English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4601. Jeden nebo více argumentů není správných.
4602. Prostředek systému souborů DFS (Distributed File System)
4603. Operace přijímání byla úspěšná. Zkontrolujte v seznamu dokončení ALPC přijaté zprávy.
4604. The object must be committed and retrieved again before the requested operation can succeed
4605. Probíhá trasování výjimky.
4606. Členové v této skupině nemohou svá hesla replikovat v doméně žádným řadičům domény jen pro čtení.
4607. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo otevřít objekt pro odvolání akcí vedoucích k vyčerpání časovače. Ačkoli bude služba Vyrovnávání zatížení sítě nadále fungovat, nemusí být v případě vyčerpání časovače (obvykle způsobeného útoky zaměřenými na odepření služeb) její chování optimální.
4608. Zrušení pozastavení složky %1 proběhlo úspěšně.
4609. Nelze namapovat zobrazování souborů pro službu OLE.
4610. Rozhraní bezdrátové místní sítě je vypnuto a požadovanou operaci nepodporuje.
4611. Na portu %1 nelze přijímat počáteční data z důvodu následující chyby: %2 Uživatel byl odpojen.
4612. Načtení místní knihovny DLL pro přehrávání se nezdařilo.
4613. Služba WS-Management nepodporuje hodnotu v konfiguraci parametru MaxEnvelopSize.
4614. Spodní okraj
4615. Dokument je ve stavu offline.
4616. Datový proud uzlu XAML: Deklarace oboru názvů X=Y vyžaduje metodu StartMember po metodě StartObject Název objektu.
4617. Servery DNS . . . . . . . . . . . : %1
4618. Hodnoty Keep-Alive a Close nelze nastavit pomocí této vlastnosti.
4619. Registrace upozornění na změnu předvoleb tisku uživatele se nezdařila. Spusťte modul snap-in Služby a ověřte, zda je služba Printer Spooler spuštěna.
4620. Nelze nahlásit rozpoznané starší zařízení %2 vstupně-výstupnímu systému.
4621. Selektor musí být v omezení %1 uveden.
4622. Nezobrazí hlavičku kompilátoru s uvedením autorských práv.
4623. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neprovedla změny konfigurace pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
4624. Dotaz nelze kompletovat, protože sloupce, které používají tentýž název, jsou odlišných typů.
4625. Parametr %1 vyžaduje, aby v příkazu %3 nebyl zadán parametr %2.
4626. Vybraná kategorie: X
4627. Služba MSMQ potřebná pro požadovanou operaci není nainstalována.
4628. Typ velikosti zobrazení
4629. Všichni posluchači ve stromu výstupu musí mít stejný typ obsahu.
4630. Formát adresy URL je neplatný. Za formátovačem pro #SEQ musí následovat (300,3), kde 300 je maximální pořadové číslo (mezi 0 a 9999999) a 3 je doba TTL (mezi 0 a 9999999) souboru obrázku.
4631. Při pokusu o odstranění ovladače z úložiště došlo k potížím.
4632. Do proudu nelze zapisovat.
4633. ***Služba WINS nemohla získat informace o klíči. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
4634. Režim KEYS je vypnut.
4635. Blok dat dialogu nebyl nalezen nebo je neplatný.
4636. Síťová cesta byla zadána nesprávně nebo neexistuje, případně aktuálně není dostupný síťový zprostředkovatel. Zadejte cestu znovu nebo se obraťte na správce sítě.
4637. Zápis není v tomto proudu podporován.
4638. Nelze přistoupit ke konfiguračnímu systému na vzdáleném serveru. Ověřte, zda je na vzdáleném serveru povolena vzdálená konfigurace.
4639. Časové razítko souboru XML je zastaralé. Pokud používáte grafické rozhraní, klepněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud používáte příkazový řádek, proveďte operaci /get. Potom opakujte akci.
4640. Program Infrastruktura diagnostiky právě uvolnil dříve provedené přidělení haldy.
4641. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařilo navázat připojení k pomocné instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pro účely odebrání.
4642. Pro dokončení operace není dostatečný prostor.
4643. Počet bajtů nestránkované systémové paměti, která je využívána procesem.
4644. Název parametru
4645. Při čtení stávajícího pořadí zobrazení došlo k chybě.
4646. Lístek vzdálené pomoci obsahoval následující adresy IP: %1
4647. V systému nebyly nalezeny žádné stínové kopie.
4648. Bylo zjištěno poškození databáze zabezpečení služby Plánovač úloh. Databáze byla vynulována.
4649. Byla nalezena nepovolená hodnota názvu atributu položky seznamu stop.
4650. Správce kvality musí počkat déle, než zvýší úroveň kvality.
4651. Určuje, zda bude za běhu automaticky generováno tlačítko pro úpravy.
4652. Agent rozšíření protokolu událostí služby SNMP nebyl inicializován správně.
4653. Čítač je poškozený.
4654. Datová část v application/atom+xml není správně formátována pro možnost . Je očekávána kladná celá hodnota.
4655. Přijmout (Paket určen pro vyhrazenou adresu IP)
4656. Další informace
4657. Připojitelné události nejsou implementovány.
4658. Nelze nahradit neexistující systémovou kulturu X.
4659. Při pokusu o čtení registru nebylo k dispozici vzdálené připojení k X.
4660. MSBUILD : error MSB1036: Seznam /ignoreprojectextensions obsahuje neplatnou příponu. Přípony musí začínat tečkou (.), za níž následuje jeden nebo více znaků, a nesmí obsahovat žádné znaky, které nejsou platné v cestě, ani zástupné znaky.
4661. Zpráva DHCPv6, která nebyla určena pro tento server, byla zahozena.
4662. Probíhá obnovení svazku %1, zkopírováno (%2!lu!%%).
4663. Režim clusteru zastaven
4664. Heuristické vrácení zpět pro XID=(TRID,XATM,XARM)%\ ID transakce MS DTC "%1" %\ XA Správce transakcí=%2 %\ Správce prostředků XA =%3 %\ Název zdroje dat =%4.
4665. Návrhář pracovního postupu
4666. Transportní modul měniče médií obsahuje médium, které zabraňuje provedení operace.
4667. Pokus o automatické restartování převodu na svazku %2 se nezdařilo.
4668. Typ Název typu není odvozen od základního typu MetabaseSettings.
4669. Chyba inicializace úložiště pověření
4670. Řadič sítě Ethernet 802.11a
4671. Aktuálnímu uživateli nelze udělit oprávnění k přidání identifikátoru GUID.
4672. %1!hs! není platná zdrojová adresa trasy.
4673. Nástroji Bootmgr se nezdařilo získání hlavního klíče svazku nástroje BitLocker z modulu TPM, protože indexy registru PCR se neshodovaly.
4674. **** Uživatel dosáhl prahové hodnoty příslušné kvóty! ****
4675. Vlastnost tabClasses musí obsahovat stejné množství položek jako vlastnost tabScopes.
4676. Dynamickou knihovnu %1 modulu se nepodařilo načíst. Data obsahují chybu.
4677. Inuktitutština (slabičné písmo)
4678. Obnovení úložiště PropertyStore v katalogu %2 proběhlo úspěšně.%1
4679. Replikace oddílu adresáře schématu.
4680. Přesměrovač už je nainstalován.
4681. Došlo k systémové chybě: %1.
4682. Informace o procesu:
4683. Adresa obsahuje alias názvu domény.
4684. Stopu disku CD nelze zařadit do fronty, protože funkce zařazování do fronty není aktivována.
4685. Nepodařilo se zkontrolovat, zda je kořenový adresář samostatný.
4686. Číst zprávy kanálu
4687. Požadovaný název nebyl v mezipaměti názvů Správce filtrů nalezen a nemohl být ze systému souborů načten.
4688. Program Windows Media Player zjistil problém při ukládání souboru. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
4689. Název podosy Y, ke které je tato řada přidružena.
4690. Sestavit řetěz
4691. K dispozici není žádný filtr ProcAmp, se kterým by bylo možné provést opravu barvy.
4692. Nelze vyvolat Arrange prvku UIElement o konečné velikosti nebo NaN. Nadřazený prvek typu Název typu vyvolává prvek UIElement. Vlastnost Arrange lze vyvolat u prvku typu Název typu.
4693. Nezdařilo se odebrat informace trvalého přihlášení.
4694. Po odpojení soketu můžete znovu přijímat pouze asynchronně. Je třeba zavolat metodu BeginAccept v podprocesu, který nebude ukončen až do dokončení operace.
4695. Vytvořit nový soubor zásad zabezpečení
4696. Nelze vytvořit delegáta z metody Název metody, protože se jedná o částečnou metodu bez implementující deklarace.
4697. /unhost Odebere specifický oddíl pouze pro čtení z globálního katalogu.
4698. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště tokenů nemůže zapsat token.
4699. Došlo k výjimce. ID: %2. Jde o vnitřní chybu. Reprodukujte ji s připojeným ladicím prostředkem skriptů a povolte výjimky. Potom se obraťte na služby odborné pomoci. Jedna ze součástí zavedených v systému je chybná. Je možné, že lze problém vyřešit novým vytvořením indexu.%1
4700. Neznámá vlastnost

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions