English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36101. Služba Fax byla spuštěna.
36102. Zpráva aplikace @@SOAP
36103. Extrahovaný argument nebo proměnnou X nelze serializovat.
36104. Zpracováno bajtů popisovače zabezpečení: %1.
36105. MSB5021: Spustitelný soubor úlohy bude ukončen z důvodu zrušení sestavení.
36106. Deklarace X není povolena pro procesor, který nepracuje se schématy.
36107. Použití citlivých oprávnění
36108. Poskytující uživatel
36109. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token odkazoval na certifikát X509, jehož řetěz certifikátů nelze ověřit. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu.
36110. Místní uživatel je ověřován jako anonymní uživatel a nemá přístup k adresáři služby Active Directory Domain Services. Chcete-li získat přístup k adresáři služby Active Directory Domain Services, je nutné se přihlásit jako uživatel domény.
36111. Při přidávání zásad protokolu IPSec předávající stranou protokolu IPSec na platformě NAP došlo k chybě.
36112. %1 (%2) %3V průběhu aktualizace záhlaví databáze pomocí informací o zálohování došlo k chybě %4.
36113. Objekt soketu nelze vytvořit. Kód chyby je %1!d!.
36114. Pass progress
36115. Hodnota obsahuje vložené znaky null (\u0000).
36116. Skutečná hodnota hash: X
36117. Příkazový řádek není úplný, protože není zadána žádná akce. Pomocí příkazu aspnet_regsql.exe -? zobrazte nápovědu.
36118. Katalog byl zastaven.
36119. Určuje, zda je povoleno zvětšování uživatelského rozhraní.
36120. Program Windows Media Player zjistil problém při synchronizaci souboru do zařízení. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
36121. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 direktivu %1. Direktiva není podporována a byla ignorována.
36122. Určený sloupec v adresáři nebyl nastaven.
36123. Chybně formátovaná indexovací služba kolekcí; formát je [@position,název='hodnota',název2='hodnota2',...]. Specifikace @position je volitelná a může mít hodnotu @start, @end nebo @N, kde N je číselný index v rámci kolekce.
36124. Získávat informace o citlivých zásadách
36125. Heslo uživatelského účtu vypršelo.
36126. Aplikace zavádí spustitelný kód z modulu %hs. Tato operace je bezpečná, ale pravděpodobně nekompatibilní s předchozími verzemi operačního systému. K dispozici je alternativní modul %hs. Chcete, aby aplikace použila bezpečný modul %hs?
36127. Neplatná hodnota eventID X. Hodnota musí být v rozsahu od Y do Z.
36128. Název počítače, ve kterém je proces spuštěn.
36129. Šíření bylo zastaveno, protože stav šíření vyhledávacího serveru <%2> nelze číst. Opakujte šíření. Pokud potíže potrvají, odstraňte šířený index a znovu jej vytvořte.%1
36130. Hodnota posunu musí odkazovat na umístění ve stejné hodnotě.
36131. Počet položek přístupových práv (ACE) v seznamu řízení přístupu (ACL) překročil systémový limit.
36132. Zakázat načtení certifikátu vystavitele
36133. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala rozdílové seznamy odvolaných certifikátů (CRL) na server %1.
36134. Zadaná velikost viditelné oblasti je neplatná.
36135. Výčet nebylo možné dokončit: %1!d!
36136. Zadaná vlastnost Vector není v tomto kontextu povolena.
36137. Neshoda v čase poslední konzistence databáze.
36138. Vstupní data nelze kódovat jako platný certifikát.
36139. Vstupní řetězec neobsahuje platné kódování parametru X Y.
36140. Zpracování zásad skupiny selhalo v důsledku vnitřní chyby systému. Konkrétní chybovou zprávu naleznete v operačním protokolu zásad skupiny. Pokus o zpracování zásad skupiny bude znovu proveden v příštím cyklu aktualizace.
36141. Nástroj pro instalaci a odinstalaci funkcí technologie ASP.NET v serveru SQL Server.
36142. Z procesu filtrování byla přijata neočekávaná zpráva. Adresa bude znovu vyzkoušena, pokud se však tato situace bude často opakovat, má systém nedostatek prostředků. Uvolněte část prostředků systému nebo spusťte aktualizaci znovu, až budou prostředky k dispozici.
36143. %2 : Došlo ke konfliktu vstupně výstupního portu.
36144. Oznámení příkazu pro uložení do mezipaměti serveru SQL Server je podporováno pouze pro zprostředkovatele System.Data.SqlClient ve třídě SqlDataSource X.
36145. Tato kódová skupina uděluje sadu oprávnění X sestavením z Y. Z. Tato kódová skupina byla změněna průvodcem úpravou zabezpečení.
36146. Chyba průvodce spuštění: %1 – %2
36147. EmptyPropertyElement ::= EMPTYPROPERTYELEMENT.
36148. Daný svazek není datovým svazkem.
36149. Databáze byla úspěšně vytvořena, ale vytvoření databázových objektů se nezdařilo. Podrobnosti naleznete u vlastnosti InnerException.
36150. Soubor dat je příliš velký pro systém souborů %1!ls!.
36151. Zadaná statistika v aktuálním zdroji dat neexistuje nebo ji nelze použít u zadané tabulky nebo nepodporuje histogramy.
36152. Naplánován test hardwarové paměti (RAM)
36153. Microsoft-Windows-Windows Remote Management
36154. Software zařízení Windows Media Center Extender byl odeslán do zařízení %1. Verze softwaru %2.
36155. Pro tento datový bod lze nastavit pouze hodnoty Y X.
36156. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Druhá strana není synchronizována nebo došlo ke ztrátě dostupnosti v jednom nebo obou směrech. Může to také znamenat, že druhá strana nesprávně odeslala místo odpovědi NTP požadavek NTP.
36157. Aktuální hodnota SNTP je: %1
36158. Ovládacímu prvku ActiveX klienta protokolu RDP se nezdařilo automaticky připojit k serveru (důvod = %1).
36159. Při pokusu o přednačtení zprostředkovatele X došlo k chybě.
36160. CoID=%1: Proběhlo zpětné volání uživatele %2 na portu %3 na čísle %4.
36161. Vzdálené soubory
36162. Hodnota ukazatele: 0x%1!x!
36163. Nepodporovaná verze konzoly MMC
36164. Služba OLE nemohla vytvořit vazbu s objektem
36165. Tento soubor nelze vypálit na disk CD, protože není umístěn ve vašem počítači.
36166. Systém souborů DFS obsahuje zastaralé informace o důvěryhodnosti domény, které je nutné vyprázdnit. Restartujte v řadičích domény službu DFS.
36167. Odpověď uložená v mezipaměti není podporována pro požadavek s hlavní částí obsahu.
36168. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladač služby Vyrovnávání zatížení sítě rozpoznal nejméně jednu relaci %3 odpovídající nesprávně nakonfigurovanému pravidlu portu. Chcete-li správně zpracovat přenos v síti VPN, je nutné pravidlo portu nakonfigurovat pomocí spřažení Single nebo Network a rozsah portů musí zahrnovat port TCP 1723 pro protokoly PPTP a GRE a porty UDP 500 a 4500 pro protokoly IPSec a L2TP.
36169. Vnitřní chyba: Dílčí disk prokládaného objektu plex není násobkem šířky proložení.
36170. Hostitel tisku nemůže komunikovat se zařazovací službou. V důsledku této závažné chyby se hostitel tisku vypíná. Chyba %1.
36171. Účet počítače %1 není účet řadiče domény služby Active Directory.
36172. Jazyk souboru s kódem není konzistentní s jazykem stránky.
36173. Selhání přidělování paměti
36174. Adaptér %2: Funkční spojení adaptéru
36175. Poslední pokus z %1!S! byl úspěšný.
36176. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Je otevřeno příliš mnoho souborů.
36177. X blokuje použití typu Název typu v jazyce XAML. Chcete-li načíst tento typ, změňte metodu X.GetXamlType tak, aby vracela pro tento typ jinou hodnotu než Null, nebo předejte jinou hodnotu v parametru schemaContext konstruktoru XamlObjectWriter.
36178. Intel 82801AB ICH0
36179. Výchozí třída protokolu BOOTP
36180. PROMPT Změní tvar příkazového řádku Windows.
36181. Vstupní metoda není definována ve stejném sestavení.
36182. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně obnovil sledování jazyka %1. Není nutná žádná akce uživatele.
36183. Při inicializaci sériového portu došlo k chybě.
36184. Směrovací služba potvrzuje transakci s ID: X.
36185. Server FTP nemohl provést inicializaci knihovny soketů. Chyba je uvedena v datech.
36186. Není k dispozici žádný šifrovací klíč. Byl vrácen obvyklý šifrovací klíč.
36187. MSB3734: Dotaz XPath X nelze načíst. Y
36188. Na tomto serveru nejsou registrovány žádné alternativní servery.
36189. Kód XML metadat je neplatný.
36190. Nelze přidat koncový bod, protože popis ContractDescription s názvem X a oborem názvů obor názvů nebyl nalezen.
36191. Nastaví informace o zabezpečení složky ze vstupu v jazyce SDDL.
36192. Zálohování dalších souborů se stavem systému bylo dokončeno.
36193. Počet sektorů jednotky byl nastaven na hodnotu %1.
36194. Parametr DLLNAME nebyl nalezen.
36195. Obnovení součástí bylo dokončeno.
36196. Vnitřní chyba: Určený dílčí disk není povolen.
36197. Požadované rozhraní nebylo implementováno.
36198. Úlohy (%1) služby Plánovač úloh byly při vypínání modulu úloh (%2") bez synchronní kopie. Akce uživatele: Najděte proces spuštěný touto úlohou ve Správci úloh a ukončete ho ručně.
36199. Ran out of resources while running the command.
36200. Nelze otevřít k použití port %1. %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions