazku
36305. Měnit odsazení Posix ID přiřazené k doméně s účty
36306. Volání knihovny DLL prostředků vyvolalo nezpracovanou výjimku.
36307. Poskytnutý certifikát není platný.
36308. Přihlásit hosta
36309. Při pokusu vypnout hostitele procesu došlo k chybě.
36310. Pro daný zdroj a cíl VidPN nemůže v určitý okamžik existovat více než jedna nepřiřazená sada režimů.
36311. Nelze otevřít klíč registru X.
36312. Nastavení ID aktivity
36313. Extrakce kořenového seznamu jiného výrobce ze souboru CAB pro automatickou aktualizaci v <%1> se nezdařila. Došlo k chybě %2.
36314. Zadaný cíl není platný.
36315. V oddíle je nutné zadat nejméně jeden element .
36316. Komponenty Queued Components rozpoznaly neplatný sdružený objekt.%1
36317. Bit přístupu k zařízení 3
36318. seznam sousedů druhé strany (server) – naslouchání klientům
36319. Vypršení časového limitu DPR
36320. Rozložení UnorderedList a OrderedList nepodporují implikované vnější tabulky.
36321. Při přípravě souborů k odeslání službou infračerveného přenosu souborů došlo k chybě v zabezpečení. Služba nemohla zosobnit aktuálního uživatele. Byla hlášena chyba %1.
36322. Určuje typ šifrování souborů cookie.
36323. Vytváří se nový hostitelský proces ovladačů.
36324. Položka byla úspěšně odstraněna z mezipaměti ověřování.
36325. Vlastnost nebo indexer nelze předat jako parametr ref nebo out.
36326. Instalace softwaru neanalyzovala soubor ZAP %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
36327. Ověření %1!u!%% je dokončeno.
36328. Transakce, která nahradila tuto transakci, skončila s chybou.
36329. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC se pokusil provést obnovení pomocí knihovny DLL '%1' správce prostředku XA. Správce prostředku XA oznámil, že obnovení se nezdařilo (návratový kód XA=%2).
36330. Modul pro předběžné zpracování dokončil kontrolu služby.
36331. Skupina nebyla nalezena.
36332. Zadaná bitová kopie nebo skupina bitových kopií není dostupná.
36333. Klient NTP úspěšně přeložil ruční druhou stranu %1 po předchozí chybě.
36334. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože element Duration X je menší než nula.
36335. Přihlašovací jméno je neplatné.
36336. Službě DHCP se nepodařilo načíst knihovnu databáze JET.
36337. Proběhl pokus uvolnit virtuální paměť, která nebyla přidělena.
36338. Čip TPM se pokouší vykonat příkaz, který je dostupný pouze v režimu FIPS.
36339. Počáteční pozice pro iteraci je neplatná.
36340. Databázová operace se nezdařila, protože vyrovnávací paměť je příliš malá.
36341. Seznam serverů služby Řízení front zpráv s funkcí adresářové služby v registru systému Windows je prázdný.
36342. Služba Řízení front zpráv opustila doménu a nyní pracuje v režimu pracovní skupiny.
36343. Zadaná hodnota není platná.
36344. Byla vrácena hodnota EUSERS
36345. Příkaz pro odpojení dvou webových částí
36346. Server DNS nalezl zprávu o neplatné aktualizaci služby DNS z %1. Paket byl odmítnut. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
36347. Nový název
36348. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nevytvořila web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
36349. Při otevírání vstupního souboru došlo k chybě: %1.
36350. Metodu X objektu Y nelze volat před dokončením inicializace stránky.
36351. Určená hodnota identifikátoru GUID představuje tlačítko, proto musí být nastaven parametr isButton.
36352. Jeden nebo více příznaků přístupu bylo neplatných.
36353. Počet řetězcových argumentů předaných do události Etw WriteEvent překročil maximální povolený limit X.
36354. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože šablona certifikátu se používá pro čipové karty a seznam zprostředkovatelů kryptografických (CSP) je prázdný.
36355. Nelze získat přístup k <%1>, všechny další výskyty budou ignorovány.
36356. Služba VDS obdržela od zprostředkovatele chybná data. Kód chyby: %1
36357. %1 byl úspěšně recyklován.
36358. Odeberte médium ze sběrače v knihovně %1.
36359. Oprava pořadového čísla pro záznam souboru 0x%1
36360. Při získávání zabezpečených hodin ze serveru došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
36361. Název procesu.
36362. Embedded objects may not be aliases
36363. Japonština (Japonsko)
36364. RBP - Priorita obnovení %1!18hu!
36365. Vnitřní stav %1 není konzistentní. Tím jsou indikovány možné chyby v této podpoře.
36366. Filtrování je pro tento index obsahu zakázáno.
36367. Výraz může být následován pouze operací změny oboru, pokud je vyhodnocen v sadě uzlů a dosud není součástí některých jiných operací změny oboru.
36368. Odložený člen nebyl sebrán v X.
36369. Během operací X s objektem DataServiceCollection nejsou povoleny hodnoty null.
36370. Zadaný uživatelský nebo skupinový účet nelze najít.
36371. Operace, o níž jste se pokusili, není podporována pro tento typ odkazovaného objektu.
36372. Asynchronní zpracování není podporováno při spuštění z procesu serveru SQL Server.
36373. Při přidělování paměti pro požadovanou operaci došlo k vnitřní chybě.
36374. Chybné párování závorek
36375. Nepodařilo se získat uživatelský klíč.
36376. Nelze převést hodnotu parametru X z Y na Z.
36377. Popis: Vyhledá podsítě v adresáři podle daných kritérií.
36378. Zadané kódování není v systému podporováno.
36379. Počet stránek zobrazený ve stránkovacím rozhraní
36380. Při zápisu do výstupního protokolu došlo k chybě.
36381. Delegáty nelze zařazovat z nativního kódu do jiné než jejich domovské domény.
36382. V databázi SAM existují dva nebo více objektů se stejným atributem názvu účtu. Systém automaticky přejmenoval objekt %1 na systémem přiřazený název %2.
36383. Přístup ke všem kanálům příkazového řádku byl uzamčen.
36384. Překročen limit RoutedEvent/EventPrivateKey. Trasované události nebo EventPrivateKey pro události CLR jsou obvykle statické členy třídy registrované terénními inicializátory nebo statickými konstruktory. V tomto případě by mohly trasované události nebo EventPrivateKeys být inicializovány v instančních konstruktorech, což by způsobilo překročení stanoveného limitu.
36385. Na vstupu X aktivně nenaslouchá žádný kanál. Tato situace je pravděpodobně způsobena ukončením služby při recyklování aplikace.
36386. Systém Windows nemůže najít síťovou cestu. Přesvědčte se, zda je síťová cesta správná a zda cílový počítač není zaneprázdněn nebo vypnut. Pokud systém Windows stále nemůže cestu najít, obraťte se na správce sítě.
36387. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože důležitý systémový ovladač chybí nebo je poškozen.
36388. Server nemohl %2 krát v posledních %3 sekundách najít volnou nepoužitou pracovní položku.
36389. Přímá rekonstrukce typu Název typu není podporována.
36390. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože nebyly k dispozici koncové body. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce.
36391. Odmítnutá sada chybného sestavení:
36392. Správné zobrazení tohoto vzhledu může vyžadovat inovaci správce motivů. Verze vzhledu je: %.1f.
36393. Adresa URL pro návrat zadaná pro přesměrování požadavku není platná.
36394. Class is not an event class.
36395. Soubory pro spuštění systému Windows nebyly nalezeny na disku.
36396. Aktivační událost nelze odstranit z úložiště aktivačních událostí.
36397. V režimech InProc a StateServer nemůže být hodnota časového limitu relace delší než jeden rok.
36398. Otevřít seznam adres
36399. Pojmenovaný řetězec ConnectionString
36400. Zóna DNS neexistuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions