English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38201. Čas UTC (Universal Coordinated Time)
38202. Toto zařízení neumožňuje operace se znakovou stránkou
38203. Oddíl je systémový oddíl EFI (ESP).
38204. Čítače výkonu Správce systémových prostředků (WSRM) nemohou správně fungovat kvůli problému s instalací nebo nedostatku prostředků počítače. Akce uživatele Restartujte Správce systémových prostředků a opakujte akci. Pokud potíže potrvají, přeinstalujte Správce systémových prostředků a opakujte akci.
38205. Chyba vkládání datových bodů. Počet hodnot X je menší než počet hodnot Y.
38206. Server DNS nemohl přidělit paměť pro záznam o prostředku %1. Uvolněte paměť ukončením všech nepoužívaných aplikací nebo restartováním počítače.
38207. Importuje obor názvů a sloučí jej s existujícím oborem názvů.
38208. Tato událost je aktivována před provedením operace Select.
38209. Vytvoření podřízeného se nezdařilo. Zadaná logická jednotka práce nebyla připojena.
38210. Algoritmus není k dispozici nebo není pro tuto operaci podporován.
38211. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro plně duplexní spojení rychlostí 10 Mb/s.
38212. Operace není povolena na discích, které obsahují svazek stránkovacího souboru.
38213. Na této úrovni souboru XML byl očekáván prvek Vlastní, ale byl zde nalezen neznámý prvek. Označte jej jako Vlastní nebo jej odstraňte. Nesprávný soubor XML:%1%2%3%4%5
38214. Správci zabezpečení účtů se neočekávaně nepodařilo splnit požadavek služby KDC. Chyba je uvedena v datovém poli. Název účtu byl %1, typ vyhledávání byl %2.
38215. Stavový kód musí obsahovat přesně tři číslice.
38216. Došlo k neurčené chybě.
38217. Volání systémové služby se neočekávaně nezdařilo. Návratový kód chyby je uveden v datové oblasti zobrazené níže.
38218. Objekt ThreadLocal byl vyřazen.
38219. Použitý účet je důvěryhodný účet serveru. K přístupu k tomuto serveru využijte globální nebo místní uživatelský účet.
38220. Ladit programy
38221. Předchozí vlastnictví semaforu bylo ukončeno.
38222. Simulace obnovení byla dokončena.
38223. Úloha byla zrušena. Uživatel: %1, úloha: %2, ID úlohy: %3, vlastník: %4, počet souborů: %5
38224. Konfigurační rozhraní API monitoru spolupracuje pouze s monitory podporujícími specifikaci MCCS 1.0, MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
38225. Zadané ID svazku je neplatné. Žádný svazek s tímto ID neexistuje.
38226. Indexer kolekcí legend. Index nebo název legendy lze zadat jako parametr.
38227. puvod
38228. Typ Název typu není podtřídou třídy Control.
38229. Upozornění: Zdroj událostí %1 je zakázán.
38230. Přesnost může být prázdná nebo v rozsahu od 0 do 99.
38231. Transakce nemá nadřazené zařazení.
38232. Atributy souboru protokolu koordinátoru MS DTC jsou neplatné. Soubor protokolu nesmí být určen jen pro čtení.
38233. Registrace uživatele [1]
38234. Nelze najít proceduru Collect %1 v knihovně DLL %2 pro službu %3. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují kód chyby.
38235. Služba Licencování softwaru se spouští.
38236. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Bylo provedeno sblížení hostitele %5 s hostiteli %3. Nyní je aktivním členem clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě a zahájí přenos s vyrovnáváním zatížení jako výchozí hostitel. Výchozí hostitel je hostitel s nejnižší prioritou hostitele. Zpracuje veškerý přenos, který není zpracován pomocí žádných definovaných pravidel portů.
38237. Neznámá konvence nespravovaného volání pro podpis funkce.
38238. Překladač typů
38239. Index je mimo rozsah. Index musí být nezáporný a musí být menší než délka řetězce.
38240. Nelze přidat vlastnosti faxové zprávy do %1. Ověřte, zda je složka archivu umístěna v oddílu NTFS. Došlo k této chybě: %2. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
38241. Adresář X neexistuje.
38242. Microsoft Windows security auditing.
38243. Relace uživatele odpojena %1
38244. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní identifikátor msDS-INtId. Opakujte operaci.
38245. Cíl adresy URL obrázku popisku.
38246. Server X, databáze Y, není nakonfigurován na zrcadlení databáze.
38247. Neplatná hodnota X vlastního atributu. Hodnota musí být v rozsahu od 0 do 360.
38248. Server proxy zjistil chybu při pokusu o spojení se serverem médií.
38249. Chyba: Došlo k chybě Win32 %1!d!(0x%1!x!).
38250. Vzdálený systém nezná tento transportní protokol.
38251. Tento modul plug-in nepodporuje žádný typ přenášení. Modul plug-in musí podporovat alespoň jeden typ přenášení.
38252. Požadavek na změnu stavu byl ignorován, protože stejná změna stavu již čeká na provedení.
38253. Nebylo možné zvýšit velikost svazku, protože svazek je šifrován pomocí šifrování BitLocker. Odemkněte svazek a potom akci opakujte.
38254. Vymazání bodu změny zpracování systému souborů DFS pro %1!ws! se nezdařilo; %2!x!.
38255. Řetězec dotazu obsahuje neočekávaný znak.
38256. Oddíl instalace rozhraní v tomto souboru INF je neplatný.
38257. Zesílení hlasitosti mikrofonu
38258. Je očekávána jediná hodnota.
38259. Podstrom HKEY registru byl mimo platný rozsah.
38260. Událost SqlDependency.OnChange nepodporuje více registrací událostí pro stejného delegáta.
38261. Pokus použít objekt, který je zaneprázdněn.
38262. Klient SMB vyžádal funkci FSCTL pro šifrování na straně klienta u souboru, který není tímto způsobem šifrován.
38263. Přímé připojení k Internetu není k dispozici.
38264. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit výčet tras ve Správci směrovacích tabulek. Uvedený údaj je kód chyby.
38265. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Řetězec pro šablonu názvu předmětu v hodnotě registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\SubjectTemplate je neplatný. Příklad platného řetězce: CommonName OrganizationalUnit Organization Locality State Country.
38266. Doba platnosti uživatelského účtu vypršela. Pouze uživatel, který má práva správce pro tento počítač či doménu může obnovit nastavení doby platnosti tohoto uživatelského účtu.
38267. Soubor s převodní znakovou tabulkou obsahuje méně než 512 bajtů.
38268. Videovýstup nemůže povolit ochranu proti analogovému kopírování (ACP), protože ji nepodporuje.
38269. Data určená z přenosu: %1 %2 %3
38270. Získá nebo nastaví adresu URL obrázku nebo cestu k obrázku značky.
38271. Vlastnost Název vlastnosti nepodporuje převod řetězců na hodnoty.
38272. Aktualizaci %2 produktu %1 nebylo možné nainstalovat. Kód chyby: %3. Další informace naleznete v souboru protokolu %4.
38273. Požadavek je neplatný, protože byla volána funkce Shutdown().
38274. Oprávnění uživatelského rozhraní:
38275. Nelze načíst sestavení. Bitová kopie souboru X není platná.
38276. Vstupní dokument překročil nastavený limit o X.
38277. Příliš mnoho připojení.
38278. Maximální velikost pracovní sady je neplatná. Tato hodnota nesmí být menší než minimální velikost pracovní sady.
38279. Sběrač se nepřipojil k instanci serveru SQL Server.%1
38280. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence nebyla vyhodnocena.
38281. Kontrola přídavných serverů byla úspěšná.
38282. Kontrolní bod začátku dokumentu byl úspěšně vytvořen.
38283. Dvě entity, které by mohly mít odlišné klíče, jsou mapovány na stejný řádek. Zajistěte, aby tyto dva fragmenty mapování mapovaly oba konce AssociationSet na odpovídající sloupce.
38284. Rozšíření SCE zahájilo konfiguraci.
38285. Obnoveno do zařízení, %1, vystaveno.
38286. Probíhá ukončení zálohovacího stroje. Opakujte operaci.
38287. Klíč byl zkrácen, protože jeho délka překročila maximální délku.
38288. Přihlášení DS jako uživatele %1 se nezdařilo.
38289. Nelze získat informace o výkonu výjimek systému. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
38290. Kontrola konzistence parametru DAA_issuerSettings se nezdařila.
38291. Atribut popisovače zabezpečení se nepodařilo přečíst.
38292. Data String nebo binary by byla zkrácena.
38293. Objekt DiscoveryClientChannel úspěšně nalezl koncový bod, pomocí kterého otevřel nový kanál. Klient je připojen ke službě pomocí koncového bodu s parametry EndpointAddress=X a Via=Y.
38294. Službě Aktivace řízení fronty zpráv se nepodařilo vytvořit instanci transakčního objektu aktivace . V důsledku toho nelze vyvolat žádné aktivační události transakčního načítání. Knihovna Mqgentr.dll pravděpodobně není registrována nebo neexistuje ve složce %SystemRoot%\System32. Chyba %1: %2
38295. Sdílené prostředky na %1
38296. Stránku paměťového bloku pro VID nelze namapovat, protože bylo dosaženo limitu pro mapování stránek. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
38297. Pro daný dialekt není zadán žádný filtr.
38298. Předmět e-mailové zprávy
38299. Formátovací řetězec použitý pro text dynamických položek, například Položka X
38300. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Zásady pro možnosti spouštění nejsou konzistentní. Požádejte správce domény o další informace.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions