English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14801. Získá nebo nastaví hodnotu percentilu krabice krabicového grafu.
14802. Metoda, která má být provedena v případě volání funkce Update()
14803. BirthVolume ID:
14804. Remote Desktop Users
14805. Uvedený inicializační vektor (IV) neodpovídá velikosti bloku pro tento algoritmus.
14806. Při čtení alokační tabulky souborů (FAT %1) došlo k chybě.
14807. Byla volána metoda TerminateListener().
14808. Požadovaný režim nosiče není k dispozici.
14809. Výčet odběrů nelze vytvořit.
14810. Podporovaný sever RAS: X
14811. Odebírání objektů služby Active Directory Domain Services z hlavního názvového serveru %1...
14812. Univerzální jedinečný identifikátor objektu (UUID) je nulový.
14813. Neplatný název nebo adresa IP %1!ls!.
14814. Získá nebo nastaví barvu textu legendy.
14815. Průvodce neprovedl ověření na řadič domény služby Active Directory %1 pomocí poskytnutých pověření.
14816. Kód stavu musí být v rozsahu od 100 do 999.
14817. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že ID instalace (IID) nebo ID potvrzení (CID) nebyly uloženy.
14818. Službě Plánovač úloh se nepodařilo do protokolu zapsat %1. Došlo k chybě u %2. Akce uživatele: Přesvědčte se, zda jsou správně zadána pověření pro úlohu. Další údaje: Hodnota chyby: %3
14819. Cílové rozhraní X .NET Framework není podporováno. Podporována jsou pouze rozhraní verze 3.0, 3.5 a 4.0.
14820. Vlastnost X typu ovládacího prvku Název typu nelze použít prostřednictvím vzhledu ovládacího prvku.
14821. Server potvrdil narušení protokolu.
14822. Zpracování zásad v důsledku změny stavu sítě pro uživatele %3 bylo dokončeno po %1 s.
14823. Operaci nebylo možno dokončit, protože sestavení již probíhá.
14824. Operace přesunutí nejsou pro objekty v názvovém kontextu schématu povoleny.
14825. Šifrovací operace se nezdařila.
14826. Neúspěšných operací
14827. Instance serveru SQL Server, ke které jste se pokusili připojit, vyžaduje šifrování, ale tento počítač ho nepodporuje.
14828. Vnější nastavení
14829. Určuje, zda je v případě, že není určen alternativní text, generován prázdný atribut alternativního textu.
14830. Klíč dat aktuálně zobrazené položky
14831. Operace byla odepřena. Tuto operaci může provést pouze správce certifikátů, který má oprávnění spravovat certifikáty pro aktuálního odesílatele.
14832. Koncová jednoduchá závorka > pro direktivu X nebyla nalezena v souboru SVC.
14833. Vlastní pruhy a čáry
14834. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s!
14835. Odkazy: přidané: %1!d!, odstraněné: %2!d!, změněné: %3!d!
14836. Multimediální zvukový adaptér
14837. Určenou transakci nelze importovat.
14838. Uvádění skupiny prostředků %1 do online režimu...
14839. Certifikát SSL není pro ověřování serveru vhodný.
14840. Uvolnění kódování v bloku dat není podporováno pro protokol HTTP verze 1.0.
14841. Svazek v jednotce %1 nemá žádnou jmenovku
14842. Došlo k chybě 0x%1.
14843. Následná podmínka je neplatná.
14844. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze spustit. Podrobnosti naleznete v předchozí položce protokolu.
14845. Zadané rozhraní nebylo v programu MGM k dispozici.
14846. Zadaný objekt plex je již synchronizován s ostatními aktivními objekty plex a není jej nutné obnovovat.
14847. Velikost svazku je příliš velká.
14848. Hostitel =
14849. Tento cluster nelze vytvořit, protože zadaný počet uzlů přesahuje maximální povolený limit.
14850. Délka má být větší nebo rovna X (aktuální délka: Y).
14851. CHKNTFS: Určeni jednotek nemůže obsahovat zástupné znaky.
14852. Verze X Y
14853. Komponenty Queued Components vyžadují řízení front zpráv, které není nainstalováno.%1
14854. %1 instalace čeká
14855. Při automatické konfiguraci knihovny %1 se nepodařilo nakonfigurovat zařízení %2. Ovladač zařízení v tomto oddíle je zaveden chybně.
14856. Byly nalezeny duplicitní prvky ContentPlaceHolder X. Prvky ContentPlaceHolders musí mít jedinečné identifikátory.
14857. Zadaná hodnota RecoveryInformation nebyla rozpoznána touto verzí objektu System.Transactions.
14858. Přihlášení/odhlášení uživatele
14859. Bylo zjištěno snížení rychlosti.
14860. Část mezi znaky ; a = není identifikátor URI „XY.
14861. Určuje, zda ověřovací modul nastaví fokus na ovládací prvek, není-li platný.
14862. Instalace nebyla úspěšná.
14863. Určuje soubor cookie HTTP, který má být použit k ověřování.
14864. Kódem stavu odpovědi není 304 nebo 206.
14865. Operace Pnp nebo správy napájení u konkrétního ovladače v sadě ovladačů zařízení
14866. Analýza požadavku (ID požadavku %2) se nezdařila z důvodu: %3. Požadavek nemusí být kompatibilní s protokolem HTTP/1.1.
14867. Servery WINS/NBNS
14868. Dalšímu zpracování dávky zabránila předchozí chyba.
14869. Obecná chyba zpracování
14870. Operace přidání bitové kopie byla zrušena.
14871. Výška musí být menší než 256.
14872. Zadané mapování adresy URL je neplatné. Mapování „od“ je prázdné nebo se mapování „od“ shoduje s mapováním „do“. Zadejte platné mapování „od“, které se bude lišit od mapování „do“.
14873. Vytvořeno v %1
14874. Bylo zahájeno inzerování služby Systémový čas jako spolehlivého zdroje času.
14875. Připojení může být pouze pro větev True nebo False.
14876. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože hodnotu X nelze identifikovat jako adresu URI.
14877. Bylo dokončeno předběžné zpracování aktivních soketů.
14878. Cílový disk je nepoužitelný.
14879. Zadaný popisovač není otevřen pro serverový konec named pipe.
14880. Server DNS úspěšně dokončil přenos verze %1 zóny %2 na server DNS v %3.
14881. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo upravit web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
14882. Uživatel %1, Host %2, Jiný %3
14883. Stav protokolu HTTP 404: Požadovaná adresa URL na serveru neexistuje.
14884. Zadaný příkaz byl zrušen nebo již neexistuje.
14885. Server EFS zjistil, že došlo k přerušení šifrovacích či dešifrovacích operací. Byl zahájen proces zotavení.
14886. Do aplikace byla dodána nemapovaná událost (X Y Z)
14887. Tato funkce je v tomto identifikátoru SKU zakázána.
14888. Soketová operace na objektu, který není soket
14889. Prostředek adresy IP clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože se nezdařila registrace služby WINS v rozhraní %2 (chyba: %3). Zkontrolujte, zda byl zadán platný server WINS, který je přístupný.
14890. Došlo k pokusu nainstalovat více stránkovacích souborů, než systém umožňuje.
14891. Zásada QoS %2 pro počítač má neplatné číslo verze. Tato zásada nebude použita.
14892. V odkazu entity nelze použít neanalyzovanou entitu %1.
14893. Došlo k pokusu o přidání objektu do adresáře pod názvem, který je již použit.
14894. Parametr pokrývající vše se může nacházet pouze jako poslední segment v adrese URL trasy.
14895. Systém Windows nemůže pokračovat v instalaci, protože nelze restartovat počítač. Ukončete některé spuštěné programy, restartujte počítač a potom restartujte instalaci.
14896. Kolekce je jen pro čtení.
14897. Zprostředkovatel nemůže odvodit informace o parametru a příkaz SetParameterInfo nebyl volán.
14898. Ukončit opravu dne %2/%3/%1 v %4:%5:%6:%7
14899. Přidělování je aktuálně zaneprázdněno.
14900. Komunikace se správcem nadřízené transakce selhala.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions