English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38001. Je nutné zadat alespoň jednu vlastnost pro AddAutomationPropertyChangedHandler.
38002. Znak \ na konci vzorku je neplatný.
38003. Chyba analýzy manifestu: Dokument XML musí obsahovat prvek nejvyšší úrovně.
38004. Nativní typ parametru
38005. Existuje klíč případu s hodnotou NULL, ale výraz přepnutí má hodnotu typu Název typu. Typy hodnot nemohou být NULL.
38006. Zadaná hodnota není platný identifikátor GUID.
38007. Systém nemohl přidělit dostatek paměti k přepnutí zásobníku.
38008. Tomuto správci transakcí se nezdařilo navázat připojení k jinému správci transakcí TIP.
38009. Neplatná volací posloupnost.
38010. Tato kolekce SourceGroupCollection neobsahuje žádné zdrojové skupiny.
38011. Proces %1 s identifikátorem (PID) %2 překročil omezení svěřené paměti %3 megabajtů. Z tohoto důvodu byl proces ukončen. Proces: %1 Identifikátor PID: %2 Omezení svěřené paměti (v megabajtech): %3
38012. Průvodce opětovným vytvořením klíčů systému souborů EFS zjistil závažnou chybu: %1
38013. U autority LSA modulu kompatibility došlo k chybě.
38014. Nelze obnovit položku ..
38015. Pokus o uvolnění domény AppDomain se nezdařil.
38016. Parametr Average Period musí být kladná hodnota.
38017. Při rušení úlohy %2 se službě BITS nepodařilo odebrat některé dočasné soubory. Pokud chcete získat místo na disku, odstraňte nejdříve níže uvedené soubory. ID úlohy je %1. %3
38018. Vzdálený přístup
38019. Neplatný parametr: Zadaný počet podprocesů nesmí být větší než %1!d!.
38020. Ordinální číslo X je větší než maximální číslo.
38021. Protokol IGMP nemůže ponechat skupinu vícesměrového vysílání %1 na místním rozhraní s adresou IP %2. Uvedený údaj je kód chyby.
38022. Odinstaluje zadaný nativní modul. Je třeba zadat přesný identifikátor modulu odkazující na existující modul.
38023. Probíhá přepis souboru File Name.
38024. Vymaže konfiguraci pro zadaný konfigurační oddíl. Pokud je zadán identifikátor uvádějící cestu konfigurace, bude vymazána konfigurace pro zadaný oddíl v dané cestě. V opačném případě bude vymazána konfigurace pro zadaný oddíl na úrovni serveru.
38025. dotazy %1!d!
38026. Posun o stránku dolů
38027. Nesprávný typ síťového prostředku.
38028. Vyrovnávací paměť předaná funkci PushTransaction nebo PullTransaction nemá platný formát.
38029. Velikost intervalu popisků
38030. Nelze číst parametry z registru.
38031. U zašifrovaného svazku nelze nastavit algoritmus pro šifrování svazku a klíč.
38032. Typ klepnutí na tlačítko posuvníku
38033. Not available
38034. DHCPv6 - Konec čištění databáze
38035. V kódu třídy pomocníka došlo k chybě.
38036. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 paměťového modulu %4 v paměťové kartě %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
38037. Vstupním parametrem X nemůže být prázdný řetězec.
38038. Je definována duplicitní skupina oddílů %1.
38039. Nelze nastavit atributy zabezpečení (%1).
38040. Platnost zámku SqlWorkflowInstanceStore vypršela. K této situaci mohlo dojít kvůli zaneprázdnění serveru SQL Server nebo dočasné ztrátě připojení.
38041. Při přípravě bitové kopie zálohy jednoho ze svazků v zálohovacím skladu došlo k chybě.
38042. Deklarace ATTDEF není platná. Očekávané atributy jsou #REQUIRED, #IMPLIED nebo #FIXED.
38043. Jednoduchý typ Název typu již byl deklarován s jiným X.
38044. Určuje časový interval (v celých minutách), po jehož uplynutí platnost souboru cookie vyprší.
38045. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!I64i! (0x%4!I64x!)
38046. %1!wS!, cíl s neshodným stavem (server %2!wS!, složka %3!wS!)
38047. Most mezi sběrnicemi PCI a PCMCIA
38048. Třída instalace nebyla nalezena nebo je neplatná.
38049. Zadejte název oblasti grafu, ve které je vykreslena legenda. Aby tato vlastnost fungovala, musí být pozice legendy Position nastavena na možnost Auto.
38050. V požadavku chybí požadované rozšíření alternativního názvu subjektu.
38051. Internal event: The Address Book hierarchy table has been rebuilt.
38052. Nelze číst soubor protokolu. Šifrovací a dešifrovací operace nelze obnovit.
38053. Načtení tokenu anonymního uživatele pro aplikaci ASP %1 se nezdařilo. Rutiny OnEnd souboru Global.ASA nebudou provedeny.
38054. Tento proces byl ukončen a probíhá jeho odstranění ze systému.
38055. Styl použitý pro řádky v režimu úprav
38056. Zaznamenávat do deníku
38057. Nezdařilo se spuštění podslužby.
38058. Výchozí adresa URL obrázku oddělovače pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
38059. Neplatná hodnota atributu X.
38060. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit podproces. Uvedený údaj je kód chyby.
38061. X není platná specifická jazyková verze pro jazykovou verzi Y. Specifické jazykové verze musí mít sebe samy jako specifické cíle.
38062. Neplatný přepínač - %1
38063. Opravňující služba není známá.
38064. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze zaregistrovat žádost CertSrv. %1
38065. Slot %1 nelze zarovnat s transportním modulem v knihovně %2.
38066. Vyjednaná šířka spojení PCI-Express není maximální.
38067. %1 (%2) %3Databáze %4: Při úklidu spuštěném na pozadí byly přeskočeny stránky. Pravděpodobně by prospělo rozšíření doby správy online v době mimo špičku. Pokud tato správa potrvá, pravděpodobně lze spustit defragmentaci offline a odebrat přeskočené stránky z databáze.
38068. Byl proveden pokus o zapnutí hlavního propojení adaptéru, ale vedlejší propojení byla vypnuta.
38069. Bylo rozpoznáno příliš mnoho dynamicky přidaných filtrů IKEEXT.
38070. Restartování aktivních služeb služby pro nasazení systému Windows...
38071. %1: Odinstalace zásobníků ovladačů WPD u zařízení MTP (Media Transfer Protocol) s jedním protokolem se nezdařila. Kód chyby %2.
38072. Uživatelské jméno je již používáno.
38073. Zadejte existující adresář.
38074. Jestliže k ověřování proxy používáte čipovou kartu, nelze zadat explicitní pověření proxy.
38075. Tento AnimationEffect je již přiřazen prvku UIElement.
38076. Je třeba povolit webové části přidáním třídy WebPartManager na stránku. Třída WebPartManager musí být umístěna před všemi ovládacími prvky na stránce.
38077. Musí být uvedeny příznaky vazby, které popisují požadovanou operaci vyvolání (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
38078. Protokolování internetové informační služby pro %1 bylo ukončeno, protože došlo k zaplnění disku.
38079. Posunout pravidlo dolů
38080. Byla zachycena neočekávaná výjimka. Kód výjimky: %1
38081. Objekt %1 %2 byl odstraněn.
38082. Byl očekáván znak (.
38083. Volání SnmpMgrRequest požadující čítače ICMP vrátilo chybu. Hodnoty ErrorStatus a ErrorIndex jsou v datech.
38084. Proběhl pokus o vstupně-výstupní požadavek jiný než s operací zavřít (a některými jinými zvláštními operacemi) s použitím objektu souboru, který již byl zavřen.
38085. Popisovač čítače je nesprávný.
38086. Vyjednávání protokolu IKE se nezdařilo, protože použitý certifikát počítače neobsahuje soukromý klíč. Certifikáty IPsec vyžadují soukromý klíč. Požádejte správce zabezpečení sítě o náhradní certifikát, který obsahuje soukromý klíč.
38087. Neexistuje ReturnType Název typu elementu FunctionImport X na koncepční straně.
38088. Uvedení prostředku určující sdílené složky %1 do online režimu se nezdařilo. Ověřte, zda sdílená složka %2 existuje a zda je přístupná pro cluster.
38089. Pozvání aplikace bylo zrušeno.
38090. Je aktivována po odhlášení uživatele.
38091. Internal error: bad parameters to MtScreenFlipAttribute.
38092. Zadaný disk neexistuje.
38093. Typ mime kódování registrovaný v systému neodpovídá typu mime kódování souboru.
38094. Byl nalezen certifikát v úložišti X.
38095. Je třeba zadat výchozího zprostředkovatele rolí.
38096. Typ tlačítka pro přihlášení
38097. Identifikátory SID s jiným číslem revize než 1 nejsou podporovány.
38098. Ve zdroji X nelze současně určit atributy switchValue a switchName.
38099. Spouštěč musí být nastaven před použitím metody PickBranch X.
38100. Popisná zpráva pro tento čítač.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions