English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35401. Není nainstalován ovladač Pracovní stanice.
35402. Ovladač neaktualizoval protokol nejméně na jednom disku.
35403. Neznámý program Sledování tisku.
35404. Zadaný text XML nebyl správně vytvořen. Další podrobnosti najdete v rozšířených informacích o chybě.
35405. Pravidlo není platné.
35406. Soubor %1, řádek %2!d!.
35407. Tento počítač nepoužívá verzi služby VSS, která by podporovala tuto operaci.
35408. Nelze získat šifrovací klíč BitLocker.
35409. Směrovací služby zavírá klienta X.
35410. Konverze oboru na obor DHCP Only nebo obor BOOTP Only není v případě, že v oboru existují oba klienti DHCP i BOOTP, povolena. Ručně odstraňte z oboru buď klienty DHCP nebo BOOTP podle toho, co je vhodné pro typ vytvářeného oboru.
35411. Naplánovaná konfigurace zálohování je v konfliktu s nastavením zásad skupiny, došlo k chybě %2. Naplánované zálohování spuštěné v %1 se z důvodu konfliktu nezdařilo. Změnou konfigurace naplánovaného zálohování konflikt vyřešte.
35412. Datový proud uzlu XAML: Metoda GetObject musí následovat za metodou StartObject a StartMember.
35413. Nová velikost okna konzoly by vynutila příliš velkou vyrovnávací paměť konzoly.
35414. Nezdařilo se shromáždit události při spuštění, chyba = %1!lu!.
35415. Sběrač při zotavování zjistil v historii stránky, které nelze číst, a opravil je. Mohlo však dojít ke ztrátě statistických dat některých adres URL. To může být způsobeno restartováním počítače bez předchozího vypnutí systému Windows nebo chybou disku.%1
35416. Načtení je vhodné vyvolat jednou za dobu života objektu návrháře sledu prací.
35417. Sdílená položka
35418. Čas certifikátu ještě není platný.
35419. Odstraňovaná tiskárna
35420. Je vyžadováno potvrzení hesla.
35421. Tato operace není podporována.
35422. Portály jsou přiřazeny k zadané skupině portálu a před tím, než je možné odstranit tuto skupinu portálu, je nutné zrušit toto přiřazení.
35423. Vyhledá požadavky prováděné déle než po zadanou dobu (v milisekundách).
35424. Stav pravosti byl u aplikace s ID %2 nastaven na nepravý (%1).
35425. Služba Pracovní stanice nebyla spuštěna.
35426. Znak X je mimo rozsah bodového kódu Unicode.
35427. Odstraní X.
35428. Služba Active Directory Domain Services nevyhledala další řadič domény služby Active Directory k přenosu zbývajících dat v oddílu adresáře %1.
35429. Odpovědi na čas. razítko %1!-10u! %2!-10u!
35430. Typ entity Název typu je označen atributem MediaEntry, pro entitu ale nebyl nastaven atribut pro uložení datového proudu.
35431. Korelační nápověda
35432. Správci logických disků se nepodařilo určit typ oddílu.
35433. Otevření konfiguračního souboru se nezdařilo: %1.
35434. Hledání nainstalovaných aplikací Vlastnost: [1], Podpis: [2]
35435. Vytvoření třídy HostingEnvironment se nezdařilo.
35436. Volání není povoleno z transakce určené jen pro čtení.
35437. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil tabulku pro informace o rozhraní. Uvedený údaj je kód chyby.
35438. Při analýze kódu XML informačního kanálu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
35439. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce SetCheckpoint vrátila chybu %1.
35440. Služba Fax nepřijala faxovou zprávu. Od: %1. ID volajícího: %2. Komu: %3. Počet stránek: %4. Název zařízení: %5.
35441. Vlastnost Název vlastnosti má neplatnou hodnotu X.
35442. Pravidla správy EqualPerUser, EqualPerSession a EqualPerProcess nelze použít u dílčích přidělení. Zadejte pro toto přidělení standardní pravidla správy a opakujte akci.
35443. Zadaný parametr Xslt nemá atribut Atribut.
35444. Obecné informace
35445. Pravidlo odchozího směrování není platné, protože nemůže nalézt platné zařízení. Zkontrolujte konfiguraci pravidel odchozího směrování. Směrové číslo země: %1 Směrové číslo oblasti: %2
35446. Relativní cesta musí být řetězcem, který obsahuje podřetězec ".." nebo neobsahuje kořenový adresář.
35447. Tento vztah důvěryhodnosti je označen jako přenosný v doménové struktuře.
35448. Graf typu Renko – Index zadaný vlastním atributem UsedYValue je mimo rozsah.
35449. %1!d!.%2!02d! MB
35450. %1!-20s! %2!-30s! %3!u! (0x%3!x!)
35451. Odkaz zprávy nebyl úspěšně odstraněn ze všech sítí.
35452. Server DNS nemohl nalézt sadu odkazů na kořenové servery.
35453. Byla uvedena nerozpoznaná direktiva X.
35454. Vypnutí služby je dokončeno.
35455. Daný objekt nečte ani nezapisuje data s automatickou velikostí.
35456. Slovo je delší než maximální povolená délka a pravděpodobně bude oříznuto jímkou slov.
35457. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nenalezla účet počítače pro tento server ve vzdálené instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1.
35458. Instrukci xsl:apply-imports nelze zahrnout do obsahu instrukce xsl:for-each.
35459. Když je nastaven parametr HeaderText, je nutné zadat zástupný text záhlaví pro průvodce X. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „Y“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
35460. Určuje, zda lze pro ovládací prvek nastavit motivy.
35461. Nelze vytvořit instanci X, protože se jedná o rozhraní.
35462. Podproces byl vytvořen pomocí delegáta ThreadStart, který nepřijímá parametr.
35463. Metadata indexu obsahu nelze číst.
35464. Žádný balíček v datech služby Active Directory pro instalaci softwaru neodpovídá tomuto kritériu.
35465. Popisovač transakce přidružený k této operaci není platný.
35466. Nastavíte-li hodnoty ContentLength>0 nebo SendChunked==true, je nutné poskytnout tělo požadavku. To provedete voláním metody [Begin]GetRequestStream před metodou [Begin]GetResponse.
35467. Zadaný klíč X v objektu ExpandoObject neexistuje.
35468. Šablona souboru IDA %2 nemůže obsahovat úsek detailů.
35469. Při řazení došlo k neplatné operaci.
35470. Partial Results
35471. Chyba při přístupu k registru OLE.
35472. Byly zjištěny neshodné mapovací tabulky Sparing Table s identickými čísly posloupnosti.
35473. Kontrola vazby kanálu neproběhne, protože podkladová platforma nepodporuje rozšířenou ochranu.
35474. Načtení automatické aktualizace souboru CAB kořenového seznamu jiného výrobce z <%1> se nezdařilo. Došlo k chybě %2.
35475. Řadičem služby %1 nelze zaregistrovat řídící popisovač.
35476. Předvolby konfigurace byly úspěšně uloženy, ale jedna nebo více těchto předvoleb je přepsáno zásadami skupiny.
35477. Určuje, zda je v poli zakázáno upravovat pole obrázku.
35478. FontFamily nemůže mít více než jeden FamilyTypeface pro jeden Style, Weight, and Stretch.
35479. Získá nebo nastaví příznak definující, zda lze inteligentní popisky (SmartLabels) přesouvat mimo vykreslovanou oblast.
35480. Upozornění: %1 Parametr: %3 : Kód upozornění %2.
35481. Průvodce provede úpravy v části zásad zabezpečení počítače, která ovlivňuje všechny uživatele. Tato možnost je vhodná pro uživatele v domácnosti a pro správce, kteří chtějí provést změny zásad pro všechny uživatele tohoto počítače.
35482. Nelze určit tabulku ze zdroje dat. Přidružte zdroj dat a instanci MetaTable pomocí metody MetaTable.MapTable.
35483. Nelze nastavit na blok %1!I64d! zdrojového disku.
35484. Probíhá přenos zbývajících dat v oddílu adresáře %1 do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2...
35485. Počítač má nedostatek paměti.
35486. Služba %1 byla úspěšně zastavena.
35487. Přidané vlastnosti SortDescriptions nejsou platné. Možným řešením je nastavení vlastnosti CanUserSort sloupce na hodnotu false, použití vlastnosti SortMemberPath u tohoto sloupce nebo zpracování události řazení u třídy DataGrid.
35488. Bude spuštěno obnovení katalogu %1 v úložišti PropertyStore.
35489. Bylo požadováno protokolování, ale služba Systémový čas zjistila při pokusu o nastavení souboru protokolu chybu. %1. Došlo k následující chybě: %2. Místní služba musí mít oprávnění zapisovat do souboru nebo adresáře.
35490. Při zpracování nastavení [%1] byla nalezena chyba.
35491. Chyba SSRP
35492. V cílové vícebajtové znakové stránce neexistuje mapování pro Unicode.
35493. Odkaz na nedefinované vložené schéma %1
35494. Kryptografická funkce se nezdařila.
35495. Certifikát získaný ze vzdáleného serveru nebyl správně ověřen. Kód chyby je 0x%1. Žádost o připojení SLL byla odmítnuta. Přiložená data obsahují certifikát serveru.
35496. Nepodařilo se inicializovat soubor kontrolního bodu transakcí. Soubory MQInTrans.lg1 a MQTrans.lg2 ve složce Msmq\Storage jsou poškozeny nebo chybí. Chyba %1: %2
35497. Ukládá datové body a výchozí atributy řady.
35498. Obrázek JPEG je příliš velký. Maximální podporovaná velikost obrázku je 65500 X 65500.
35499. Text odkazu pro vytvoření nového připojení ke zprostředkovateli
35500. Server DNS nemohl mapovat soubor %1 do paměti. Buď ukončete nepoužívané aplikace, nebo restartujte počítač, aby měl server k dispozici další paměť.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions