English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21801. Řízení činnosti clusteru bylo obnoveno.
21802. Získá nebo nastaví styl vykreslení popisku polárního grafu.
21803. Aktuální kontext: %1
21804. V zásadách skupiny se nezdařilo nainstalovat připojení tiskárny %1 pro počítač. Chyba %2. Uživatelé tohoto počítače nemají připojení tiskárny nadále k dispozici. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o přidání tohoto připojení tiskárny.
21805. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 29 - zapnuto
21806. Databáze je zaplněna.
21807. Zásady vytváření vazeb
21808. Kořenový uzel definovaný ve zprostředkovateli X má hodnotu Null. Kořenový uzel nesmí hodnotu Null obsahovat.
21809. V protokolu pro kanál %1 bylo zjištěno poškození a některá data byla vymazána.
21810. Události aktivační procedury nemají nastaven čas spuštění.
21811. Neplatný popisovač rozložení klávesnice.
21812. Klient vícesměrového vysílání WDS nebyl inicializován.
21813. Položka TransactionContextWorkItem byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
21814. Change cache settings
21815. Je očekáván konec dat ASN1.
21816. Doba trvání události kalendáře nemůže být kratší než 10 minut.
21817. Pole vázané k vlastnosti text hypertextového odkazu
21818. Čip TPM nemá dostatek interních prostředků k provedení požadované akce.
21819. Je třeba zadat název adresáře.
21820. Nebyla nalezena vlastnost pro atribut Atribut.
21821. Požadovanou operaci nelze s tímto souborem provést.
21822. Chyba sítě
21823. Infrastruktura Peer-to-Peer systému Windows není licencována pro provoz na této platformě.
21824. Aktivační službě procesů systému Windows (WAS) zakázala protokol %1, protože o tomto protokolu obdržela chybná data. Chcete-li protokol znovu povolit, vyřešte problémy a službu WAS recyklujte.
21825. Vzhledem k tomu, že původní a nový objekt GPO se nacházejí v různých doménách, bude objekt GPO zkopírován (nebo importován) bez nastavení upgradu mezi objekty GPO u všech aplikací, které byly nasazeny v tomto objektu GPO.
21826. Odkaz na nedefinovaný typ atributu "%1"
21827. Operaci nelze provést, protože stav filtru je chybný.
21828. Podproces se nenachází v režimu zpracování na pozadí.
21829. Odpověď má hodnotu Null, tento požadavek by tedy měl skončit neúspěchem.
21830. Serializace bez mapování ještě není podporována.
21831. Neutrální země
21832. Protokolování bylo zakázáno pro následující událost služby Brána TS: %1.
21833. Tento soubor protokolu byl od posledního čtení změněn.
21834. Počet prvků této kolekce musí být větší než nula.
21835. Načtení knihovny DLL služby COM+ (comsvcs.dll) se nezdařilo z důvodu chyby v přidělení místního úložiště podprocesu. %1
21836. Vnitřní chyba: Disk obsahuje nekonzistentní hlavičky disku.
21837. Instalace adresářové služby
21838. Uživatel %1 byl odpojen z portu %2. %3
21839. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Hodnota načtená ze služby WMI nebo poskytovatele WMI je neplatná.
21840. Požadavek bude dokončen později pomocí indikace stavu NDIS.
21841. Aktualizace hodnoty %1 klíče %2 se nezdařila. První hodnota DWORD v datové části obsahuje kód chyby a druhá hodnota DWORD obsahuje aktualizovanou hodnotu.
21842. Chyba parity dat
21843. Získá nebo nastaví minimální výšku datových bodů v relativních souřadnicích. Pomocí tohoto atributu lze vytvořit velmi malé viditelné segmenty trychtýřového grafu.
21844. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 spustil disk %2.
21845. Odesílání příkazu ping na server
21846. Pro tento podsystém nebyl nastaven žádný cíl importu.
21847. Zrušení trasy se nezdařilo: %1
21848. Systému se nepodařilo určit režim, který podporuje jak grafický adaptér, tak monitor, který je k němu připojen.
21849. Počítač nemá dostatek paměti. Ukončete některé programy a opakujte akci, nebo v nápovědě a podpoře vyhledejte informace, jak se vyhnout potížím s nedostatkem paměti.
21850. HTTP: Úloha trasování mezipaměti
21851. %1 zjistil, že zařízení '%2' nemůže zrušit operaci (%3).
21852. Uživatelské položky ACE musí být známého typu položky ACE.
21853. Toto je kód vnitřní chyby. Byla volána metoda v okamžiku, kdy neměla být volána. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
21854. Operace - X
21855. Pozvání použité pro připojení ke skupině je neplatné.
21856. Přihlašovací chyba: Uživateli nebyl v tomto počítači udělen požadovaný typ přihlášení.
21857. Zadaný název prostředku X v souboru prostředků neexistuje.
21858. Následující přetížené skupiny jsou ekvivalentní: X. Je dostatečné na tomto místě definovat pouze jednu přetíženou skupinu.
21859. Probíhá zahájení ověření podpisu.
21860. Tabulka výstrah je plná.
21861. Je vyžadován e-mail.
21862. Nepodařilo se otevřít datový soubor pro zónu DNS.
21863. %1 Nerozpoznaný popisovač doplňkového atributu.
21864. Řádek nebyl v tabulce nalezen.
21865. CHYBA – Zálohování není aktuálně naplánováno.
21866. Zadaný serializovaný řetězec X není podporován.
21867. Zamýšlená akce porušuje pravidla schématu adresářové služby.
21868. Nelze odstranit atribut %1.
21869. Vnitřní chyba DFS.
21870. Skupina prostředků %1 byla vytvořena.
21871. Atribut "type" je požadován.
21872. Popisovač je pro požadovanou operaci v chybném stavu.
21873. Zdroj události nepodporuje prezenční signál.
21874. True, pokud jsou popisky zobrazeny na koncích osy.
21875. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) se spouští.
21876. Číslo verze tohoto souboru je neplatné.
21877. Příprava adresářové služby na vyřazení
21878. Stejný webový server
21879. Obsahuje nastavení zpožděného automatického spuštění služby. Toto nastavení je ignorováno, dokud není nastaveno automatické spouštění služby.
21880. Titul nelze odstranit.
21881. Naslouchání komponent Queued Components přijalo nesprávně naformátovanou zprávu.%1
21882. %1!d! Přidružené řadiče:
21883. Oprávnění Ladit
21884. Zadaná velikost primárního povrchu je neplatná.
21885. Chyba počtu řetězců: (%1 se liší od %2)
21886. Před pokračováním musíte vybrat nějakou položku.
21887. MSB3267: Primární odkaz X, který je sestavením architektury, nelze přeložit v aktuálně cílené architektuře. Y. Chcete-li tento problém vyřešit, buď odeberte odkaz X, nebo změňte cíl aplikace na verzi rozhraní obsahující řetězec X.
21888. Vymazání výchozího nastavení prostředku clusteru DTC se nezdařilo. Výchozí nastavení prostředku clusteru DTC může být neplatné. Vrácený kód chyby: %1
21889. Styl použitý pro příkazy v rozbalené nabídce, je-li nad nimi ponechán ukazatel myši
21890. Časový limit čtení v milisekundách
21891. Pokus o rezervování adresy URL (%1). Stav %2
21892. (GMT-06:00) Saskatchewan
21893. Určená zásada hlavního režimu již existuje.
21894. Tato operace je podporována pouze v případě, že je selektor operace typu Název typu.
21895. Tato jednotka je částí %1!d! logických jednotek (LUN):
21896. Klient WDS: Při zpracovávání vybrané bitové kopie došlo k problému.
21897. Z důvodu neodstranitelné chyby služby Plánovač paketů nelze vybraná média přehrát.
21898. Pouze aplikace COM+ označené jako zařazené do fronty mohou být vytvořeny pomocí procesu moniker fronta.
21899. Zadané heslo je příliš dlouhé. Zadejte heslo obsahující méně než 8 znaků.
21900. Při přidělování úložiště pro pole délky vložených řetězců knihovny DLL se zprávami došlo k chybě. Depeše nebyla odeslána.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions