English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19701. Server nemůže nastavit kódování obsahu po odeslání hlaviček protokolu HTTP.
19702. Služba Active Directory Domain Services úspěšně převedla zbývající data v oddílu adresáře %1 do řadiče domény služby Active Directory %2.
19703. Potvrzení odstranění
19704. Atribut X není platný.
19705. Historie identifikátorů SID je u tohoto vztahu důvěryhodnosti již zakázána.
19706. Volné místo na svazku: %1 kB.
19707. Zadaná vyrovnávací paměť byla příliš malá.
19708. %1!d!.%2!02d! kB
19709. Zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu bylo povoleno%1!ls!.
19710. Adresa zpětného volání již obsahuje hlavičku kontextu.
19711. Sjednocovací kódová skupina s podmínkou členství X byla přidána do úrovně Y.
19712. V existujícím souboru protokolu nástroje CRM nebyl nalezen záznam informací o protokolu. Tento záznam byl přidán. Pokud se toto upozornění zobrazilo při prvním vytvoření souboru protokolu nástroje CRM, není nutné provést žádnou akci. %1
19713. Zprostředkovatel dat .Net Framework Odbc vyžaduje součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) version 2.6 nebo novější. Nyní je nainstalována verze X.
19714. Silent Running: HW clock slowdown due to temperature. %2
19715. Službu replikace souborů nelze kontaktovat. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
19716. Položku sady nástrojů nelze ze sady nástrojů načíst. Zkuste tuto položku odebrat ze sady nástrojů a přidat zpět.
19717. Při otevírání souboru pro připojení došlo k chybě.
19718. Čitatel byl větší než jmenovatel. Hodnoty musí vyjadřovat poměr v rozmezí 0 až 1.
19719. Rozhraní je připojeno, nemůže tedy být odstraněno.
19720. Zadaná sada je neplatná. Operace nemůže být dokončena.
19721. Nelze zobrazit indexované řady (XValueIndexed = true) na stejné ose, pokud nejsou zarovnány.
19722. Mezi základními oddíly byl zjištěn cizí oddíl.
19723. Program Windows Media Player nemůže zobrazit soubor obrázku. Přehrávač nepodporuje typ obrázku nebo je obrázek poškozený.
19724. Chyba webové části: X
19725. Server HCAP byl úspěšně zastaven.
19726. Čas, kdy došlo ke spuštění podprocesu.
19727. Byl očekáván název vlastnosti.
19728. Vzor regulárního výrazu nemůže mít hodnotu null ani být prázdný.
19729. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že licence není platná. Licence obsahuje nesprávně nakonfigurované zásady přepsání.
19730. Nepodařilo se vytvořit relaci s %1.
19731. Přesunování souborů Soubor: [1], Adresář: [9], Velikost: [6]
19732. V kořenové složce %1 se vyskytuje příliš mnoho chyb. V této kořenové složce již nebudou ukládány další protokoly událostí.
19733. Prostředí NDF (Network Diagnostics Framework) dokončilo diagnostickou fázi operace, ale nebyl zjištěn žádný síťový problém.
19734. Ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2008 není žádný typ úložiště, který se mapuje na typ EDM Název typu.
19735. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Inicializace výchozí domény modulu CLR se nezdařila. Došlo k chybě %1!lx!.
19736. Svazek na tomto zařízení nelze převést.
19737. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila informace o novém účtu.
19738. Místní služba WINS byla informována vzdálenou službou WINS s adresou %1, aby aktualizovala číslo verze záznamu. Je to proto, že vzdálená služba WINS zjistila rozpor mezi aktivním vlastněným názvem a aktivní replikou, která je vyžádána od partnerského serveru pro replikaci.
19739. Tento příkaz vyžaduje asynchronní připojení. V připojovacím řetězci nakonfigurujte nastavení Asynchronous Processing=true.
19740. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou pro nekomprimované digitální video.
19741. Probíhá ověřování účtu názvu clusteru %1.
19742. Hodnota TTL, používaná klientem při odesílání segmentů TCP
19743. Je požadována skupina Terminal Server Computers, ale tato skupina nebyla na licenčním serveru Terminálové služby vytvořena. Tento problém vyřešíte vytvořením skupiny Terminal Server Computers.
19744. Označuje, že daná bitová kopie je již načtena jako knihovna DLL.
19745. Zadaný popisovač kontextu je neplatný.
19746. Identifikátor GUID počítače: %%ws
19747. Při konfiguraci zabezpečení na převedené jednotce byly zadány některé neplatné argumenty podprocesů.
19748. Parametrem X nemůže být prázdný řetězec.
19749. Volání #EXEC byla pro tuto virtuální cestu zakázána.

19750. Objekt NumberFormatInfo určený jen pro čtení nelze upravit.
19751. Popisovač zabezpečení pro soubor %1 chybí nebo není platný.
19752. Internal event: A client process has attempted an anonymous bind to an interface that Active Directory Lightweight Directory Services is configured not to accept. As a result, this connection was rejected.
19753. Direktiva ServiceHost musí uvádět buď atribut Factory, nebo Service.
19754. Člen chybí.
19755. Implementace není schopna provést daný požadavek.
19756. Uzamykaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
19757. Zobrazit zprávu...
19758. Název partnera byl ve stejném síťovém shluku registrován více než jednou.
19759. Vyhledávání dalších replik oddílu adresáře %1 v síti...
19760. Nelze nalézt cestu %1.
19761. Připojení je vráceno do fondu keep-alive: RequestHandle=%1, SocketHandle=%2
19762. %1 (spuštěn jako %2 s omezenými oprávněními)
19763. Inicializace čítačů výkonu System.Net byla dokončena s chybami. Další informace naleznete v trasovacím souboru System.Net.
19764. Ve sdílené položce %3 je %2!d! uživateli otevřeno %1!d! souborů. Pokud ukončíte sdílení %3, budou soubory zavřeny, což může způsobit uživatelům ztrátu dat. Chcete pokračovat?
19765. Statistika procesu:
19766. Zadaná doména neexistuje.
19767. Nástroj Repadmin zjistil následující chybu při pokusu o překlad NÁZVU_LOKALITY: %1
19768. Zprostředkovatel nebyl v kolekci nalezen.
19769. Parametr MaxFrameSize je mimo povolený rozsah.
19770. Položka indexu z indexu %2 souboru %1 není správná.
19771. OWS - Optimální velikost zápisu %1!15lu! %2!2.2s!
19772. Nelze otevřít objekt výkonu disku. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části v prohlížeči událostí.
19773. Bylo dosaženo limitu rychlého režimu pro hlavní režim. Bude spuštěn nový hlavní režim.
19774. Zápis není úplným zápisem oblasti.
19775. Při výpočtu algoritmem Diffie-Hellman došlo k chybě.
19776. Instance správce transakcí byla vytvořena.
19777. Nahrazených souborů: %1
19778. Inicializace tiskárny %1 se nezdařila, protože nebyl nalezen žádný z portů (%2) tiskárny. K tomuto problému může dojít, pokud byly porty odstraněny nebo jsou informace o portech neplatné.
19779. Násobnost je v konfliktu s referenčním omezením v roli (Role) X ve vztahu Y. Jelikož všechny vlastnosti v závislé roli (Dependent Role) jsou nenulovatelné (nesmí mít hodnotu null), násobnost hlavní role (Principal Role) musí být 1.
19780. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_prepare pro správce prostředku XA '%1'. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%2): Soubor=%3 Řádek=%4.
19781. Odkaz na neplatný atribut : %1
19782. Nahrazení uživatelských argumentů pro pomůcku %1 bylo úspěšné. Starý řetězec je %2, nový řetězec je %3.
19783. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo, protože pomocný řadič domény %1 není řadičem domény systému Windows Server 2008.
19784. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže rozbalit soubor WMD. Soubor bude odstraněn a operace nebude úspěšně dokončena.
19785. Tento seznam řízení přístupu není v kanonickém tvaru, a proto jej nelze změnit.
19786. Nelze provést výčet záznamů služby.
19787. Metodu TransferRequest nelze volat více než jednou.
19788. V modulu pro zápis nastala chyba při pokusu o obnovení svazku stínových kopií.
19789. Při obnovení disku %1 došlo k chybě. %2
19790. Zprávu nelze doručit, protože její platnost vypršela.
19791. Zadanou doménu nelze použít.
19792. Chyba: Možnosti reset a actions je potřeba zadat současně.
19793. Odstranit virtuální web
19794. Adresa URL je povinná.
19795. Terminálový server nemohl zpracovat požadavek na rozhodování relace. Chyba %1
19796. Videovýstup nelze vytvořit, protože vyrovnávací paměť snímku se nachází v rozloženém režimu.
19797. Odeslána funkce Receive: %1 %2 %3 %4 %5 %6
19798. Nelze nastavit název grafu, protože název X již existuje.
19799. Nastavení vlastnosti CausesValidation pro prvky DataControlPagerLinkButtons není podporováno.
19800. Kontaktování řadiče domény a získání adresy protokolu TCP/IP se během přiděleného času nezdařilo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions