English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2501. MSB3680: Zdrojový soubor File Name neexistuje.
2502. Zadejte název primárního řadiče domény:
2503. Tato instalace služby Active Directory Domain Services vyžaduje změny konfigurace domény. Spuštěním příkazu adprep /domainprep v řadiči domény služby Active Directory %1 proveďte tyto změny a pokračujte v instalaci služby AD DS.
2504. Argument DelegateArgument X neexistuje v tomto prostředí.
2505. Nelze vytvořit objekt pro inicializaci brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak podpora protokolu TIP bude vypnuta.
2506. Pro cíl byla zadána neplatná oblast.
2507. Zadané atributy jsou neplatné, nebo jsou neslučitelné s atributy pro skupinu jako celek.
2508. Šablona UriTemplate X není platná. Všechny části řetězce dotazu musí být ve tvaru název nebo název=hodnota, kde název je jednoduchým literálem. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
2509. NULL SID
2510. Zamítnuté požadavky: X
2511. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory. Ověřte, zda je vypalovací jednotka správně připojena k počítači, a akci opakujte. Pokud potíže potrvají, přeinstalujte program Player.
2512. Obslužné rutiny událostí mohou být s událostmi HttpApplication svázány pouze během inicializace rozhraní IHttpModule.
2513. Metadata DFS nejsou v následujících řadičích domény a primárním řadiči domény konzistentní. Ověřte ve službě Active Directory možné potíže s replikací.
2514. Úplný typ rozhraní .NET třídy spravovaného modulu (pouze spravované moduly), ve formátu obor_názvů.třída
2515. Nastavení akcí při chybách v uzlu %1 se nezdařilo. Kód chyby je %2!u!.
2516. Při otevírání vzdáleného dočasného souboru došlo k chybě.
2517. Cryptographic Operators
2518. Za současného stavu tiskového portu nelze provést požadovanou operaci.
2519. Pokus o volání metody X při neprohledávatelném datovém proudu je neplatný.
2520. Výběr přiřazení
2521. Z důvodu omezení účtu není možné vás přihlásit.
2522. Nebyl nalezen žádný řadič domény určený jen pro čtení.
2523. Konzole SAC se nepodařilo načíst seznam úloh.
2524. Určená adresa není k dispozici.
2525. Zásada nemůže obsahovat stejný klíčovací modul více než jednou.
2526. Funkce CrossDomainScriptAccessEnabled nelze použít v klientovi.
2527. U klienta Certifikační služby se nezdařilo vyvolat poskytovatele jako odpověď na událost %1. Kód chyby %2.
2528. Hodnota příznaku: DFS
2529. Protokol IPRIPv2 nemohl přidělit paměť z haldy. Uvedený údaj je kód chyby.
2530. Nelze načíst zprávu pro chybu 0x%1!08x!.
2531. Správa účtů počítače
2532. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Počet oznámený Službou pro správu klíčů je nedostatečný. Obraťte se na správce systému.
2533. %1 pozastavení čeká
2534. Ve službě Fax došlo k potížím a služba musela být ukončena. Kód chyby: %1 Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Systém Windows vygeneroval hlášení s podrobnými informacemi o potížích. Služba Fax bude nyní restartována.
2535. Nelze načíst informace o úrovni.
2536. Požadovaná funkce není podporovaná v kombinaci s jinou aktuálně povolenou funkcí.
2537. Chybný parametr TraceLevel v registru; je použita výchozí úroveň trasování %1.
2538. Služba selhala při načítání zpráv potřebných ke spuštění klientů vzdáleného spouštění.
2539. Byl očekáván booleovský parametr.
2540. Vzdálené volání procedury se nepodařilo a neprovedlo se.
2541. Verze serveru Oracle
2542. Šifrování konfiguračního oddílu není podporováno.
2543. Šifrování se nezdařilo.
2544. MAPI: Operaci nelze zastavit.
2545. Vybraný typ nelze vytvořit.
2546. Prostor ID objektu (OID) je plný. Nelze přidat žádné další atributy nebo třídy.
2547. Datový soubor konfigurace spuštění systému Windows postrádá požadované informace.
2548. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila v místním řadiči domény služby Active Directory oddíl adresáře %1. Ujistěte se, že je tento název jedinečný.
2549. Graf typu Renko – Nelze získat odkaz na objekt grafu.
2550. Zprostředkovateli SSE se nepodařilo nalézt soubor databáze určený v připojovacím řetězci. Na konfigurované úrovni vztahu důvěryhodnosti (pod úrovní vysoké důvěryhodnosti) nemůže zprostředkovatel SSE automaticky vytvořit soubor databáze.
2551. V pracovním postupu není uveden párový příkaz Receive k aktivitě SendReply. Zajistěte, aby všechny aktivity SendReply byly párovány s aktivitami Receive uvedenými v pracovním postupu.
2552. ------ Podporované příkazy DFSDCNAMEDELAY ------
2553. Popisovač řádku odkazuje na trvale nebo dočasně odstraněný řádek.
2554. Přesunout odkaz vývojového diagramu
2555. Služba %1 byla pozastavena úspěšně.
2556. Tento typ kolekce nepodporuje změny vlastnosti SourceCollection provedené prostřednictvím jiného vlákna než Dispatcher.
2557. Řetězec položky v protokolu je příliš dlouhý. Řetězec zapsaný do protokolu událostí nemůže překročit 32766 znaků.
2558. Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako zdroje času, protože nejsou spuštěni žádní zprostředkovatelé.
2559. Vývojový diagram X neobsahuje uzel StartNode.
2560. Nástroj DiskRAID používá standardní režim vstupu.
2561. Při přidávání skupiny %1 do seznamu povolených řadiče domény určeného jen pro čtení došlo k chybě.
2562. Databázi DHCP je nutno aktualizovat na současný formát Jet. Další informace naleznete v protokolu událostí služby DHCP.
2563. Byl úspěšně odebrán objekt nastavení NTDS %1.
2564. Podproces X byl nalezen, ale nebyl nalezen žádný proces Y.
2565. MSB3691: Nelze vytvořit úlohu Xaml. Kořenový objekt není typu ProjectSchemaDefinitions.
2566. Zobrazí seznam ID buněk záhlaví přidružených k aktuální buňce tabulky. Tento atribut je vykreslen pomocí atributu headers jazyka HTML.
2567. Služba Active Directory Domain Services neurčila, zda je místní řadič domény posledním řadičem domény v její doméně.
2568. Atribut %1 má hodnotu %2, která neodpovídá pevné hodnotě %3 definované v definici DTD nebo schématu.
2569. Přístup ukončen
2570. Zarovnání textového popisku vůči jednotlivým položkám
2571. Na řádku: %1, popis: %2
2572. Při vzdáleném volání procedur (RPC) došlo k vnitřní chybě.
2573. Konstruktor podporuje pouze akci X.
2574. Modul PropertyInspector zobrazí seznam vlastností všech vybraných objektů a podle potřeby umožňuje uživatelům, aby seznamem procházeli a vlastnosti upravovali.
2575. Podproces %2 (v procesu %1) byl ukončen.
2576. U autority důvěryhodnosti výstupu WMDRM již byla nastavena akce.
2577. Použije pravidlo pro určité akce.
2578. Na přidružení byla přijata zpráva. Přidružení je v chybném stavu. To ukazuje na chybu v kódu WINS. Službu WINS restartujte.
2579. Nelze provést žádanou operaci, protože seznam stop byl ukončen serverem Windows Media.
2580. Procesor zabezpečení oznámil chybu neshody verzí.
2581. Informace o poli v proudu jsou neplatné.
2582. Kolekce datových řad
2583. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neodebrala oddíl adresáře aplikace %1, protože tento oddíl má nejméně jeden podřízený oddíl nebo křížový odkaz. Nejprve odeberte podřízené oddíly nebo křížové odkazy.
2584. Události trasování paměti
2585. Hodnota DatePickerFormat není platná.
2586. Výpis trasy k %1 s nejvýše %2!u! směrováními
2587. Nejsou spuštěny žádné síťové služby.
2588. Vnitřní nesoulad v databázi místních zabezpečovacích pravomocí (LSA).
2589. Tento typ sestavy nelze přiřadit žádnému pixelovému formátu.
2590. Určuje, zda má být zobrazeno zápatí ovládacího prvku.
2591. Složený soubor nebyl vytvořen s příznakem STGM_SIMPLE.
2592. Při volání funkce Persist analyzátoru XML nebyla v analyzátoru data k setrvání.
2593. d Vypíše aktuální protokol jádra.
2594. Proces, který nepochází ze Zabezpečeného prostředí, se pokoušel komunikovat se službou PEAUTH.
2595. Replikace důležitých informací o doméně...
2596. Hodnota tohoto parametru nemůže být větší než X.
2597. Pro danou jednotku PDU byla zjištěna chyba algoritmu Digest pro hlavičky. Výpis dat obsahuje hlavičku a výtah.
2598. Modul pro naslouchání X neexistuje v oddílu sharedListeners.
2599. Ovládací prvek typu Název typu není na této stránce povolen.
2600. Implicitní převod používá přesně jeden argument.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions