English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38901. Tato událost je aktivována před provedením operace aktualizace.
38902. Přidá podporu funkce. Lze zadat několik hodnot současně. Příklad:
38903. Ověřování se nezdařilo, protože platnost kořenového certifikátu použitého pro tuto síť vypršela.
38904. Kapacita objektu UnmanagedMemoryStream přeteče horní konec adresního prostoru a bude pokračovat od začátku.
38905. Důrazně doporučujeme uložit heslo pro obnovení na bezpečné místo mimo tento počítač. Pokud bude heslo pro obnovení uloženo v tomto počítači na nešifrovaném svazku, bude je možné v případě ztráty nebo krádeže tohoto počítače snadno získat.
38906. Neplatný identifikátor URI. Konstrukce uživatelské_jméno:heslo má chybný tvar.
38907. Okno vyžadované průvodcem bylo zavřeno.
38908. Proces požádal o přístup k relaci, ale nebyla mu udělena dostatečná přístupová práva.
38909. Toto není platné okno dialogu.
38910. Pro tuto zprávu nelze vytvořit oznámení o stavu doručení.
38911. Neexistuje žádná čitelná alokační tabulka souborů (FAT).
38912. Daný typ nelze předat ve vzdáleném volání.
38913. Rozšíření výběru směrem nahoru.
38914. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD, protože grafická karta nepodporuje přehrávání disků DVD.
38915. Klíč registru X v počítači Y nelze otevřít. Pravděpodobně nemáte práva pro přístup.
38916. Pokus o povolení správce transakcí se nezdařil. Specifikace chyby: %1
38917. Pro cestovní profil %1 bylo zjištěno pomalé připojení k síti. Nebude synchronizován s profilem v tomto počítači.
38918. Nepodařilo se vysunout či rozšířit položku importu či exportu.
38919. Server (volaný) nemohl zařadit vracená data - málo paměti, atd.
38920. Zadaný název je již používán.
38921. Hodnota obsažená v trase, pro kterou má být vytvořena vazba.
38922. Určuje, zda má být v záhlaví každé webové části zobrazena ikona.
38923. Kvóty nejsou na svazku %1 povoleny.
38924. Nelze vytvořit protokol chyb. Přesvědčte se, zda je adresář protokolů chyb správný.
38925. Požadavek bude znovu odeslán, protože mezipaměť nemůže ověřit odpověď.
38926. Žádost o vzdálené ovládání jiné relace byla odmítnuta.
38927. Zobrazí konfigurovaná pravidla trasování pro web s názvem Default Web Site/.
38928. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Připojení bylo odmítnuto.
38929. Typ ID vlastnosti nebyl název.
38930. Obrazovka je již uzamčena.
38931. Maska sítě není platná.
38932. Následuje příklad těla XML odpovědi:
38933. Nastavení informací o účtu služby MS DTC v registru se nezdařilo. Vnitřní informace: %1.
38934. Dříve odmítnutý objekt ComposablePartDefinition X byl obnoven.
38935. Není omezeno
38936. Byl zadán neplatný přepínač.
38937. Lze nastavit pouze jeden z argumentů XmlContent a XmlInputPaths.
38938. Klient nemůže zpracovat všechny zjištěné koncové body v rámci přiděleného času X.
38939. Součást názvu nebo název byl příliš dlouhý.
38940. Cílová Entity Framework volá schéma verze X nebo menší, ale dodané schéma je verze Y.
38941. Při pokusu aktualizovat číslo verze záznamu v databázi WINS přijala služba WINS chybu.
38942. Event queue overflowed.
38943. Služba DHCP/BINL zjistila, že nemá povolení k poskytování služeb klientům v této síti pro doménu systému Windows: %2. Všechny služby DHCP patřící do adresářové služby musí mít povolení k poskytování adresářových služeb klientům. (Další informace o povolení serveru DHCP v adresářové službě naleznete v nápovědě k nástroji DHCP Service Management Tool).
38944. Vlastnost OperationName musí být nastavena v aktivitě X.
38945. Nelze přesunout více souborů do jednoho souboru.
38946. Neplatný příkazový řádek. Zadejte příkaz repadmin /SyncAll /h (nápověda).
38947. Pro součásti třídy událostí nelze bohužel použít alias.
38948. Tento oddíl konfigurace nelze v této cestě změnit, protože je v nadřazeném virtuálním adresáři nastaveno allowSubDirConfig="false".
38949. Doménový režim byl změněn na Nativní režim. Změnu nelze vzít zpět.
38950. Zobrazí nebo vyprázdní mezipaměť klienta.
38951. Vystavitel: %1
38952. Zadaný popis pravidla přesahuje povolenou délku.
38953. Program CHKDSK ověřuje rejstříky (fáze %1 z %2)...
38954. Při mazání snímku %2 došlo k chybě. Pokus o smazání bude opakován později.
38955. Combining "Restricted", and "ToInstance" or "ToSubClass" is not legal
38956. Prostředek vyžadovaný pro tuto operaci je zakázán.
38957. Při přenosu došlo k vyřazení událostí. Název relace je %2 a kód důvodu je %1.
38958. Na stránce X je povoleno nejvýše Y přímých závislostí. Toto omezení bylo překročeno.
38959. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Na serveru NPS (Network Policy Server) nebyly nalezeny zásady odpovídající žádosti (%4). Požádejte správce serveru NPS o další informace.
38960. Ovladač zjistil, že jeho myš HID má chybný firmware. Hlásí absolutní osy tam, kde jsou očekávány relativní osy.
38961. Neplatná hodnota brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC. %1
38962. Datový proud musí být přístupný pro čtení i zápis.
38963. Nelze odebrat službu MS DTC.
38964. Filtr IFilter dokumentu nebyl inicializován. Dokument nebo filtr IFilter pravděpodobně obsahuje chyby.
38965. V nástroji Scenario Event Mapper je nakonfigurován větší než maximální počet zprostředkovatelů kontextu pro scénář se zprostředkovatelem %1 (ID události %2). Scénář bude ignorován.
38966. Byl očekáván regulární výraz.
38967. Rozšířený atribut Atribut je pro člena Člen typu Název typu poskytnut více než jednou.
38968. Zpožděný virtuální soubor %5 nebyl virtualizován.
38969. CHYBA - Jeden ze zadaných parametrů je neplatný: %1. Viz použití níže.
38970. Invalid provider registration
38971. Metoda OperationInvoker dokončila volání metody X. Volání metody trvalo Y ms.
38972. Asynchronní operace nejsou podporovány.
38973. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 uzamknul aktivační událost počítače.
38974. Deklarace DTD smí být obsažena pouze v definici DTD.
38975. Přístup ke službě Active Directory Domain Services nelze inicializovat. Ověřte příslušná oprávnění a připojení k síti.
38976. Styl použitý pro záhlaví
38977. Kritérium přiřazování procesů se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiný název.
38978. Vnitřní chyba: Záznam uvedený v jádru není uveden v konfiguraci.
38979. Popisovač WaitHandle s názvem X platným v celém systému nelze vytvořit. Stejný název má pravděpodobně popisovač WaitHandle jiného typu.
38980. Oznámení pro obor %2 byla znovu aktivována. %1
38981. Důležité objekty v řadiči domény byly replikovány.
38982. Položka registru instalačního programu tříd je neplatná.
38983. WebHostRequest - zastavení
38984. Tato funkce není systémem podporovaná.
38985. Konstruktor WebProxy zachytil výjimku při provádění skriptu ScriptReturn: X
38986. Je definován duplicitní název výčtu %1.
38987. Položka Potvrzení nového hesla se musí shodovat s položkou Nové heslo.
38988. Služba replikace souborů nemůže zastavit replikaci systémového svazku z důvodu vnitřní chyby. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
38989. Se zástupným názvem není vytvořena vazba.
38990. Klient uložil soubor cookie do úložiště souborů cookie: Domain=%2, Path=%4, Name=%6, Value=%8
38991. Režim kompatibility ASP.NET podporuje pouze protokoly HTTP/HTTPS. Odeberte koncový bod X nebo zakažte režim kompatibility ASP.NET pro aplikaci.
38992. Syntaktická chyba na řádku %1!d!
38993. Nebylo možné změnit velikost svazku, protože svazek je šifrován pomocí šifrování BitLocker. Odemkněte svazek a potom akci opakujte.
38994. Povolí nativní modul WindowsAuthenticationModule na úrovni serveru. Modul již musí být nainstalován.
38995. Během aktualizace informací o seznamech CRL pro konfiguraci %1 zprostředkovatelem odvolání online odpovídajícího zařízení došlo k chybě : %2.
38996. Vykreslovací stroj není možné přidat do datového proudu, kde již jeden vykreslovací stroj je.
38997. Informace týkající se identifikace počítače nejsou k dispozici.
38998. K přidělení vyrovnávací paměti pro zpracování depeše není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
38999. Služba OCSP Responder Service byla zastavena.
39000. Doménu %1 nelze kontaktovat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions