English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3801. Nedeklarovaný element XSD : %1
3802. Je podporována pouze místní cesta k souboru nebo identifikátor Uri balíku.
3803. Název oblasti X by neměl odpovídat neutrální jazykové verzi. Je požadován název specifické jazykové verze.
3804. Při analýze souboru INF %1 v daném oddíle %2 došlo k chybě.
3805. Objekt zásad je sdílený. Upravit lze pouze kořenový objekt.
3806. Z bezpečnostních důvodů je na zdrojovém DC vyžadován systémNT4SP4 nebo vyšší.
3807. Zadaný název svazku nemá přípojný bod nebo písmeno jednotky.
3808. Typ X nelze přiřadit k objektu Y.
3809. Nelze vytvořit kolekci schématu ReservedWords, protože zprostředkovatel nepodporuje rozhraní IDBInfo.
3810. Zálohování bylo zastaveno před dokončením.
3811. Atribut %1) %2:
3812. Přepnutí na alternativní seznam stop pro toto médium se nezdařilo.
3813. Částečně konstantní tabulka nevyhověla kontrole.
3814. Požadavek hledání klienta je pro %1 s časovým razítkem %2.
3815. Dokument šablony stylů XSL musí obsahovat volné podprocesy, aby jej bylo možné používat s objektem Template jazyka XSL.
3816. Službě iniciátoru se nezdařilo odpovědět včas na požadavek na konfiguraci prostředků IPSec pro připojení iSCSI.
3817. V určeném poli neexistuje žádná vlastnost, která by odpovídala rejstříku %1!d!.
3818. Podporuje zhuštěné soubory.
3819. Určuje, zda bude časovač při aktivaci restartován.
3820. NET START WORKSTATION
3821. MSB4197: Sestavení bylo zrušeno. X
3822. Spuštění scénáře povolí zprostředkovatelům kontextu přístup k protokolování kontextu WDI.
3823. Vztah důvěryhodnosti je zakázán (směr vztahu důvěryhodnosti je nastaven na 0).
3824. Argument musí být převaděč typu, rozšíření značek nebo hodnota Null.
3825. Seznam Auth2 (msDS-AuthenticatedToAccountlist):
3826. Vložit kartu smart card...
3827. Účet byl odemčen správcem
3828. Atribut přečtený ze služby Active Directory neobsahuje žádné (nulové) hodnoty.
3829. Uživatelské jméno Typ Datum
3830. Frontu nelze otevřít, protože funkce ReceiveContext není podporována v podfrontách. Určete jinou frontu, ze které přijímáte data, nebo zakažte kontext ReceiveContext.
3831. Žádná pravidla nejsou konfigurována.
3832. DHCPv6 - Inzerovat
3833. Nelze připojit přerušení pro polohovací zařízení PS/2.
3834. Strom podklíče nelze odstranit, protože podklíč neexistuje.
3835. Pozdržená tiskárna
3836. Instalace produktu [ProductName] se nezdařila.
3837. Požadovaná jímka datového proudu byla odebrána a nelze ji použít.
3838. Nebyl zadán hostitel SMTP.
3839. Aktualizace systému Windows %1 vyžaduje restartování počítače. (Příkazový řádek: %2)
3840. Mezery mezi oddělovacími čarami měřítka osy
3841. Přidá nového zprostředkovatele.
3842. Soubor v systému DOS nelze zavřít.
3843. Namísto očekávané vlastnosti X byla získána vlastnost Y.
3844. Nezdařilo se přihlášení k odběru oznamování změn, chyba %1!lu!.
3845. Zadaný index úlohy není platný.
3846. Nadřazená aktivita: X, DisplayName: Y, InstanceId: Z: Plánovaná podřízená aktivita A, DisplayName: B, InstanceId: C
3847. Nelze kontaktovat stroj Zálohování serveru. Opakujte operaci.
3848. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako první argument.
3849. Získá nebo nastaví mezní hodnotu výseče v kolekci buď jako hodnotu datového bodu Y, nebo jako procentuální hodnotu.
3850. Nespravovaná informace o verze je příliš rozsáhlá, než aby mohla být trvale uchována.
3851. Program Windows Media Player nemůže provést synchronizaci obsahu vysílaného přímo z Internetu. Pokud je to možné, stáhněte tento soubor do svého počítače a potom se ho pokuste synchronizovat.
3852. Vyskytla se chyba %1!d! při pokusu o získání priority cíle pro cestu %2!wS!: cíl <%3!wS!, %4!wS!>.
3853. Slovo přesahuje maximální délku. Pravděpodobně bude zkráceno jímkou slov.
3854. Nebyla nastavena očekávaná hodnota.
3855. U některých zpráv došlo k potížím.
3856. Nepodařilo se zapsat informace o zásadách LSA pro místní počítače.
3857. Objekt nepodporuje rozhraní IViewObject.
3858. Identifikátor byl odebrán
3859. Seznam obcházení serveru proxy HTTP nesmí obsahovat více než 32 000 znaků. Opakujte akci s kratším seznamem obcházení serveru proxy.
3860. Informace o zamítnutí odvolání
3861. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 se pokusil o odinicializaci, ale pokus se nezdařil, protože agent nebyl inicializován.
3862. Server indexu obsahu nepřečetl registr.%1
3863. Nepodařilo se odpojit minimálně jeden svazek na disku.
3864. Parametr typu Y má omezení struct, takže není možné používat Y jako omezení pro X.
3865. Služba sběrače nebyla inicializována.%1
3866. Zpráva vrácená transakcí nemá požadovanou velikost.
3867. Znamená, že použité uživatelské jméno i ověřovací informace jsou správné, ale některá omezení v účtu uživatele zabránila úspěšnému ověření (například omezení hodiny přihlášení).
3868. Žádná data pro načtení.
3869. Dané informace o mapování cíle jsou neplatné.
3870. Soket již byl svázán s portem dokončení vstupu či výstupu.
3871. Podrobnější informace poskytne vlastnost CompositionException.Errors.
3872. Bylo zjištěno několik instancí nástroje .NET Framework Configuration.
3873. Stav příkazu
3874. Od %2!S! došlo postupně k %1!d! chybám.
3875. - %1!d! bajtů dat:
3876. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro nový objekt
3877. Vlastnost X objektu Y musí být nastavena před dokončením inicializace stránky.
3878. Zadaný identifikátor KID je neplatný.
3879. Systém dosáhl vnitřního omezení. Limit pro toto omezení byl nastaven na X. Toto omezení nelze konfigurovat.
3880. Maximální velikost datagramu, znovu sestaveného klientem: 576
3881. Přidávaná hodnota byla mimo rozsah.
3882. Zadané číslo portu není platné. Platné hodnoty jsou v rozsahu XY (včetně).
3883. Byl vytvořen nový soubor protokolu nástroje CRM. Tento soubor protokolu je zabezpečen. %1
3884. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl vyhledat objekt adresáře %8. Nastavení zásad skupiny nebude vynuceno, dokud nebude tato událost vyřešena. Další informace o této chybě získáte zobrazením detailů události.
3885. Posunutí 0x%1 deníku USN v souboru 0x%2 není hranice stránky.
3886. Nastavení argumentů kořenové aktivity není správné. Chyby můžete odstranit opravením definice pracovního postupu nebo zadáním vstupních hodnot:
3887. Verzi svazku je možné snížit.
3888. Fronta se stejným názvem cesty již existuje.
3889. Nastavení posuvníku osy
3890. Nelze získat přístup k druhé straně.
3891. Délka tajemství překračuje maximální povolenou délku.
3892. Zapsáno do EventLog.
3893. Tento vzorek neobsahuje žádnou informaci o čase.
3894. Při pokusu o vytvoření vazby k objektu vypršel časový limit.
3895. Odinstalování adresářové služby
3896. Překlad na kolekční sestavení není podporován.
3897. Zásadu autorizace připojení %1 nebylo možné vytvořit. Došlo k následující chybě: %2.
3898. Toto zařízení již používá aktivní proces.
3899. Ovládacímu prvku ActiveX klienta protokolu RDP se nezdařilo připojení k serveru brány (chyba = %2).
3900. Je-li v prvku ObjectDataSource X vlastnost EnablePaging nastavena na hodnotu True, musí být vlastnosti StartRowIndexParameterName a MaximumRowsParameterName také nastaveny na platné názvy parametrů metody SelectMethod.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions