English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19401. Nyní nelze zálohu provést.
19402. Pole nemůže mít hodnotu NULL.
19403. Byl použit neplatný popisovač.
19404. Vlastnost kontraktu nelze nastavit pro koncový bod typu X.
19405. Název řady
19406. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Z této druhé strany byla přijata duplicitní časová razítka.
19407. Třída SqlDataSource X nemůže získat celkový počet řádků ve zdroji dat.
19408. Nastavit LastSynchronized =X.
19409. Zpráva s ID %1\%2 byla odeslána do fronty %3.
19410. Funkce AdRotator X nenalezla soubor AdvertisementFile nebo tento soubor není platný.
19411. V tokenu procesu není přítomen identifikátor zabezpečení (SID) %1 přidružený ke clusterové službě. Clusterová služba automaticky opraví problém a bude restartována.
19412. Sloupec rguidColumnType ukazuje na identifikátor GUID, který neodpovídá typu objektu tohoto sloupce, nebo tento sloupec nebyl nastaven.
19413. Příkaz FORMAT nepracuje se systémem souborů typu HPFS.
19414. Počet cest zadaný v nastavení zásad vyrovnávání zatížení neodpovídá počtu cest k cíli.
19415. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2. Během zápisu jmenovky došlo k chybě vstupní nebo výstupní operace.
19416. Zadaná transformace geometrie obsahu není podporována u příslušné cesty zobrazení VidPN.
19417. Prostředek clusteru nemůže být závislý na specifikovaném prostředku, protože již závislý je.
19418. Inicializace služby protokolování služby WHEA
19419. Program Windows Media Player nemůže z disku CD kopírovat jednu nebo více stop.
19420. Windows Memory Diagnostic will turn off the cache for all tests.
19421. Oprávnění Vytvářet stránkovací soubor
19422. Úroveň volnosti mezi skupinami:
19423. Vlastnost Název vlastnosti není ve třídě CheckBoxField podporována.
19424. Počty prvků v polích Type a Object musí souhlasit.
19425. Nelze získat licenci.
19426. Neplatný kořenový element definičního souboru prohlížeče. Prvek musí být obsažen v elementu .
19427. Určené pole X nebylo nalezeno.
19428. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Přidělené místo na disku bylo překročeno.
19429. Tento ověřovací modul by neměl být volán pro zásady: X.
19430. Tento popisovač vlastností je neplatný. Uvedená komponenta neobsahuje vlastnost odpovídající tomuto popisovači (X).
19431. Metoda Název metody nesmí nastavit hlavičku odpovědi protokolu HTTP Content-Type a ETag.
19432. V aktuálním stavu nelze zapsat poziční parametry. Modul pro zápis nemůže zapsat poziční parametry do formuláře atributů, protože modul pro zápis začal zapisovat elementy, a nemůže ani rozbalit poziční atributy z důvodu chybějícího výchozího konstruktoru pro rozšíření značek, které obsahuje tyto poziční parametry. Zkuste přesunout člena pozičních parametrů více dopředu v datovém proudu uzlu na místo, kde modul XamlXmlWriter ještě může zapisovat atributy.
19433. Tento zdroj obsahu nelze procházet, protože je nastaven na příjem oznámení.
19434. Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
19435. MSB3326: Následující soubor klíčů nelze importovat: File Name. Soubor klíčů může být chráněn heslem. Chcete-li problém vyřešit, naimportujte certifikát znovu nebo certifikát naimportujte ručně do osobního úložiště certifikátů aktuálního uživatele.
19436. Verze softwaru
19437. Dílčí verze vazby ovladačů je vyšší než dílčí verze aktuálně zavedené knihovny KMDF – verze: %2.
19438. Položka filtru s názvem X nebyla nalezena.
19439. Událost aktivovaná při výskytu opravitelné chyby během příkazu Fill
19440. Svazek pro obnovení nelze otevřít.
19441. Obnovení souborů se nezdařilo s chybami. Protokol neúspěšně obnovených souborů: %12.
19442. Tato funkce se nezdařila, protože k zařízení GDI předanému této funkci nejsou přidruženy žádné monitory.
19443. Byl vytvořen účet zařízení Windows Media Center Extender %1 pro zařízení %2.
19444. Hodnota T:
19445. Správce oken plochy byl systémem automaticky zakázán, protože bylo využíváno příliš mnoho systémové paměti.
19446. Synchronizaci nelze zamknout, protože nejsou definovány žádné hodiny.
19447. Nelze nalézt jazyk %1. Buď není nainstalován nebo se nenachází v zadané cestě.
19448. Selhání v AdjustTokenPrivileges() (privilge.cpp). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
19449. V řetězci dotazu pro identifikátor URI prostředku došlo k chybě syntaxe.
19450. Program Windows Media Player nevytvořil seznam stop, protože název již existuje. Zadejte jiný název seznamu stop.
19451. Vlastnost Název vlastnosti nelze mapovat na atribut schématu Atribut, protože atribut je již použit.
19452. Při používání indexovaného pixelového formátu je nutno určit barevnou paletu.
19453. Signál již čeká na vyřízení.
19454. Dekodér je v neznámém stavu. Tato situace je pravděpodobně způsobena poškozenými daty.
19455. Rozsah Site není v současnosti podporován.
19456. Zobrazit seznam protokolů trasování neúspěšných požadavků pro web
19457. Přístupu k pásku dosáhl značky sady.
19458. Obor názvů obor názvů nebyl v oboru nalezen.
19459. Byla zjištěna neočekávaná vnitřní chyba.
19460. V případě hodnoty true označuje, že stav připojení je při odebrání z fondu obnoven.
19461. Kontrola platnosti Clusterovou službou se nezdařila na řádku %1 zdrojového modulu %2. %3
19462. Nejméně jeden disk nebyl plně migrován do cílové sady. Po odstranění problémů s hardwarem může (ale nemusí) být nutné provést nový import.
19463. Uživatel se nemohl připojit na port %1. Ke vzdálenému počítači nelze vytvořit více připojení, protože byl překročen limit počtu klientů daný licencí.
19464. Neznámé ověřování
19465. Manipulátor řady dat.
19466. Podmínka filtru neexistuje.
19467. Invalid object path
19468. Parametry výjimek jsou chybné. Zadaná výjimka neexistuje.
19469. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Inicializace infrastruktury sledování se nezdařila. Vnitřní informace: %1.
19470. Podporuje rozlišování malých a velkých písmen u názvů souborů.
19471. MSBUILD: Chyba MSB1001: Neznámý přepínač.
19472. Zadaný klíč kontinuity není aktuálně platný.
19473. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost Target uzlu při vytváření datových vazeb
19474. Události spuštění scénáře
19475. Datový proud uzlu XAML: Metoda GetObject vyžaduje metodu StartMember po metodě StartObject Název objektu.
19476. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nespustila spustitelný soubor automatického ukončení pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
19477. Neprobíhá naslouchání. Před voláním této metody zavolejte metodu Start().
19478. %1 kB používá systém.
19479. Element RowType musí mít alespoň jeden element vlastnosti.
19480. Vzdálený adaptér %2 se úspěšně spojil s místním adaptérem.
19481. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_open správce prostředků XA. Volání funkce xa_open se nezdařilo. Byl vrácen neočekávaný návratový kód: soubor %1; řádek %2.
19482. Zásobník pro výběr nepodporuje vícenásobný výběr.
19483. Type Název typu není RuntimeType. XamlReader.Load nepodporuje použití jiných typů Type.
19484. Tabulka neexistuje.
19485. CODEGEN: X
19486. Synchronizace komunikace sběrnice PCI plus test/regulátor času a frekvence měření
19487. Vyloučit lze nejvýše 128 procesů. Odstraňte některý název procesu a opakujte akci.
19488. Nebyly nalezeny žádné nainstalované součásti.
19489. Jmenovky svazku lze nastavit pouze pro zapisovatelné místní svazky.
19490. Zadaný typ zdroje není podporován.
19491. Přesměrování knihovny DLL %1 nelze načíst. Došlo k následující chybě: %2
19492. Maximální velikost osy v procentech oblasti grafu
19493. Kontrola stavu prostředku sdílené složky %1 se nezdařila. Načtení informací pro sdílenou složku %2 (vymezenou síťovým názvem %3) vrátilo kód chyby %4. Zkontrolujte, zda sdílená složka existuje a je přístupná.
19494. Systém Windows hledá aktualizace zabezpečení.
19495. Úloha byla zastavena, protože byl dosažen časový limit.
19496. Hodnota by neměla být nekonečná.
19497. Nelze provést výčet něčeho, co není kontejner.
19498. Zobrazený text uzlu stromu
19499. Musí být nastaven název argumentu ArgumentReference nebo ArgumentValue.
19500. Operace byla zrušena uživatelem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions