English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20901. Registr modulů vzorců neposkytuje službu typu Název typu.
20902. Atribut HasStream pro typ entity Název typu nemůže být prázdný.
20903. Došlo k neočekávané chybě. Funkce způsobující chybu je uvedena níže. Další informace může obsahovat datová část.%1
20904. Nejsou k dispozici žádné další role požadovaného typu. Všechny byly vyčerpány.
20905. (PGUP/PGDN) Scroll (X) Exit
20906. Text zobrazený nad tlačítkem pro uložení
20907. Hodnota úhlu prostorového otočení trychtýřového grafu musí být v rozsahu od 10 do -10.
20908. Doba trvání události kalendáře musí být kratší než 1 000 000 dní.
20909. Rezervace pro obor názvů identifikovaný prefixem adresy URL %2 byla úspěšně odstraněna.
20910. Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : všesměrové vysílání
20911. Požadovaný příkaz FTP není podporován, je-li použit server proxy HTTP.
20912. Duplicitní názvy souborů.
20913. Stejnou instanci stavu uživatele nelze použít pro souběžné vyvolání aktivity.
20914. Probíhá jiná operace.
20915. Program CHKDSK ověřuje deník USN...
20916. Služba protokolování našla neplatný sektor protokolu.
20917. Objekt, který neexistuje v cíli, nelze změnit. Probíhá nové načítání podstromu pomocí protokolu LDAP.
20918. V datovém proudu již byla zahájena asynchronní operace čtení.
20919. Bylo použito nastavení zásady skupiny brány firewall systému Windows.
20920. Modul kompatibility úloh nemohl zaregistrovat úlohu %1 pro upgrade. Další údaje: Hodnota chyby: %2
20921. Část kontextu v obslužné rutině korelace nebyla správně spotřebována. Ověřte, zda modul runtime správně inicializoval popisovač a zda v pracovním postupu za příkazem Send následuje aktivita Receive nebo ReceiveReply.
20922. Upgrade indexu byl dokončen. Dotazy a úlohy správy mohou pokračovat.%1
20923. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) obdržel neplatnou žádost o připojení vzdáleného přístupu. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
20924. Adresa URL obrázku, kterým je povoleno posunování obsahu podnabídek dolů
20925. Selhání v ConvertSDToNTXFormat(), InitializeSecurityDescriptor(). Poslední chyba - %1!lu!t
20926. Správce prostředků upřednostňuje konzistenci před dostupností.
20927. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože hodnota voliče je neplatná.
20928. V případě použití souborů CSS s motivem je na stránce vyžadován ovládací prvek hlavičky (např. ).
20929. Požadovanou operaci přesunu mezi doménami nelze provést.
20930. OleInitialize selhal pro X.
20931. Při volání z X musí přepsání uzlu typu Název typu vrátit hodnotu, která není null a je stejného typu. Případně přepište a změňte Y, aby nebyly navštěvovány podřízené objekty tohoto typu.
20932. Invalid argument.
20933. Malajálamština (Indie)
20934. Název odstraňované zálohy
20935. Adresa primárního serveru WINS není konfigurována v registru.
20936. Byla přeskočena záložka pro odstraněný nebo nečlenský řádek.
20937. Předpona X je již v aktuálním oboru definována.
20938. Agent serveru proxy služby DNS nemohl přeložit adresu IP u dotazu, protože v místním systému není nakonfigurován seznam serverů pro překlad adres IP a pro překládání adres IP není nakonfigurováno žádné výchozí rozhraní.
20939. Během zjišťování, zda tento systém podporuje technologii Wow64, došlo k neočekávané chybě. Kód neočekávané chyby je X.
20940. Při obnově tiskové fronty ze zálohy se nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezdařilo spustit službu %1 v počítači %2. Chyba %3. Pokuste se tisknout z tiskárny, které se to týká, abyste zjistili, zda nenastaly nějaké potíže.
20941. Zásady skupiny zabránily uživateli změnit národní prostředí uživatele na %1.
20942. Legenda X
20943. Illegal operation
20944. Nelze nastavit hodnotu registru. Chyba:
20945. Byl učiněn pokus o mapování souboru, který nelze nalézt.
20946. Nedostatek paměti pro odpověď.
20947. Odstraňovat podřízené uzly
20948. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě prázdné e-mailové adresy
20949. Je vyžadována zabezpečovací odpověď.
20950. Byla zadána neplatná hodnota parametru %1 v příkazu %2.
20951. Vytvořit novou třídu X
20952. DISABLE BACKUP -- Zakáže spuštění plánovaného denního zálohování.
20953. X není platným identifikátorem XAML.
20954. Knihovnu typů %2 určenou v třídě událostí %3 (%4) nelze zavést, nebo pro tuto třídu událostí není správná. Výsledek HRESULT byl %1.
20955. Místní čas (GMT%3) na %1 je %2
20956. Požadovaná operace instalace zařízení je zastaralá.
20957. Vypršel časový limit požadavku, protože instance byla uzamčena jinými transakcemi.
20958. Program se pokusil použít neplatnou hodnotu registru. Tato chyba je zpravidla způsobena tím, že registr není inicializován. Tato chyba je specifická pro procesory Itanium.
20959. Vlastnost DisplayIndex třídy DataGridColumn s hlavičkou X se nachází mimo rozsah. Vlastnost DisplayIndex musí být větší nebo rovna nule a menší než hodnota Columns.Count.
20960. Pro jednu kolekci v informačním kanálu může být uvedena maximálně jedna položka následujícího odkazu.
20961. Nebylo provedeno žádné obnovení stavu systému.
20962. Zařízení není připojeno.
20963. Neplatný identifikátor URI. Řetězec obsahuje neplatnou sekvenci.
20964. Nelze otevřít nebo vytvořit tabulku ESE %1 - chyba %2!d! %3.
20965. Vyskytla se chyba v modulu zásad "%1".
20966. Určuje, zda je vlastnost HeaderText viditelná. Tato vlastnost je některými ovládacími prvky použita k řízení rozložení.
20967. Zakáže vlastnost Insite oboru názvů nebo složky.
20968. Události detekce vyčerpání prostředků
20969. Modul úloh byl ukončen.
20970. Operace nemůže nalézt řadič zdrojové domény.
20971. Instance serveru SQL Server, ke které jste se pokusili připojit, nepodporuje šifrování.
20972. Protokol IPRIPv2 se nemohl připojit ke skupině vícesměrového vysílání 224.0.0.9 na místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
20973. Zprostředkovatel služby tuto operaci nepodporuje.
20974. Vnořené nespravované zařazování podporují pouze typy LPArray a SafeArray.
20975. Podsystém Kerberos má potíže s načítáním lístků z řadiče domény pomocí síťového protokolu UDP. Obvykle je to způsobeno potížemi se sítí. Obraťte se na správce systému.
20976. Název komunikačního portu, který má být otevřen
20977. Zadaný typ musí být struktura neobsahující žádné reference.
20978. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se spustit službu OLE pro %1. %2.
20979. Třída KeyValuePairs musí obsahovat alespoň jeden element.
20980. Nelze vrátit změny podle dané stínové kopie. ID stínové kopie: %1
20981. k Ukončí daný proces.
20982. K oddílu nelze přidat virtuální procesor, protože bylo dosaženo maximálního počtu.
20983. Sestavení není nasazení.
20984. Nebylo možné ověřit identitu serveru.
20985. Se serverem médií nelze návazat spojení se včasnou odezvou. Je možné, že server médií je vypnutý kvůli údržbě, nebo že je pro přístup k tomuto serveru médií nutné použít server proxy.
20986. Seznam serverů protokolu StreetTalk dostupných klientovi
20987. Algoritmus DigestMethod %1 není podporován.
20988. Určuje, zda má být zapnuta funkce stránkování prvku GridView.
20989. Buď objekt IAsyncResult nepochází z odpovídající asynchronní metody tohoto typu, nebo byla několikrát volána funkce EndRead s tímtéž rozhraním IAsyncResult.
20990. Vyhledání objektů zásad skupiny v adresáři Active Directory Domain Services <%1> se nezdařilo. Upgradování objektů zásad skupiny se nezdařilo. (%2)
20991. DELETE CATALOG -- Odstraní katalog systému.
20992. Síťová adresa není platná.
20993. Sestavení možností prohlížeče bylo úspěšně odinstalováno.
20994. Člen Člen již má obsah.
20995. výraz GROUPPARTITION
20996. Chybí soubor bodu rozboru.
20997. Procesu kompilátoru nebyly předány argumenty nebo byla předána neplatná sada argumentů. Při vyvolání procesu jsou jako argumenty očekávány cesty ke vstupu kompilátoru a uložení výstupu.
20998. Mezi tabulkami je příliš mnoho mezibajtů nebo jsou mezibajty nenulové.
20999. Vytvořit připojení spotřebitele pro tuto webovou část
21000. Číst informace o replice 0x%1!x!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions