English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7901. Nepodařilo se přesunout přihlašovací skripty z %1 do %2. Kód chyby je uveden v datech.
7902. Název hledaného fondu aplikací vlastnícího procesy
7903. Časový limit pro %1!ws! je %2!lu!.
7904. %1 (%2) %3Databázový stroj zastavil zálohování s chybou %4.
7905. Nazvove servery:
7906. Služba WS-Management nemůže požadavek zpracovat. Požadavek obsahuje více možností než podporované maximum (%1!d!).
7907. Text zobrazený na tlačítku Storno
7908. Systém nenalezl určený filtr.
7909. Výchozí hodnota %1 je neplatná.
7910. Síťové připojení mezi tímto počítačem a serverem VPN nelze navázat, protože vzdálený server připojení odmítl. Obvykle je to způsobeno nesouladem mezi konfigurací serveru a použitými nastaveními připojení. Ověřte konfiguraci serveru a nastavení připojení u správce vzdáleného serveru.
7911. Načtení knihovny DLL filtru HTTP %1 se nezdařilo. Chyba je uvedena v datech.
7912. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) vystavila nový seznam odvolaných certifikátů pro %1.
7913. %2 : Byla zjištěna neplatná síťová adresa.
7914. Aplikace %2 %3krát uzamkla primární povrch.
7915. X má název Y. Nepojmenovávejte obsah ResourceDictionary, protože jeho vytvoření instance je odloženo.
7916. Zpracováno bajtů USN: %1.
7917. Tabulka nebo objekt neexistuje.
7918. Zadaný typ nastavení výkonu je neplatný.
7919. Chyba na %1
7920. Časové razítko v dalším protokolu se neshoduje s tím, které bylo očekáváno.
7921. Nelze nalézt typ Název typu v sestavení Název sestavení .
7922. Nebylo zadáno uživatelské jméno.
7923. Požadovaný přechod stavu není podporován.
7924. Aktualizace systému Windows %1 byla úspěšně nainstalována. (Příkazový řádek: %2)
7925. Žádné schéma spotřebitele
7926. Zadaný uzel oboru názvů nebyl nalezen.
7927. V argumentech chybí název tabulky.
7928. %1 (%2) %3Žádný soubor protokolu nelze zkrátit.
7929. Procesor zabezpečení nemůže pracovat, když je připojen ladicí program.
7930. Jedinečné ID objektu počítače je %1.
7931. Neplatný název skupiny
7932. Styl použitý pro popisky prvků uživatelského rozhraní použité pro úpravy
7933. Záznam s názvem %1 má chybnou adresu. Nebyl zadán do databáze WINS.
7934. Vytvoří, zobrazí a odstraní uložená uživatelská jména a hesla.
7935. Před provedením přírůstkového zálohování musíte provést úplné zálohování.
7936. Tento správce kanálů vyžaduje, aby byl v počítači instalován protokol IP verze 4 nebo 6, ale ani jeden z protokolů nebyl zjištěn. Ověřte síťovou konfiguraci vašeho počítače.
7937. Ladicí program obdržel výjimku RIP.
7938. Jeden nebo více závislých modulů nelze inicializovat. Musí být spuštěny moduly pnrpsvc, p2psvc, p2pimsvc a p2phost. Pokud nejsou spuštěny, lze tyto moduly spustit ručně.
7939. Získá nebo nastaví styl vykreslování prostorového pyramidového diagramu.
7940. Příkazy lze zkracovat. Příkazy:
7941. Podrobnosti provádění kanálu
7942. Nezabezpečená univerzální skupina byla změněna na zabezpečenou univerzální skupinu.
7943. Povolená lhůta správy licencí TS vypršela a licenční režim pro terminálový server nebyl nakonfigurován. Pro trvalý provoz musí být licenční režim nakonfigurován.
7944. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože identifikátor připojení není platný.
7945. Vyhledávání řadiče domény pro doménu %1, který obsahuje účet %2
7946. Nepovolit
7947. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI prostředku DMTF byl použit pro přístup k jiné třídě než DMTF. Opakujte akci s použitím identifikátoru URI jiného prostředku než DMTF.
7948. Vypršel časový limit (%1 milisekund) čekání na funkci ReadFile.
7949. Yi (ČLR)
7950. Přesun na konec
7951. Stav je 0x%1!X!, %2!d!.
7952. Tato událost nastane při odeslání dat na server.
7953. Objekt sběrače nebyl inicializován.%1
7954. Přiřazení aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
7955. Hodnota vlastnosti bude ignorována.
7956. Toto médium v režimu offline nemůže být připojeno na tento systém, protože nejsou přítomny žádné povolené jednotky, které by mohly být použity.
7957. Pokud bylo pro cíl nastaveno trvalé přihlášení, je možné, že nebylo odebráno. V případě potřeby odeberte toto trvalé přihlášení pomocí ovládacího panelu Iniciátor iSCSI.
7958. Vlastnost Název vlastnosti má typ Název typu, který je neplatným typem metadat. Metadata mohou obsahovat pouze hodnoty s typem, který umožňuje vložení do atributů při kompilaci. Další podrobnosti o platných typech naleznete ve Specifikaci jazyka C# v části 17.1.3.
7959. Typ obsahu Název typu není pro otevřenou vlastnost Název vlastnosti platný. Povolený typ obsahu otevřených vlastností je text/plain.
7960. Položka, ke které se přistupuje nebo se kterou se provádí manipulace, je zastaralá.
7961. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovil úspěšně tiskovou frontu, ale nemohl změnit složku zařazovací služby. Chyba %1. Nástroj Printbrm.exe použil výchozí umístění složky zařazovací služby (%WINDIR%\System32\Spool\Printers). Tato situace může nastat, pokud je konfigurace zdrojového počítače jiná, než je tomu u cílového počítače. Není nutná žádná akce uživatele, pokud nechcete použít vlastní umístění složky zařazovací služby.
7962. Vzhledy ovládacího prvku nemohou obsahovat podřízené ovládací prvky.
7963. Získá nebo nastaví úhel prostorového otočení trychtýřového grafu.
7964. Při inovaci zabezpečení došlo k potížím. Opakujte akci později.
7965. V zadané doméně neexistuje výchozí kontejner uživatelů.
7966. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Nelze odeslat po zavření soketu.
7967. Hlavní modul pro přidružený proces.
7968. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender nemohl stáhnout software. Kód chyby: %1.
7969. Program CHKDSK nastavuje znovu informace USN...
7970. Název souboru CodeChecksumPragma X obsahuje znaky, které nejsou v cestě platné.
7971. Doba posledního zjištění přítomnosti objektu %1: %2
7972. Správce oken plochy nebyl spuštěn, protože analýza hardwaru a konfigurace indikovala, že výkon by byl nízký.
7973. Aktuální verze schématu: %1
7974. Během filtrování dokumentů došlo ke kritické chybě. Chcete-li získat další informace, obraťte se na správce systému.
7975. Pass: %d Test: %d of %d
7976. Úspěšně bylo vytvořeno připojení k serveru. Potom však došlo k chybě při pokusu o získání informací o kontextu zabezpečení/SSPI pro integrované zabezpečené přihlášení.
7977. CHYBA – Disk nebyl nalezen. Ověřte, zda je disk online.
7978. Zásadu autorizace prostředků (RAP) %1 nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení zásad RAP a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
7979. Plán zálohování byl zrušen. Zálohy již nepoběží podle plánu.
7980. Zadaný klient již je pro zadanou událost registrován.
7981. Název datového souboru pro zónu DNS je neplatný.
7982. Určené ID objektu je v konfliktu s předdefinovaným Package Object ID.
7983. Nepovolený název souboru
7984. Informace o <%1> v mezipaměti domény jsou v pořádku.
7985. Funkce čištění jazykové sady
7986. Modul vzorců musí implementovat rozhraní IFormula.
7987. Neplatný vnitřní stav.
7988. Systém Windows nemůže použít nastavení nástroje Bootstrap systému Windows PE zadané v souboru odpovědí bezobslužné instalace.
7989. Program Windows Media Player zjistil, že nejste připojeni k Internetu. Připojte se k Internetu a akci opakujte.
7990. Rolovat o stránku doleva
7991. Modul pro přidělování paměti dodaný uživatelem je nepřijatelný.
7992. Angličtina (Indie)
7993. Služba WS-Management nepodporuje opakované pokusy o doručení.
7994. Oprávnění Vypínat systém
7995. Neplatné zabezpečení XML. Chybí očekávaný atribut Atribut.
7996. Odpověď (ukazatel požadavku %1, ID serveru %2, počet bajtů %3) byla zařazena do fronty k odeslání s kódem stavu 304 (mezipamět nebyla změněna).
7997. Maska podsítě . . . . . . . . . . : %1
7998. Tiskárnu %1 nelze odebrat.
7999. Konfigurační soubor protokolu WPAD byl nalezen pomocí služby DHCP: Interface=%2, ConfigurationURL=%4.
8000. Zadejte název souboru zálohy s příponou PFX.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions