English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38601. Služba WINS neodeslala upozornění serveru WINS, jehož adresa je uvedena v datové sekci. Během několika posledních minut došlo k několika chybám v komunikaci s tímto serverem.
38602. Počet vstupních a výstupních řad se liší.
38603. Neplatná zpráva DHCPv6 byla zahozena.
38604. Obnovení svazku %1 bylo úspěšně dokončeno.
38605. Řadič Bluetooth
38606. Úložiště certifikátů pro vnitřní certifikát nelze otevřít.
38607. Adresa URL obrázku, který bude použit jako oddělovač
38608. Událost kalendáře %1 byla odstraněna uživatelem %2. Událost kalendáře: %1 Uživatel: %2
38609. Nástroj Bootmgr zjistil, že modul TPM je vypnutý.
38610. Pracovní proces se nepodařilo správně inicializovat, a nelze jej proto spustit. Data obsahují chybu.
38611. Relace příkazového řádku byla úspěšně spuštěna.
38612. K přístupu na tuto adresu musíte použít program Rosebud.
38613. Položka CancelActivityWorkItem byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
38614. U služby došlo k chybě modelu COM.
38615. Deklarace xml není platná.
38616. Neplatný obsah pro soubor cookie = X.
38617. Funkce NetDfsGetInfo vrací pro položku DFS_VOLUME_FLAVORS hodnotu 0. Je očekáván samostatný kořenový adresář.
38618. FC: %1 je delší než %2
38619. Došlo ke strukturální chybě.
38620. Ovladač zařízení %1 odeslal chybnou odezvu BiosLinkage.
38621. Neočekávané volání VarArgs do metody Název metody
38622. Program Windows Media Player nemůže správně přehrávat zvukové disky CD, protože jednotka CD je příliš pomalá a je zapnuta funkce opravy chyb. Chcete-li zvýšit výkon, vypněte pro tuto jednotku funkci opravy chyb přehrávání.
38623. Výraz OR NOT není povolen.
38624. Objekt nelze převést.
38625. Program Windows Media Player nemůže odeslat odkaz, protože e-mailový program neodpovídá. Ověřte, zda je e-mailový program nakonfigurován správně, a potom akci opakujte. Další informace o e-mailu naleznete v nápovědě k systému Windows
38626. Zdroj nebyl nalezen, ale některé nebo všechny protokoly událostí nelze prohledat. Chcete-li vytvořit zdroj, potřebujete oprávnění ke čtení všech protokolů událostí, aby bylo možno zajistit, že nový název zdroje je jedinečný. Nepřístupné protokoly: X.
38627. Grafu se nepodařilo upravit soubor web.config. Grafy se mohou zobrazit nesprávně. Důvod: X
38628. /testhook – pouze interní použití
38629. Chyba při serializaci vzdáleného volání procedur: (%1)
38630. Text zobrazený pro odkaz na nápovědu
38631. Lokalita %1 nebyla nalezena.
38632. Třída DataSet ve zdroji dat X neobsahuje žádné tabulky.
38633. Určuje, zda je komponenta Process přidružena ke skutečnému procesu.
38634. Nalezené SID: %1
38635. Během registrace kontextu byl určen neplatný parametr.
38636. Služba Fax byla zastavena.
38637. Chybí klíčové slovo NDATA.
38638. Nelze provádět vnořená volání metody BeginInit ani volat tuto metodu po změně třídy JumpList.
38639. Proměnná nebo parametr %1 nemůže současně zahrnovat atribut typu Select a obsah (content), který není typu Empty.
38640. Databáze WINS mapování vlastníků na adresy je prázdná. To může znamenat, že při předchozím vyvolání služby WINS byla vytvořena tabulka, avšak služba WINS byla vypnuta před přidáním položek. Server WINS byl vypnut velmi rychle (před úplnou inicializací všech podprocesů).
38641. Zadaný typ TaskContinuationOptions vyloučil všechny druhy pokračování.
38642. Atribut NeutralResourcesLanguageAttribute sestavení Název sestavení určuje neplatný název jazykové verze: X.
38643. 10 rozdílů - porovnávání je ukončeno.
38644. Byla zahájena inicializace čítače výkonu System.Net.
38645. Při provádění požadované akce byl zjištěn neplatný stav kontejneru.
38646. Při načítání informací spouštěcího disku došlo k systémové chybě.
38647. Ověření s klíčem X bylo úspěšné.
38648. Z registru nelze ziskat cestu napovedy
38649. Parametr X musí být větší než nula.
38650. Chybová zpráva systému Win32: %1
38651. Připojení bylo ukončeno z důvodu odhlášení uživatele.
38652. Podmínky alternativního výrazu nemohou být komentáře.
38653. Nesprávná hodnota pro registr
38654. anonymní typ
38655. %1 (%2) %3V posloupnosti čísel protokolů je mezera. Poslední použitý soubor protokolu má generaci %4. Soubory protokolu %5 až %6 byly odstraněny, takže obnovení lze dokončit.
38656. Možnost zrušit volání je vypnuta.
38657. Sekvencer nemůže najít segment s daným ID.
38658. Kontrola názvu služby se nezdařila, protože klient neposkytl název služby a server byl nakonfigurován s nastavením PolicyEnforcement.Always.
38659. Reset to default
38660. Nelze najít název účtu pro tuto událost. Bude použit název Neznámý. Procedura LookupAccountSid vrátila hodnotu %1.
38661. Databáze se vypíná.
38662. Zadaný zdroj VidPN je již vlastněn klientem DMM a nelze jej použít, dokud ho tento klient neuvolní.
38663. Nastavení souboru bezobslužné instalace bitové kopie...
38664. Načíst objekt z mezipaměti
38665. Nelze najít nebo vytvořit rejstřík NTFS.
38666. Označené sloupce nemohou mít hodnotu Null.
38667. %1 (%2) %3Pokus o otevření souboru %4 jen pro čtení se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace otevření souboru se nezdaří a dojde k chybě %5.
38668. Nebyly zjištěny žádné změny.
38669. Deserializovaný informační kanál obsahuje nesouvislou sadu položek. Taková konfigurace není podporována třídou X.
38670. Aktivační server zjistil, že došlo k problému se zadaným kódem Product Key.
38671. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 3. Chyba %5
38672. Tato verze ovladače %1 není kompatibilní s danou verzí systému Windows. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud existuje) a nainstalujte ji nebo zvolte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou správně pracovat.
38673. Při pokusu přistoupit k soukromému klíči pověření SSL %1 došlo k závažné chybě. Kód chyby vrácený kryptografickým modulem je 0x%2.
38674. Kolekce vlastních položek legendy.
38675. Svazek v jednotce %1 je %2
38676. Server DNS zjistil, že v registru chybí nebo jsou poškozena data pro typ zóny %1. Tento problém lze vyřešit odstraněním podklíče příslušné zóny v registru umístěného v oddílu parametrů serveru DNS. Zónu můžete poté znovu vytvořit pomocí konzoly služby DNS. Další informace naleznete v online nápovědě v tématech Optimalizace upřesňujících parametrů serveru a Přidání a odebrání zón.
38677. Objekt nelze vytvořit prostřednictvím tohoto konstruktoru.
38678. Index sběrače nebyl inicializován. Index obsahu je nutné znovu připojit. Pokud stále nebude inicializován, odeberte jej.
38679. Ukončení všech aktivních datových připojení...
38680. Přejmenování konfliktního cílového objektu %1 na %2,%3.
38681. Rodina fontů identifikátoru Uri by měla mít buď schéma file://, nebo pack://aplikace:
38682. K provedení této operace není dostatek prostředků.
38683. Ladicí program pokračuje.
38684. Při pokusu o připojení online dynamického disku %2 došlo k chybě %1.
38685. Nelze najít nebo načíst registrovaného zprostředkovatele dat .Net Framework.
38686. Řetězec nebyl rozpoznán jako platná hodnota TimeSpan.
38687. Směrovací tabulka nemohla číst klíč registru %1.
38688. Místní rozlišovací číslo %2 bylo na vzdáleném serveru %4 reprezentováno jako %3
38689. Novou hlídací stránku zásobníku nelze vytvořit.
38690. Je již známo, že objekt přesouvaný mezi doménami byl odstraněn cílovým serverem. Zdrojový server nemá poslední verzi zdrojového objektu.
38691. Instrukce zpracování (kromě deklarace XML) nejsou podporovány.
38692. Stav protokolu HTTP 204: Server splnil požadavek, k odeslání zpět však nebyly nalezeny žádné nové informace.
38693. Tento terminálový server nemůže komunikovat s licenčním serverem. Ověřte, zda je účet počítače tohoto terminálového serveru členem skupiny Počítače terminálového serveru na licenčním serveru (%1).
38694. Odstranit adresář ve vzdáleném počítači
38695. Daná vlastnost není podporována.
38696. Příkaz nelze provést. Jeden nebo více aliasů neexistuje.
38697. Nelze analyzovat UUID rozhraní: %1!S!
38698. V relaci iSCSI, která má zpracovat požadavek, není k dispozici žádné připojení.
38699. Vlastnost CachePolicy nelze použít, protože ovládací prvek není ukládán do mezipaměti.
38700. Soubor cookie nebyl nalezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions