English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26401. Specifikace pro musí být záporná.
26402. Nezdařilo se rozpoznání typu z řetězce X, který byl vložen v blobu vlastního atributu.
26403. Je poškozena databáze konfiguračního registru.
26404. Při zpracování nastavení součásti byla zjištěna chyba [%1].
26405. Objekt Command je již spojen s jiným objektem závislosti. Nastavení nelze přepsat.
26406. Vnitřní chyba DbConnection: X
26407. Server NTP zprostředkovatele časových údajů zjistil během digitálního podepisování odpovědi NTP pro symetrickou druhou stranu %1 chybu. Server NTP nemůže druhé straně poskytnout zabezpečený (podepsaný) čas a neodešle paket. Došlo k následující chybě: %2
26408. Kolekce nesmí být prázdná.
26409. Uživatel se rozhodl odmítnutím dialogového okna soukromí nespouštět službu Lidé v mém okolí. Dialogové okno soukromí se zobrazí při příštím pokusu o přihlášení uživatele.
26410. Byla vytvořena složka systému souborů DFS (Distributed File System) s konfliktními popisy. K tomu může dojít, pokud dva správci přibližně ve stejné době vytvářejí na různých serverech oboru názvů konfliktní struktury složek. Obor názvů: %1 Cesta ke složce systému souborů DFS: %2 Složka systému souborů DFS 1: %3 Složka systému souborů DFS 2: %4
26411. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že nemá v hlavičce MZ nastavenu správnou hodnotu e_lfarlc.
26412. Velikost autority identifikátoru nesmí přesáhnout 6 bajtů.
26413. Stav protokolu HTTP 410: Požadovaný prostředek nyní není na serveru k dispozici. Nebyla nalezena žádná předávací adresa.
26414. Je aktivována před provedením příkazu k aktualizaci ve zdroji dat.
26415. Služba WS-Management zjistila neplatný vnitřní parametr.
26416. Šablona obsahu pro krok průvodce
26417. Pokus o odstranění čekajících přijatých požadavků se nezdařil.
26418. Třída odvozená od identifikátoru URI odmítla přijmout vstupní řetězec jako platný absolutní identifikátor URI.
26419. Během vypnutí serveru se nezdařilo ukončit klientská připojení k následujícím adresám URL: %1
26420. Metodu Start nelze volat na úkol, který již byl spuštěn.
26421. Ovládací prvek byl nalezen, ale ne na místě, kde byl zaznamenán.
26422. Nedefinovaný přístupový bit č. 2 (neuplatní se)
26423. Hodnota minRequiredNonalphanumericCharacters nemůže být větší než hodnota minRequiredPasswordLength.
26424. Ve statickém fondu adres IP pro vzdálený přístup není k dispozici žádná adresa IP.
26425. Konfigurace protokolování chyb se nezdařila. Číslo chyby se nachází v poli s daty.
26426. Katalog je otevřen pouze pro operace čtení. Zápis do tohoto katalogu je zakázán.
26427. Připojení je ukončeno nebo je v neznámém stavu a už je není možné použít. Ostatní připojení jsou stále platná.
26428. targetVersion není platný řetězec verze: X.
26429. Zařízení %1 nezpracovává některé požadavky na zápis správně. Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda je možnost Mezipaměť pro zápis pro toto zařízení zakázána, jinak může dojít k poškození dat.
26430. IP adresa clusteru je již používána.
26431. Metoda Add pro pole není implementována.
26432. Cílové přerušení
26433. Metoda CustomValidationAttribute Název metody v typu Název typu neexistuje nebo není veřejná a statická.
26434. Systémové zálohy nelze uložit na dynamickém disku.
26435. Provádí se migrace licencí do počítače se systémem XP nebo starším operačním systémem. Tuto operaci je možné provádět pouze v operačním systému Windows Vista nebo novějším. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
26436. Ověření pomocí modulu Kerberos se nezdařilo.
26437. Tuto bitovou kopii nelze použít k vytvoření vyhledávané bitové kopie, protože neobsahuje požadované binární soubory WDSClient.
26438. Aktuální transakce objektu TransactionScope byla změněna.
26439. Toto zpětné volání a stav již byly do tohoto generátoru událostí předány.
26440. Hostitelský proces (%1) se nezdařilo úspěšně spustit. Byla oznámena chyba: %2.
26441. MATS+ (cache disabled)
26442. Povolit změnu zóny
26443. Skrytý filtr neprošel.
26444. Neplatná hlavička CacheControl: X.
26445. Chcete-li zobrazit syntaxi přepínačů, zadejte příkaz MSBuild /help.
26446. Systém Windows se nemůže připojit k této síti. Došlo k potížím s certifikátem na serveru, který je požadován pro ověřování.
26447. %1 v %2!S! (PID %3!d!) (Popisovač 0x%4!I64x!)
26448. Označuje heslo, které se má používat při připojování ke zdroji dat.
26449. Službě WINS byla při registraci replik ohlášena chyba. Žádné další repliky služby WINS nebudou zaregistrovány (adresa je uvedena v části dat 4.–8. bajt). V předchozí položce protokolu zjistěte příčinu této chyby. Jestliže při následující replikaci se stejnou partnerskou službou WINS dojde ke stejné chybě, bude pravděpodobně potřeba obnovit databázi WINS ze zálohy.
26450. Styl použitý pro popisek nabídky, pokud je nad ním ponechán ukazatel myši
26451. Nelze přeložit znak Unicode \u{0:X4} v indexu {1} do zadané znakové stránky.
26452. Záznam profilu nebyl nalezen.
26453. Došlo k pokusu změnit objekt tak, aby obsahoval atribut neplatný pro jeho třídu.
26454. Pro cílový server nelze nalézt vazbu v DNS.
26455. Síťové rozhraní clusteru %1 pro uzel %2 v síti %3 bylo odebráno.
26456. Cílová adresa URL položky v legendě
26457. Obnovení nemohlo být provedeno. Na disketě pravděpodobně nejsou uloženy konfigurační informace, nebo jsou tyto informace poškozeny.
26458. %1!-15.15s! - Nastaví u vybraného objektu stav offline.
26459. Služba Řízení front zpráv použije adresu IP %1. Chcete-li použít jinou adresu IP, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%2 na některou z následujících platných adres IP: %3.
26460. Zadaná sada cílových režimů VidPN je neplatná.
26461. Rozhraní %1 nebylo povoleno pro vícesměrové vysílání. %2 nebude přes toto rozhraní aktivován.
26462. Hodnota PermissionState X není pro toto oprávnění platná.
26463. Zadaný port není otevřen.
26464. Nelze úspěšně zapsat příkazový bajt řadiče pro i8042.
26465. Démon filtru nereagoval na direktivu k vlastnímu ukončení.
26466. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost NavigateUrl uzlu při vytváření datových vazeb
26467. Nová složka
26468. Všechny přistupující objekty vlastnosti musejí být metody.
26469. Nebyl konfigurován výchozí adresář tohoto serveru pro ukládání.
26470. Systém nemůže načíst trvalá data.
26471. Nelze připojit platné součásti (počet: X) modelu doplňku.
26472. Spuštění brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak podpora protokolu TIP nebude povolena.
26473. Generování operací skriptu pro akci: [1]
26474. Tento typ zdroje nepodporuje opakování.
26475. Služba ukončila publikování, protože byly odebrány výchozí informace o počítači. Uživatel se rozhodl zvolit výběr mimo publikování v tomto počítači.
26476. /showncsig [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
26477. Zadaný cíl odkazu již existuje.
26478. Pevný disk nelze najít.
26479. Určuje informace používané pro spuštění procesu.
26480. Sestavení Název sestavení je již načteno v jiné doméně aplikace. Problém může pomoci vyřešit nastavení v souboru machine.config.
26481. Program CHKDSK nebyl schopen upravit velikost souboru protokolu.
26482. Zásada přidělení prostředků může obsahovat nejvýše 128 kritérií přiřazování procesů.
26483. Ověření souboru se nezdařilo.
26484. Osobní informace
26485. Internal event: Can't write offline Address Book to folder. Component %1 returns error %2.
26486. Zadaný prostředek nelze sdílet.
26487. Program Pixel Shader Model 3.0 vyžaduje v registrech [0-15] konstanty s logickými hodnotami (typu Boolean).
26488. Pro zpracování požadavku není k dispozici úložný prostor.
26489. Probíhá pokus obnovit alokační jednotku %1.
26490. Nebyla nalezena výchozí spouštěcí bitová kopie %1 pro architekturu %2.
26491. Data vrácená příkazem vzdáleného správy byla oříznuta na 64 kB.
26492. Soubor X obsahuje nepodporovanou příponu kurzoru.
26493. Při šíření seznamu přístupových práv (ACL) došlo k chybám u těchto položek registru: %1
26494. Pro dotaz byly požadovány informace a dotaz nebyl nastaven.
26495. Služba WS-Management nepodporuje formát odkazu koncového bodu elementu WS-Addressing.
26496. Správce transakcí vypnul podporu protokolu TIP.
26497. Nelze načíst konfigurační oddíl X.
26498. Graf typu ThreeLineBreak – Tento typ grafu nelze kombinovat s žádnými jinými grafy.
26499. Pro dokončení této operace není k dispozici dostatek paměti. Uložte otevřené dokumenty, ukončete některé programy a opakujte akci.
26500. Stránkovací soubor: %%wZ

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions