English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33701. %1: Chyba zápisu
33702. Prvek WizardStep lze umístit pouze do značky ovládacího prvku Wizard.
33703. Prostředek clusteru se nepodařilo nalézt.
33704. Došlo k události hardwaru. Informační záznam s popisem stavu je obsažen v datové části této události.
33705. Metoda byla volána se zprávou typu NULL.
33706. Statická směrování bez třídy
33707. Oprávnění Vytvářet trvalý objekt
33708. Server FTP nemohl vytvořit podproces hlavního připojení. Chyba je uvedena v datech.
33709. Vytváření souboru bodu změny zpracování.
33710. (GMT+06:00) Alma-ata, Novosibirsk
33711. Systémový čas byl úspěšně nastaven s následujícími parametry: wYear: %1, wMonth: %2, wDayOfWeek: %3, wDay: %4, wHour: %5, wMinute: %6, wSecond: %7, wMilliseconds: %8.
33712. Server nepodporuje protokol LDAP verze 3. Bude použita výchozí verze.
33713. Replikace jednoho objektu z primárního řadiče domény (PDC) do pomocného řadiče domény služby Active Directory se nezdařila.
33714. Časový limit odeslání COM (ms)
33715. Směrování parametru delegování aktivity X ve slovníku DelegateParameters je Y. Očekávané směrování je Z.
33716. Nástroj Diagnostika paměti naplánoval okamžité spuštění testu paměti počítače.
33717. Kryptografická zpráva není zakódována podle očekávání.
33718. Zadaný oddíl adresáře již existuje.
33719. Text na tlačítku pro přechod na předcházející stránku
33720. Virtuální web %1 je neplatný, protože Služba publikování na webu (Webová služba) nemohla konfigurovat platné vazby webu nebo pro tento web žádné vazby neexistují.
33721. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek, protože zadaný popisovač zabezpečení je neplatný.
33722. Volání funkce NotifyUILanguageChange pro jazyk %1 selhalo s chybou %2.
33723. Pro přehrávání tohoto souboru je vyžadován kodek. Chcete-li zjistit, zda je tento kodek k dispozici ke stažení z webu, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
33724. Získá nebo nastaví barvu pozadí popisku.
33725. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože velikost obálky v požadavku je příliš malá.
33726. Nemělo by se objevit; objeví se jen tehdy, když
33727. Použít pouze klíč DES - vypnuto
33728. Počet prvků této kolekce musí být roven hodnotě X.
33729. Není superuživatel
33730. Dešifrovaná data SSL jsou dostupná ke zpracování.
33731. Systém narazil na nesprávné číslo segmentu.
33732. Typ určeného modulu serveru proxy není veřejný.
33733. V jednotce není žádné médium.
33734. The drive letter is assigned to another volume.
33735. Objekt FieldInfo není platný.
33736. Bylo zjištěno chybné heslo.
33737. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Virtuální adresa IP (VIP) v pravidle portu je neplatná. Cluster provede sblížení a bude fungovat normálně, ale toto pravidlo portu bude ignorováno. Ověřte, zda je adresa VIP zadána v platném formátu IPv4 nebo IPv6.
33738. Daný název X nebyl v typech entit nalezen.
33739. Maska spřažení procesoru je neplatná.
33740. Vlastnosti byly uloženy, ale některé změny se projeví až po dalším uvedení prostředku do režimu online.
33741. Funkce je k dispozici pouze v režimu indexu.
33742. Zóna je povinná.
33743. Jednosměrná zpráva směrovací služby se dokončuje.
33744. Při vytváření podprocesu služby rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury CreateThread je %1.
33745. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CredUnMarshalCredential
33746. Určené možnosti jsou již obsaženy v adresářové službě.
33747. Posunutí intervalu pohybu kurzoru
33748. Ukončení scénáře zakáže zprostředkovatelům kontextu přístup k protokolování kontextu WDI.
33749. Předmět: ** VÝSTRAHA PRO SPRÁVCE **
33750. Text nápovědy obrázku přidružený k uzlu stromu
33751. Hodnotou vlastnosti BorderWidth musí být nezáporné číslo a nesmí se jednat o hodnotu v procentech.
33752. MSBUILD: Chyba MSB1022: Soubor odpovědí neexistuje.
33753. Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : %1
33754. Hodnota typu Int32 kódovaná pomocí 7 bitů má příliš mnoho bajtů.
33755. Při sloučení zdrojů dat byl překročen počet výsledných sloupců.
33756. Databázová operace se nezdařila.
33757. Objekt je již zaregistrován.
33758. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo vytvořit aplikaci %2 na webu %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
33759. Nebyl nalezen UUID objektu.
33760. Styl vzhledu ohraničení grafu
33761. Nebyly vráceny žádné výsledky.
33762. Při pokusu o určení přesměrování knihovny DLL došlo k neočekávané chybě. Došlo k následující chybě: %1
33763. Server DNS vytvořil při ukládání záznamů o prostředcích (RR) CNAME do mezipaměti smyčku CNAME (alias). Záznam je ignorován, protože smyčky CNAME nejsou povoleny.
33764. Zobrazí nebo změní ukládání odkazů do mezipaměti klienta.
33765. Dolní mez cílového pole musí být rovna nule.
33766. Expected dollar sign. 'as' keyword must be followed by an alias, of the form '$name'
33767. Zpětné volání zařazení se nezdařilo.
33768. Metoda pro mapování výchozího typu obsahu vybrala formát požadavku X podle typu obsahu požadavku Název typu.
33769. Soubor BMP byl úspěšně zaveden do paměti.
33770. V možnostech dotazu $select lze procházet pouze vlastnostmi zadanými v položce $expand. Vlastnost Název vlastnosti.
33771. Správce transakcí koordinátoru MS DTC je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat v činnosti. Byla přijata zpráva neznámého typu. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. %1
33772. Přenosový agent DHCPV6 nepřenesl paket DHCP RELAY FORWARD v místním rozhraní s adresou IP %1; paket měl být přenesen na klienta DHCP s hardwarovou adresou %2. Uvedený údaj je kód chyby.
33773. U operace ber_printf došlo k chybě.
33774. Zadaná vlastní jazyková verze X nebyla nalezena.
33775. Server nemohl rozšířit tabulku, protože dosáhla maximální velikosti.
33776. Kontrola podpisu nástroje pro pomůcku %1 v: %2 proběhla úspěšně.
33777. Formátování použité pro hodnotu svázanou s vlastností Text; například select: X
33778. Sekce . . . . . . . . : Odpověď
33779. Spustitelný soubor třídy AddInProcess chybí. Cesta: X.
33780. Připojení bylo rozpojeno v důsledku aktivity keep-alive, která zjistila selhání v průběhu operace.
33781. Soubor protokolu %1 je poškozen a jeho obsah bude vymazán.
33782. Hodnota minLength je větší než maxLength.
33783. Pro zónu DNS je konfigurace neplatná.
33784. Uživatel zrušil dialogové okno.
33785. Došlo k pokusu získat informace o bitové kopii v oddílu, který žádnou bitovou kopii nemapuje.
33786. Informace o rozhraní nejsou k dispozici nebo byly změněny.
33787. Kvůli chybě nemohla služba WINS aktualizovat databázi WINS. Databáze může být poškozena.
33788. Typ tlačítka přechodu na další krok v kroku začátku
33789. Metodu MethodRental.SwapMethodBody lze volat pouze pro nahrazení těla metody v dynamickém modulu.
33790. Určený soubor nemá žádné ID objektu.
33791. Neplatný režim vyzvánění
33792. Cert Publishers
33793. Procesu přihlášení systému Windows se nepodařilo ukončit procesy aktuálně přihlášeného uživatele.
33794. Nelze vyhledat soubor historie se stejným hlavním číslem verze, jaké má upravovaný soubor. Tyto úpravy proto nelze zpracovat. Pokuste se zvýšit počet souborů historie nebo upravte novější verzi souboru metabase.xml.%1%2%3%4%5
33795. Při analýze úrovně zásad X došlo k chybě. Místo této úrovně byla použita výchozí úroveň zásad.
33796. Přístup je jen pro čtení. Operace se nezdařila.
33797. %1 bajtů paměti celkem
33798. Platnost licence systému vypršela. Žádost o přihlášení je odmítnuta.
33799. Server není nakonfigurován na zpracovávání transakcí.
33800. Signatury určitých součástí pro stav systému nejsou aktuální.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions