English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3101. K zadanému podřízenému zařízení grafického adaptéru je již připojeno externí zařízení.
3102. Nestálá zařazení negenerují informace pro obnovení.
3103. Proces typu démon filtru MSFTEFD nemohl vytvořit přistupující objekt pro tuto dávku.
3104. Nebylo možné otevřít soubor skriptu. Chyba Win32: %1
3105. Cluster nemohl učinit určený prostředek prostředkem kvora, protože není schopen být prostředkem kvora.
3106. Nelze určit typ položky slovníku typu Název typu, protože má více než jednu metodu Add nebo implementaci rozhraní IDictionary. Chcete-li, aby byl tento typ slovníku použitelný v jazyce XAML, přidejte veřejnou metodu Add(objekt,objekt), implementujte rozhraní System.Collections.IDictionary nebo jediné rozhraní System.Collections.Generic.IDictionary.
3107. Ovladač neotevřel či nevytvořil klíč zařízení %2.
3108. Zadaný program Sledování tisku je právě používán.
3109. Vrácenou hodnotu X nelze změnit, protože se nejedná o proměnnou.
3110. Při instalaci softwaru byla odebrána kategorie %2.
3111. Podpis zadání nebyl rozpoznán.
3112. Text zobrazený v nadpisu při odpovídání na otázku
3113. Analýza souboru INF tiskárny
3114. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože předpona X použitá v třídě Y není definována.
3115. V názvu sestavení X jsou uvedeny informace o verzi, což není pro položky Y povoleno.
3116. Rozšíření auditu zahájilo transformaci.
3117. K opakovanému vyhrazení pole dlouhých názvů je nedostatek paměti.
3118. Přeskočitelné tokeny lze použít pouze pro požadavky, které vracejí kolekce entit.
3119. Selhalo otevření DSIS. Podívejte se do chybového hlášení DSIS.
3120. Zařízení přidáno do %1. Výpis dat obsahuje aktuální počet cest.
3121. Doménová struktura vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Do tohoto počítače nelze nainstalovat repliku, protože není připojen k doméně.
3122. Uživatel zrušil operaci DRM.
3123. Bylo zjištěno porušení paměti EEprom adaptéru %2
3124. Nyní nelze zrušit registraci X. Soubor jazykové verze je používán.
3125. Není definována částice , jako základní typ se používá %1.
3126. Důvod: Doména Appdomain byla explicitně uvolněna.
3127. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo vytvořit vnitřní objekt pro fond aplikací %1 a protokol %2. Virtuálního web pro aplikaci, která potřebuje tuto kombinaci fondu aplikací a protokolu, bude zakázán (viz další zpráva). Datové pole obsahuje číslo chyby.
3128. Provádění nízkoúrovňového formátování...
3129. Název serveru typu.
3130. Žádost o přihlášení byla zamítnuta, protože terminálový server je momentálně v režimu vyprazdňování a proto nemůže přijímat přihlašování nových uživatelů. Chcete-li konfigurovat server tak, aby povolil přihlašování nových uživatelů, použijte nástroj Konfigurace terminálové služby.
3131. Databázová operace zobrazení virtuálního seznamu se nezdařila.
3132. Názvy entit, cíle PI, názvy zápisů a hodnoty atributů deklarované jako typy ID, IDREF, ENTITY(IES) nebo NOTATION nesmí obsahovat dvojtečku.
3133. Modulu Limity využití procesoru/účtování se nezdařilo zařadit do fronty pracovní položku. Chyba je v datech.
3134. Chyba protokolu: Nelze pokračovat v signalizaci SSPI, protože byl přijat prázdný objekt BLOB.
3135. Došlo k chybě DNS, zkontrolujte kód rcode.
3136. Zadán neplatný poskytovatel.
3137. Maximální počet přidaných aliasů zpráv byl překročen.
3138. Vlastnost X nelze animovat ve třídě Y, protože byl nastaven příznak IsAnimationProhibited ve třídě UIPropertyMetadata používané pro asociování vlastnosti k dané třídě.
3139. Akce pro jazykovou sadu uživatelského rozhraní pro %1 byly dokončeny.
3140. Hodnota parametru X je aktuálně nula, což znamená, že funkce je zakázaná. Chcete-li funkci povolit, v konfiguraci nastavte tuto hodnotu na kladné celé číslo.
3141. Chyba GART
3142. Nezdařilo se otevřít soubor XML pro zápis, chyba = %1!lu!.
3143. Došlo k obecné chybě sítě.
3144. Jedna z hodnot atributu InternalsVisibleToAttribute v sestavení Název sestavení není platný název sestavení. Použijte formát „AssemblyShortName“ nebo „AssemblyShortName, PublicKey=...“.
3145. Neznámý typ štětce v souboru BAML.
3146. Nebylo možné vytvořit relaci přihlášení iSCSI.
3147. Starší verze
3148. Síťové připojení nebylo nalezeno.
3149. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce OpenLogStream pro čtení vrátila chybu %1.
3150. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nenašel konfigurační soubor a používá výchozí nastavení. Není nutná žádná akce uživatele.
3151. Opravdu chcete toto zahájit? %1:
3152. Následuje příklad těla odpovědi Json:
3153. Nebylo možno vytvořit událost upozornění na změnu registru. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek systémových prostředků.
3154. Je nutné zadat prostředek kvora.
3155. Byla zadána neplatná hodnota SuperName.
3156. Požadovaná adresa není v tomto kontextu platná.
3157. Došlo k chybě podprocesu vyčištění paměti služby WINS.
3158. Class derivation caused circular reference.
3159. Příchozí replikace byla zakázána uživatelem.
3160. Příkaz pro obnovení stavu individuálního nastavení pro stránku
3161. Službě Fax se nepodařilo vygenerovat okno se zprávou jako záporné potvrzení o doručení. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Uživatelské jméno odesílatele: %2. Jméno odesílatele: %3. Odesláno v: %4.
3162. Pro sadu oprávnění nebyl zadán název.
3163. Nepodařilo se otevřít soubor schématu %1.
3164. V nástroji SEM je nakonfigurován scénář, který obsahuje příliš mnoho zprostředkovatelů kontextu.
3165. Objekt překročil maximální velikost.
3166. Cíl tohoto vztahu Core Properties relationship neodkazuje na žádnou existující součást.
3167. Vyžadované atributy X a Y nebyly nalezeny.
3168. Operační systém nepodporuje přístup k procesům ve vzdálených počítačích. Tato funkce vyžaduje operační systém Windows NT nebo vyšší.
3169. Vrácená data jsou platná.
3170. Odkaz PropertyReference nemůže analyzovat vlastnost Název vlastnosti.
3171. Při přidávání prvku UserPersonalizationStateInfo s vlastnostmi Path X a Username Y do třídy PersonalizationStateInfoCollection došlo k chybě.
3172. Prostředek nebyl přerušen, ale heuristicky potvrzen.
3173. Graf typu PointAndFigure – Neplatný formát vlastního atributu UsedYValueHigh
3174. Počet připojení k tomuto počítači je omezen a všechna připojení jsou nyní používána. Zkuste se připojit později nebo se obraťte na správce systému.
3175. Velikost objektu překračuje maximální velikost zadanou správcem.
3176. Program Windows Media Player nemůže nyní soubor přehrát. Opakujte akci později.
3177. Odběrateli oznámení přihlašování do systému Windows <%1> se nezdařila důležitá událost upozornění.
3178. Neoprávněný uživatel se pokusil nastavit, změnit nebo odstranit zásady kvót v počítači. Tento požadavek byl odmítnut.
3179. Pokud je vlastnost DataFile určena pomocí virtuální cesty, nelze v čase návrhu použít prvek AccessDataSource X.
3180. V souboru IDQ %2 na řádku 'CiLocale=' bylo zadáno neplatné národní prostředí.
3181. Parametr ThresholdEnabled nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
3182. Je třeba zadat ID vyvolání pro překlad.
3183. Klient oznámení není přihlášen k odběru.
3184. Program CHKDSK ověřuje velikost objektu pro informační řídicí bloky (ICB) s alternativními datovými proudy...
3185. Při vytváření kódové skupiny došlo k chybě.
3186. Metoda CustomValidationAttribute Název metody v typu Název typu musí vracet výsledek System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult. K vyjádření úspěchu použijte výsledek System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult.Success.
3187. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 vrátil kód chyby %2.
3188. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že požadovaná data nebyla nalezena.
3189. Byl zjištěn prázdný soubor protokolu nástroje CRM. Soubor byl znovu inicializován. Pokud se toto upozornění zobrazilo při prvním vytvoření souboru protokolu nástroje CRM, není nutné provést žádnou akci. %1
3190. Chyba analýzy manifestu: Na tomto místě nebyla očekávána koncová značka.
3191. Volající nemá příslušná práva k provedení požadované operace.
3192. Nebyl nalezen element SecurityBindingElement.
3193. Přenášená data pravidla portu již jsou povolena.
3194. Pro distribuované transakce je nutný klient Oracle9i a software Oracle Services for Microsoft Transaction Server.
3195. Promazání a přednačtení vzdálené mezipaměti tabulky názvů NBT se nezdařilo.
3196.
3197. Neplatná hodnota pro vlastní atribut DrawSideBySide
3198. Volitelná nápověda uživatelského rozhraní použitá k načtení šablony, která představuje tento filtr.
3199. Přítomnost rozšíření %1 klienta zásad skupiny, které není částí operačního systému, byla příčinou pokusu o aktualizaci konfigurace služby na samostatnou, tato aktualizace byla dokončena se stavem %3.
3200. Je vyžadováno kladné číslo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions