English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41101. Vnější změna stavu uvedla katalog do stavu pozastavení.
41102. MSB3733: Vstupní soubor File Name nelze otevřít. X
41103. Tento řadič domény služby Active Directory nelze povýšit kvůli mezeře v názvu počítače NetBIOS. Přejmenujte počítač a restartujte povýšení.
41104. Z operace se soketem byla vynechána vyžadovaná adresa.
41105. Token přístupu přidružený k aktuálnímu podprocesu není zosobněným tokenem.
41106. Vlastnost X je nutné nastavit před použitím aktivity Y - Z.
41107. Invalid parameter id.
41108. Zpráva směrovací služby s ID X [operace Y] byla přesunuta do záložního koncového bodu Z.
41109. Při použití zadaného typu média k uložení záloh nelze vyloučit soubory.
41110. Adresářů: %1, Volných bajtů: %2
41111. Atribut protokolu Dynamic BOOTP nelze vypnout nebo zapnout.
41112. Zálohování spuštěné v: %1 selhalo, protože prostřednictvím jiného klienta probíhá plánování obnovení. Spusťte zálohování znovu.
41113. Univerzální jedinečný identifikátor řetězce (UUID) není platný.
41114. Služba zápisu síťového zařízení nemůže v žádosti o certifikát nalézt požadované heslo.
41115. Získání kryptografického kontextu se nezdařilo.
41116. Vložte vyjímatelné médium a akci opakujte.
41117. Posunutí intervalu značky nebo mřížky
41118. Ovladač %2 byl zastaven.
41119. <%1> nemůže mít částice skupiny současně s rozšířením nebo dohromady jako svůj model obsahu.
41120. Webové části, z nichž aktuální webová část získává informace:
41121. Nelze vytvořit soubor MEMSTICK.IND.
41122. Obor lokální proměnné nebyl správně uzavřen.
41123. Zdroj odesílá události prostřednictvím připojení, které nevyhovuje omezením zabezpečení, jež vyžaduje klient.
41124. Televizní řadič pro satelitní komunikaci
41125. Soubor INF zadaný pro tuto operaci je chybného typu.
41126. Prostředek adresy IP clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože v síti byla zjištěna duplicitní adresa IP %2. Ujistěte se, zda jsou všechny adresy IP jedinečné.
41127. Objekt SecurityContextSource.CurrentAppDomain není v heterogenních doménách aplikace (AppDomains) podporován.
41128. Byla porušena předběžná podmínka metody.
41129. Zkontrolujte položky, které chcete při plánovaných spuštěních automaticky čistit programem Vyčištění disku.
41130. Zobrazený text položky nabídky
41131. Text zobrazený v případě, že zóna je prázdná
41132. Neplatný server.
41133. V úloze XML chybí požadovaný prvek nebo atribut.
41134. Neplatná skupina agenta.
41135. SSL ECDSA P256
41136. Identifikátor workid není platný.
41137. Class object already contains the maximum number of properties.
41138. V souboru bitových kopií %1 nebyla nalezena instalační bitová kopie.
41139. Neočekávaný návratový kód: X
41140. %1 kB v počtu adresářů datových proudů: %2.
41141.
41142. V nástroji SEM je nakonfigurován scénář, který obsahuje příliš mnoho koncových událostí.
41143. Latinská Amerika
41144. Vlastnost TargetName Název vlastnosti ve více než jednom typu EntityPropertyMappingAttribute na typu prostředku Název typu má stejnou hodnotu. Konfliktní vlastnosti jsou X a Y.
41145. Fond aplikací %1 byl zakázán. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nemohla povolit fond aplikací %1, protože požadavek odeslaný službou WAS protokolu %2 se nezdařil. Datové pole obsahuje číslo chyby.
41146. MSBUILD: Chyba MSB1006: Vlastnost není platná.
41147. Nová pověření: Vložte kartu Smart Card, kterou chcete použít k šifrování souborů.
41148. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_recover správce prostředků XA. Volání funkce xa_recover se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
41149. Nelze aktualizovat soubor INI [2][3]. Přesvědčte se, zda soubor existuje a zda k němu máte přístup.
41150. Jeden nebo více uživatelů nejsou platní.
41151. Zdroj nemá nastaven žádný profil.
41152. Je aktivována při vytvoření položky.
41153. %1 (%2) %3Spouštění instance %4 stínové kopie. Bude vytvořena úplná stínová kopie.
41154. Registrace nečinné úlohy
41155. Parametr InitialRadius musí být konečné číslo větší nebo rovné 1.
41156. Modul zásad podniku %1, produkt %2, způsobil výjimku %3!d!, všechny další požadavky budou odepřeny.
41157. U dat pro ověřenou zprávu nelze použít algoritmus hash.
41158. Nastavení povolená v rámci zásad skupiny nelze změnit.
41159. Příkaz spuštěný pro výběr řádků
41160. Inicializace byla dokončena. Zkopírujte problém a stiskněte klávesy Ctrl+Z.
41161. Členové hodnoty Y
41162. Soubor nápovědy je prázdný.
41163. Systém nemůže číst z uvedeného zařízení.
41164. Obnovení svazku %1 se nezdařilo. Chyba: %2
41165. Při spouštění služba uvízla ve spouštěcím stavu.
41166. Bosenština (cyrilice)
41167. Neplatný stav tlačítka
41168. Identifikátor URI (%1) názvového prostoru XML je neplatný. Informace o vytvoření identifikátoru URI názvového prostoru třídy CIM najdete v dokumentaci.
41169. Vnitřní chyba: Operace není povolena, neboť stále probíhá inicializace svazku.
41170. Nepodařilo se zakázat automatické odemknutí pro svazek %2.
41171. Soubor obrázku je pravděpodobně poškozen.
41172. Ověření formátu podpisu bylo úspěšné.
41173. Název měněného fondu aplikací
41174. Uvedená struktura musí být přímo přenositelná nebo musí obsahovat informace o rozložení.
41175. Přijmout (Typ paketu není filtrován)
41176. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce GetCurrentLogRecord vrátila chybu %1.
41177. Přispěvatel přesměrovače knihovny DLL nemohl přidělit cestu k symbolické adrese; %1
41178. Řetězec X obsahuje příliš mnoho filtrů zařízení. Je možné použít pouze jeden filtr.
41179. Požadovanou operaci nebylo možné provést u povoleného přímého kanálu. Před provedením požadované operace je nutné kanál nejprve zakázat.
41180. Širokopásmové připojení k síti nelze v počítači navázat, protože vzdálený server neodpovídá. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že je v poli Název služby tohoto připojení zadána neplatná hodnota. Zjistěte si správnou hodnotu pro toto pole od svého poskytovatele služeb Internetu a doplňte ji v dialogovém okně Vlastnosti připojení.
41181. Počítač je již připojen k doméně %1.
41182. Zaregistrováno všesměrovým vysíláním = %1
41183.
41184. Popisek nebo název musí ukazovat na kódovou skupinu.
41185. Ovladač uvedený za tímto ovladačem se z neurčeného důvodu nezdařil pro %1.
41186. Při odesílání dat do jiného uzlu v clusteru došlo k chybě sítě. Počet přenesených bajtů byl menší, než bylo požadováno.
41187. Adresa URL obsahuje neznámý protokol.
41188. Cílový balík není prázdný.
41189. Parametr TimeSpan nemůže být menší než hodnota TimeSpan.Zero.
41190. Správce připojení v komponentě koordinátoru MS DTC obdržel neplatnou zprávu. Informace specifické pro tuto událost: %1.
41191. Během restartování nebyl z hesla pro obnovení načten žádný hlavní klíč svazku.
41192. Zavření nebo ukončení služby se nezdařilo.
41193. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky datového proudu ze souboru %4 na posunu %5 o velikosti %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě kontrolního součtu stránky. Byl očekáván kontrolní součet %8, ale skutečný kontrolní součet byl %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie.
41194. Směrovač nezná zadaný identifikátor protokolu.
41195. Kolekce datových bodů řady
41196. Správce logických disků zjistil předchozí neúspěšný pokus o převod.
41197. Specifikace reldoc není podporována.
41198. Požadavek na záhlaví HTTP je neplatný.
41199. Počet hodnot má být menší nebo roven X (aktuální počet: Y).
41200. Zastaví fond aplikací s názvem MyAppPool.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions