English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18501. Selhání v CryptCreateHash(). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
18502. Proces obsluhující fond aplikací %1 byl oddělen, ale zadanou akci bez synchronní kopie %2 nebylo možné spustit. Datové pole obsahuje číslo chyby.
18503. Příkaz pro výběr režimu procházení
18504. Příkaz pro použití změn a zavření třídy EditorZone
18505. Nejedná se o platné celé číslo.
18506. Zjištěn osamocený informační řídicí blok (ICB) v bloku %1.
18507. Ovladač není určen pro tuto platformu.
18508. Operaci nelze provést, protože instance je pozastavena.
18509. Pro operaci nelze generovat požadovanou událost auditu.
18510. Členové, kteří mají přístup pouze pro prohlížení serveru WINS
18511. Vytvoří novou zálohu konfigurace na základě aktuální konfigurace serveru s názvem MyBackup.
18512. V uzlu %1 byl úspěšně generován protokol clusteru.
18513. Modem na sběrnici PCI
18514. Soubor byl uzamčen a všichni uživatelé souboru jej mohou pouze číst.
18515. Ovladač vrstvy systému souborů pro tento příznak IO to nezvládl.
18516. Vzdálené prostředí systému Windows nemůže zpracovat požadavek. Vypočítaná velikost paketu odpovědi překročila maximální povolenou velikost obálky.
18517. Aktualizace hlaviček v odpovědi 304
18518. Chyba podprocesu inicializace RPC.
18519. Zadaná cesta nepředstavuje soubor karty Smart Card.
18520. Při vyhledávání informace proxy pro adresu URL došlo k chybě: URL=%2, Error=%3.
18521. Informace o klíči nelze načíst.
18522. Nelze vyhodnotit hodnoty klíče registru. %1
18523. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit výčet událostí sítě v místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
18524. Velikost datového proudu v zápatí GZip neodpovídá skutečné velikosti datového proudu.
18525. %1, Jedna hlavní kopie
18526. Správce balíčků systému Windows
18527. Kolekce přijímá pouze objekty typu InputGesture.
18528. Nedostatek prostředků pro přesměrování: %1.
18529. Podmínka požadavku = If-Range:X.
18530. Číslo stránky nemůže být záporné.
18531. Neexistují žádné nové mezipaměti.
18532. Řídící registry pro %2 se překrývají s řídícími registry %3.
18533. Fifo runout Overflow Error on %2
18534. Přihlášení do sítě se nepodařilo.
18535. Chyba ochrany při kopírování - Klíč relace DVD CSS nebyl vytvořen.
18536. Zahájit vyhledávání konfiguračního souboru pomocí služby DHCP: Interface=%2
18537. Hodnota parametru %1 pro %2 v příkazu %3 není volitelná.
18538. Požadovaná metoda nebo vlastnost není k dispozici, protože ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player nebyl správně aktivován.
18539. Název souboru skriptu není platný.
18540. Zadaná konfigurační hodnota není podporována.
18541. K odebrání této aplikace musíte mít oprávnění uživatele Administrator. Chcete-li tuto aplikaci odebrat, přihlaste se jako uživatel Administrator nebo požádejte o pomoc pracovníky odborné pomoci.
18542. Nedeklarovaný prefix
18543. Byla odstraněna místní skupina Terminal Server Computers.
18544. Začátek akce [Time]: [1].
18545. Modul plug-in pro archivaci rozpoznal přerušení ve zdroji.
18546. Neplatné číslice pro určený základ.
18547. Generovat kolekce odvozené od kolekce DataServiceCollection
18548. Proces filtrování byl ukončen.
18549. Je připojeno zařízení USB se systémem Windows Mobile, ale nedokáže vytvořit síť s počítačem.
18550. Vlastnost configSource není v prvku povolena.
18551. Pracovní postup již obsahuje transakci. Současně lze zahrnout pouze jednu transakci.
18552. Vytvoření kontrolního bodu přidání připojení k tiskárně proběhlo úspěšně.
18553. Typ informací příjemce Název typu není platný.
18554. U objektu účtu služby vyhledejte spojovací body služby (SCP) podle klíčového slova %1 a odstraňte je.
18555. Konfigurace pracovní skupiny služby MSMQ neposkytuje identitu odesílatele pro aplikaci modelu COM+, ve které je zapnuto zabezpečení. Toto použití je přijato.%1
18556. K provedení této operace není dostatek místa v souboru protokolu.
18557. Pro tuto jednotku PDU není funkce ASN1 podporována.
18558. Zóna %1 je synchronizována s verzí %2 zóny poskytnutou hlavním serverem v %3.
18559. Objektu čtecího zařízení se nepodařilo vytvořit událost odebrání: %1
18560. Probíhá kontrola podpisu v informaci SignedInfo s ID X.
18561. Toto místo na pevném disku nemůže být systémový svazek počítače.
18562. Chystáte se zavřít tuto webovou část. Tato část aktuálně poskytuje data jiné webové části. Tato připojení budou v případě jejího zavření ukončena. Chcete-li webovou část zavřít, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li webovou část ponechat, klikněte na tlačítko Storno.
18563. Byl určen chybný režim přenosu %1.
18564. Konzola SAC úspěšně ukončila proces.
18565. - Závislost na %1:%2
18566. Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.
18567. Atribut RADIUS typu služby tohoto uživatele není Framed ani Callback Framed.
18568. Nesmí obsahovat podřízené elementy, protože obsah (content) je nastaven na typ "textOnly".
18569. Vlastnost Y objektu X nelze deklarovat jako vnitřní vlastnost. Musí být deklarována jako atribut.
18570. Centrální protokolování je nastaveno tak, aby došlo ke zkrácení protokolu po každých %1 bajtech. Vzhledem k tomu, že tato hodnota musí být minimálně 1048576 bajtů (1 megabajt), použije se hodnota 1048576 bajtů.
18571. Ke členu nelze přistupovat.
18572. Ve schématu služby Active Directory Domain Services není nakonfigurováno používání nástroje BitLocker Drive Encryption. Obraťte se na správce domény.
18573. Při vytváření portu LPC došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat}.
18574. Operace přidávání ke clusteru selhala, protože bylo změněno pořadové číslo databáze clusteru, nebo je nekompatibilní se zamykacím uzlem. K tomu může dojít v průběhu operace přidávání ke clusteru, jestliže se během ní měnila databáze clusteru.
18575. Kódová skupina vytvořená nástrojem .NET Configuration
18576. Vytvoří nový virtuální adresář /subdir odkazující na adresář c:\test v aplikaci Default Web Site/.
18577. Žádost neobsahuje příponu šablony certifikátu nebo atribut žádosti %1.
18578. Nelze přesunout médium z portu IE %1 do patice %2 knihovny %3. Zkontrolujte, zda médium je v portu IE a zda patice je dostupná.
18579. Řízení činnosti clusteru již bylo pozastaveno.
18580. Dálková volání nejsou tímto procesem povolena.
18581. V tomto počítači není nainstalován klient služby Active Directory.
18582. Zařízení %1 má chybný blok.
18583. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno souborů: %2 z %3.)
18584. MSBUILD : error MSB1038: Pokud používáte přepínač /fileLoggerParameters, zadejte jeden nebo více parametrů protokolovacího nástroje souborů
18585. Událost související s paketem IRP napájení v hostitelském procesu rozhraní Framework ovladače v uživatelském režimu
18586. Operace není platná kvůli aktuálnímu stavu objektu.
18587. Nelze přečíst potřebné informace z registru systému.
18588. Pro řadu s názvem Y byl zadán neplatný název oblasti grafu X.
18589. Protokol pro zdroj X nelze otevřít. Pravděpodobně nemáte přístupová práva pro zápis.
18590. CHYBA PŘI VYHODNOCENÍ; %1
18591. Rozlišující název proxy serveru: %1
18592. Služba %1 závisí na následující službě: %2. Tato služba pravděpodobně není nainstalována.
18593. Podřízená aktivita objektu TryCatch X vygenerovala výjimku při stornování.
18594. Na serveru byla dokončena počáteční instalace služby pro nasazení systému Windows.
18595. Hodnoty PasswordChar a PromptChar nemohou být stejné.
18596. Vodorovné zarovnání obsahu buňky
18597. Atribut standardních informací v souboru 0x%1 nebyl nalezen.
18598. Zadaná hodnota nepředstavuje platný běhový stav.
18599. Některá data nebylo možné správně obnovit, protože v umístění úložiště nebo místě pro obnovení byly nalezeny poškozené clustery.
18600. Hodnota předaná proměnné formatIndex musí být větší než 0.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions