English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34901. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory na disk. Pokud je vypalovací jednotka zaneprázdněna, počkejte na dokončení aktuální úlohy. V případě potřeby ověřte, zda je vypalovací jednotka připojena správně a zda je nainstalován nejnovější ovladač zařízení.
34902. Systém Windows nemůže zjistit, zda tento počítač obsahuje platný systémový svazek.
34903. Clusterové službě se nepodařilo změnit velikost protokolu trasování. Pomocí příkazu cluster.exe /prop ověřte nastavení velikosti protokolu clusteru, Dále pomocí modulu snap-in Sledování výkonu ověřte nastavení relace trasování událostí pro clustering s podporou převzetí služeb při selhání.
34904. Zadaný soubor není v definovaném exportním formátu systému souborů EFS.
34905. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze aktualizovat nastavení zabezpečení. %1
34906. Chyba RPC LBS
34907. Informace o disku a svazku v modulu snap-in Správce disků jsou zastaralé. Informace o disku a svazku obnovíte stisknutím klávesy F5 nebo výběrem příkazu Obnovit v nabídce Akce.
34908. Formátování platné pro vázanou hodnotu; například {0:d} nebo {0:c}
34909. (prázdný řetězec)
34910. Tento soubor obsahuje virus a nelze jej otevřít. Vzhledem k povaze tohoto viru byl soubor odebrán z tohoto umístění.
34911. Seznam adres IP označujících servery NIS+
34912. Nelze převést položku %2 ze seznamu protokolu IP jen pro naslouchání (Listen-Only). Číslo chyby se nachází v poli s daty.
34913. Volaný (server [ne aplikace na serveru]) není k dispozici a zmizel. Všechna připojení jsou neplatná. Volání možná proběhlo.
34914. Stav transakce je zpochybněn.
34915. Zjištěné vadné clustery v souboru protokolu
34916. Stride6 (cache disabled)
34917. Tatáž funkce je zadána několikrát.
34918. Certifikát druhé strany neobsahuje veřejný klíč.
34919. import oboru názvů s aliasem
34920. Vytvoření kontrolního bodu přidání tiskárny se nezdařilo.
34921. nesvázáno, odkazy=%1!d!, naposledy použito %2!S!
34922. /showctx [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/nocache]
34923. Inicializuje nový objekt X pomocí řetězce připojení v oddílu Y konfiguračního souboru aplikace.
34924. Byla překročena maximální délka cesty - %1.
34925. Vlastní šablona pro navigaci pro krok průvodce
34926. Nenastaveno
34927. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nevytvořila vztah mezi protokolem %1 a aplikací %2, která patří webu %3. Adaptér naslouchání pro tento protokol nebude upozorněn na tuto aplikaci. Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte službu WAS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
34928. Objekt nelze uložit v poli tohoto typu.
34929. Rozlišení videovýstupu zařízení DVD není nastaveno správně.
34930. Službě AD DS (Active Directory Domain Services) se nezdařilo přidat všechny nové zaregistrované objekty zabezpečení do kontejneru známých zaregistrovaných objektů zabezpečení. Pokud je to nutné,požádejte správce, aby tyto zaregistrované objekty zabezpečení přidal.
34931. Dokončeno odeslání kopie souboru z: %1 do: %2.
34932. Objekt důvěry domény odpovídající účtu mezidoménové důvěry %1 ( %2 ) se nepodařilo vytvořit. Vrácený kód je uveden v datech.
34933. Pokud jsou atributy minInclusive i minExclusive zadány pro stejný typ dat, jde o chybu.
34934. Zařízení poslalo nesprávnou odezvu po obnovení klávesnice.
34935. Atribut NeutralResourcesLanguageAttribute určuje neplatné nebo nerozpoznané záložní umístění mezního prostředku: X.
34936. Připojené čtecí zařízení nepracuje správně.
34937. Srbština (latinka, Srbsko)
34938. Nastavovat kvóty procesu
34939. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 25 - zapnuto
34940. Určený cíl není dostupný.
34941. Kodek nemůže použít poskytnutý typ datového proudu.
34942. Je aktivována, když dojde ke změně stavu zaškrtnutí ovládacího prvku.
34943. Kompozice se nezdařila, protože nebyla dokončeno během následujícího počtu iterací: {0:N0}. Nejpravděpodobnější příčinou může být zacyklení v grafu závislosti části, která je označena zásadou neumožňující vytváření sdílených položek.
34944. Typ (%1) nelze převést na typ (%2).
34945. Odpojeno relací
34946. Služba Server pro systém souborů NFS přijala z registru oznámení o přečtení informací o konfiguraci.
34947. Probíhá rekonstrukce datového souboru databáze RSM.
34948. Běžným prefixem jsou oba zástupné názvy
34949. Zjištěna sada rozšířených atributů a bod rozboru v souboru %1.
34950. Šablona certifikátu %1 byla načtena.
34951. Systém událostí modelu COM+ způsobil neočekávané porušení přístupu na adrese %1. Byl proveden pokus o přístup k adrese %2. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.%3
34952. Index nelze vytvořit, protože během vytváření tabulky došlo k chybě.
34953. Čip TPM je příliš zaneprázdněn a nemůže na příkaz reagovat okamžitě. Příkaz je však možné znovu odeslat později.
34954. V názvu vlastního protokolu je významných pouze prvních osm znaků. Prvních osm znaků zadaného názvu však využívá jiný protokol, který již v systému existuje. Zadaný název: X, název stávajícího protokolu: Y.
34955. Objekt migrace se již používá a nelze ho volat, dokud nebude dokončena aktuální operace.
34956. =Informační kanál vytvořil položku NULL.
34957. Adresa odkládacího serveru klienta
34958. Vývojový diagram X - Začátek byl naplánován.
34959. Zadaný obor názvů již existuje.
34960. Zákaz příchozí a odchozí replikace a odstranění stavu replikace:
34961. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla spuštěna bez odpovídajícího zastavení.
34962. Ukázková logická vlastnost
34963. Hodnota měsíce musí být v rozmezí od 1 do 12. Zadejte novou hodnotu.
34964. Poškození databáze
34965. Hodnota Y položky X v uživatelem definovaném slovníku již existuje.
34966. Nelze vytvořit objekt MessageFault.
34967. Byla vyřízena pouze část požadavku ReadProcessMemory nebo WriteProcessMemory.
34968. Neexistuje žádná aktivní transakce.
34969. Při nastavování protokolu nové relace bylo nalezeno neplatné připojení.
34970. Norština (Bokmål)
34971. Výsledek hledání nezobrazí žádné další řádky.
34972. Vstupní řádek je příliš dlouhý.
34973. Zadaný adresář neobsahuje správu prostředků systému souborů.
34974. Nástroj formátování textu nemůže klonovat záznam o přerušení kvůli chybě: X.
34975. Funkce WSALookupServiceNext nemůže vrátit další výsledky.
34976. Vnitřní chyba: Konfigurační záznam neodpovídá jádru.
34977. Clusterová služba úspěšně uvedla službu nebo aplikaci %1 provozovanou v clusteru do online režimu.
34978. %1 - Odstraní stínové kopie svazku.
34979. Formát inicializačního řetězce nevyhovuje specifikaci OLE DB.
34980. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Nemůže vyhledat žádné z prvků záhlaví nebo těla protokolu SOAP v odpovědi z cílového počítače.
34981. Určuje, zda budou atributy oblasti mapy kódovány za účelem eliminace spuštění skriptu prohlížeče.
34982. Cesty jednotky nejsou na výměnných médiích podporovány.
34983. Uživateli nebyl v tomto počítači udělen požadovaný typ přihlášení.
34984. Nelze převést předmět certifikátu serveru do kódování Unicode.
34985. Podporuje replikaci souboru v doméně
34986. Uživatel %1 nebyl ověřen z následujícího důvodu: %2
34987. Data pro šifrovaní přesahují maximum, které je pro tento modul X bajtů.
34988. Invalid include file
34989. Při vytváření modulu EnumBuilder by měly být nastaveny pouze příznaky viditelnosti.
34990. Přesměrovači se nepodařilo připojit k serveru %2 na primárním přenosu. Data obsahují informace o chybě.
34991. Alokátor DHCP nemohl přidělit %1 bajtů paměti. To může znamenat, že tento systém má nedostatek virtuální paměti nebo že správce paměti zjistil vnitřní chybu.
34992. Virtuální disková služba: Odinstalace svazku %1 se nezdařila. Kód chyby: %2
34993. Byl proveden pokus o předání nepodporovaného typu obslužné rutiny události.
34994. V kódu informací o zdroji obsahu došlo k neočekávané výjimce.
34995. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují dotaz %1.
34996. Získá nebo nastaví barvu vodorovných čar popisků a paprskového diagramu.
34997. Cesta vlastnosti X zadaná pro typ EntityPropertyMappingAttribute na členovi Člen neodpovídá žádné vlastnosti v typu Název typu ani v žádném z jeho základních typů.
34998. Při vytváření skupiny %1 došlo k chybě.
34999. Cesta nemůže být prázdný řetězec.
35000. (GMT-07:00) Horská oblast USA a Kanada

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions